Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  29.12.2021

Prezydent ma „Plan dla Dzielnic”. Na co pójdzie milion złotych?

Udostępnij

W budżecie miasta Lublin na 2022 prezydent zabezpieczył 1 mln zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Plan dla Dzielnic”. Na czym ma polegać ten projekt i na co zostanie wydany milion złotych? Sprawdziliśmy.

Jak możemy przeczytać na stornie internetowej lubelskiego urzędu miasta, w najbliższym czasie Miasto (urząd) wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przeanalizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, Miasto chce w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

– Przy przygotowaniu projektu budżetu na 2022 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym. W ramach rezerwy celowej w budżecie miasta Lublin na 2022 r w rozdz. 75818 zostały zapewnione środki finansowe między innymi na realizację „Planu dla Dzielnic” – wyjaśnia Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Należy mieć tu na uwadze potrzeby zgłaszane przez mieszkańców w ramach spotkań z Prezydentem Miasta Lublin.

Sekretarz miasta zauważa, że założeniem cyklu spotkań: „Plan dla Dzielnic” jest dyskusja o kierunkach rozwoju lubelskich dzielnic w celu wypracowania Planów dla Dzielnic – opisu priorytetów rozwojowych w perspektywie najbliższych lat, dla każdej z lubelskich dzielnic.

Na co ten milion złotych?

Zapytaliśmy, na co zostaną wydatkowane pieniądze, zarezerwowane w budżecie miasta na realizację „Planu dla Dzielnic”.

– Środki, o których mowa wyżej, zostaną przeznaczone na wykonanie między innymi drobnych, napraw, usprawnień i remontów, które będą lub są już zgłaszane w trakcie tych spotkań – opowiada Wojewódzki.

Sekretarz miasta zwraca przy tym uwagę, że nie należy omawianego przedsięwzięcia („projektu”) traktować w kontekście działania finansowanego ze środków zewnętrznych, z osobnym budżetem i harmonogramem.

Plan Rozwoju Dzielnic był planowany już osiem lat temu

Podobne narzędzie, pod nazwą „Plany Rozwoju Dzielnic” zostało zapisane w strategii rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Wówczas w strategii zapisano:

Strategia rozwoju Lublina 2013-2020 (s. 217):

To narzędzie analogiczne do Planu Rozwoju Miasta (PRM), ale dotyczące zadań drobnej skali, których realizacja następuje przez wykorzystanie środków finansowych wydzielonych w budżecie i przypisanych do dyspozycji Rad Dzielnic. Po wprowadzeniu systemu Rady Dzielnic będą mogły przeznaczać środki jedynie na zadania, dla których Rady przyjęły stosowne uchwały i przedłożyły „Kartę Projektu” zawierające opis projektu według ogólnie obowiązującego wzoru oraz które zostały pozytywnie ocenione przez odpowiedni wydział merytoryczny Urzędu Miasta i znalazły się w powszechnie dostępnym przez przeglądarkę internetową systemie [www.plany.lublin.eu].

Choć czas realizacji tamtej strategii dobiega końca, zapowiadana strona nie istnieje, a nad samymi planami pracowano w niektórych dzielnicach (np. Wrotkowie), ale nigdzie ich nie wdrożono.

fot. w nagłówku: lublin.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły