Wesprzyj Kontakt

8 minuty czytania  •  31.03.2021

Skandalem zakończyły się prace Tematycznych Grup Roboczych

Udostępnij

Tematyczne Grupy Robocze to grupy ekspertów zrzeszających urzędników, naukowców, przedstawicieli NGOsów, biznesu i zwykłych mieszkańców. Mieli oni wypracować założenia do nowej strategii Lublin 2030. 30 marca zaprezentowano wyniki ich prac. Część wyników zaskoczyła ich twórców! Uczestnicy mówią o zmanipulowaniu efektów ich prac przez urzędników. Zapis konferencji usunięto.

Nowe, lepsze za unijne pieniądze

Na stronie urzędu możemy przeczytać, że tworzenie strategii będzie oparte o innowacyjne podejście w pełni angażujące mieszkańców. Na realizację tego zadania miasto otrzymało prawie 3 mln zł dofinansowania z konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Konkurs organizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków unijnych. Lublin aplikował jako jedno ze 108 miast. Dotację dostał jako jedno z 25, w tym jako z jedno z dwóch dużych ośrodków (drugim są Kielce).

Centralną koncepcją sterującą całym procesem jest partycypacja społeczna, wyrażająca się w dialogu, przy pełnym równouprawnieniu społeczności Lublinian w procesach decyzyjnych oraz przypisaniu im roli realnych współtwórców koncepcji rozwoju miasta. Dzięki swojemu zaangażowaniu mieszkańcy Lublina uzyskują status współautorów strategii – najważniejszego dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju miasta, będącego syntezą wyobrażeń o jego przyszłości. Przedstawiciele administracji miasta pełnią w tym procesie rolę animatorów, odpowiedzialnych za jego przebieg, dobór odpowiednich metod i technik włączających w tworzenie strategii wszystkich zainteresowanych bez względu na ograniczenia czasowe, komunikacyjne, kompetencyjne czy fizyczne.

Kontrowersje już na etapie naboru

Już na etapie tworzenia Tematycznych Grup Roboczych naszą uwagę zwrócił sposób w jaki zorganizowano nabór. Nie dostało się do nich wiele znanych i cenionych osób. Widać byli lepsi – o każde miejsce walczyło ponad 3 osoby! Grupy miały jednak ścisłe kryteria wyboru, w tym liczbę przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych czy mieszkańców. Okazało się, jednak, że wybrańcy nie wiedzieli kogo reprezentują. Jako Fundacja Wolności staraliśmy się dowiedzieć kim są członkowie Tematycznych Grup Roboczych. Dowiedzieliśmy się wyłącznie, że spełniają kryteria. Dopiero teraz, w raporcie podsumowującym ujawniono kim są poszczególni członkowie.

Kilka osób zostało przyporządkowanych do zaskakujących kategorii. Np. Łukasz Bilik został przedstawicielem biznesu w grupie Metropolia. Jaki biznes reprezentuje? Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Wydaje się, że dużo lepiej wpisałby się w kategorię instytucje miejskie. Jakie ma doświadczenie w dziedzinie metropolii? Nie wiadomo.

Innym przykładem jest Bartosz Niewiadomski. On także został przypisany jako reprezentant biznesu. Nie wiadomo jaki biznes miałby reprezentować. Na co dzień jest dyrektorem zarządzającym Fundacji Krajobrazy. Fundacja nie prowadzi, jednak działalności gospodarczej. Nie można jednak odmówić Bartoszowi Niewiadomskiemu kompetencji w zakresie zieleni. Nawet teraz Fundacja na zlecenie miasta ma zazielenić Lublin.

W grupie akademickość przedstawicielem trzeciego sektora została dr Agnieszka Ziętek. Jest socjologiem i politologiem, adiunktem w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Co wspólnego ma z trzecim sektorem? Z opisu wynika jedynie, ze zajmuje się kulturą obywatelską, partycypacją społeczną i badaniem ruchów oddolnych.

W ostatecznym raporcie okazało się, że nie wszystkie grupy pracowały w 10 osobowym składzie. To dziwne biorąc pod uwagę, że o 120 miejsc w grupach walczyło prawie 400 osób! Zapał do pracy był jednym z kryteriów naboru.

Konferencja

30 marca ogłoszono konferencję podsumowującą pracę 12 Tematycznych Grup Roboczych. Konferencja odbyła się w całości online. Początek to sesje plenarne – pierwsza poświęcona procesowi tworzenia strategii, druga poświęcona zagadnieniom strategicznym w planowaniu miast. Z mojej perspektywy strata czasu, bo za tymi mądrościami na końcu i tak stoi totalny brak ewaluacji dotychczasowej strategii rozwoju Lublina czy cele tak ogólne, że trudno ich nie zrealizować. Z jednej strony nie da się w oparciu o to tworzyć nowej strategii. Z drugiej strony – jak można zrobić to źle skoro mamy całą wiedzę jak zrobić to dobrze? O wadze całego wydarzenia świadczy fakt, że w pewnym momencie Prezydent Lublina przeprosił, stwierdził, że ma inne sprawy i wyszedł.

Kolejnym etapem były panele dyskusyjne, na których przedstawiono podsumowanie prac poszczególnych Tematycznych Grup Roboczych. Dwanaście tematów prezentowano w 4 blokach – po 3 równoległe sesje. Sesje miały być dyskusyjne, trudno jednak dyskutować wyłącznie w oparciu o kilku slajdową prezentację. Urzędnicy nie udostępnili wcześniej raportu z prac grup. W połowie sesji panelowych raport pojawia się w internecie. Dokument zatytułowano Rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju miasta. Jak można przeczytać w prologu to raport z prac Tematycznych Grup Roboczych. Dokumentu nie można przeszukiwać. Jeśli interesuje Cię tematyka rowerów to musisz przeczytać cały dokument zamiast wyszukać sobie interesującą frazę. Osoby niewidome czy niedowidzące z dokumentem nie zapoznają się wcale. To niezgodne z przepisami. Urzędnicy tłumaczą, że za chwilę raport zostanie podmieniony na przeszukiwalny i dostępny.

Urząd zamknięty myszy harcują

Przez pierwsze dwie sesje nie wydarzyło się nic zaskakującego. Przełom przychodzi po 17:30. Na panelu Urbanistyka i mobilność miejska nie ma liderki grupy, która miała prezentować wyniki. Proponuję by zamiast moderatora zrobił to ktoś z grupy… Przecież na pewno lepiej wyniki prac będzie znać członek grupy, niż moderator, który nie brał w tym procesie udziału. Okazuje się, że jestem w błędzie! Nikt z członków grupy nie chce prezentować wyników prac… bo nie widział prezentacji i nie zna wyników prac. W trakcie prezentacji wylewam na rekomendacje kubeł pomyj. I zaczyna się. Okazuje się, że część moich uwag była w efektach pracy grupy! Nie ma ich na prezentacji. Nie ma ich w oficjalnym raporcie. Konsternacja.

Członkowie grupy, zarówno z urzędu jak i spoza niego, są niezadowoleni z tego co urząd zaprezentował jako wyniki ich prac. Moderatorka wyjaśnia, że prezentacja i udostępniony raport z prac tematycznych grup roboczych został… skrócony i zmieniony przez urzędników. Nie było to konsultowane z członkami grup! Czy można to jeszcze nazwać raportem z prac grup? Czy może to już urzędowa propaganda? Moderatorka jest pod obstrzałem niezadowolonych uczestników panelu. Tłumaczy, że jej firma przekazała urzędowi pełny 700 stronnicowy raport z prac grup. Na prezentację i skrócony raport nie miała wpływu. Ma nadzieję, ze urzędnicy udostępnią mieszkańcom pełny raport… W stwierdzeniu tym dostrzegam trafną diagnozę sytuacji w jakiej znalazło się partycypacyjne tworzenia strategii w Lublinie.

Jeszcze ciekawiej robi się o 19:15. Ostatni panel. Wybieram sport. Lider grupy Tomasz Lewtak mówi wprost: Nie podpisujemy się pod rekomendacjami opracowanymi przez organizatorów. Mniej więcej koło trzecich warsztatów wyczuliśmy, że jesteśmy w pewnej grze. Nasze stwierdzenia były umieszczane w pewnej ramie ćwiczeń i miało to dać efekt. Nie wiedzieliśmy do czego to nas doprowadzi.

