Wesprzyj Kontakt

5 minuty czytania  •  26.09.2022

Wcisło : Soboń 1046 : 3. Sprawdzamy aktywność posłów z Lublina

Udostępnij

Tylko poseł Sylwester Tułajew nie opuścił żadnego głosowania w sejmie, ale to Martę Wcisło mogliśmy najczęściej oglądać na mównicy. Była radna z naszego miasta jest też autorką lub współautorką największej liczby interpelacji – wśród 2951 złożonych przez wszystkich lubelskich posłów aż pod 1046 widnieje podpis Wcisło. Najmniej pytań miał Artur Soboń (3 interpelacje). Prawdopodobnie na rok przed końcem kadencji podsumowaliśmy dotychczasową aktywność posłów z okręgu lubelskiego.

Praca posłów kojarzy się przede wszystkim z płomiennymi przemówieniami w parlamencie. Trzeba pamiętać, że Sejm nie tylko tworzy prawo, ale także kontroluje Radę Ministrów. Sprawdziliśmy, kto spośród lubelskich posłów zadawał rządzącym najwięcej pytań, kto najciężej pracował w komisjach i podkomisjach, a kto najczęściej opuszczał głosowania. Sprawdź, kto się poprawił, a kto spoczął na laurach od podsumowania Fundacji Wolności z okazji stu dni parlamentu.

Pytania i oświadczenia

Kontrolne funkcje parlamentu posłowie realizują m.in. poprzez kierowanie do członków rządu interpelacji, zapytań poselskich i pytań w sprawach bieżących. Interpelacje dotyczą spraw o zasadniczym charakterze, zapytania poselskie – spraw jednostkowych. Jedne i drugie są składane w formie pisemnej; na odpowiedź jest 21 dni. Pytania w sprawach bieżących posłowie zadają ustnie na posiedzeniu sejmu, adresaci odpowiadają na nie na tym samym posiedzeniu.

Na potrzeby tego zestawienia wzięliśmy pod uwagę tylko te interpelacje i zapytania, którym nadano bieg.

Powiedzieć, że najwięcej interpelacji złożyła Marta Wcisło, to niewiele powiedzieć. Wszyscy posłowie z okręgu lubelskiego złożyli ich 2951. Zatem 1046 złożonych przez Wcisło oznacza, że posłanka KO jest autorką lub współautorką ponad 35 procent interpelacji z naszego okręgu. Drugi na podium Jakub Kulesza podpisał się pod 466 interpelacjami, Jacek Czerniak pod 426. Zapytania poselskie najbardziej upodobał sobie Jakub Kulesza. Zadał ich 458. Wszyscy lubelscy posłowie – 632. Na przeciwnym biegunie jest Artur Soboń, który złożył tylko trzy interpelacje, nie miał żadnych innych pytań.

Aktywność posłów okręgu lubelskiego – złożone interpelacje, którym nadano bieg

Mniejszym powodzeniem cieszyły się pytania bieżące. Od początku kadencji posłowie posługiwali się nimi po kilka-kilkanaście razy albo wcale.

Na mównicy sejmowej najczęściej pojawiała się Marta Wcisło. Miała niemal dwa razy więcej wystąpień niż drugi w tej kategorii Kulesza.

Na zakończenie każdego dnia obrad posłowie mogą wygłaszać oświadczenia. To ten moment, kiedy przez pięć minut można np. wychwalać swojego szefa, pokazać, jak bardzo nie lubi się politycznej konkurencji albo opowiadać o bliskim sercu historycznym wydarzeniu. Z tej okazji korzystało około połowy naszych reprezentantów, najczęściej Sławomir Skwarek.

Praca w komisjach

Przodownikiem pracy w komisjach i podkomisjach okazał się Sławomir Skwarek. Poseł należy do trzech sejmowych komisji i aż sześciu podkomisji. Do żadnej nie należy trzech posłów PiS: Przemysław Czarnek, Jan Kanthak i Artur Soboń. To dlatego, że zgodnie z regulaminem Sejmu nie mogą do nich należeć jako członkowie rządu (wyjątkiem jest Komisja Nadzwyczajna powołana do pracy nad projektem zmiany Konstytucji).

Udział w głosowaniach

Tylko Sylwester Tułajew nie opuścił żadnego głosowania, czym nie może się pochwalić żaden inny poseł w całym sejmie. Najsłabszą frekwencję zanotował Jakub Kulesza, którego nie było na 789 głosowaniach. Tylko nieco wyższą ma Joanna Mucha (786 nieobecności). Zresztą to posłanka Polski 2050 była dotąd liderką tego zestawienia, zmieniło się to dopiero po ostatnim posiedzeniu.

Aktywność posłów okręgu lubelskiego – udział w głosowaniach (liczba nieobecności)

Aktywność posłów

Jerzy Bielecki (PiS) 11 razy wystąpił na posiedzeniach sejmu. Napisał 48 interpelacji, 2 zapytania sejmowe i 2 pytania w sprawach bieżących. Udział w głosowaniach 99,38%, opuścił 41 głosowań. Należy do dwóch komisji i dwóch podkomisji. Jego podpis widnieje pod 16 poselskimi projektami ustaw.

Kazimierz Choma (PiS) wystąpił 19 razy na posiedzeniach, złożył 13 interpelacji, 4 pytania w sprawach bieżących oraz 2 oświadczenia. Ma 99,76% udziału w głosowaniach, opuścił 16. Jest członkiem trzech komisji i trzech podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 50.

Przemysław Czarnek (PiS, minister edukacji i nauki) wystąpił 46 razy na posiedzeniach, złożył 5 interpelacji. Udział w głosowaniach 98,94%, opuścił 70. Jako członek rządu nie należy do żadnej komisji ani podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 11. Ponadto w 2020 r. reprezentował Sejm w Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Komisji Etyki Poselskiej w 2021 r. naruszył zasady etyki poselskiej.

Jacek Czerniak (Lewica) ma na koncie 16 wystąpień na posiedzeniach sejmu. Złożył 426 interpelacji, 36 zapytań poselskich, cztery pytania w sprawach bieżących. Udział w głosowaniach 99,64%, opuścił 24 głosowania. Należy do dwóch komisji i jednej podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 41.

Jan Kanthak (PiS, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych) wziął udział w 12 wystąpieniach. Napisał 36 interpelacji i 5 zapytań poselskich. Udział w głosowaniach 98,88%, opuścił 74. Nie należy do komisji ani podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 14.

Michał Krawczyk (KO) wziął udział w 72 wystąpieniach sejmowych. Napisał 397 interpelacji, 12 pytań w sprawach bieżących, 52 zapytania poselskie oraz złożył 3 oświadczenia. Udział w głosowaniach 99,52%, opuścił 32. Jest członkiem trzech komisji i dwóch podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 47.

Jakub Kulesza (Konfederacja) 95 razy wystąpił na posiedzeniach sejmu. Złożył 466 interpelacji i najwięcej zapytań poselskich – 458. Najniższa frekwencja wśród lubelskich posłów – 88,06%, opuścił 789 głosowań. Należy do jednej komisji sejmowej. Podpisane projekty poselskie: 7.

Jan Łopata (KP) wystąpił 40 razy na posiedzeniach, napisał 71 interpelacji, 2 zapytania poselskie oraz 17 pytań w sprawach bieżących. Udział w głosowaniach 98,56%, opuścił 95 głosowań. Jest członkiem trzech komisji sejmowych. Podpisane projekty poselskie: 47.

Gabriela Masłowska (PiS) wystąpiła 75 razy na posiedzeniach sejmu i napisała 16 interpelacji, 16 zapytań poselskich i 7 pytań w sprawach bieżących. Wygłosiła jedno oświadczenie. Frekwencja w głosowaniach: 97,28%, opuściła 180 głosowań. Należy do dwóch komisji oraz do jednej podkomisji. Ma na koncie naruszenie zasad etyki poselskiej (2022 r.). Podpisane projekty: 12.

Joanna Mucha (Polska 2050) wystąpiła 76 razy na posiedzeniach. Jest autorką 359 interpelacji oraz 30 zapytań poselskich. Frekwencja 88,10%, 786 nieobecności podczas głosowań. Należy do dwóch komisji i jednej podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 14.

Sławomir Skwarek (PiS) wystąpił 36 razy na posiedzeniach sejmu, napisał 45 interpelacji. Złożył 3 zapytania poselskie, 3 pytania w sprawach bieżących i 12 oświadczeń. Opuścił 14 głosowań, jego frekwencja wynosi 99,79%. Należy do trzech komisji i aż do 6 podkomisji sejmowych. Podpisane projekty poselskie: 47.

Artur Soboń (PiS, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów) ma na koncie 27 wystąpień. Złożył zaledwie 3 interpelacje. Jego frekwencja na głosowaniach to 99,20%, opuścił 53 głosowania. Nie należy do żadnej komisji ani podkomisji sejmowej. Podpisane projekty poselskie: 4.

Krzysztof Szulowski (PiS) wystąpił 35 razy na posiedzeniach. Napisał 15 interpelacji, złożył 6 oświadczeń. Udział w głosowaniach 99,95%, opuścił 3. Jest członkiem dwóch komisji i pięciu podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 65.

Sylwester Tułajew (PiS) wystąpił 48 razy na posiedzeniach sejmu. Złożył 5 interpelacji i 2 pytania w sprawach bieżących, złożył 5 oświadczeń. Jako jedyny poseł ma 100-procentowy udział w głosowaniach. Należy do trzech komisji i dwóch podkomisji. Podpisane projekty poselskie: 63.

Marta Wcisło (KO) z całej „lubelskiej piętnastki” ma na koncie najwięcej wystąpień sejmowych – 174, złożonych interpelacji – 1046 oraz podpisów pod projektami ustaw – 80. Złożyła też 28 zapytań poselskich i 16 pytań w sprawach bieżących oraz 5 oświadczeń. Udział w głosowaniach: 99,32%, opuściła 45. Jest członkinią trzech komisji i dwóch podkomisji.


Jeżeli partia rządząca nie uzna, że niesprawiedliwe jest kończyć kadencję tak pracowitych posłów, następne wybory parlamentarne powinny odbyć się mniej więcej za rok.

fot. Aleksander Zieliński, Kancelaria Sejmu

Jedna odpowiedź do “Wcisło : Soboń 1046 : 3. Sprawdzamy aktywność posłów z Lublina”

  1. […] nie zmieniło się od naszego ostatniego przeglądu. Absolutną rekordzistką jest Marta Wcisło. Według naszych nieoficjalnych […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *