Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  11.02.2022

Sześć lat temu miasto sprzedało z bonifikatą działkę pod budowę ośrodka duszpasterskiego i kościoła. Budowy nawet nie zaczęto

Udostępnij

Fundacja Wolności wystąpiła do Prezydenta Lublina o przeprowadzenie kontroli w sprawie działki sprzedanej z bonifikatą Archidiecezji Lubelskiej. Miała być przeznaczona na cele sakralne (dzięki czemu uzyskano 90% bonifikaty w cenie). Tymczasem archidiecezja wystąpiła do urzędu o zgodę na budowę Domu Samotnej Matki. Kościoła budować nie planuje. Czy miasto wystąpi o zwrot bonifikaty?

11 lutego 2016 roku Rada Miasta Lublin wyraziła zgodę na sprzedaż działki leżącej przy ul. Dożynkowej 31 na rzecz Archidiecezji Lubelskiej. Dzięki 90% bonifikacie kupujący zapłacił zaledwie 192 tys. zł, za działkę wycenianą wówczas na 1,92 mln zł. Decyzji tej sprzeciwiali się m. in. Rada Dzielnicy Ponikwoda oraz mieszkańcy dzielnicy (którzy zebrali ok. 1900 podpisów).

Jak wynika z podjętej uchwały, nabywca zobowiązał się do przeznaczenia działki na prowadzenie na jej obszarze działalności sakralnej. Właśnie minęło sześć lat od decyzji Rady Miasta. Fundacja Wolności uważa, że to dobry czas na zweryfikowanie, czy na nabytej działce faktycznie jest prowadzona działalność sakralna.

Z tego powodu fundacja złożyła wniosek do prezydenta Lublina o kontrolę wywiązania się ze zobowiązań uchwały rady miasta.

Na podst. art. 241 kpa wnoszę o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zbytej nieruchomości leżącej przy ul. Dożynkowej 31 (nr działki 1/11 obręb 24 Rudnik) pod kątem zgodności z przedstawioną koncepcją oraz przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z uchwałą nr 409/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2016 roku.

Fundacja zwraca przy tym uwagę, że możliwość domagania się zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku stwierdzenia, że działka nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, jest możliwy jedynie w ciągu 10 lat od zbycia nieruchomości (art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

2021: budowa zacznie się „w najbliższym czasie”

– W najbliższej przyszłości tworzony będzie ośrodek duszpasterski na rogu ulic Dożynkowej i Bluszczowej, gdzie z czasem powstanie też kościół – wyjaśniał nam w marcu zeszłego roku ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej.

Wygląda na to, że te plany są już nieaktualne. W listopadzie 2021 Archidiecezja Lubelska ogłosiła nowe plany, według których ma tu powstać Archidiecezjalne Centrum Pomocy. – Centrum byłoby ośrodkiem dziennego wsparcia dla potrzebujących, miejscem pomocy dla migrantów i uchodźców, ale chcielibyśmy, by znalazł się tam także Dom Samotnej Matki – mówił na łamach Gościa Niedzielnego ks. Jaszcz.

Do Archidiecezji napisali mieszkańcy ulicy Bluszczowej, zaniepokojeni planem budowy Centrum Pomocy (jeszcze przed sprzedażą domagali się budowy na tej działce przedszkola, szkoły i domu kultury). Z odpowiedzi dowiadujemy się, że kościoła raczej tu nie będzie. – Pragnę poinformować, że Archidiecezja nie wyklucza w przyszłości wybudowania w tym miejscu, obok powstającego Centrum, kościoła. Jednak na chwilę obecną decyzja taka nie zapadła – wyjaśnił w odpowiedzi ks. Jakub Olech, zastępca ekonoma Archidiecezji Lubelskiej.

Jakie będzie faktyczne przeznaczenie działki?

Z odpowiedzi na pismo mieszkańców Ponikwody dowiadujemy się, jakie są aktualne plany Archidiecezji Lubelskiej wobec działki.

(…) budynek przeznaczony jest na Dom Samotnej Matki, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, punkt wsparcia dla seniorów i osób ubogich. Archidiecezjalne Centrum Pomocy ma przede wszystkim służyć rodzinom w kryzysie. Będzie tu biuro różnych agend świadczących pomoc prawną, socjalną i aktywizacyjną osobom, które musiały uciekać z własnego kraju przed wojną i skrajną biedą. Nie wykluczamy usług prospołecznych takich jak dom kultury czy centrum rozwijania pasji, podobne do tego, które działa przy ul. Berylowej. W budynku mógłby powstać punkt informacyjny dla imigrantów i uchodźców. Pomoc otrzymałyby osoby przebywające legalnie w Polsce i posiadające uregulowany status (…)

O ile nowy cel można uznać za szczytny i potrzebny, o tyle należy mieć wątpliwości czy takie przeznaczenie można nazwać „celem sakralnym”. A jeśli nie, to Archidiecezja Lubelska powinna zwrócić do kasy miasta pieniądze w kwocie równej 90% uzyskanej bonifikaty.

2022: kaplica też będzie

W lutym br. zapytaliśmy na jakim etapie są planowane inwestycje?

– Dopełniliśmy wszelkich formalności i myślę, że w najbliższym czasie otrzymamy pozwolenie na budowę. Gotowe są projekty i koncepcje architektoniczne. Inwestycja jest na etapie poszukiwania dotacji i od powodzenia tych działań zależy jej rozpoczęcie. W trzykondygnacyjnym budynku miałoby siedzibę kilka instytucji. Działałby one w ramach Archidiecezjalnego Centrum Pomocy – tłumaczy dziś ks. Adam Jaszcz..

Jakie dokładnie przeznaczenie tego terenu planuje Archidiecezja?

Centrum byłoby ośrodkiem wsparcia dla potrzebujących rodzin. Chcielibyśmy, by znalazł się tam Dom Samotnej Matki. Centrum byłoby też miejscem, gdzie pomoc świadczyliby psychologowie oraz terapeuci. Nie ma ostatecznej decyzji, jakie instytucje będą tworzyć centrum. Z pewnością znajdzie tam też kaplica otwarta dla wszystkich, jednak nie planujemy w tym momencie erygowania nowej parafii – wyjaśnia ks. Jaszcz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

2 minuty czytania

02.06.2023

Potańcówki w Noc Kultury 2023 na parkingu Ratusza nie będzie. Prezydent nagle cofnął zgodę

Zamiast samochodów – roztańczony parkiet. Tak miało być podczas 17.…

3 minuty czytania

02.06.2023

Rzemieślnicy wołają o pomoc. „Wypracowuję co najwyżej minimalną krajową”

Wysokie opłaty dobijają małe biznesy. Rzemieślnicy apelują o pomoc. Z…

2 minuty czytania

31.05.2023

„Wielki Brat” patrzy. Gdzie są kamery monitoringu w Lublinie (aktualizacja 2023)

Ratusz udostępnia on-line podgląd z monitoringu sześciu miejskich kamer. To…

14 minuty czytania

31.05.2023

„Dochodzimy do ściany”, czyli co może menedżer Śródmieścia

Mogę tylko prosić, nie mogę nikomu niczego nakazać – mówi Łukasz…

< 1 minuty czytania

23.05.2023

Naprawiają deptak. Wiele miesięcy od zgłoszenia

Z półrocznym opóźnieniem rozpoczęły się naprawy wybrakowanych spoin na deptaku.…

3 minuty czytania

23.05.2023

Dziennik budowy: Pomnik Kaczyńskiego jeszcze nie dojechał (zobacz plany)

Po geodetach, którzy w minionym tygodniu wyznaczyli fundament pod przyszły…

5 minuty czytania

21.05.2023

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Nałkowskich odwołany. „Pogrążył go dział techniczny”

Członkowie SM im. W.Z. Nałkowskich odwołali prezesa spółdzielni. Poszło o „sprawy techniczne”. Jak…

2 minuty czytania

19.05.2023

IPN na górkach czechowskich. Coraz więcej ludzkich szczątków (zdjęcia)

O kolejny tydzień przedłużą się prace prowadzone przez Biuro Poszukiwań…