Wesprzyj Kontakt

Zgłoś problem

Naszą misją jest społeczna kontrola organów władzy publicznej. Możesz do nas zgłosić sprawy dotyczące:

  • korupcji i układów w administracji,
  • marnotrawstwa publicznych pieniędzy,
  • nieefektywnego działania urzędu,

Tym, co możemy zrobić, jest:

  • ustalić stan faktycznego (wnioskowanie o udzielenie informacji publicznych),
  • wywołać nacisk na urzędników, celem zmiany sytuacji (petycje, wnioski, itp.),
  • zawiadomić odpowiednie organy o łamaniu prawa (np. prokuraturę),
  • nagłośnić sprawę w mediach,

Uwaga! Nie pomagamy w indywidualnych sprawach.

W zeszłym roku mieszkańcy zwrócili się do nas w 54 sprawach, prosząc o pomoc lub interwencję. Były to sprawy różne gatunkowo – od podejrzeń dot. nieprawidłowości lub źle załatwianych spraw, po oskarżenia o mobbing i korupcję. Warto tu zaznaczyć, że fundacja nie zajmuje się prywatnymi sprawami – nie udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących prywatnych interesów danego mieszkańca. Natomiast możemy pomóc tam, gdzie naruszane jest dobro wspólne, interes miasta (rozumianego jako wspólnota mieszkańców) albo marnowane są publiczne pieniądze.

Coraz częściej kontaktują się z nami pracownicy urzędów. Mają dokładną wiedzę i potrafią wskazać konkretne nieprawidłowości. Takim osobom zawsze gwarantujemy anonimowość a ich wskazówki są dla nas niezwykle cenne.

Skontaktuj się z nami

Napisz zwięźle, czego dotyczy problem. Pamiętaj, aby podać kontakt do siebie, abyśmy mogli poinformować Cię o naszych ustaleniach.

Zgłoś problem