Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  04.10.2017

Studium do poprawki, konsultacje też

Udostępnij

Z początkiem czerwca Ratusz ogłosił start konsultacji społecznych związanych z polityką przestrzenną miasta. Bezpośrednią przyczyną tych działań było zakończenie prac miejskich planistów nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego Lublina. W toku siedmioletnich działań do urzędu wpłynęło ponad 260 wniosków mieszkańców, zawierających propozycje zmian zapisów studium, obejmujących w głównej mierze zwiększenie powierzchni terenów umożliwiających zabudowę. Uzgodnienia projektu studium dokonywano w porozumieniu z ponad stoma instytucjami. Gotowy dokument powstał w wyniku pracy ponad czterdziestoosobowego zespołu.

Nowe studium

Ratusz przewidział wyłożenie projektu gotowego dokument do wglądu publicznego w terminie od 7 czerwca do 12 lipca, oraz udostępnienie go na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowo, zaplanował otwarte spotkania informacyjne z Radami Dzielnic oraz dyskusję publiczną (termin 14 czerwca uzupełniono o dodatkowe spotkanie 22 czerwca). Część mieszkańców nie zwróciła uwagi na haczyk – spotkania dzielnicowe były spotkaniami informacyjnymi a nie dyskusją publiczną. Zgłoszone tam uwagi mogą nie zostać uwzględnione w procedurze planistycznej. Nieprzekraczalny termin na składanie pisemnych uwag minął 4 sierpnia.

Ratusz podkreśla, że: „podczas prac nad nową edycją studium ze szczególną uwagą rozpatrywane były potrzeby zachowania i ochrony struktury przyrodniczej miasta, utrzymanie przestrzeni o znaczeniu ekologicznym jako terenów wyłączonych z zabudowy”. Określono trzy podstawowe zasady polityki przestrzennej: priorytetowa zasada integralności i ciągłości struktur ekologiczno – przestrzennych, zasada zachowania i ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu oraz zasada komplementarności i strefowania (wyznaczanie różnych rodzajów funkcji terenu z uwzględnieniem sąsiedztwa funkcji komplementarnych oraz rozdzielania funkcji kolizyjnych, a także na zapewnieniu prawidłowej obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej poszczególnym terenom).

Łatwo zauważyć w przekazie informacyjnym nacisk, stawiany przez władze miejskie, na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym i aspektami ekologicznymi. Na drugim planie stawiane są sprawy związane z komunikacją i transportem zbiorowym oraz z działaniami inwestycyjnymi.

W takich okolicznościach mieszkańcy miasta złożyli ponad 1000 uwag do projektu studium, do rozpatrzenia których urząd zobowiązał się przed końcem tego roku.

Ilość uwag znacząco przekracza liczbę wniosków zebranych w czasie opracowywania studium, co świadczy o istotnym zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta podstawowym dokumentem planistycznym gminy. Może to budzić zdziwienie, bo wielokrotnie padały opinie, że czas i forma konsultacji nie odpowiadają randze omawianego dokumentu. Padały zarzuty, że wakacje to najgorszy termin na konsultacje społeczne, a sposób ich przeprowadzania daleki był od oczekiwań społeczników. Zarzuty dotyczyły m.in. formy przeprowadzanych spotkań, na których można było się dowiedzieć czy miasto Lublin jest odpowiednio zabezpieczone energetycznie, ale nie można było się dowiedzieć jaka jest wizja miasta. Z analizy dr. Jana Kamińskiego wynika, że nowe studium, po przeznaczeniu licznych nowych terenów pod zabudowę, pozwala by w Lublinie mieszkało prawie 600 tysięcy osób. Równocześnie Ratusz zakłada, że w 2050 roku w Lublinie będzie mieszkać „tylko” 370 tysięcy osób. Jest to wizja bardzo optymistyczna – dane Głównego Urzędu Statystycznego prognozują 270 tysięcy. Niestety na spotkaniach nie można było się dowiedzieć z czego wynika tak znaczny rozrzut.

Górki głównym bohaterem studium

Niesprzyjające okoliczności konsultacji przełożyły się na bardzo dużą liczbę uwag do projektu studium. Stało się to za przyczyną głównego bohatera konsultacji, którym okazały się Górki Czechowskie. Wieloletnia historia przekształceń planistycznych obszaru ponad 100 ha terenów zielonych, zlokalizowanych w północno-zachodniej części Lublina, miała znaleźć swoje podsumowanie w nowym studium.

Teren byłych poligonów skupił zaangażowanie mieszkańców, co było wyraźnie widać na spotkaniach konsultacyjnych, gdzie zdecydowana większość głosów krytycznie oceniała możliwość zabudowy Górek. Nie pozostało to bez wpływu na pozostałych mieszkańców, którzy byli zniechęceni ciągłą dyskusją o górkach i często nie mogli poruszyć istotnych dla siebie tematów.

Postawa obrońców Górek Czechowskich spotkała się z brakiem zrozumienia po stronie reprezentantów urzędu. Skutkowało to nerwową atmosferą i problemami w komunikacji między urzędnikami a mieszkańcami. Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, budząc kolejne wątpliwości co do sensowności planowanych rozwiązań. Urząd nie był w stanie przybliżyć odbiorcom sensu skomplikowanego dokumentu planistycznego.

W takich okolicznościach warto ponownie zadać podstawowe pytania dotyczące kontrowersyjnego terenu, tak aby każdy był w stanie zrozumień sens zapisów nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Tylko jasna i zrozumiała informacja może stać się podstawą konsensusu i doprowadzi do wypracowania optymalnego rozwiązania, dla dobra obecnych i przyszłych mieszkańców Lublina.

Prezydent Miasta Lublin zapowiedział, że „po przeanalizowaniu wszystkich uwag nastąpi ponowne wyłożenie dokumentu studium„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

22.03.2024

Opera (nie)Lubelska, czyli Jezus mdleje na próbie, a z obsady spadają rodzime gwiazdy

Na chwilę przed premierą musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze…

6 minuty czytania

22.03.2024

Przed wyborami budowę nowego stadionu obiecują wszyscy. Ale nie wiadomo za co i ile będzie to nas kosztować

Termin na przedstawienie kosztorysu już minął, ale Ratusz sam tłumaczy…

5 minuty czytania

21.03.2024

Głośny protest pracowników MOPR. Ratusz zamknął przed nimi drzwi. „Wstyd, panie prezydencie!”

W podobnej liczbie, ale znacznie głośniejsi niż dzień wcześniej rolnicy.…

2 minuty czytania

05.03.2024

Zmarła prof. Elżbieta Starosławska, dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Odeszła dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prof. Elżbieta Starosławska. Miała…

< 1 minuty czytania

05.03.2024

Ogłoszenie

Likwidator spółki pod firmą EUROPA S.A. w likwidacji z siedzibą…

5 minuty czytania

02.03.2024

Dyrektor CSK na 7 lat. Czy tak marszałek spłaca dług za pomnik Kaczyńskiego?

Marek Krakowski zostanie w Centrum Spotkania Kultur na dłużej. Zarząd…

3 minuty czytania

28.02.2024

7 tysięcy nauczycieli z Lublina dostanie podwyżki. Ale są niższe niż obiecywano przed wyborami

Procentowo najwięcej dostaną nauczyciele początkujący (o 33 proc.), kwotowo –…

4 minuty czytania

09.02.2024

Bajm nie zagrał kolejny raz. I znów jest problem z odzyskaniem pieniędzy od mojbilet.eu

Najpierw Lublin, potem Kraków. Tu także został odwołany koncert zespołu…