Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  28.01.2021

Biała Podlaska: stadion będzie, ale potem

Udostępnij

W grudniu prezydent Białej Podlaski zapowiedział, że już ma długo wyczekiwany projekt stadionu. Zapowiedział jego prezentację w styczniu tego roku. Gdy o niego poprosiliśmy urzędnicy odpowiedzieli, że go nie mają. Projekt miał być gotowy w czerwcu 2020 roku.

Historia przebudowy stadionu zaczyna się w 2018 roku. Wówczas całość prac miała kosztować 44 mln zł a trybuny pomieścić 3 tys. osób. Umowę z wykonawcą prac budowlanych ostatecznie zerwano, z powodu opóźnień. Wtedy też stwierdzono, że tak duży i drogi stadion nie jest w Białej potrzebny. Od początku dotację do stadionu obiecywało Ministerstwo Sportu. Dotacja wciąż jest aktualna, ale nie wiadomo jak długo.

Przetarg na opracowanie nowej dokumentacji, dla tańszego i mniejszego stadionu, ogłoszono w grudniu 2019 roku. Ma powstać m.in. nowa trybuna na 1200 osób, szatnie, kasy biletowe, pomieszczenia dla gastronomii, komentatorów, parking na 250 aut. Obiekt ma spełniać wymagania II ligi piłki nożnej. Obok trybuny ma powstać hala sportowa o wymiarach ok. 25 na 25 m umożliwiająca rozgrywanie meczów piłki ręcznej.

Przetarg za 141 450 zł wygrała firma z Białej Podlaski: Biuro Projektowe „Arch-dom” Sp. j. Henryk Dołęgowski, Ryszrad Suchora. Zgodnie z umową cała dokumentacja miała być gotowa w połowie czerwca 2020 roku. Sama koncepcja miała być gotowa w ciągu 40 dni od podpisania umowy.

Opóźnienia? Wszystko idzie zgodnie z planem

Pierwotnych terminów, jednak nie udało się dotrzymać. Jak informuje nas rzecznik prasowy UM Biała Podlaska Gabriela Kuc-Stefaniuk termin przedstawienia koncepcji przesunięto. – Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 3 czerwca 2020 r. do umowy ZP.272.20.2020.JW2 z dnia 4 lutego 2020 r. Wykonawca miał przedstawić koncepcję do 15.06.2020 r. Koncepcja została zaakceptowana przez Zamawiającego w dniu 8 czerwca 2020 r. Warto podkreślić, że aneks podpisano już po terminie, w którym miała być przedstawiona koncepcja i dzień przed pierwotnym terminie przekazania całej dokumentacji. Co miała zawierać koncepcja? Wizualizację, projekt wstępny i jego szacunkową wycenę.

Zdaniem urzędu nie ma opóźnień w realizacji prac. – Nie było opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej. Termin oddania dokumentacji projektowej, ustalony na 16 listopada 2020 r. na podstawie aneksu nr 2 z dnia 8 września 2020 r., został przez biuro projektowe dotrzymany. Jak się dowiadujemy „aneksowanie umowy było uzasadnione sytuacją związaną z pandemią Covid-19 i wynikającymi z niej trudnościami w uzyskaniu szeregu opinii i uzgodnień”.

Mamy, ale nie pokażemy?

Słowa rzecznika prasowego nie pokrywają się jednak z odpowiedziami udzielonymi nam na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Na pytanie z 18 grudnia dot. udostępnienia dokumentacji Przebudowy stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej, która została ostatnio przekazana do urzędu otrzymaliśmy odpowiedź, żeby… sprecyzować o co nam chodzi.

Poprosiliśmy, więc szczegółowo o dokumentację projektową wykonaną na podstawie Przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej, w szczególności: koncepcji,projekt budowlany (może być bez branż instalacyjnych: elektryczna, zaopatrzenie w wodę, gaz itp.), projekt wykonawczy (może być bez branż instalacyjnych – jw.), kosztorys inwestorski, projekt zjazdów na drogi publiczne wraz z projektem stałej organizacji ruchu. 19 stycznia dostaliśmy odpowiedź, że dokumentacja nie może być udostępniona, ponieważ jest… w opracowaniu.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego Ratusza, czy rzeczywiście dokumentacja została przekazana i czy do zgłoszonej dokumentacji zgłoszono jakieś uwagi. Oto odpowiedź jaką dostaliśmy. – Protokół przekazania dokumentacji będzie podpisany po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe nie zmienia faktu, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z założeniami, zaś pozwolenie na budowę oraz przetarg na wykonanie obiektu będą procedowane w najbliższym możliwym terminie, po uchwaleniu zmiany mpzp. Trochę więcej informacji udzielili nam projektanci. – Dokumentacja została przekazana. Urząd ma jeszcze jakieś uwagi i korygujemy projekt – dowiedzieliśmy się w firmie „Arch-dom”.

Przeszkoda? Miejscowy Plan

Magistrat ogłaszając przetarg był świadomy, że stadion może nie być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Świadczą o tym m.in. odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy pytali o brak zgodności planowanej hali z miejscowym planem. Urzędnicy tłumaczyli wówczas, że Zamawiający wskaże lokalizację sali gimnastycznej zgodną z MPZP lub zgodną z projektem zmiany MPZP. Uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu podjęto zresztą tuż przed ogłoszeniem przetargu. Jednak jego opracowanie zajęło prawie rok! Do 29 stycznia 2021 roku mieszkańcy mogą się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. Potem, miejmy nadzieję, już tylko zgoda Rady Miasta.

Co dalej?

Urzędnicy zapowiadają, że wszystko będzie gotowe w lutym-marcu 2021 roku. Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu będzie można wystąpić o pozwolenie na budowę. Na szczęście nie będzie trzeba wydawać decyzji środowiskowej. Urzędnicy tłumaczą, że nie będzie potrzebna. – Decyzja środowiskowa dla przedmiotowego zadania nie jest wymagana, zgodnie z otrzymanym stanowiskiem RDOŚ – tłumaczy rzecznik prasowy. Na szybkie uzyskanie pozwolenia na budowę, poza kibicami, na pewno liczy też projektant. W umowie zapisano, że wynagrodzenie będzie mu wypłacone po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozostaje kwestia, dlaczego urzędnicy, choć od dawna dysponują koncepcją nie chcą jej zaprezentować publicznie, ani udostępnić na wniosek. W związku z nieudostępnieniem projektu złożyliśmy skargę do sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *