Wesprzyj Kontakt

6 minuty czytania  •  15.09.2023

Podatki ostro w górę. Przedsiębiorco, płacz i płać!

Udostępnij

– To kolejny najtrudniejszy budżet w historii naszego samorządu – przyznają władze Lublina prezentując założenia do projektu przyszłorocznego budżetu. W 2024 miasto podniesie stawki podatku od nieruchomości do wartości maksymalnych, ale z najkosztowniejszych inwestycji – jak stadion żużlowy – rezygnować nie zamierza.

Podobnie jak przed rokiem podwyżki w podatkach od nieruchomości najbardziej odczują przedsiębiorcy. Roczny podatek od lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym roku wzrósł o 3,76 zł/mkw. Teraz będzie kolejna podwyżka  –  miasto podniesie stawkę o kolejne 4,89 zł. W efekcie od stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą płacić  33,10 zł za mkw. zajmowanego lokalu. Do tego należy doliczyć podatek od gruntu (którego stawki również wzrosły).

Ministerstwo Finansów zaktualizowało stawki. Przyjęliśmy te wskaźniki – tłumaczy Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Rzecz jednak w tym, że resort finansów w obwieszczeniu ustala stawki maksymalne, a decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Reperując swoje budżety największe polskie miasta jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk już w zeszłym roku zdecydowały się na stawki najwyższe. W tym gronie jest też Lublin.

Na Kunickiego jak na Nowym Świecie

Nie spodziewałem się aż takiej podwyżki. To coś strasznego – komentuje administrator kilkudziesięciu lokali w centrum Lublina. Przyznaje, że znów będzie musiał podnieść swoim najemcom czynsze, podobnie jak w zeszłym roku. Nie rozumie też dlaczego te same stawki podatku obowiązują w lokalach na deptaku, co w podwórkach i oficynach.

– Taki sam podatek od nieruchomości płacą przedsiębiorcy na Nowym Świecie w Warszawie co rzemieślnik z Lublina, który ma swój zakład w oficynie. A jaka jest siła nabywcza tu i tu? – pyta retorycznie.

Przedsiębiorca przyznaje, że spotykał się w tej sprawie z kilkoma radnymi klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Ale na obietnicach ich pomoc w tej sprawie miała się zakończyć.

Dodatkowy rachunek za barowy ogródek

Jeden z lubelskich restauratorów podnosi jeszcze jedną kwestię – od tego roku miasto nalicza podatek od nieruchomości także od powierzchni ogródków zajmowanych przez lokale gastronomiczne. Przedsiębiorcy dostali już pisma w tej sprawie, czekają teraz na wyliczenia ile dodatkowo będą musieli zapłacić (obok opłaty za dzierżawę miejskiego gruntu lub za zajęcie pasa drogowego)

– W sensie moralnym to niedopuszczalne, ale zgodne z prawem. Tak niestety stwierdził NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) w listopadzie 2022 – komentuje restaurator. – Więc płaczemy i płacimy.

Dom z działką coraz droższy

Więcej w przyszłym roku zapłacą też właściciele lokali mieszkalnych, choć tutaj podwyżka już nie jest tak dotkliwa. (stawki podatku od nieruchomości za 2024 r. podajemy na końcu tekstu).

– Przykładowo, dla lokalu mieszkalnego o powierzchni 60 mkw. opłata będzie wyższa o 14 zł. W przypadku 150-metrowego domu z garażem i 800-metrową działką wzrost wyniesie 153 zł – wyliczała na czwartkowej konferencji prasowej w Ratuszu Lucyna Sternik, skarbnik Lublina. Rok temu podwyżka była podobna: dodatkowe 14 zł na 60-metrowe mieszkanie i 130 zł więcej za 150-metrowy dom.

Co jeszcze będzie kosztować więcej?

 • Opłaty za pobyt w żłobkach stanowiące 10% płacy minimalnej.
 • O 10 zł miesięcznie (do 110 zł) wzrośnie opłata za pobyt w bursie i internacie.
 • Prognozowany jest wzrost opłat za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (od stycznia o 5 zł, od lipca dodatkowo o 1 zł).
 • A także stawek opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji).

Co nie podrożeje?

 • ceny biletów komunikacji miejskiej
 • opłaty za gospodarowanie odpadami
 • postój w Strefie Płatnego Parkowania.
 • cennik Lubelskiego Roweru Miejskiego
 • kwoty bazowe czynszu w lokalach mieszkalnych ZNK, a także stawki za najem socjalny lokalu
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżawę gruntów w pasach drogowych
 • miasto nadal nie będzie pobierać opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psów.
 • bez zmian pozostają opłaty za pobyt w przedszkolu powyżej bezpłatnych 5 godzin

Na czwartkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta słowa o tym jak w kiepskiej sytuacji są finanse miasta padały wielokrotnie. Prezydent Krzysztof Żuk (PO) mówił o warunkach „wysokiego poziomu niepewności” czy „niestabilnej sytuacji prawnej”.

Do dziś nie wiemy jak będą się kształtować nasze dochody – przyznał prezydent Lublina. – Jako duże miasto mamy nie otrzymywać subwencji rozwojowej. Zagrożone są więc duże inwestycje, na które czekają mieszkańcy.

Na co miasto znajdzie pieniądze?

Mimo pustki w miejskiej kasie (ponad 320 mln zł na minusie) prezydent zapowiada, że znajdą się pieniądze na kontynuację projektów już realizowanych lub tych, które są w trakcie opracowywania dokumentacji. Chce też rozpocząć inwestycje, na które Lublin już dostał dofinansowanie zewnętrzne lub się o nie stara. Są to:

 • budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80
 • budowa ul. Bliskiej i Skowronkowej
 • budowa przedłużenia ul. Węglarza
 • rozbudowa ul. Wallenroda.
 • zakończenie rozbudowy ul. Raszyńskiej
 • przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Filaretów
 • rozbudowa ul. Samsonowicza
 • budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
 • przebudowa ul. Zorza, ul. Montażowej,
 • modernizacja ul. Janowskiej,
 • budowa ul. Sławinek i odcinka ul. Królowej Bony.
 • dalsza realizacja Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej,
 • przebudowa boiska przy ZSO nr 5 przy Rzeckiego,
 • budowa hal sportowych przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych i Szkole Podstawowej nr 31 oraz windy i łącznika w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda. Planowane są również środki na
 • projekt budowy sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15
 • budynki IV i V LO przejdą kompleksową termomodernizację.
 • dokumentacja na nową siedzibę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, której budowa zaplanowana jest w latach 2025-2027.
 • finansowanie związane z realizacją wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego.
 • kontynuowana będzie budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
 • przebudowany zostanie skwer Arcybiskupa Życińskiego i oficyna budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27.

Nowe stawki podatków 2024

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,20 zł rocznie za 1 mkw powierzchni;
 • dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,87 zł rocznie za 1 ha powierzchni;
 • dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,10 zł rocznie za 1 mwk powierzchni;
 • dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,58 zł rocznie za 1 mkw powierzchni;
 • dla budynków mieszkalnych – 1,15 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,15 zł rocznie za 1 mkw powierzchni użytkowej;
 • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 4,89 zł rocznie za 1 mkw powierzchni użytkowej;
 • dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 2,03 zł rocznie za 1 mkw powierzchni użytkowej;
 • dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 0,89 zł rocznie za 1 mkw powierzchni użytkowej;
 • dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł, co spowoduje wzrost w stosunku do 2023 r. o 1,46 zł rocznie za 1 mwk powierzchni użytkowej.

3 odpowiedzi na “Podatki ostro w górę. Przedsiębiorco, płacz i płać!”

 1. kronikidewelorozwoju pisze:

  Czy Sułtan ponownie zgodnie z tradycją umorzy podatek od nieruchomości sPÓłce tebewał-hotele? A co z podatkiem od „banku ziemi” na GCz (w części, którą dewelofanklub imienia Deweloubogacacza przeznaczył pod las akademików) – czy jest pobierany zgodnie ze stawkami od gruntu pod DG?

 2. Może tym razem nie umorzy, bo w zasadzie wystarczy, że wypłaci im kolejne odszkodowania, które już dzisiaj za 5% obszaru dały 100% wartości zakupu całego terenu od Skarbu Państwa reprezentowanego przez AMW. Przy czym FW i JW nadal będą utrzymywać, że deweloperzy nie są w Lublinie inaczej traktowani niż budowniczy indywidualni:

  „Umowa przelewu wierzytelności dotyczącej odszkodowania przysługującego Spółce z tytułu nabycia działek pod drogę publiczną przez Miasto Lublin na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublin nr 619/134 z dnia 27.11.2007 o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej, decyzji podziałowej Prezydenta Miasta Lublin nr GD-GDI1.6831.52.1.2017 z dnia 03.03.2011r, decyzji Prezydenta Miasta Lublin nr 1339/13 z dnia 11.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji Prezydenta Miasta nr GD.NN.III.72210/4/2010 z dnia 21.01.20177 o ograniczeniu korzystania z działki 8/8 na budowę linii kablowej POE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. do wysokości zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej nr II/11/In/16/LU z dnia 19.05.2016 r .na rzecz konsorcjum powyższych banków”.

 3. kronikidewelorozwoju pisze:

  @AF – czyli, że Dewelo-ubogacacz nie tylK0 zamierza sK0muniK0wać to planowane dewelo-getto na K0szt miasta Dziadogród, ale jeszcze szczodrze rzucić kasą za wykup terenu pod te ulice według K0smicznych stawek tak, jak miało to miejsce podczas budowy wiaduktu Ducha?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

22.02.2024

Dyrektor Teatru Osterwy uciekł spod marszałkowskiego topora. Pomógł Czarnek, czy ministerstwo kultury?

Tak jak niespodziewanie marszałek Jarosław Stawiarski wszczął procedurę odwołania dyrektora…

3 minuty czytania

21.02.2024

Ugoda wyszła z Hecy. Koniec sporu o zwolnienie Pietrasiewicza z Centrum Kultury

Trwająca ponad rok batalia sądowa dotycząca zwolnienia z pracy pomiędzy…

4 minuty czytania

21.02.2024

Budowa wielkiego garażu na zboczu wąwozu jeszcze może zostać zatrzymana. Zależy to od wojewody

Służby wojewody sprawdzają wydane przez prezydenta Lublina pozwolenie na budowę…

5 minuty czytania

15.02.2024

Zaczyna się czyszczenie Podzamcza z targowisk. „Bangladesz” ma zniknąć pierwszy

Kupcy z targowiska z tekstyliami przy ul. Ruskiej o sprawie…

7 minuty czytania

09.02.2024

Centrum Nauki – tym razem na dworcu PKS. Ile razy słyszeliśmy takie obietnice?

Prezydent Lublina, pytany o przyszłość terenu po dworcu na Podzamczu,…

4 minuty czytania

07.02.2024

Psy, koty i wieloosobowe sale. Ukraińcy nie chcą się przeprowadzać

Porażką urzędników zakończyła się próba przeniesienia ukraińskich uchodźców do nowych…

3 minuty czytania

02.02.2024

Najdrożej w Lublinie? 190 zł opłaty dodatkowej za parkowanie

Zgodnie z zapowiedziami Galeria Gala wprowadziła płatne parkowanie. Cztery pierwsze…

6 minuty czytania

27.01.2024

Szarpanina i okrzyki „ruda świnia do Berlina” przed odsłonięciem pomnika Lecha Kaczyńskiego

– Był tak przysadzisty – ocenił mężczyzna. – Trochę go…