Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  26.01.2022

Nie będzie kasacji w sprawie Górek Czechowskich

Udostępnij

15 grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie uznał uchwałę Rady Miasta dotyczącą studium zagospodarowania przestrzennego z 2019 r. za niezgodną z prawem. Teraz jednak, inaczej niż za pierwszym razem, nie zgodził się z argumentami wojewody. Wojewoda zapowiedział, że nie będzie kasacji w tej sprawie.


W lipcu 2019 roku po całonocnych obradach Rada Miasta przyjęła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina. Miejscy aktywiści przeciwni zabudowie Górek Czechowskich zaapelowali do ówczesnego wojewody Przemysława Czarnka o uchylenie uchwały. Ten uznał, że nie ma do tego wyraźnych i wystarczających podstaw prawnych, natomiast zdecydował się na zaskarżenie jej do WSA.

W swojej skardze wojewoda podnosił, że dokument w części dotyczącej Górek Czechowskich narusza zasadę proporcjonalności, przedkładając interes prywatnego dewelopera nad interes publiczny mieszkańców. W grudniu 2019 r. WSA zgodził się z tymi argumentami, jednak ratusz złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł, że WSA nie dość dokładnie przeanalizował dokumentację planistyczną i doszedł do nieuprawnionych wniosków – i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dwa lata po pierwszej rozprawie WSA znów uznał przepisy dotyczące Górek Czechowskich za niezgodne z prawem. Stwierdził, że podczas prac nad uchwałą doszło do istotnego naruszenia zasad tworzenia studium. Tym razem jednak nie zgodził się z zarzutami wojewody. Sąd wyliczał błędy i nadużycia twórców studium, czy wyniki inwentaryzacji przyrodniczej terenu. – Przy wydawaniu uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin doszło do naruszenia zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz obowiązku uwzględnienia przy uchwalaniu studium uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, przyrody i krajobrazu – tłumaczył sędzia Grzegorz Grymuza. Proces wykazał, że studium oparto na nieaktualnych opracowaniach ekofizjograficznych, a radni nie zaczekali na wyniki kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz analizy urbanistycznej terenu, przygotowywanej przez zespół prof. Mariana Harasimiuka z inicjatywy Urzędu Miasta.

Stronom przysługuje złożenie skargi kasacyjnej na wyrok do NSA. Ratusz tuż po ogłoszeniu wyroku zapowiedział złożenie kasacji. Zapytaliśmy, czy wojewoda Lech Sprawka podejmie podobne kroki, gdy sąd nie uwzględnił jego argumentacji. Według rzecznika nie ma takich planów. – WSA uwzględnił skargę Wojewody, a intencją organu nie jest kwestionowanie zapadłego rozstrzygnięcia, nawet jeżeli jego uzasadnienie było inne niż argumenty podniesione w skardze – mówi Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego.

Z treścią wyroku można się zapoznać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

12.04.2024

W centrum Lublina więcej zieleni i mniej pasów ruchu. Ale drogi dla rowerów nie będzie

Na Wodopojnej, Świętoduskiej i Bajkowskiego będzie więcej zieleni i miejsc…

8 minuty czytania

11.04.2024

Dziś wielka wycinka na ul. Zorza, jutro na Samsonowicza. Jak prezydent „zazielenia” miasto

W czasie gdy miasto chwali się nowymi pomnikami przyrody i…

5 minuty czytania

05.04.2024

Kto krytykuje, temu ban. Czego już nie ma na Facebooku prezydenta Żuka

Im bliżej wyborów, tym więcej lukru w mediach społecznościowych. Krzysztof…

5 minuty czytania

04.04.2024

Deweloper zagrodził wąwóz ESOCH. Zgodę na płot wydało miasto

Mieszkańcy Czechowa stracili dostęp do zielonego wąwozu. Deweloper ogrodził go…

5 minuty czytania

28.03.2024

„Przemilczane wymieranie” – Wajrak z przesłaniem o chomikach do prezydenta Żuka

– One tu były pierwsze, przed tym parkingiem, przed tym…

7 minuty czytania

20.03.2024

O malinach, drobiu i krzyżu, czyli rozmowy wojewody z rolnikami. Z Meklerem i Kowalskim w tle

Cięgi od rolników za bierność rządu zebrał jego terenowy przedstawiciel…

4 minuty czytania

11.03.2024

Jak Ratusz dogadał się z siecią Aldi. Wycięli lasek w pień żeby stworzyć zielony skwer

Przed nowym sklepem sieci Aldi przy skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej i…

6 minuty czytania

21.02.2024

„W” czyli wycinka. Ratusz obiecuje, że na ul. Wallenroda wytnie jednak mniej

Kilka dni temu pisaliśmy o planach wycinek kilkunastu dużych drzew…