Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  01.06.2021

Samorządy nie chcą poprawić bezpieczeństwa pieszych

Udostępnij

Dziś weszły w życie zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Pieszy ma pierwszeństwo już nie tylko na przejściu dla pieszych, ale także wchodząc na nie. Premier zapowiada 2,5 mld zł na jak najszybsze zmiany w bezpieczeństwie w ruchu drogowym – ronda, sygnalizatory, przejścia. Tymczasem po 0,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach zabrakło chętnych.

Chodzi o nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabór szczególny, bo w jego ramach dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Zasady są proste: wniosek musi dotyczyć poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych i do 100m przed nim, nie może jednak dotyczyć przejść bezkolizyjnych. Wnioski mogą złożyć gminy i powiaty, z wyłączeniem miast wojewódzkich. W części województw nie było limitu złożonych wniosków. Pojedynczy wniosek może uzyskać maksymalnie 200 000 zł dofinansowania, ale nie więcej niż 80% kosztów. Urzędy wojewódzkie wskazują też na szczegółowe wytyczne, które mają ułatwić zaprojektowanie bezpiecznych przejść dla pieszych i ich oświetlenia.

Na przepytane przez nas urzędy wojewódzkie 12 udzieliło odpowiedzi. Tylko na Mazowszu kwota wniosków przekroczyła kwotę do rozdysponowania. Trzeba jednak pamiętać, że wnioski mogą być dofinansowane maksymalnie w 80%, czyli nawet, jeśli wszystkie wnioski na Mazowszu dostaną maksymalne dofinansowanie to na poprawę bezpieczeństwa nie zostanie rozdysponowanych ok. 7-8 mln zł.

Najmniej chętnych na poprawę bezpieczeństwa jest w województwie lubelskim (wnioski na 15% kwoty konkursu) oraz zachodniopomorskim (18%). Co ciekawe województwo lubelskie miało jedną z największych kwot do rozdania – prawie 50 mln zł, natomiast zachodniopomorskie – jedną z najmniejszych kwot – 20 mln zł. Poza mazowieckim (108%), największe zainteresowanie dotacjami było w łódzkim i dolnośląskim (po 81%). Znaczące różnice widać też w liczbie złożonych wniosków. Najmniej złożono w zachodniopomorskim (29), lubuskim (32), śląskim (33), zaś najwięcej w wielkopolskim (260) i mazowieckim (271). Różna jest też średnia kwota wniosków: najmniejsza w lubelskim (92 tys. zł), największa w śląskim (324 tys. zł).

Zastanawia także klucz rozdziału środków między województwa. Te, w których jest największa liczba wypadków z udziałem pieszych niekoniecznie dostały największe środki. Przykładowo warmińsko-mazurskie, które ma najmniejszą liczbę wypadków z pieszymi (85 wypadków w 2020 roku) i tylko 1,4 mln mieszkańców ma do dyspozycji 32 mln zł, natomiast dolnośląskie z największa liczbą wypadków (961) i 2,9 mln mieszkańców ma tylko 25 mln zł.

Spośród 4 województw, które udostępniły nam listę wnioskodawców (prosiliśmy o nią wszystkie urzędy) wynika, że najwięcej wniosków wśród powiatów złożyły: p. Białostocki (32 wnioski), p. Kraśnicki (16), p. Moniecki (14). Natomiast wśród gmin prowadzą Świdnik i Puławy (po 6 wniosków). Świdnik planuje przebudowę 6 przejść wzdłuż al. Niepodległości.

Zestawienie tabelaryczne dostępna tutaj.

Mapa z podziałem środków na rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły