Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  10.07.2017

Znowu zerwano kworum na Radzie Dzielnicy Kośminek. Czy pieniądze przepadną?

Udostępnij

30 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy Kośminek. Przedmiotem posiedzenia był podział rezerwy celowej. Jest to kwota 129 tysięcy złotych z budżetu miasta, o której przeznaczeniu decyduje rada dzielnicy. Nie udało się jej podzielić na posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju z powodu braku kworum.

Czerwcowe posiedzenie miało wreszcie doprowadzić do uchwalenia podziału rezerwy celowej. Niestety znowu się nie udało, bo część osób opuściła posiedzenie. Na posiedzeniu byli również sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki oraz radni Beata Stepaniuk-Kuśmierzak i Piotr Popiel.

Jedyna dzielnica, która nie podzieliła rezerwy celowej

Każda rada dzielnicy w Lublinie co roku może zadecydować o przeznaczeniu 129 tysięcy złotych, w ramach rezerwy celowej budżetu miasta. Im wcześniej rada zdecyduje o przeznaczeniu pieniędzy, tym szybciej zostaną rozdysponowane. Jeśli środki nie zostaną rozdysponowane do końca roku, to przepadają. Dlatego radom dzielnic powinno zależeć, aby jak najwcześniej podjąć decyzję o podziale pieniędzy.

Obecny na posiedzeniu Sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki zwrócił uwagę, że Kośminek jest chyba jedyną dzielnicą, która jeszcze nie zadecydowała o przeznaczeniu rezerwy celowej. Animozje powinniście Państwo w jakimś zakresie ograniczyć, mamy 30 czerwiec 2017 roku – przypomniał sekretarz.

Wychodzimy z rady

W czasie dyskusji o podziale środków rozgorzała gorąca dyskusja. Część osób nie zgadzała się z proponowanym podziałem pieniędzy.

Członek rady dzielnicy Mariusz Kasprzak domagał się przedstawienia wyliczenia kosztów inwestycji. „W takim razie jeśli nie będą Państwo nam dokumentacji pokazywać, to wyjdziemy (…) Gdzie Pan ma wyliczenie z Zarządu Dróg i Mostów? (…) Albo Państwo nam przedstawią albo wychodzimy z rady” – grzmiał Kasprzak.

Po chwili pięcioro członków opuściło posiedzenie. Na sali pozostało siedem osób, czyli mniej niż połowa składu rady. Wobec tego, rada dzielnicy znowu nie mogła podzielić pieniędzy.

Niemal identyczny przebieg miało jedno z wcześniejszych posiedzeń. Grupa opozycyjna względem zarządu (pod przewodnictwem Kasprzaka) albo solidarnie nie przychodzi na posiedzenie albo wychodzi w trakcie, uniemożliwiając podział rezerwy celowej. Widmo utraty piniędzy dla dzielnicy nadal krąży nad Kośminkiem.

Obejrzyj pełny przebieg posiedzenia:

Oświadczenie w sprawie zerwania kworum

Poproszony o komentarz Mariusz Kasprzak, przesłał nam oświadczenie:

Rezerwa celowa w moim przekonaniu i grupy radnych jest bardzo istotnym elementem. Podział rezerwy celowej ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców. Od wielu lat podział ten był zawsze konsultowany i rozdysponowany według potrzeb i wniosków innych radnych. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją niebywałą, podczas ostatniego posiedzenia w proteście do działań obecnych władz w osobach pani Przewodniczącej Jabłońskiej oraz Pana Przewodniczącego Aftyki, postanowiliśmy zerwać kworum, aby uniemożliwić przegłosowanie rezerwy w przedstawionej wersji. Jako opozycja domagamy się tylko równego traktowania i brania naszych opinii pod uwagę.

W chwili obecnej my jako mniejszość jesteśmy traktowani tylko jako uzupełnienie kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. My nie pozwolimy na takie traktowanie, jesteśmy tak samo reprezentantami mieszkańców jak pozostali państwo. Walczymy o szacunek, i sprawiedliwy podział rezerwy celowej, nie ugniemy się pod różnego rodzaju naciskami, dla nas najważniejsi są mieszkańcy, to przed nimi będziemy składać sprawozdanie z naszej działalności, a nie przed Panem Aftyką i Panią Jabłońską.

Poza tym chciałbym zwrócić uwagę Państwa Fundacji, że obecne władze łamią podstawowe zasady statutowe. Składaliśmy wniosek o zwołanie posiedzenia na podstawie statutu, Pani Przewodnicząca nie raczyła do takiego wniosku się przychylić, wiedząc jednocześnie że była do tego zobowiązana. Dzisiejsza sytuacja jaka ma miejsce w RDK, może doprowadzić do nieuchwalenia rezerwy celowej, ale my jesteśmy gotowi do rozmowy dla dobra mieszkańców, ale nie na zasadzie postawienia nas przed faktami dokonanymi.

Chcemy być partnerami do rozmowy, ponieważ reprezentujemy również mieszkańców. Mamy nadzieję jako grupa radnych dzielnicy, że obecne władze opamiętają się i zaczną traktować nas a tym samym mieszkańców poważnie, bo tylko wspólne porozumienie może doprowadzić do uchwalenia rezerwy celowej, w innym przypadku rezerwa może być nie rozdzielona.

 Zrywanie kworum szkodzi wszystkim mieszkańcom

Otrzymaliśmy również oświadczenie Tomasza Aftyki, przewodniczącego zarządu Dzielnicy Kośminek.

Podział rezerwy celowej w roku 2017 129 000,00 zł
Oświetlenie przy ul Garbarskiej 8 000,00 zł
Dofinansowanie placu zabaw przy ul. M. Majdanka 30 000,00 zł
Destrukt wykonanie ulic, Wyzwolenia,
Skrzynicka, Akacjowa, Grunwaldzka
25 000,00 zł
Gimnazjum 15 27 000,00 zł
Chodnik ul. dr. M. Majdanka 5, 7 9 000,00 zł
Przedszkole ul. Wierzbowa 3 000,00 zł
Biblioteka – wyświetlacz multimedialny , notebook 7 000,00 zł
Hopki 20 000,00 zł
SUMA 129 000,00 zł

Model podziału rezerwy celowej powstał na bazie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców (remonty dróg,budowa placu zabaw, budowa chodników, oświetlenie na ulicy Garbarskiej) lub przez instytucje z którymi współpracuje rada dzielnicy (filia biblioteki, Gimnazjum nr 15, przedszkole)

W listopadzie 2016 r przekazaliśmy 10 tys na plac zabaw na ulicy Skrzynickiej- było to proponowane przez grupę radnych wspieranych przez Kasprzaka.

Po raz pierwszy od 6 lat to nie przewodniczący zarządu tylko ogół osób (mieszkańców i członków rady) decyduje na co idą pieniądze z rezerwy celowej.

Do tej pory Mariusz Kasprzak praktycznie jednoosobowo decydował na co idą pieniądze rady dzielnicy-w tym na swoje miejsce pracy – Zespół Szkół nr 5 na ulicy Długiej. Nigdy nie pytał mieszkańców w jaki sposób podzielić rezerwę celową. Ustalał jednoosobowo jak wydatkować te pieniądze. Można to sprawdzić porównując wydatkowanie rezerwy celowej z lat 2012-2016 oraz protokoły z posiedzeń rady.

Dlatego m.in. z tego powodu został odwołany z funkcji przew. Zarządu. Decyzje dotyczące podziału rezerwy celowej zapadały nie w formie uchwały, tylko zwykłą większością głosów. Nie można było otrzymać podziału rezerwy w formie elektronicznej, wszystko to było ukrywane przez Mariusza Kasprzaka.

Nowy zarząd postawił na transparentność i przejrzystość. Jak widać nie podoba się to grupie 5 osób która przez 4 posiedzenia uniemożliwia normalne funkcjonowanie rady.

Działania powodujące zrywanie kworum mają uniemożliwić wydatkowanie rezerwy celowej i szkodzą wszystkim mieszkańcom Kośminka.