Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  09.01.2020

Komornik w fundacji, która okazyjnie kupiła kamienicę od miasta

Udostępnij

Fundacja Godne Życie im. Syna Człowieczego w 2004 roku okazyjnie kupiła od miasta kamienicę przy ul. Biernackiego na prowadzenie działalności statutowej. Obecnie fundacja jest poważnie zadłużona. A większość udziałów w budynku przejęły prywatne osoby.

W 1994 roku Rada Miejska w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie na 20 lat kamienicy przy ul. Biernackiego 22 na rzecz Europejskiej Fundacji Społecznej „Godne Życie” im. Syna Człowieczego.

9 lipca 2001 Rada Miejska wyraziła zgodę na oddanie fundacji w drodze bezprzetargowej nieruchomości wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej budynku.

Ówczesny prezydent Andrzej Pruszkowski przekonywał radnych, że umowa jest korzystna jednostronnie – dla miasta. Natomiast prezes fundacji, Tomasz Bojarski deklarował na sesji, że zagraniczni sponsorzy przyjdą, ale wówczas, gdy właścicielem nieruchomości będzie fundacja, a nie miasto. Radny Paweł Bryłowski zwracał natomiast uwage, że „nie może być takiej sytuacj, że w sposób jawny, kpiąc sobie ze wszystkiego, nie wykonując postanowień umowy, zagarniać własność na jednoosobowe fundacje„.

Aktem notarialnym z dnia 20 lutego 2004 r. gmina Lublin oddała w użytkowanie wieczyste działkę gruntu nr 1/5 o powierzchni 0,1661 ha przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie i dokonała sprzedaży budynku usytuowanego na tej działce, za łączną kwotę 325.130,00 zł, w tym cena za budynek wynosiła 190.400,00 zł, zaś pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosiła 134.730,00 zł (25% ceny gruntu).

Zdaniem biegłego sądowego, z którym konsultowaliśmy tę kwotę, cena była niższa od rzeczywistej wartości. Kamienica została sprzedana za ok. 1/3 ówczesnej wartości. Realna cena w tamtym czasie to 2 500 – 2600 zł za 1 m2.

Fundacja Godne Życie im. Syna Człowieczego

Prezesem fundacji jest obecnie Elżbieta Bojarska a wiceprezesem Dominik Bojarski.

W 2017 roku sąd oddalił wniosek Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie o ogłoszenie upadłości fundacji. Jednocześnie sąd ustalił nadzorcę sądowego Jakuba Ostrowskiego, ustanowionego w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości Europejskiej Fundacji Społecznej Godne Życie imienia Syna Człowieczego w Lublinie. – Sprawa została prawomocnie zakończona, Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości – wyjaśnia mecenas Ostrowski.

– Postanowieniem z 13 kwietnia sąd oddalił wniosek, ustalając, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania dłużnika, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w rozumieniu art. 13 ust. 2a ustawy Prawo upadłościowe – uzasadnił dr hab. Leszek Bielecki, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie .

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Ubiegłoroczne przychody wyniosły 33 tys. zł (w tym ze sprzedaży odzieży używanej i sprzętu agd – 29 tys. zł) a wydatki 45 tys. zł (w tym 26 tys. zł wynagrodzenia). Żadnych wydatków nie poniesiono na działalność statutową. Strata z działalności w ub. roku wyniosła 12 tys. zł a ujemny kapitał zapasowy wzrósł do -550 tys. zł. Fundacja zatrudniała dwoje pracowników, w tym jedna osoba była na zwolnieniu wychowawczym lub bezpłatnym. Na majątku fundacji (nieruchomości) jest zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 599 tys. zł.

W sprawozdaniu za zeszły rok znajdziemy informacje, że „Fundacja z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną egzekucją komornika zawiesiła udzielanie pewnych form pomocy w dotychczasowym kształcie, czyni to nadal w partnerstwie dając jako swój wkład lokal oraz wolontariuszy oraz udzielając pomocy rzeczowej potrzebującym, uzyskanej od darczyńców”.

Dwukrotnie próbowaliśmy się skontaktować z przedstawicielami fundacji, jednak nikt nie odpowiedział na nasze maile.

Sklep zamiast noclegowni

W umowie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku (aktualny nr księgi wieczystej LU1I/00156418/9) określono przeznaczenie nieruchomości na prowadzenie przez nabywcę działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej i wychowawczej – na cele nie związane z działalnością zarobkową.

Fundacja miała prowadzić działalność charytatywną, w szczególności noclegownię i stołówkę dla osób biednych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8496E7933A).

Fundacja wytłumaczyła się na swojej stronie, dlaczego zarzuciła te zobowiązania. – Po przejęciu budynku zorganizowaliśmy w nim pobyt bezdomnych 8 mężczyzn, niestety szybko nawiązali kontakty z środowiskiem patologicznym z okolic naszej siedziby. Musieliśmy zrezygnować z tej idei z powodu zbyt dużego zagrożenia dla budynku. Okazało się też, że budynek nie spełnia wymogów sanitarnych, ppoż i bhp dla prowadzenia noclegowni dla bezdomnych. (…) W końcu w Fundacji dysponujemy 3 pokojami gościnnymi – czytamy na stronie fundacji. Stołówki natomiast nie udało się uruchomić z „powodów finansowych”.

W budynku mieszczą się natomiast sklep liturgiczny oraz sklep spożywczy (nie są prowadzone przez fundację). Pod tym adresem działa też firma PPHU TiBi Tomasz Bojarski (zajmująca się dystrybucją kawy).

„Prywatyzacja” kamienicy

Obecnie Fundacja Godne Życie im. Syna Człowieczego ma już tylko 4/10 udziałów w kamienicy. We wrześniu 2010 roku część udziałów przejął Tomasz Bojarski (mąż Elżbiety). Podstawą przejęcia udziałów był art. 453 kodeksu cywilnego (czyli jako rekompensata za inne długi). Dwa miesiące później w fundacji pojawił się pierwszy komornik.

Kolejną część udziałów Bojarski przejął (również za długi) trzy lata później. Dziś ma już połowę udziałów. Natomiast w 2016 roku fundacja sprzedała 1/10 udziałów Janowi Bojarskiemu (syn Tomasza). Od tego czasu fundacja ma mniejszościowy udział w kamienicy.

Fundacja Godne Życie

Pod tym samym adresem jest też zarejestrowana fundacja o niemal identycznej nazwie – „Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie„. Jej prezesem jest Tomasz Bojarski a wiceprezesem Elżbieta Bojarska. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, a w zeszłym roku pozyskała ponad 190 tys. zł z tytułu 1% podatku. Ze sprawozdania finansowego wynika, że ubiegłoroczne przychody wyniosły 540 tys. zł a wydatki 282 tys. zł. Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń a w jej działalność zaangażowanych było 35 wolontariuszy.

3 odpowiedzi na “Komornik w fundacji, która okazyjnie kupiła kamienicę od miasta”

  1. […] W 2004 roku Rada Miasta zgodziła się na sprzedaż z bonifikatą kamienicy w centrum na rzecz Fundacji Godne Życie. Miała w niej powstać jadłodajnia i noclegownia dla ubogich (nie powstały). W ciągu kilkunastu lat kamienica została „sprywatyzowana” przez rodzinę zarządu organizacji (tuż przed tym jak do drzwi zapukał komornik). Pisaliśmy o tym w tekście „Komornik w fundacji, która okazyjnie kupiła kamienicę od miasta„. […]

  2. […] Jedyny znany nam przypadek okazyjnej sprzedaży nieruchomości organizacji pozarządowej, przez władze miasta, miał miejsce wcześniej. Ale wtedy prezydentem miasta był Andrzej Pruszkowski (PiS). W 2004 roku Fundacja Godne Życie im. Syna Człowieczego za kamienicę z działką przy ul. Biernackiego zapłaciła 325 tys. zł. Niestety do dziś została „sprywatyzowana” i większość udziałów w kamienicy należy do członków rodziny ówczesnego prezesa. Pisaliśmy o tym szczegółowo w tekście -> Komornik w fundacji, która okazyjnie kupiła kamienicę od miasta. […]

  3. fundacja pisze:

    a co z kamienicą przy Rynek 7 w Lublinie dla Fundacji Rozwoju przekazania-bezpłatnie budynku dokonał chyba także prez. Andrzej Pruszkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

5 minuty czytania

15.07.2024

Budować betonowe pustynie czy chronić przyrodę? Wokół wizji Lublina będzie gorąco

Bez większego rozgłosu i akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców Urząd…

5 minuty czytania

08.07.2024

Porządnie dorobić w komisji „antyalkoholowej”. Kto dostał powołanie, a komu już podziękowano

430 zł za każde posiedzenie nawet gdy obrady trwają tylko…

5 minuty czytania

04.07.2024

Dwoje mieszkańców kontra deweloper. Nowy ogromny wieżowiec przy Północnej przysłoni im świat

Uchylenia uchwały Rady Miasta przyjętej w trybie lex developer domagają…

5 minuty czytania

26.06.2024

Kto na dyrektora muzeum, a kto na bezrobocie? Gdzie miękko lądują politycy PiS

Andrzej Pruszkowski (PiS), którego marszałek pozbawił dyrektorskiego stołka w Wojewódzkim…

8 minuty czytania

26.06.2024

Ratusz widzi tu stadion i loże dla VIP-ów, a specjaliści chronione gatunki

Inwentaryzacja wykazała duże zróżnicowanie gatunkowe oraz stosunkowo wysoką wartość przyrodniczą…

4 minuty czytania

21.06.2024

Kto do kogo czuje niechęć czyli MPK nie wytłumaczy się z zaangażowania w partyjną imprezę

Mimo wyroków sądowych dwóch instancji MPK nadal nie ujawnia Fundacji…

3 minuty czytania

07.06.2024

„Podatników oszukałeś, nowy stadion obiecałeś”. Tłum kibiców żużla pod ratuszem

Fraza o oszustwie padała wiele razy. Adresowana była do prezydenta…

6 minuty czytania

06.06.2024

Radny pochyla się nad skateparkiem, a deskorolkarze marzą o Zakładach Tytoniowych

Były członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban w marszałkowskiej kulturze zostawił…