Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  06.05.2021

Biuro dla senatora wynajmowane od radnego – męża pracownicy biura

Udostępnij

Prawo nie pozwala zatrudniać w biurze poselskim lub senatorskim członków rodziny parlamentarzysty. Natomiast nie zabrania wynajmować lokalu na biuro od kolegów partyjnych i zatrudniania w biurze ich małżonków. Na taki przypadek trafiliśmy w Łukowie.

W tym mieście znajduje się biuro senatora Stanisława Gogacza (PiS). Senator wynajmuje lokal na biuro przy ul. Franciszka Wilczyńskiego 4m. Za 38 m2 na parterze plus wc płaci miesięcznie 1700 zł czynszu (w tym rachunki za media).

Po naszym wystąpieniu Kancelaria Senatu przekazała nam treść umowy na wynajem biura. Niestety utajniono, od kogo senator wynajmuje biuro.

Jak udało nam się ustalić, właścicielem budynku, w którym mieści się biuro senatora, jest Ryszard Szczygieł. To radny sejmiku wojewódzkiego (PiS). Jest zatrudniony na stanowisku Doradcy Wojewody Lubelskiego. Ponadto od zeszłego roku pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Do pracy nie ma daleko, bo pracuje w nowo otwartym biurze programu Czyste Powietrze w Łukowie. W ostatnim oświadczeniu majątkowym (za 2019 rok) wskazał, że zarobił 52 tys. zł. za pracę w Urzędzie Wojewódzkim oraz 50 tys. w WFOŚiGW.

Pracownicą biura senatora w Łukowie jest Anna Szczygieł, prywatnie żona radnego i właściciela budynku, w którym znajduje się biuro senatora.

Kancelaria Senatu: nie ma formalnych przeszkód

Czy taki przypadek jest zgodny z zasadami dot. wynajmu biur na potrzeby senatorów? Czy Kancelaria Senatu w jakikolwiek sposób weryfikuje prawidłowość wynajmu lokali na biura przez senatorów? – pytania o takiej treści zadaliśmy w Kancelarii Senatu.

– Sprawy biur senatorskich oraz pracowników tych biur reguluje art. 23 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1799). Zgodnie z art. 23 ust. 11 ustawy warunki organizacyjno-techniczne tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich, określa Marszałek Senatu. Marszałek Senatu wydał 7 listopada 2019 r. Zarządzenie nr 16 w tej sprawie.

W przepisach tych istnieją ograniczenia dotyczące wynajmowania przez senatora lokali na biura od osób spokrewnionych. Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących wynajmowania lokali na biura od osób spoza rodziny senatora. Nie ma też formalnych przeszkód, aby zatrudnić w biurze senatorskim osobę, od której lokal na biuro został wynajęty.

Zgodnie z Zarządzeniem lokal na biuro senatorskie nie może być usytuowany na terenie nieruchomości stanowiącej własność senatora lub członka jego rodziny, bądź nieruchomości, do której przysługuje im inny tytuł prawny, uprawniający do wykorzystywania jej na inne cele niż siedziba biura senatorskiego. Za członka rodziny senatora, w rozumieniu tego zarządzenia, uważa się osobę pozostającą z senatorem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z senatorem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Ponadto środki finansowe z ryczałtu, jaki senatorowie otrzymują na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biura senatorskiego, nie mogą być przeznaczone na zobowiązania wynikające z umów zawieranych przez senatora z członkiem jego rodziny. Oznacza to, że senator nie może ani na zasadach odpłatności ani nieodpłatnie umieścić swego biura w lokalu należącym do niego lub jego rodziny.

Zarządzenie nr 16 reguluje także kwestię kontroli finansowej i kontroli dokumentów. Senator niezwłocznie po zawarciu umowy najmu lokalu na biuro przekazuje do Kancelarii Senatu kopię dokumentu uprawniającego do korzystania z lokalu z przeznaczeniem na siedzibę biura senatorskiego. Kancelaria Senatu ewidencjonuje kopie tych dokumentów. Senator zobowiązany jest rozliczyć się ze środków przekazanych mu na prowadzenie biura senatorskiego. Kancelaria Senatu jest uprawniona do kontroli tych wydatków nie tylko w trakcie sprawowania przez niego mandatu senatorskiego, ale także po wygaśnięciu mandatu. Po zakończeniu kadencji senator ma obowiązek złożenia dokumentacji biura, w tym dokumentacji finansowej, do Archiwum Senatu. Kancelaria Senatu może przeprowadzić kontrolę przekazanej do Archiwum Senatu dokumentacji finansowej biura senatorskiego. W przypadku wykrycia różnicy pomiędzy kwotami wykazanymi przez senatora w sprawozdaniach jakie składał co roku do Kancelarii Senatu a zaakceptowanymi przez Kancelarię dowodami księgowymi, senator ma obowiązek zwrócić powstałą różnicę – odpowiedź o takiej treści otrzymaliśmy z senatu.

Co sądzicie o takiej sytuacji? A może znacie podobne przypadki? Piszcie na redakcja@jawnylublin.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

5 minuty czytania

01.12.2023

Z Kazimierza Dolnego do Janowca rowerem. Będzie kładka nad Wisłą

Plany w zakresie budowy Wiślanej Trasy Rowerowej, poprawa warunków ruchu…

4 minuty czytania

21.11.2023

Azoty odmawiają Obajtkowi. ZA „Puławy” nie dla Orlenu, a związkowcy już piszą do Kaczyńskiego

Grupa Azoty nie chce sprzedać Zakładów Azotowych „Puławy” Orlenowi. Daniel…

6 minuty czytania

17.11.2023

Grzywna dla dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie. Bo nie chce zdradzić ile wydał

„Bezczynność z rażącym naruszeniem prawa” i 7 tys. zł grzywny…

4 minuty czytania

09.11.2023

Black Hawki raczej nie pobazują w Świdniku. Wynik wyborów pokrzyżował plany PiS

Niemal 100 hektarów ziemi miał sprzedać Port Lotniczy Lublin pod…

4 minuty czytania

31.10.2023

Marszałek zaprasza na film, a sejmik zgadza się na odłączenie Janowca od muzeum w Kazimierzu Dolnym

Powstające przy zamku winnice (obecnie to ok. 2 ha )…

10 minuty czytania

30.10.2023

Najpierw nowa dyrektor, teraz nowe muzeum. Marszałek ma plan na zamek i jego winnice

– Dobry duch muzeum – miał ją przedstawić marszałek Jarosław…

6 minuty czytania

27.10.2023

Marszałkowi marzy się nowe muzeum. Takie, co ma własne winnice

Kolejny rewolucyjny pomysł marszałka Stawiarskiego (PiS) na podlegającą mu instytucję…

4 minuty czytania

25.10.2023

Tu podjęli pierwszą w Polsce uchwałę anty-LGBT i właśnie się z niej wycofali

Powiat Świdnicki, który jako pierwszy w Polsce przyjął tzw. uchwałę…