Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  23.07.2020

W tym urzędzie wypłacono ponad 9 milionów złotych nagród

Udostępnij

Urząd Marszałkowski nie jest już liderem w wielkości wypłaconych nagród dla urzędników. Większe premie za 2019 rok przyznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Lublinie. Średnia nagroda dla pracownika w ciągu roku przekroczyła siedem tysięcy złotych.

Do tej pory urzędem, który przyznał najwyższe nagrody swoim pracownikom za 2019 rok był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Marszałek wypłacił 6,5 mln zł przy zatrudnionych 1235 pracownikach. Teraz wiemy, że swoich pracowników bardziej docenił lubelski ZUS. Na nagrody w 2019 roku przeznaczono 9,4 mln zł (przy 1328 pracownikach).

Najwięcej dla kadry kierowniczej

Najwyższe nagrody trafiły do kadry kierowniczej. Ponad 303 tys. zł dla 15 pracowników.

Najwyższe (kwartalne) nagrody wyniosły po 9030 zł. Zostały wypłacone trzem pracownikom. Za co zostały przyznane? Urząd wylicza następujące osiągnięcia:

  • inicjowanie działań, mających na celu doskonalenie jakości obsługi zadań realizowanych przez ZUS,
  • utrzymanie wysokiego poziomu standardów w zakresie realizacji umów międzynarodowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych,
  • istotny wkład w modyfikacje elektronicznych aplikacji dziedzinowych wykorzystywanych przez ZUS do realizacji bieżących zadań,
  • inicjowanie nowatorskich działań, które przyczyniły się do optymalizacji wykorzystania środków budżetowych oraz terminowej realizacji spraw klientów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach zawartych przez Oddział porozumień.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy rozkład nagród na poszczególne komórki organizacyjne.

Nagrody powinny być starannie umotywowane, bo są z naszych podatków

Zasady wynagradzania pracowników są określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Każdego roku w ZUS jest tworzony fundusz nagród. Składa się na niego kwota równa 5% rocznego planowanego funduszu wynagrodzeń. – Fundusz nagród przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników co najmniej raz za każdy kwartał. Nagrody są stałym elementem wynagrodzeń i mają charakter motywacyjny. Przyznaje się je za wyróżniające wyniki pracy, sumienność, jakość i terminowość pracy, realizację dodatkowych zadań oraz szczególne zaangażowanie w wykonywane zadania – wyjaśnia Eryk Cegiełka, wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego ZUS.

Nasz rozmówca ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców nie neguje nagród, ale zwraca uwagę na potrzebę ich starannego umotywowania.

– Osobiście jestem za tym, aby fachowców lepiej wynagradzać. Jest to faktycznie istotne patrząc od strony urzędu czy zwykłej firmy. W końcu wolimy być obsługiwani przez fachowców, a nie osoby, które nie nadają się do tego. Uważam, że dodatkowe nagrody pieniężne płacone z naszych podatków powinny być solidnie umocowane w efektach działań podejmowanych przez nagrodzonych, jak i opiniami klientów ZUS – uważa Ireneusz Połeć, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie.

Nagrody dla urzędników zawsze budzą kontrowersje

Czy tak wysokie kwoty nagród wypłacanych urzędnikom kłują w oczy?

– Nagrody dla urzędników zawsze budzą kontrowersje. Ciekawe jest to, że najwyższa z nich jest za IV kwartał 2019 r. Czyżby wynikało z tego, że przez całe pierwsze 3 kwartały nie warto się starać? Odpowiedź Wicedyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego jest bardzo ogólna (nic nie można z niej wywnioskować). Zapewne to wynika z braku konkrentych argumentów przemawiających za osobą, która dostała najwyższą nagrodę w kwocie 9 030 zł. Czym dla ZUS są wysokie standardy? Czym jest istotny wkład w modyfikację elektronicznych aplikacji dziedzinowych (urzędnik jest front-end developerem, a może back-end developerem?). Takie konkretne informacje na pewno przyczyniłyby się do zwiększonego zainteresowania innych osób pracujących w ZUS, aby oni w kolejnych latach również mogli otrzymać nagrodę – uważa Ireneusz Połeć.

ZUS coraz lepszy w obsłudze klientów

Połeć dostrzega również wzrost jakości pracy lubelskiego ZUSu. – Warto jednak zwrócić uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie) jest coraz lepszy w obsłudze klienta. Mogę to potwierdzić na przykładzie firm, które są w ZPP Lubelskie. Jednak mam wątpliwości czy nagrody zostały przekazane osobom, które na pewno na to zasłużyły. Warto byłoby zapytać o bardziej szczegółowe informacje od przedstawiciela ZUS.

Za 2020 urzędy już wypłacają nagrody

W tym roku lubelski ZUS również wypłacał nagrody. Do kwietnia 764 tys. zł. Natomiast Dziennik Wschodni ustalił, że od 15 marca wypłacono już 2,6 mln zł.

Nagród nie szczędzą też inne urzędy. Np. w oddziale regionalnym KRUS w tym roku wypłacono zaległe nagrody za IV kwartał 2019 oraz za I kwartał tego roku. W sumie 1,18 mln zł dla pracowników na 721 etatach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły