Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  30.11.2022

Czyste ręce prefekta Judei/wojewody lubelskiego (niepotrzebne skreślić)

Udostępnij

Otrzymaliśmy pismo z Biura Prawnego Wojewody Lubelskiego, które to biuro nie wyda żadnej decyzji w sprawie mandatu Anny Ryfki, bo nie pozyskało umowy pomiędzy Venidero a MKS. Radna nie udzieliła odpowiedzi na pismo Lecha Sprawki.

Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?». J 18,38

Fundacji Wolności złożyła do Rady Miasta wniosek o podjęcie uchwały wygaszającej mandat radnej. Niestety, został tenże wniosek wrzucony przez przewodniczącego Jarosława Pakułę do kosza, dlatego Fundacja zwróciła się do wojewody o wydanie postanowienia zastępczego. Więcej szczegółów w artykule „Sprawa mandatu Anny Ryfki. 3-minutowe wyjaśnienie”.

Wojewoda przeprowadził postępowanie wyjaśniające, zwracając się zarówno do Rady Miasta, jak i bezpośrednio do radnej Anny Ryfki. O ile na Komisji Samorządności i Porządku Publicznego 3 listopada Rada Miasta Lublin ustosunkowała się do pytań organu nadzoru, o tyle łamiąca zakaz robienia interesów z samorządem radna milczy i nie odpowiada na prośby o złożenie wyjaśnień.

Należy zauważyć, że organ nadzoru w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego zwrócił się również do radnej Rady Miasta Lublin Pani Anny Ryfki (pismo z dnia 21 października 2022 r., znak: PN-II.1410.99.2022) z prośbą o złożenie wyjaśnień w omawianej sprawie dotyczącej ewentualnego naruszenia zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz o przedłożenie kopii umowy będącej podstawą dokonania przelewu na rzecz klubu MKS Lublin z tytułu zawartej z tym klubem umowy, o której mowa w wyjaśnieniach Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 3 października 2022 r.
Radna Rady Miasta Lublin Pani Anna Ryfka do chwili obecnej nie udzieliła odpowiedzi na wskazane pismo organu nadzoru.

Odpowiedź na wystąpienie FW z dnia 22 sierpnia 2022 r. dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Anny Ryfki

Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?

Czyli istnieje umowa pomiędzy należącą do radnej spółką Venidero a klubem MKS należącym do samorządu. Spółka korzysta z marki MKS i Hali Globus, czyli z mienia samorządu. Ale nie mamy umowy, więc nic nie możemy zrobić?

O naruszeniu tego zakazu można bowiem mówić dopiero w przypadku potwierdzenia jednoczesnego zaistnienia dwóch przesłanek – prowadzenie działalności gospodarczej i wykorzystywanie w tej działalności mienia gminy, w której radny uzyskał mandat.zauważa Paweł Chruściel, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Wojewody Lubelskiego – Dla ustalenia wskazanych okoliczności niezbędne pozostaje zgromadzenie dokumentacji obejmującej dowody potwierdzające wykorzystanie mienia Gminy Lublin w działalności prowadzonej przez spółkę zarządzaną przez radną Rady Miasta Lublin.

Zarówno radni Rady Miasta Lublin na posiedzeniu komisji, jak i Wojewoda Lubelski, nie poznali treści umowy pomiędzy Venidero a MKS Lublin. Klub zasłania się tajemnicą przedsiębiorcy oraz trwającym sporem sądowym z Fundacją Wolności. Przypomnę: proces trafił do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo na poziomie WSA w Lublinie wszelkie pomysły na nieujawnienie umowy zostały przez sędziów odrzucone jako bezprawne. Więcej: Jesteśmy o krok bliżej by dowiedzieć się kto zapłacił za banery radnej Anny Ryfki na meczach MKS Lublin.

Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem». J 19,22

Prawnicy Wydziału Prawnego Wojewody zwracają szczególną uwagę na fakt, że instrument wygaszenia mandatu jest kompetencją Rady Miasta. To szczególny przytyk wobec wywodów radnego Marcina Nowaka na posiedzeniu komisji, który prosił radnych o niezajmowanie się sprawą i oddanie rozstrzygnięcia w ręce organu nadzoru jakim jest Wojewoda.

W podsumowaniu Wydział Prawny ubolewa, że nie ma uprawnień dochodzeniowo-śledczych na wzór Centralnego Biura Antykorupcyjnego i właśnie CBA wskazuje jako instytucję mogącą zajrzeć, gdzie nie udało się dotrzeć ani właścicielowi MKS, czyli radnym, ani Wojewodzie.

CBA Lublin, ul. Gliniana 7

Skontaktujemy się niechybnie.

Pro-tip dla radnych prowadzących działalność na mieniu samorządu: wystarczy nie reagować na pisma Wojewody, nie odpowiadać na pytania Rady Miasta, nie ujawniać umów zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Generalnie iść w zaparte… Skoro się raz złamało prawo, a inni sankcjonują to bezprawie, to znaczy, że można.

Dla wytrwałych pismo od Wojewody poniżej:

Odp.-Fundacja-Wolnosci-dot.-mandatu-radnej-A.Ryfki_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *