Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  19.05.2022

Radny sejmiku pracuje na dwa etaty. W centrali partii stwierdzili, że to „nieistotne”

Udostępnij

Radny sejmiku Ryszard Szczygieł to tytan pracy. We wtorki i czwartki pracuje po 8 godzin w urzędzie wojewódzkim. W poniedziałki, środy i piątki pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Ponadto ma pół etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie. A w wolnych chwilach wykonuje pracę na zlecenie kilku gmin z powiatu łukowskiego. Nie do pogodzenia? Tylko z pozoru.

W okresie od maja do końca grudnia 2020 roku radny pracował dla gminy Trzebieszów. Przedmiot umowy to m.in. „podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy Gminy Trzebieszów z administracją rządową oraz samorządem województwa lubelskiego„. Wynagrodzenie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie. Jakie efekty przyniosła praca Szczygła? – Urząd Gminy nie podejmował analizy efektów, do jakich przyczyniła się praca Pana Ryszarda Szczygła. Nie posiadamy analizy korelacji pracy Pana Szczygła z pozyskanymi środkami zewnętrznymi – odpowiedział na pytanie Fundacji Wolności wójt Mirosław Szekalis.

Poza pracą zawodową Szczygieł jest też aktywny na polu społecznym. Jest radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (posiedzenia śr. raz w miesiącu), członkiem Zespołu Doradców Społecznych Ministra Edukacji i Nauki oraz członkiem rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Radny reprezentuje i mieszkańców i wojewodę

Ustawa o samorządzie województwa mówi, że „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców„.

Jednocześnie radny jest zatrudniony na 2/5 etatu w urzędzie wojewódzkim na stanowisku Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. W jego zakresie obowiązków jest „rozwój kontaktów i współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego”.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie miejsc pracy radnego Szczygła.

Miejsce zatrudnieniaStanowisko/obowiązkiCzas pracyWynagrodzenie
Lubelski Urząd WojewódzkiPełnomocnik Wojewody ds Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 2/5 etatu (wtorki i czwartki po 8 godzin)1 900 zł miesięcznie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejSpecjalista w Zespole Ekspertów Ekologicznych/pracownik programu „Czyste Powietrze” w Łukowie3/5 etatu (poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-15.30)?
Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego1/2 etatu (w godzinach pracy urzędy 7.00-15.00)4 305 zł miesięcznie
Sejmik Województwa Lubelskiegoradny sejmiku wojewódzkiegook. 2 600 zł miesięcznie (od listopada ok. 3 700 zł)
Gmina Stoczek Łukowski „Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy Gminy z administracją rządową oraz samorządem województwa lubelskiego” oraz „wspieranie i monitorowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane przez gminę”?3 528,08 zł miesięcznie
Gmina Wojcieszków„Podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy Gminy z administracją rządową oraz samorządem województwa lubelskiego” oraz „wspieranie i monitorowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane przez gminę” ?1 200 zł miesięcznie

Suma zarobków Szczygła wynosi co najmniej 11 tys. zł brutto miesięcznie (nie wliczając wynagrodzenia w WFOŚiGW). Do tego dochodzi ok. 3700 zł miesięcznie diety radnego sejmiku.

Radny ma zdolność bilokacji?

Z informacji uzyskanych w poszczególnych urzędach wynika, że radny Szczygieł w tych samych godzinach wykonuje pracę w różnych instytucjach, w różnych miejscach. Jak to możliwe i czy to zgodne z prawem?

ZDP-Lukow

Czy to możliwe, że radny w tych samych godzinach wykonuje pracę dla różnych pracodawców?

– To sprawa między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli pracownik wywiązuje się z obowiązków i pracodawcy to nie przeszkadza, to nie ma tu problemu – usłyszeliśmy w Państwowej Inspekcji Pracy.

Wojewodzie to nie przeszkadza

Fundacja Wolności wysłała zapytanie do Wojewody Lubelskiego. Czy nie przeszkadza Panu, że osoba którą Pan zatrudnia w czasie godzin pracy w urzędzie wojewódzkim, jednocześnie pracuje w innym urzędzie?

– Pan Ryszard Szczygieł jest zatrudniony w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,4 etatu, ponadto świadczy pracę w oparciu o indywidualny rozkład czasu pracy. Dodatkowe zatrudnienie podejmowane przez pracownika nie wymaga zgody pracodawcy i nie odnotowuje się jego negatywnego wpływu na jakość wykonywanych zadań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie – odpowiedział Adam Palonka, dyrektor Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominamy, że poza pracą etatową (60 godzin tygodniowo) radny ma też obowiązki wynikające z wykonywania umów zlecania. W ich ramach ma np. rozwijać współpracę gmin z administracją rządową. Kiedy znajduje na to czas, skoro praca na etatach zajmuje mu po 12 godzin dziennie?

Dzwoniliśmy do sekretariatu biura Wojewody, aby zapytać radnego.

Interwencja w centrali partii nic nie dała

Radny był już wcześniej na celowniku działaczy PiSu, którym nie podobały się jego dodatkowe zajęcia. Przekazali informacje na temat pracy Szczygła w gminach do centrali PiS w Warszawie.

Nowogrodzka zostawiła tę sprawę, bo stwierdziła że takimi pierdołami nie będzie się zajmować – dowiedzieliśmy się od jednego z działaczy partii. Jak twierdzi nasz informator, dla „Warszawy” to, że radny dorabia po kilkaset złotych miesięcznie, nie jest istotną sprawą.

2 odpowiedzi na “Radny sejmiku pracuje na dwa etaty. W centrali partii stwierdzili, że to „nieistotne””

  1. PWŁ pisze:

    Warto dodać, iż pan Ryszard Szczygieł obejmie wkrótce stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie! To nic, że konkurs na to stanowisko jeszcze się nie odbył, pan Ryszard jest jedynym kandydatem. Już teraz składamy gratulacje i wyrazy podziwu za możliwość łączenia aż 12 funkcji jednocześnie!

  2. Zdziwiona pisze:

    Pan Ryszard jak zwykle ma czas – na przecięcie wstęgi. Zadziwiają mnie takie osoby pracujące 26/24 dziennie. Jednak dla PARTII, można 32/24 7 dni w tygodniu. Długo ten „Pan” tak nie pociągnie 😪

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *