Wesprzyj Kontakt

Warunki korzystania z treści

Fundacja Wolności (wydawca portalu jawnylublin.pl) zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.jawnylublin.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści poza ww. warunki jest zabronione bez zgody Fundacji Wolności. Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

  1. Bez uzyskania licencji korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w ograniczonej formie, w celach informacyjnych, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, utworów (z wyłączeniem fotografii) rozpowszechnionych przez Fundację Wolności na portalu www.jawnylublin.pl.
  2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.jawnylublin.pl pod warunkiem, że:
    1. w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.jawnylublin.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,
    2. zapewni, że linki kierujące do portalu www.jawnylublin.pl, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.
  3. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych w portalu w portalu www.jawnylublin.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga zgody wydawcy.

Kontakt do wydawcy:

Fundacja Wolności

[email protected]

ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin