Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  03.11.2022

Wielki brat patrzy na drogi

Udostępnij

Na tablicach zmiennej treści powinny pojawiać się ważne dla użytkowników dróg komunikaty drogowe. W Lublinie można zaś przeczytać, że „wszystkie wykroczenia drogowe są rejestrowane”. Tłumaczymy jak to działa i czy należy się bać.

Jak to możliwe, że w Lublinie wszystkie wykroczenia drogowe są rejestrowane? To dzięki Systemowi Zarządzania Ruchem. Nie jest jednak prawdą, że system rejestruje wszystkie wykroczenia drogowe. Rejestrowane są wyłącznie te wykroczenia, które nagrają kamery SZR. Gdzie spodziewać się takich kamer? Przede wszystkim na skrzyżowaniach.

Wykroczenia są nagrywane, ale niekoniecznie karane

System rejestruje wykroczenia drogowe, czyli po prostu je nagrywa. Nie oznacza to, że automatycznie zostaniemy ukarani. Mała część wykroczeń jest wykrywana automatycznie. Przykładowo system raportuje o możliwości postoju pojazdu na skrzyżowaniu czy przejeździe na czerwonym świetle. Powiadomienie otrzymuje operator system. – Miasto Lublin nie posiada systemu, który automatycznie tworzy elektroniczny dowód z niezbędnymi danymi służącymi do dalszego procedowania i wykorzystania ich jako materiału dowodowego – tłumaczy Monika Głazik z lubelskiego Ratusza. Oznacza to, że operator Centrum Sterowania Ruchem musi sam przygotować niezbędne materiały oraz przekazać je organom ścigania. Oczywiście spostrzegawczy operator może także samodzielnie wychwycić wykroczenie i je zgłosić.

Zdarza się, jednak, że operator odstąpi od zgłoszenia wykroczenie drogowego organom ścigania. Przyczyną mogą być np. nieczytelne tablice rejestracyjne. – W każdym przypadku materiał z urządzeń rejestrujących zawiera m.in. czas i miejsce popełnienia wykroczenia, zdjęcie pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym oraz nagranie wideo. Na podstawie powyższego materiału prowadzone są np. przez Policję dalsze czynności wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów ruchu drogowego – informuje Monika Głazik.

Mandat z przeszłości

O możliwości zgłoszenia wykroczenia drogowego nie musi decydować wyłącznie operator w czasie rzeczywistym. Nagrania z SZR mogą być wykorzystane także po fakcie, np. jako materiał dowodowy z kolizji czy zgłoszone przez przechodnia wykroczenie. Dodatkowo z kamer SZR poza Policją, stale korzystają również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Miejska, Straż Graniczna czy Sądy.

Urząd nie prowadzi oddzielnej statystyki zgłoszonych przez operatorów wykroczeń drogowych. Od początku roku podjął jednak ok. 1000 spraw dot. wykroczeń drogowych – z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski organów ścigania.


System wróżenia z fusów

System Zarządzania Ruchem działa od 2016 roku. Aktualnie podłączonych jest do niego 115 skrzyżowań. System miał uczyć się ruchu w Lublinie. Pomimo upływu kilku lat nie idzie mu to najlepiej. Dziś przy początku szczytu, o godzinie 15:00, system prognozował, że za pół godziny w całym mieście warunki ruchu będą bardzo dobre. Sprawdziliśmy: o 15:30 warunki ruchu były gorsze niż o 15:00. Dla człowieka jest to oczywiste, ale systemu za dziesiątki milionów złotych wciąż to przerasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *