Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  27.12.2022

ZDM mógł oszczędzić 5 mln zł na światłach

Udostępnij

KIO zdecydowała odrzucić odwołania dwóch lubelskich firm – ELPIE i ELTO. W efekcie ZDM może zapłacić 5 mln zł więcej za utrzymanie lubelskich sygnalizacji.

Chodzi o bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz telekomunikacyjnych związanych z infrastrukturą drogową na terenie miasta. Obecna umowa trwa maksymalnie do 31.01.2023 Przetarg podzielono na dwie części, które obejmowały różne fragmenty miasta. Na jego realizację miasto zarezerwowało 12,4 i 11,5 mln zł. O dziwo w kwocie tej zmieścili się wszyscy oferenci. Z otwartych pod koniec listopada ofert wynika, że w obu przypadkach najniższą ofertę zaproponowała lubelska firma ELPIE – 8,8 i 8,1 mln zł.

W przypadku części I kolejną ofertą złożyła firma SPRINT z Warszawy. Jest droższa o 2,7 mln zł. W przypadku części II kolejną ofertą złożył dotychczasowy realizator zamówienia – firma iKOM z Lublina. Jej oferta jest droższa o 1,8 mln zł.

Cena to jednak nie wszystko. Zarząd Dróg i Mostów zastrzegł, że duży wpływ na wybór oferty będzie miało wskazanie liczby osób z uprawnieniami, które zrealizują zadanie. Za to kryterium można dostać aż 30% punktów. Jeśli Wykonawca wskaże tylko 5 osób dostaje 0 punktów. Jeśli wskaże 7 i więcej dostaje już 30 punktów.

Felerny formularz

Tutaj oferta ELPIE nie wypada najlepiej , gdyż firma zaoferowała tylko 5 osób z uprawnieniami, choć aktualnie zatrudnia aż 31 takich osób. Wskazanie minimalnej liczby osób może sprawić, że najtańsza oferta nie zostanie wybrana. – Zgłoszenie tylko 5 osób na każde zadanie wynika z formy formularza ofertowego, w którym było wyznaczone tylko 5 rubryk na dane zgłaszanych osób. Osoba przygotowująca ofertę uznała, że nie może ingerować w dokument formularza i modyfikować go poprzez dodanie kolejnych rubryk a podanie właściwej ilości osób nastąpi w kolejnym etapie uzupełniania dokumentów – informuje Jawny Lublin Wojciech Bartnik, prezes zarządu ELPIE. Wszystko wskazuje, że ELPIE przez ten błąd przegra przetarg, a ZDM zapłaci dodatkowe 4,5 mln zł za utrzymanie sygnalizacji.

Sprawdziliśmy: ZDM udostępnił odpowiedni formularz w 2 formach: pliku .pdf i pliku tekstowym. W tym drugim odpowiedni wiersz można było sobie dodać. Pytanie jednak, czemu domyślnie formularz nie przewidywał wskazania najbardziej punktowanej liczby osób?

Inni nie zdążyli nawet złożyć oferty

Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Odwołanie od niego złożyła inna lubelska firma. ELTO zarzuca ZDM, że w ostatniej chwili zmienił specyfikację warunków zamówienia. Chodzi o sposób obliczania ceny za objazdy kontrolne. – Od publikacji informacji o zmianie SWZ oferenci mieli zaledwie niecałe 47 godzin i 15 minut na analizę nowej treści SWZ, w tym ok. 22 godziny przypadały na porę nocną. Co istotne – zmiana treści SWZ ma istotne znaczenie dla sporządzenia oferty, bowiem dotyczy ukształtowania wynagrodzenia, a więc wymaga analizy biznesowej i poświęcenia czasu na zapoznanie się z treścią nowego brzmienia Wzoru umowy – czytamy w odwołaniu wystosowanym przez ELTO.

Do odwołania przyłączyła się firma ELPIE.

KIO odrzuca odwołania

ZDiM nie uwzględnił wniesionych odwołań. W ocenie ZDiM odwołanie wniesiono po terminie – informuje Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W ten sposób odwołania trafiły do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

KIO odrzuciła oba odwołania. Z jakiego powodu? Tego dowiemy się dopiero z pisemnego uzasadnienia. Odrzucenie wskazuje jednak na błąd formalny i pozostawia odwołujących bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów.

Firma ELPIE po otrzymaniu uzasadnienia zdecyduje jakie kroki podjąć. Z firmą ELTO nie udało nam się skontaktować.


Za aktualne utrzymanie sygnalizacji świetlnych odpowiada firma iKOM. Zajmuje się tym od 2012 roku, przy czym od 2016 roku utrzymuje wszystkie sygnalizacje w Lubinie. W ostatnim przetargu na utrzymanie sygnalizacji świetlnych w 2018 roku wygrała z firmą ELPIE. Wówczas iKOM z kwotą 17,1 mln zł był o 1/3 tańszy niż ELPIE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *