Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  23.10.2020

Czy Park Bronowice podupada? Miasto ma plan na rewitalizację, ale jest warunek

Udostępnij

Docierają do nas sygnały, że Park Bronowice podupada. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przy okazji poznaliśmy historię tego parku.

Na czym polega ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad tym parkiem? Jaki ma Pan wpływ na jego wygląd? Czy wydał Pan jakieś zgody na wycięcia drzew w parku w tym lub ubiegłym roku? Czy roślinność w parku została zinwentaryzowana?

Historię parku przypomina nam Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dariusz Kopciowski. Miejski Park Bronowice od 1982 roku jest wpisany do rejestru zabytków. Ale historia parku jest znacznie dłuższa. Jeszcze w 1811 r. otwarto łazienki, odwiedzane chętnie z uwagi na źródła mineralne oraz ogród. W 1856 r. Feliks Bieczyński wystąpił do ówczesnych władz gubernialnych z projektem urządzenia publicznego ogrodu miejskiego. Cztery lata później Michał Kośmiński przedstawił koncepcję parku spacerowego. Jednak z powodu braku funduszy, prace zaniechano. Założono go dopiero w latach 1864-1870.

Największy rozkwit park przeżywał w latach 1887-1894. W drewnianym teatrze wybudowanym przez Komitet Trzeźwości grywała orkiestra wojskowa, prosperował znany bufet z kawą a wstęp do niego miały tylko ówczesne elity. W okresie dalszego rozwoju przemysłu i rozbudowy fabryk, w tym maszyn rolniczych i samolotów w tym rejonie miasta ogród został znacznie zmniejszony. Ponadto, umiejscowienie w jego bezpośrednim sąsiedztwie rzeźni odstraszyło odwiedzających go ludzi. W tamtym czasie nastąpiła również geometryzacja alejek spacerowych. W lipcu 1931 r. w następstwie huraganu park uległ zniszczeniu. W okresie II wojny światowej ulegał dalszemu upadkowi. Krzewy i znaczna część drzewostanu zostały spalone przez uciekające wojska niemieckie. Po wojnie park został uporządkowany. W 1974 roku w parku znajdowało się ok. 500 drzew o średnicy powyżej 20 cm i około 2730 krzewów. Na jego terenie znajdował się tor saneczkowy oraz plac zabaw.

Obecnie park znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego zgody wymagają prace konserwatorskie czy budowlane, w tym usunięcie drzew lub krzewów.

W tym roku w parku wycięto 13 drzew

W 2019 r. nie została wydana żadna decyzja pozwalająca na wycinkę drzew na terenie parku. – W 2020 r. została w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydana decyzja na usunięcie 13 szt. drzew znajdujących się w niedostatecznym stanie zdrowotnym bądź martwych oraz na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 19 szt. drzew (…) – wyjaśnia Dariusz Kopciowski. Przy czym nałożył na właściciela (miasto Lublin) obowiązek dokonania nasadzeń następczych 20 szt. rodzimych drzew o „znacznych parametrach”.

Odnowienie parku jednym z celów Programu Rewitalizacji

– Aktualnie, odnowienie Parku Bronowickiego znajduje się w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2029 w ramach przedsięwzięć kluczowych dla miasta z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze rewitalizacji – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego urzędu miasta. Zaznacza przy tym, że projekt rewitalizacji Parku będzie realizowany pod warunkiem uzyskania na to zadanie wsparcia finansowego.

Głazik zwraca uwagę, że zieleń Parku Bronowice jest pielęgnowana na bieżąco i stale monitorowana w ramach ujętej umowy na kompleksową konserwację terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym. W ubiegłym roku dla tego parku został sporządzony program gospodarki drzewostanem. Miasto złożyło wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymało decyzję zezwalającą na przeprowadzenie wnioskowanych prac pielęgnacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

3 minuty czytania

03.11.2023

Na celowniku byli pijani rowerzyści – wodni i lądowi

Prawie 600 interwencji i ujawnienie ponad 150 wykroczeń, a także…

3 minuty czytania

15.10.2023

Śmiertelny wypadek na deptaku. W krwi kierowcy były ślady po marihuanie

– Bardzo żałuję tego, co się stało, chciałbym przeprosić rodzinę…

7 minuty czytania

14.10.2023

Blacha już jest, budowa trwa. Ludzie zaskoczeni i oburzeni dwoma budynkami przy parku JPII

Gwałt i oszustwo. Dawno nikt tak soczyście i brutalnie nie…

4 minuty czytania

19.09.2023

IPN chce znaleźć wszystkich pogrzebanych na górkach czechowskich

Wyniki dotychczasowych badań, zdjęcia wykopanych kości i bukiet czerwonych róż…

3 minuty czytania

10.09.2023

Mieszkańcy dopięli swego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ma nowy zarząd

O posadę w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby ubiegało się 11 osób. Znalazło się…

7 minuty czytania

02.09.2023

Mieli zablokować dworzec, ale nie chcieli psuć ludziom wakacji

We wtorek, 29 sierpnia, taksówkarze mieli zablokować dworzec, ale na razie zrezygnowali…

5 minuty czytania

17.08.2023

Czynsz dobił Akademię Kreatywności. „Przyjdźcie się pożegnać”

Wyremontowała zrujnowany lokal i zaprosiła do niego sąsiadów. Teraz musi się…

16 minuty czytania

15.08.2023

Ewa Leonowicz: Przemocowi dyrektorzy i urzędniczy beton są silni tylko naszym strachem

– Oświata w Lublinie stworzyła jakiś przedziwny układ wzajemnych zależności, w których nikomu…