Grupa przekazała organizatorom oświadczenie i samodzielnie wypracowane 60 rekomendacji. Gdzie ona są? Nie wiadomo. Urzędnicy ich nie udostępnili. Tomasz Lewtak zwraca jeszcze uwagę, że organizatorzy oczekiwali na efekty ich prac (niezależne rekomendacje) do 11 lutego a konferencja jest prawie dwa miesiące później. Po co narzucono grupie ten pośpiech? – Nawet pół zdania nie zostało ujęte z naszych warsztatów. Jednym z postulatów było wybudowanie hali lekkoatletycznej, ze względu na potencjał tej dyscypliny. W raporcie zapisano to jako rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej.

Po koniec Tomasz Lewtak poprosił o wykreślenie go jako współautora raportu.

A efekty prac robią wrażenie. Grupa zaproponowała by skończyć z niejasnymi zasadami udzielania wsparcia klubom.  Przykładowo wsparcie w formie dotacji, jako najbardziej transparentnej formy finansowania, powinno być zdaniem grupy jedyną formą wsparcia sportu w Lublinie. Efekty promocyjne powinna mierzyć niezależna firma. Jedna – na tych samych zasadach w stosunku do wszystkich. Grupa postuluje też maksymalny poziom wsparcia udzielanego przez miasto, np. nie mniej niż 40% całego budżetu klubu sportowego w najwyższej grupie rozgrywkowej.

Uczestnicy krytykują wyniki i proces

Wielu uczestników prac Tematycznych Grup Roboczych krytykuje zasady prac tych zespołów. Są wśród nich także urzędnicy – jedni wolą robić to anonimowo, inni krytykują otwarcie i publicznie. Od początku wskazywano, że prace odbywały się w pośpiechu. Że metodologia jest ograniczającą. Teraz okazało się, że w raporcie podsumowującym nie udało się uchwycić najważniejszych problemów czy idei wypracowanych przez grupy. Pojawiły się za to rzeczy, o których grupy wcale nie rozmawiały.

Dzień po konferencji postanowiłem obejrzeć pozostałe 8 paneli. Nie da się. Filmy zostały usunięte. Przypadek?

Patrząc jak toczą się prace nad Strategią Lublin 2030 jestem pełen obaw. Z doświadczenia nie ufam urzędowi i zawsze operuję w oparciu o dokumenty źródłowe. Teraz okazuje się, że w trakcie tworzenia strategii dokumenty te wcale nie odpowiadają rzeczywistości. Efektów prac Tematycznych Grup Roboczych nie sposób nazwać partycypacją. W kuluarach pojawia się stwierdzenia: strategiczny chochlik, spłycenie. Niektórzy nie chcą się w tym dopatrywać spisku. Inni dokładnie tego się spodziewali. Osobiście uważam, że to ręczne sterowanie „partycypacyjną” strategią. Z partycypacją nie ma to nic wspólnego. Do tego co zobaczyli członkowie Tematycznych Grup Roboczych, a co nazwano efektem ich prac, najbardziej pasuje słowo: manipulacja.

Poprosiliśmy Ratusz o odniesienie się do całej sytuacji. Jak tylko otrzymamy odpowiedź natychmiast ją opublikujemy.


Aktualizacja 6.04.2021

Na nasze pytania odpowiedziała Izolda Boguta z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Gdzie był Prezydent, kiedy go nie było?

Prezydent Miasta Lublin w trakcie konferencji uczestniczył w uroczystościach z okazji jubileuszu 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Lechosława Lameńskiego, podczas których wręczał Profesorowi medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”. – Wydarzenie to było zaplanowane i uwzględnione w kalendarzu Prezydenta wcześniej i to ono uniemożliwiło udział Prezydenta Miasta Lublin w całej sesji plenarnej – tłumaczy nam Izolda Boguta z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Kto opracował „Rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju miasta”

Okazuje się, że opublikowane rekomendacje opracował Wykonawca we współpracy z Zamawiającym. Czy był modyfikowany przez urzędników. – Opublikowany materiał w bardzo nieznacznym stopniu odbiega od materiału przekazanego przez Wykonawcę, jedynie w zakresie usystematyzowania treści poprzez jej syntezę, by koncentrować relatywnie krótkie dyskusje panelowe na najważniejszych zagadnieniach. Dostęp do materiału przed publikacją, a co za tym idzie jego konsultacje z członkami TGR nie były w tym zakresie przewidziane – tłumaczy Izolda Boguta.

Kiedy zobaczymy pełny raport z prac TGRów?

Nie wiadomo kiedy dokładnie zostanie opublikowany „Raport końcowy z prac TGR”. W chwili obecnej został już przekazany przez Wykonawcę. Na co czekamy? – Obecnie dokument przechodzi weryfikację pod kątem wymagań określonych w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Publikacja może nastąpić dopiero po zakończeniu tego procesu – informują w Ratuszu.

Raportu sportowców nie będzie

Tematyczna Grupa Robocza zajmująca się sportem wypracowała własne rekomendacje, nie podpisuje się pod tym co przedstawił urząd. Jak komentują to urzędnicy? – Zamawiający otrzymał za pośrednictwem Wykonawcy, stanowią materiał dodatkowy, wypracowany poza cyklem warsztatów. Wykonawca uprzedził TGR Sport, że materiał nie będzie mógł być uwzględniony w przedmiocie umowy, jako że wypracowany został poza cyklem warsztatów – informuje Izolda Boguta. W Ratuszu dokument może być wykorzystany w toku dalszych prac nad Strategią Lublin 2030. Urzędnicy mają przeanalizować jego treść. Został on też udostępniony wszystkim członkom TGR. Urzędnicy milczą czy zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Konferencji nie obejrzysz

Kto nie obejrzał konferencji na żywo już jej nie obejrzy. Dziwne, biorąc pod uwagę, że całość była nagrywana. Jak urzędnicy tłumaczą zaistniałą sytuację? – Streaming materiału na kanale YouTube nie był pierwotnie planowany i Wykonawca nie był zobligowany do jego zapewnienia. Decyzja o jego użyciu została podjęta wyłącznie w celu poszerzenia zasięgu wydarzenia i umożliwienia jego śledzenia w czasie rzeczywistym osobom niezarejestrowanym, a tym samym nie będących uczestnikami konferencji. Dedykowany kanał YouTube został uruchomiony wyłącznie na potrzeby wydarzenia i zgodnie z założeniami zostanie po jego zakończeniu zamknięty. Zamiar ten wyrażała jednocześnie klauzula informacyjna RODO umieszczona w formularzu rejestracyjnym, w której zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dotyczyła jedynie udziału w konferencji, bez możliwości nagrywania, posiadania nagrań, a tym bardziej ich udostępniania – tłumaczy Izolda Boguta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

22.03.2024

Opera (nie)Lubelska, czyli Jezus mdleje na próbie, a z obsady spadają rodzime gwiazdy

Na chwilę przed premierą musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze…

6 minuty czytania

22.03.2024

Przed wyborami budowę nowego stadionu obiecują wszyscy. Ale nie wiadomo za co i ile będzie to nas kosztować

Termin na przedstawienie kosztorysu już minął, ale Ratusz sam tłumaczy…

5 minuty czytania

21.03.2024

Głośny protest pracowników MOPR. Ratusz zamknął przed nimi drzwi. „Wstyd, panie prezydencie!”

W podobnej liczbie, ale znacznie głośniejsi niż dzień wcześniej rolnicy.…

2 minuty czytania

05.03.2024

Zmarła prof. Elżbieta Starosławska, dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Odeszła dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prof. Elżbieta Starosławska. Miała…

< 1 minuty czytania

05.03.2024

Ogłoszenie

Likwidator spółki pod firmą EUROPA S.A. w likwidacji z siedzibą…

5 minuty czytania

02.03.2024

Dyrektor CSK na 7 lat. Czy tak marszałek spłaca dług za pomnik Kaczyńskiego?

Marek Krakowski zostanie w Centrum Spotkania Kultur na dłużej. Zarząd…

3 minuty czytania

28.02.2024

7 tysięcy nauczycieli z Lublina dostanie podwyżki. Ale są niższe niż obiecywano przed wyborami

Procentowo najwięcej dostaną nauczyciele początkujący (o 33 proc.), kwotowo –…

4 minuty czytania

09.02.2024

Bajm nie zagrał kolejny raz. I znów jest problem z odzyskaniem pieniędzy od mojbilet.eu

Najpierw Lublin, potem Kraków. Tu także został odwołany koncert zespołu…