Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  23.10.2020

Czy Park Bronowice podupada? Miasto ma plan na rewitalizację, ale jest warunek

Udostępnij

Docierają do nas sygnały, że Park Bronowice podupada. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przy okazji poznaliśmy historię tego parku.

Na czym polega ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad tym parkiem? Jaki ma Pan wpływ na jego wygląd? Czy wydał Pan jakieś zgody na wycięcia drzew w parku w tym lub ubiegłym roku? Czy roślinność w parku została zinwentaryzowana?

Historię parku przypomina nam Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dariusz Kopciowski. Miejski Park Bronowice od 1982 roku jest wpisany do rejestru zabytków. Ale historia parku jest znacznie dłuższa. Jeszcze w 1811 r. otwarto łazienki, odwiedzane chętnie z uwagi na źródła mineralne oraz ogród. W 1856 r. Feliks Bieczyński wystąpił do ówczesnych władz gubernialnych z projektem urządzenia publicznego ogrodu miejskiego. Cztery lata później Michał Kośmiński przedstawił koncepcję parku spacerowego. Jednak z powodu braku funduszy, prace zaniechano. Założono go dopiero w latach 1864-1870.

Największy rozkwit park przeżywał w latach 1887-1894. W drewnianym teatrze wybudowanym przez Komitet Trzeźwości grywała orkiestra wojskowa, prosperował znany bufet z kawą a wstęp do niego miały tylko ówczesne elity. W okresie dalszego rozwoju przemysłu i rozbudowy fabryk, w tym maszyn rolniczych i samolotów w tym rejonie miasta ogród został znacznie zmniejszony. Ponadto, umiejscowienie w jego bezpośrednim sąsiedztwie rzeźni odstraszyło odwiedzających go ludzi. W tamtym czasie nastąpiła również geometryzacja alejek spacerowych. W lipcu 1931 r. w następstwie huraganu park uległ zniszczeniu. W okresie II wojny światowej ulegał dalszemu upadkowi. Krzewy i znaczna część drzewostanu zostały spalone przez uciekające wojska niemieckie. Po wojnie park został uporządkowany. W 1974 roku w parku znajdowało się ok. 500 drzew o średnicy powyżej 20 cm i około 2730 krzewów. Na jego terenie znajdował się tor saneczkowy oraz plac zabaw.

Obecnie park znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego zgody wymagają prace konserwatorskie czy budowlane, w tym usunięcie drzew lub krzewów.

W tym roku w parku wycięto 13 drzew

W 2019 r. nie została wydana żadna decyzja pozwalająca na wycinkę drzew na terenie parku. – W 2020 r. została w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydana decyzja na usunięcie 13 szt. drzew znajdujących się w niedostatecznym stanie zdrowotnym bądź martwych oraz na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 19 szt. drzew (…) – wyjaśnia Dariusz Kopciowski. Przy czym nałożył na właściciela (miasto Lublin) obowiązek dokonania nasadzeń następczych 20 szt. rodzimych drzew o „znacznych parametrach”.

Odnowienie parku jednym z celów Programu Rewitalizacji

– Aktualnie, odnowienie Parku Bronowickiego znajduje się w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2029 w ramach przedsięwzięć kluczowych dla miasta z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze rewitalizacji – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego urzędu miasta. Zaznacza przy tym, że projekt rewitalizacji Parku będzie realizowany pod warunkiem uzyskania na to zadanie wsparcia finansowego.

Głazik zwraca uwagę, że zieleń Parku Bronowice jest pielęgnowana na bieżąco i stale monitorowana w ramach ujętej umowy na kompleksową konserwację terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym. W ubiegłym roku dla tego parku został sporządzony program gospodarki drzewostanem. Miasto złożyło wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymało decyzję zezwalającą na przeprowadzenie wnioskowanych prac pielęgnacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

2 minuty czytania

02.06.2023

Potańcówki w Noc Kultury 2023 na parkingu Ratusza nie będzie. Prezydent nagle cofnął zgodę

Zamiast samochodów – roztańczony parkiet. Tak miało być podczas 17.…

3 minuty czytania

02.06.2023

Rzemieślnicy wołają o pomoc. „Wypracowuję co najwyżej minimalną krajową”

Wysokie opłaty dobijają małe biznesy. Rzemieślnicy apelują o pomoc. Z…

2 minuty czytania

31.05.2023

„Wielki Brat” patrzy. Gdzie są kamery monitoringu w Lublinie (aktualizacja 2023)

Ratusz udostępnia on-line podgląd z monitoringu sześciu miejskich kamer. To…

14 minuty czytania

31.05.2023

„Dochodzimy do ściany”, czyli co może menedżer Śródmieścia

Mogę tylko prosić, nie mogę nikomu niczego nakazać – mówi Łukasz…

< 1 minuty czytania

23.05.2023

Naprawiają deptak. Wiele miesięcy od zgłoszenia

Z półrocznym opóźnieniem rozpoczęły się naprawy wybrakowanych spoin na deptaku.…

3 minuty czytania

23.05.2023

Dziennik budowy: Pomnik Kaczyńskiego jeszcze nie dojechał (zobacz plany)

Po geodetach, którzy w minionym tygodniu wyznaczyli fundament pod przyszły…

5 minuty czytania

21.05.2023

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Nałkowskich odwołany. „Pogrążył go dział techniczny”

Członkowie SM im. W.Z. Nałkowskich odwołali prezesa spółdzielni. Poszło o „sprawy techniczne”. Jak…

2 minuty czytania

19.05.2023

IPN na górkach czechowskich. Coraz więcej ludzkich szczątków (zdjęcia)

O kolejny tydzień przedłużą się prace prowadzone przez Biuro Poszukiwań…