Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  13.01.2022

Sąd nakazał Prezydentowi Lublina ujawnić projekt przebudowy stadionu żużlowego

Udostępnij

Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Prezydentowi Lublina ujawnienie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu żużlowego. Początkowo prezydent odmówił udostępnienia tych informacji Fundacji Wolności. Ta poszła do sądu i wygrała. Orzeczenie sądu jest już prawomocne, to znaczy, że podlega wykonaniu.

Fundacja Wolności wystąpiła do Prezydenta miasta Lublin z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji opracowanej w ramach umowy na wykonanie „wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu”.

To umowa zawarta przez prezydenta w 2019 roku, opiewająca na ponad 362 tys. zł (faktycznie wydano mniej, ok. 230 tys. zł, w związku z zawartym aneksem). Wówczas rozpatrywano budowę stadionu piłkarsko-żużlowego przy Al. Zygmuntowskich. Gdy podpisywano umowę na opracowanie dokumentacji, prezydent zwołał konferencję prasową, na której zachwalał swoje plany.

Konferencja prasowa nt. przebudowy stadionu żużlowego z 4 września 2019 fot. UM Lublin.

Prezydent nie chciał ujawnić, bo to „dokument roboczy”

Prezydent twierdził, że dokumenty mają charakter wewnętrzny/roboczy i nie stanowią informacji publicznej. Miały one posłużyć do opracowania materiału niezbędnego do opracowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym (przetargu), w związku z budową nowego stadionu żużlowego. Zdaniem prezydenta udostępnienie tych dokumentów stanowiłoby nadużycie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Sąd w swoim orzeczeniu zwrócił uwagę, iż „informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które władzę publiczną realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji„.

Sad nie zgodził się też z twierdzeniem, że wnioskowane informacje stanowią „dokument wewnętrzny”. Zwrócił uwagę, że „żądanie wniosku obejmowało projekt koncepcyjny, stanowiący jedynie wstępną wizję funkcjonalno – przestrzenną projektowanego obiektu, bez szczegółowych rozwiązań, które będą określone dopiero w projekcie budowlanym i wykonawczym. Taki projekt w założeniu składa się z przedstawienia graficznego obiektu, schematów funkcjonalno – przestrzennych w postaci rzutów, wizualizacji. Przedstawia główne założenia w projekcie, nie obejmując elementów technicznych i kosztorysowych.”

Prezydent nie odwołał się od rozstrzygnięcia sądu, które tym samym stało się prawomocne. Fundacja jeszcze nie otrzymała wnioskowanej dokumentacji (stan na 12 stycznia 2022).

Z treścią orzeczenia można się zapoznać na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *