Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  20.10.2020

Urząd Miasta doceniony za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

Udostępnij

 Miasto Lublin doceniono za realizowany od kilku lat proces sukcesywnego zwiększania otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami – tak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych Monika Lipińska komentuje I miejsce w trzeciej edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca”. Dlaczego lubelski urząd postawił na osoby z niepełnosprawnościami?

Jeszcze kilka lat temu osoby z niepełnosprawnościami stanowiły w lubelskim urzędzie niecałe 2,56% ogółu zatrudnionych. W 2006 roku urząd zatrudniał tylko 24 takich pracowników. Dziś udział pracowników z niepełnosprawnościami wzrósł do poziomu 8,1%. To ponad setka osób. Wysoki poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami obserwujemy także w jednostkach podległych Ratusza: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 7,19%, Zarządzie Transportu Miejskiego 4,46% oraz Miejskim Urzędzie Pracy 9,04%. Fiskalnie zakład pracy zatrudniający poniżej 6% osób z niepełnosprawnościami musi odprowadzać składki do PFRON – tym większe im mniej pracowników z niepełnosprawnością zatrudnia. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że to najważniejszy powód dla którego urząd zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy

Zmiana w podejściu do osób z niepełnosprawnościami w urzędzie następowała powoli. W większości w efekcie realizowanych projektów dot. Zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pomimo, iż często były to tylko staże, to dużo osób zostawała po nich zatrudniana. –Zrealizowane projekty przyczyniły do wykreowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika, członka społeczności lokalnej i zawodowej oraz do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach podległych – mówi Izolda Boguta z Biura Prasowego lubelskiego Ratusza.

W ramach projektów uczestnicy mogli płynnie wejść na rynek pracy. Nie byli rzucani na głęboką wodę. Urząd zapewniał im doradztwo zawodowe, trening pracy i szkolenia. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego. W celu przyjaznego wprowadzenia w środowisko pracy, każdy uczestnik projektu, który miał podjąć staż lub zatrudnienie spotykał się z pracownikami, którym mógł opowiedzieć o swoich ograniczeniach, czy przygotować współpracowników na to, jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych chorobą. W efekcie obie strony zdawały sobie sprawę z możliwość i ewentualnych ograniczeń nowego pracownika.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika. Dlatego Urząd Miasta Lublin zapewnia np. duże monitory, ergonomiczne krzesła czy klękosiady. – W 2019 roku dwukrotnie zostały przeprowadzone wizytacje z udziałem lekarza medycyny pracy 17 stanowisk pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Wydano 12 zaleceń dotyczących dostosowania, w wyniku czego zakupiono odpowiedni sprzęt – informują nas w Ratuszu. Przełożeni nie robią też problemów, gdy pracownicy muszą skorzystać z niezbędnej rehabilitacji. Pod tym względem administracja publiczna od dawna jest znana jako bardzo przyjazna.

Urzędnicy jednak na tym nie poprzestają. Bazując na swoich doświadczeniach pomagają innym pracodawcom w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Informacji takich udziela Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Możliwości jest dużo – od środków na szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, aż po refundację wynagrodzeń z różnych źródeł zewnętrznych jak PFRON czy środki unijne. Informacje te można uzyskać choćby w trakcie Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy

Osoby z niepełnosprawnością są zatrudnione w Urzędzie Miasta Lublin na różnych stanowiskach. W 2019 r. w lubelski Ratuszu pracowało:
– 10 osób na stanowiskach robotniczych i obsługi,
– 7 osób na stanowiskach specjalistów,
– 85 osób na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– 8 osób na stanowiskach kierowniczych.
Wyraźnie widać, że osoby z niepełnosprawnością pracują na wszystkich stanowiskach. Wskazuje to, że ich zdolności są takie same jak ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek.

W ratuszu zapewniają, że pracujący w miejskich instytucjach pracownicy z niepełnosprawnościami są najlepszym przykładem dla innych. Pokazują, że pomimo wielu przeciwności można dążyć do rozwoju osobistego, być dobrym i aktywnym pracownikiem, osiągać sukcesy i spełniać swoje marzenia. – Jednym z priorytetów jest wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z uwagi na fakt, że osoby te dały się poznać z jak najlepszej strony w środowisku prac – zapewnia Izolda Boguta.


Nagrody dla miasta Lublin za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

  • rok 2010: Urząd Miasta Lublin wygrał etap regionalny w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca w konkursie „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
  • rok 2012: Urząd Miasta Lublin zajął III miejsce w etapie regionalnym kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca w konkursie „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
  • rok 2013: Urząd Miasta Lublin otrzymał dwie nagrody: Statuetkę Samorząd Równych Szans 2013 za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych oraz statuetkę Samorząd Aktywny w obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • rok 2014: Urząd Miasta Lublin otrzymał II miejsce w regionalnym Podkarpacko-Lubelskim etapie Konkursu LODOŁAMACZE 2014 w kategorii „Instytucja”, Urząd Miasta Lublin otrzymał Tytuł Samorządu Równych Szans za realizację projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”.
  • rok 2018: Miasto Lublin zostało podwójnym laureatem IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami”. Otrzymaliśmy statuetkę i tytuł Samorządu Równych Szans 2017 oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *