Wesprzyj Kontakt

20 minuty czytania  •  25.10.2021

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – znamy listę dofinansowanych samorządów

Udostępnij

Samorządy z województwa lubelskiego otrzymają prawie 1,9 mld zł z pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych. Mamy listę dofinansowanych inwestycji.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie:

  • na kwotę dofinansowania do 5 mln zł,
  • na kwotę dofinansowania do 30 mln zł,
  • bez limitu kwoty dofinansowania,

35 mln zł dla Lublina, 23 dla Zamościa, nic dla Chełma

Największym beneficjentem w województwie lubelskim zostanie miasto Lublin. Rząd przyznał mu 30 mln zł na przebudowę układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina oraz 5 mln zł na „budowę dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie”. 23 mln zł uzyskało miasto Zamość (na termomodernizację obiektów OSIR w Zamościu oraz przebudowę ul. Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Orląt Lwowskich-Partyzantów do skrzyżowania ulic: Reja-Ogrodowa-Lwowska-Partyzantów) a 13 mln zł Biała Podlaska (budowa ul. Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską). Na liście dofinansowanych nie ma żadnego wniosku z miasta Chełm.

76 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 820 Łęczna – Sosnowica

Wśród dofinansowanych znalazły się też dwa wnioski województwa lubelskiego. W tym aż 76 mln zł na „przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 19+050 do km 28+460” oraz 25 mln zł na „zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię – Covid 19.”

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich przyznanych dofinansowań

Gmina AbramówlubelskielubartowskiAbramówBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie, Wielkolas, Wolica gm. Abramów7 410 000 zł
Gmina AdamówlubelskiełukowskiAdamówModernizacja Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska.7 002 000 zł
Gmina AdamówlubelskiezamojskiAdamówBudowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia- etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia.5 220 922 zł
Gmina AdamówlubelskiełukowskiAdamówModernizacja zachodniego skrzydła Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej wraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego i przebudową boiska.2 000 050 zł
Gmina AleksandrówlubelskiebiłgorajskiAleksandrówBudowa dróg gminnych w miejscowości Aleksandrów Drugi i Aleksandrów Trzeci.1 330 000 zł
Gmina AnnopollubelskiekraśnickiAnnopolBudowa Bulwaru Nadwislańskiego (zagospodarowanie nabrzeża Wisły).1 740 930 zł
Gmina BaranówlubelskiepuławskiBaranówRozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków.5 891 500 zł
Gmina BaranówlubelskiepuławskiBaranówPrzebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra.4 194 032 zł
Gmina BaranówlubelskiepuławskiBaranówPrzebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie310 698 zł
Gmina BatorzlubelskiejanowskiBatorz„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Błażku”1 470 000 zł
Gmina BatorzlubelskiejanowskiBatorzPrzebudowa drogi gminnej nr 109073L Aleksandrówka-Batorz „za stodołami” od km 0+670 do km 1+620 długości 950850 000 zł
Gmina BatorzlubelskiejanowskiBatorzPrzebudowa drogi gminnej nr 109089L w Batorzu Pierwszym „Wzdłuż Sowiej Góry” od km 0+000 do km 0+800 na długości 0,800 km750 000 zł
Gmina BełżeclubelskietomaszowskiBełżecBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chyże – ETAP II1 272 157 zł
Gmina BełżeclubelskietomaszowskiBełżecBudowa nowej drogi osiedlowej ul. Lipowa w miejscowości Bełżec od km 0+000,00 – 0+472,00759 131 zł
Gmina BełżycelubelskielubelskiBełżyceBudowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.6 650 000 zł
Gmina BełżycelubelskielubelskiBełżycePrzebudowa dróg gminnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji centrum Miasta Bełżyce2 090 000 zł
Gmina BełżycelubelskielubelskiBełżycePrzebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach1 870 000 zł
Gmina Biała PodlaskalubelskiebialskiBiała PodlaskaBudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska5 225 000 zł
Gmina Biała PodlaskalubelskiebialskiBiała PodlaskaBudowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska2 375 000 zł
Gmina BiałopolelubelskiechełmskiBiałopole„Odnowa centrum miejscowości Białopole”4 482 000 zł
Gmina BiałopolelubelskiechełmskiBiałopoleModernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Białopole4 306 559 zł
Gmina BiłgorajlubelskiebiłgorajskiBiłgorajBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smólsko Małe i Smólsko Duże.8 880 000 zł
Gmina BiszczalubelskiebiłgorajskiBiszczaUporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Biszcza – etap II4 412 866 zł
Gmina BorkilubelskieradzyńskiBorki„Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”7 552 500 zł
Gmina BorzechówlubelskielubelskiBorzechówPrzebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Borzechów5 978 350 zł
Gmina BychawalubelskielubelskiBychawaRozbudowa przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie4 999 700 zł
Gmina ChełmlubelskiechełmskiChełmModernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm.12 111 570 zł
Gmina ChodellubelskieopolskiChodelModernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Chodel4 750 000 zł
Gmina ChrzanówlubelskiejanowskiChrzanówPrzebudowa i remont dróg gminnych na obszarze gminy Chrzanów5 500 000 zł
Gmina ChrzanówlubelskiejanowskiChrzanówPrzebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Chrzanów3 800 000 zł
Gmina CycówlubelskiełęczyńskiCycówMontaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła) w budynkach oświatowych Gminy Cyców1 045 000 zł
Gmina CycówlubelskiełęczyńskiCycówBudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odwodnieniem terenu.1 012 500 zł
Gmina CzemiernikilubelskieradzyńskiCzemiernikiBudowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach3 600 000 zł
Gmina Dębowa KłodalubelskieparczewskiDębowa KłodaModernizacja drogi gminnej nr 104059L w miejscowości Kodeniec2 944 000 zł
Gmina DołhobyczówlubelskiehrubieszowskiDołhobyczów„Przebudowa drogi gminnej nr 111372L w miejscowości Sulimów”1 710 000 zł
Gmina DołhobyczówlubelskiehrubieszowskiDołhobyczów„Przebudowa drogi gminnej nr 111404L długości 1,3km łączącej Przewodów z Lipiną”1 692 155 zł
Gmina DołhobyczówlubelskiehrubieszowskiDołhobyczów„Przebudowa drogi gminnej nr 111381L w miejscowości Zaręka”1 435 547 zł
Gmina DorohusklubelskiechełmskiDorohuskBudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dorohusk oraz budowa oświetlenia boiska sportowego w Dorohusku – Osadzie.3 600 000 zł
Gmina DorohusklubelskiechełmskiDorohuskPrzebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dorohusk.2 850 000 zł
Gmina DrelówlubelskiebialskiDrelówModernizacja układu drogowego na terenie gminy Drelów9 500 000 zł
Gmina DubienkalubelskiechełmskiDubienkaModernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn.4 750 000 zł
Gmina DubienkalubelskiechełmskiDubienkaPrzebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dubienka oraz dróg gminnych w miejscowościach Skryhiczyn i Radziejów.1 425 000 zł
Gmina DzierzkowicelubelskiekraśnickiDzierzkowiceModernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dzierzkowice4 749 692 zł
Gmina DzwolalubelskiejanowskiDzwolaPrzebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.7 125 000 zł
Gmina DzwolalubelskiejanowskiDzwolaPrzebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew.2 850 000 zł
Gmina FajsławicelubelskiekrasnostawskiFajsławicePrzebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie Fajsławice7 600 000 zł
Gmina FajsławicelubelskiekrasnostawskiFajsławiceWymiana istniejących lamp sodowych na LED wraz z rozbudową oświetlenia w Gminie Fajsławice2 700 000 zł
Gmina FirlejlubelskielubartowskiFirlejBudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Firlej4 370 000 zł
Gmina FirlejlubelskielubartowskiFirlejDostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej2 960 000 zł
Gmina FrampollubelskiebiłgorajskiFrampolPrzebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frampol.7 125 000 zł
Gmina GarbówlubelskielubelskiGarbówPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich7 000 000 zł
Gmina GłusklubelskielubelskiGłuskBudowa ujęć wody w miejscowościach Kazimierzówka i Mętów4 750 000 zł
Gmina GodziszówlubelskiejanowskiGodziszówBudowa wodociągu w Gminie Godziszów8 953 750 zł
Gmina GorajlubelskiebiłgorajskiGorajRozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Zastawie2 520 000 zł
Gmina GorzkówlubelskiekrasnostawskiGorzkówEnergia odnawialna w Gminie Gorzków2 850 000 zł
Gmina GorzkówlubelskiekrasnostawskiGorzkówTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gorzkowie-Osadzie1 800 000 zł
Gmina GorzkówlubelskiekrasnostawskiGorzkówPrzebudowa budynku mienia gminnego na świetlicę wiejską w miejscowości Orchowiec1 800 000 zł
Gmina GościeradówlubelskiekraśnickiGościeradówBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY GOŚCIERADÓW4 750 000 zł
Gmina GrabowieclubelskiezamojskiGrabowiecBudowa drogi gminnej w miejscowości Bereść4 604 278 zł
Gmina GrabowieclubelskiezamojskiGrabowiecRozbudowa istniejącej remizy OSP o pomieszczenia garażowe wraz ze zmianą konstrukcji dachowej nad częścią istniejącą754 897 zł
Gmina GrabowieclubelskiezamojskiGrabowiecDostosowanie budynku szkoły – segment „nowy” do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej405 673 zł
Gmina HannalubelskiewłodawskiHannaEko-Energia w Gminie Hanna – Etap III4 950 000 zł
Gmina HańsklubelskiewłodawskiHańskBudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury3 014 730 zł
Gmina HańsklubelskiewłodawskiHańskBudowa drogi gminnej Nr 117392 L wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hańsk Pierwszy.1 995 000 zł
Gmina HańsklubelskiewłodawskiHańskRozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Hańsku1 124 125 zł
Gmina HorodłolubelskiehrubieszowskiHorodłoBudowa zespołu boisk wraz z budynkami i amfiteatrem oraz niezbędną infrastrukturą8 550 000 zł
Gmina HrubieszówlubelskiehrubieszowskiHrubieszówBudowa budynku Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego – Laboratorium Historiae Gothorum w Wiosce Gotów w Masłomęczu13 580 525 zł
Gmina IzbicalubelskiekrasnostawskiIzbicaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica4 845 000 zł
Gmina IzbicalubelskiekrasnostawskiIzbicaZmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica1 530 000 zł
Gmina IzbicalubelskiekrasnostawskiIzbicaBudowa drogi gminnej nr 109941L od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pół i lasów w miejscowości Izbica-Zalesie1 282 500 zł
Gmina JabłonnalubelskielubelskiJabłonnaRozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Czerniejowie5 525 000 zł
Gmina JabłońlubelskieparczewskiJabłońBudowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń3 983 075 zł
Gmina JabłońlubelskieparczewskiJabłońRodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń3 598 200 zł
Gmina JabłońlubelskieparczewskiJabłońOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń2 783 500 zł
Gmina JanowieclubelskiepuławskiJanowiecRozwój układu komunikacyjnego w Gminie Janowiec poprzez budowę i przebudowę dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych.7 552 500 zł
Gmina Janów LubelskilubelskiejanowskiJanów LubelskiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Druga9 500 000 zł
Gmina Janów PodlaskilubelskiebialskiJanów PodlaskiRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski11 400 000 zł
Gmina JarczówlubelskietomaszowskiJarczówRozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie.3 485 943 zł
Gmina JastkówlubelskielubelskiJastkówBudowa zbiornika retencyjnego Jastków wraz z remontem jazu kozłowego w km 23+010 rzeki Ciemięgi6 986 021 zł
Gmina JastkówlubelskielubelskiJastkówRewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie oraz budowa odnawialnych źródeł energii, modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej3 034 851 zł
Gmina JeziorzanylubelskielubartowskiJeziorzanyKompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie4 500 000 zł
Gmina JózefówlubelskiebiłgorajskiJózefówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsonówka oraz Majdan Nepryski – etap I, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska7 798 561 zł
Gmina Józefów Nad WisłąlubelskieopolskiJózefów nad WisłąROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ3 538 770 zł
Gmina KamieńlubelskiechełmskiKamieńPrzebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień2 692 154 zł
Gmina KamionkalubelskielubartowskiKamionkaBudowa stadionu miejskiego w Kamionce5 400 000 zł
Gmina KamionkalubelskielubartowskiKamionkaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamionka3 800 000 zł
Gmina KarczmiskalubelskieopolskiKarczmiskaPrzebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie1 099 643 zł
Gmina Kazimierz DolnylubelskiepuławskiKazimierz DolnyModernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny3 325 000 zł
Gmina Kazimierz DolnylubelskiepuławskiKazimierz DolnyRemont pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym1 140 000 zł
Gmina KąkolewnicalubelskieradzyńskiKąkolewnicaModernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica7 315 000 zł
Gmina KłoczewlubelskieryckiKłoczewPoprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew8 370 117 zł
Gmina KocklubelskielubartowskiKockBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia i Ruska Wieś9 500 000 zł
Gmina KodeńlubelskiebialskiKodeńBudowa i modernizacja Infrastruktury drogowej w gminie Kodeń6 650 000 zł
Gmina KodeńlubelskiebialskiKodeńBudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń4 500 000 zł
Gmina Komarówka PodlaskalubelskieradzyńskiKomarówka PodlaskaBudowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej7 124 437 zł
Gmina Komarów-OsadalubelskiezamojskiKomarów-OsadaRozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej3 400 000 zł
Gmina KonopnicalubelskielubelskiKonopnicaBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie, Konopnica i Zemborzyce Podleśne.3 135 000 zł
Gmina KonstantynówlubelskiebialskiKonstantynówRegulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap8 645 000 zł
Gmina KońskowolalubelskiepuławskiKońskowolaUzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola8 075 000 zł
Gmina KrasnobródlubelskiezamojskiKrasnobródBudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród5 701 000 zł
Gmina KrasnobródlubelskiezamojskiKrasnobródBudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krasnobród1 800 000 zł
Gmina KrasnobródlubelskiezamojskiKrasnobródRemont budynku na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej i siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku po dawnym ośrodku zdrowia1 348 000 zł
Gmina KrasnystawlubelskiekrasnostawskiKrasnystawPrzebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego dróg gminnych relacji Krasnystaw – Jaślików oraz Niemienice – Kolonia Niemienice5 487 200 zł
Gmina KraśniczynlubelskiekrasnostawskiKraśniczynPrzebudowa mostu na rzece Wojsławce wraz z przebudową części drogi gminnej Nr 109981L, ul. Parkowa w miejscowości Kraśniczyn.3 420 000 zł
Gmina KraśniczynlubelskiekrasnostawskiKraśniczynPrzebudowa drogi gminnej Nr 109987L w miejscowości Drewniki.1 425 000 zł
Gmina KraśniczynlubelskiekrasnostawskiKraśniczynKompleksowa wymiana wodomierzy w Gminie Kraśniczyn.665 000 zł
Gmina KraśniklubelskiekraśnickiKraśnikBudowa kanalizacji w miejscowościach Słodków Drugi, Słodków Trzeci oraz sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w miejscowościach Stróża-Kolonia – Karpiówka5 985 000 zł
Gmina KrynicelubelskietomaszowskiKrynicePrzebudowa drogi gminnej nr 111545L w miejscowości Dzierążnia1 425 000 zł
Gmina KrynicelubelskietomaszowskiKryniceRozbudowa poddasza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach na cele kulturalno-edukacyjne1 350 000 zł
Gmina KrynicelubelskietomaszowskiKryniceRozbudowa wodociągu w miejscowości Majdan-Sielec etap III.522 500 zł
Gmina KrzczonówlubelskielubelskiKrzczonówKompleksowa modernizacja dróg gminnych nr 107294L, 105758L, 112598L oraz 107284L5 700 000 zł
Gmina KrzczonówlubelskielubelskiKrzczonówBudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Krzczonów4 655 000 zł
Gmina KrzywdalubelskiełukowskiKrzywdaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda i Zimna Woda6 650 000 zł
Gmina KsiężpollubelskiebiłgorajskiKsiężpolBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogale, majdan Stary, Majdan Nowy, Zynie, Zanie. Etap II.6 084 477 zł
Gmina KurówlubelskiepuławskiKurówModernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kurów.7 980 000 zł
Gmina Leśna PodlaskalubelskiebialskiLeśna PodlaskaBudowa drogi gminnej w miejscowości Witulin – Witulin Kolonia3 800 000 zł
Gmina LeśniowicelubelskiechełmskiLeśniowicePrzebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice w zakresie przebudowy dróg gminnych nr 104979 L, nr 104973L i nr 122500L3 909 522 zł
Gmina LeśniowicelubelskiechełmskiLeśniowiceModernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach3 681 982 zł
Gmina LeśniowicelubelskiechełmskiLeśniowiceTermomodernizacja budynku na potrzeby administracji publicznej w Majdanie Leśniowskim, gmina Leśniowice662 301 zł
Gmina LubartówlubelskielubartowskiLubartówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów–Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin.12 635 000 zł
Gmina LublinlubelskiePrzebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina30 000 000 zł
Gmina LublinlubelskieBudowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie5 000 000 zł
Gmina Lubycza KrólewskalubelskietomaszowskiLubycza KrólewskaRewitalizacja centrum Lubyczy Królewskiej.4 050 000 zł
Gmina Lubycza KrólewskalubelskietomaszowskiLubycza KrólewskaBudowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Lubycza Królewska.3 705 000 zł
Gmina Lubycza KrólewskalubelskietomaszowskiLubycza KrólewskaBudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubycza Królewska.2 000 000 zł
Gmina LudwinlubelskiełęczyńskiLudwinBudowa Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie4 491 000 zł
Gmina ŁabunielubelskiezamojskiŁabuniePoprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Łabunie3 510 000 zł
Gmina ŁabunielubelskiezamojskiŁabuniePoprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łabunie1 805 000 zł
Gmina ŁaszczówlubelskietomaszowskiŁaszczówPrzebudowa, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego, GOK w Łaszczowie oraz świetlicy wiejskiej w Pukarzowie1 966 000 zł
Gmina ŁaszczówlubelskietomaszowskiŁaszczówBudowa oświetlenia ulicznego o dł. 3,5 km przy ul. Chopina w Łaszczowie (dr. wojewódzka) wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz słupów na terenie Gminy Łaszczów1 575 000 zł
Gmina ŁaziskalubelskieopolskiŁaziskaRemont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda.552 500 zł
Gmina ŁaziskalubelskieopolskiŁaziskaWykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska.434 472 zł
Gmina ŁęcznalubelskiełęczyńskiŁęcznaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej7 200 000 zł
Gmina ŁęcznalubelskiełęczyńskiŁęcznaBudowa sieci dróg gminnych w Łęcznej.4 750 000 zł
Gmina ŁomazylubelskiebialskiŁomazyBudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łomazy7 600 000 zł
Gmina ŁomazylubelskiebialskiŁomazyModernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy3 800 000 zł
Gmina Łopiennik GórnylubelskiekrasnostawskiŁopiennik GórnyRozbudowa drogi gminnej Nr 109638L od km 0+906 do km 4+767 w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Dolny Kolonia i Łopiennik Podleśny3 800 000 zł
Gmina Łopiennik GórnylubelskiekrasnostawskiŁopiennik GórnyTermomodernizacja szkoły podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym3 600 000 zł
Gmina ŁukowalubelskiebiłgorajskiŁukowaPrzebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łukowa7 980 000 zł
Gmina ŁukówlubelskiełukowskiŁukówBudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków- etap II8 740 000 zł
Gmina MarkuszówlubelskiepuławskiMarkuszówPrzebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów5 225 000 zł
Gmina MarkuszówlubelskiepuławskiMarkuszówPrzebudowa placu targowego w Markuszowie2 400 000 zł
Gmina MarkuszówlubelskiepuławskiMarkuszówRozbudowa sieci wodociągowej w gminie Markuszów712 500 zł
Gmina MełgiewlubelskieświdnickiMełgiewRewitalizacja zabytkowego parku w Nowym Krępcu3 150 000 zł
Gmina Miasto BiłgorajlubelskiebiłgorajskiBiłgorajBudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju11 800 000 zł
Gmina Miasto LubartówlubelskielubartowskiLubartówRozbudowa strefy gospodarczej w Lubartowie4 999 800 zł
Gmina Miasto TerespollubelskiebialskiTerespolKompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol5 700 000 zł
Gmina Miasto TerespollubelskiebialskiTerespolBudowa /Przebudowa ul Orzeszkowej w Terespolu3 800 000 zł
Gmina Miasto TerespollubelskiebialskiTerespolPrzebudowa ul. Łąkowej w Terespolu800 000 zł
Gmina MiączynlubelskiezamojskiMiączynPrzebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Miączyn-Kolonii2 850 000 zł
Gmina MiączynlubelskiezamojskiMiączynBudowa szlaku rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem miejsc odpoczynku na terenie gminy Miączyn.1 575 000 zł
Gmina MiączynlubelskiezamojskiMiączynCyfryzacja i wdrożenie usług publicznych oraz komunalnych w Gminie Miączyn.1 530 000 zł
Gmina MichówlubelskielubartowskiMichówModernizacja Dróg w Gminie Michów – Etap 15 700 000 zł
Gmina MichówlubelskielubartowskiMichówModernizacja Dróg w Gminie Michów – Etap 22 230 000 zł
Gmina Miejska Biała PodlaskalubelskieBudowa ul. Armii Krajowej w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską13 062 500 zł
Gmina Miejska HrubieszówlubelskiehrubieszowskiHrubieszówRozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji12 870 000 zł
Gmina Miejska HrubieszówlubelskiehrubieszowskiHrubieszówBudowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie2 790 000 zł
Gmina Miejska ŚwidniklubelskieświdnickiŚwidnikBudowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku9 500 000 zł
Gmina Miejska ŚwidniklubelskieświdnickiŚwidnikBudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku5 000 000 zł
Gmina Miejska WłodawalubelskiewłodawskiWłodawaTermomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie5 400 000 zł
Gmina Miejska WłodawalubelskiewłodawskiWłodawaPrzebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie2 755 000 zł
Gmina Międzyrzec PodlaskilubelskiebialskiMiędzyrzec PodlaskiPoprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski10 735 000 zł
Gmina MilanówlubelskieparczewskiMilanówBudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów8 645 000 zł
Gmina MilejówlubelskiełęczyńskiMilejówModernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową6 300 000 zł
Gmina MilejówlubelskiełęczyńskiMilejówModernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Milejów poprzez przebudowę ciągów dróg gminnych i wewnętrznych4 940 000 zł
Gmina MirczelubelskiehrubieszowskiMirczeBudowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Mircze4 121 720 zł
Gmina ModliborzycelubelskiejanowskiModliborzyceModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce10 260 000 zł
Gmina NałęczówlubelskiepuławskiNałęczówRewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów.13 500 000 zł
Gmina Niedrzwica DużalubelskielubelskiNiedrzwica DużaBudowa przedszkola w Niedrzwicy Dużej8 075 000 zł
Gmina NiedźwiadalubelskielubartowskiNiedźwiadaModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarle3 250 000 zł
Gmina NiemcelubelskielubelskiNiemceRozbudowa szkoły podstawowej im. Joachima Lelewela w m. Jakubowice Konińskie – Etap I5 000 000 zł
Gmina NiemcelubelskielubelskiNiemceRozbudowa szkoły podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w m. Rudka Kozłowiecka4 250 000 zł
Gmina NowodwórlubelskieryckiNowodwórPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Zawitale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.3 515 000 zł
Gmina ObszalubelskiebiłgorajskiObszaPrzebudowa Stacji Uzdatniania Wody Babice – Dorbozy.4 750 000 zł
Gmina ObszalubelskiebiłgorajskiObszaPrzebudowa drogi gminnej nr 109550L, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Obszańska.1 900 000 zł
Gmina ObszalubelskiebiłgorajskiObszaModernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza720 000 zł
Gmina Opole LubelskielubelskieopolskiOpole LubelskieBudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych9 279 000 zł
Gmina Ostrów LubelskilubelskielubartowskiOstrów LubelskiBudowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim9 939 999 zł
Gmina OstróweklubelskielubartowskiOstrówekBudowa drogi gminnej 103338L o długości 2,9 km łączącej miejscowości Luszawa i Leszkowice3 175 337 zł
Gmina ParczewlubelskieparczewskiParczewModernizacja dróg wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych Gminy Parczew7 958 507 zł
Gmina PiaskilubelskieświdnickiPiaskiBudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaski4 464 000 zł
Gmina PiszczaclubelskiebialskiPiszczacPrzebudowa dróg powiatowych nr 1068L oraz nr 1051L na terenie gminy Piszczac7 600 000 zł
Gmina PodedwórzelubelskieparczewskiPodedwórzeBudowa dróg gminnych w gminie Podedwórze2 945 000 zł
Gmina PoniatowalubelskieopolskiPoniatowaRewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej.5 994 000 zł
Gmina PoniatowalubelskieopolskiPoniatowaBudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości : Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa – Kolonia, gmina Poniatowa.3 996 000 zł
Gmina Potok GórnylubelskiebiłgorajskiPotok GórnyBudowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny6 756 828 zł
Gmina Potok GórnylubelskiebiłgorajskiPotok GórnyBudowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki6 720 435 zł
Gmina Potok WielkilubelskiejanowskiPotok WielkiBudowa sali wystawienniczo-konferencyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Potok Wielki.5 100 000 zł
Gmina Potok WielkilubelskiejanowskiPotok WielkiRewitalizacja terenów po byłej bazie GS w miejscowości Potok Wielki3 400 000 zł
Gmina PuchaczówlubelskiełęczyńskiPuchaczówModernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.4 920 609 zł
Gmina PuławylubelskiepuławskiPuławyRozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S126 900 000 zł
Gmina PuławylubelskiepuławskiPuławyKompleksowa przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Klikawa3 300 000 zł
Gmina RachanielubelskietomaszowskiRachaniePoprawa efektywności energetycznej świetlic wiejskich na terenie Gminy Rachanie2 070 000 zł
Gmina RachanielubelskietomaszowskiRachaniePrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Grodysławice-Kolonia1 900 000 zł
Gmina RachanielubelskietomaszowskiRachanieModernizacja Zabytkowego Parku Osiedlowego w m. Wożuczyn-Cukrownia1 530 000 zł
Gmina RadecznicalubelskiezamojskiRadecznicaModernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie3 505 000 zł
Gmina RadecznicalubelskiezamojskiRadecznicaBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze1 220 277 zł
Gmina RadecznicalubelskiezamojskiRadecznicaPrzebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy906 200 zł
Gmina Radzyń PodlaskilubelskieradzyńskiRadzyń PodlaskiBudowa kanalizacji w m. Biała3 800 000 zł
Gmina Radzyń PodlaskilubelskieradzyńskiRadzyń PodlaskiModernizacja Pałacu w m. Żabików (Szkoła Podstawowa)1 080 000 zł
Gmina Radzyń PodlaskilubelskieradzyńskiRadzyń PodlaskiPoprawa efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie Gminy Radzyń Podlaski360 000 zł
Gmina RejowieclubelskiechełmskiRejowiecBUDOWA HYBRYDOWEJ HYDROFITOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADÓWKA4 837 040 zł
Gmina Rejowiec FabrycznylubelskiechełmskiRejowiec FabrycznyPrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.7 351 000 zł
Gmina Rejowiec FabrycznylubelskiechełmskiRejowiec FabrycznyModernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.1 908 000 zł
Gmina Rejowiec FabrycznylubelskiechełmskiRejowiec FabrycznyModernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.1 344 000 zł
Gmina RokitnolubelskiebialskiRokitnoBudowa drogi gminnej nr 100227L w miejscowości Zaczopki i Zaczopki Kolonia2 185 000 zł
Gmina RokitnolubelskiebialskiRokitnoBudowa przedszkola w miejscowości Rokitno2 125 000 zł
Gmina RokitnolubelskiebialskiRokitnoBudowa sieci wodociągowej w gminie Rokitno1 425 000 zł
Gmina RossoszlubelskiebialskiRossoszBudowa mieszkań komunalnych w Gminie Rossosz5 100 000 zł
Gmina RossoszlubelskiebialskiRossoszPrzebudowa mostu na rzece Zielawa w Rossoszu, ul. Szelest oraz przebudowa drogi gm. nr 01235L w m. Romaszki w systemie zaprojektuj-wybuduj4 750 000 zł
Gmina Ruda-HutalubelskiechełmskiRuda-HutaBudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ruda-Huta8 766 087 zł
Gmina RudniklubelskiekrasnostawskiRudnikRozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik2 906 817 zł
Gmina RudniklubelskiekrasnostawskiRudnikBudowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE1 349 509 zł
Gmina RudniklubelskiekrasnostawskiRudnikBudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik515 833 zł
Gmina RybczewicelubelskieświdnickiRybczewiceRozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze4 750 000 zł
Gmina RykilubelskieryckiRykiRozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki9 975 000 zł
Gmina SawinlubelskiechełmskiSawinBudowa wodociągów na terenie Gminy Sawin11 337 984 zł
Gmina SernikilubelskielubartowskiSernikiBudowa oczyszczalni ścieków w m. Czerniejów9 975 000 zł
Gmina SerokomlalubelskiełukowskiSerokomlaModernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną.1 710 000 zł
Gmina SiedliszczelubelskiechełmskiSiedliszczeKompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze1 602 650 zł
Gmina SiemieńlubelskieparczewskiSiemieńModernizacja energetyczna Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu3 150 000 zł
Gmina SiemieńlubelskieparczewskiSiemieńPrzebudowa drogi gminnej nr 103991L o długości – 590 mb oraz drogi gminnej nr 103992L o długości – 600 mb wraz z chodnikami2 280 000 zł
Gmina SiemieńlubelskieparczewskiSiemieńBudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu1 000 000 zł
Gmina Siennica RóżanalubelskiekrasnostawskiSiennica RóżanaBudowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym9 444 435 zł
Gmina SitnolubelskiezamojskiSitnoBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno4 750 000 zł
Gmina SitnolubelskiezamojskiSitnoEnergia odnawialna w Gminie Sitno – Fotowoltaika4 275 000 zł
Gmina SitnolubelskiezamojskiSitnoPrzebudowa ciągu 2 dróg gminnych nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m1 995 000 zł
Gmina SkierbieszówlubelskiezamojskiSkierbieszówRemont drogi gminnej nr 110244L Suchodębie-Łaziska na odcinku od km. 0+015 do km 1+985912 405 zł
Gmina SkierbieszówlubelskiezamojskiSkierbieszówPrzebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka741 279 zł
Gmina SkierbieszówlubelskiezamojskiSkierbieszówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów – ulica Parkowa438 614 zł
Gmina SławatyczelubelskiebialskiSławatyczePrzebudowa drogi powiatowej nr 1065L Liszna – Nowosiółki na terenie Gminy Sławatycze o długości 3,697 km.4 465 000 zł
Gmina SławatyczelubelskiebialskiSławatyczeBudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach4 000 000 zł
Gmina Sosnowica Z Siedzibą W SosnowicylubelskieparczewskiSosnowicaRozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sosnowica.7 393 833 zł
Gmina SosnówkalubelskiebialskiSosnówkaRemont i przebudowa drogi w ciągu miejscowości Romanów-Czeputka-Motwica-Rozwadówka5 225 000 zł
Gmina SosnówkalubelskiebialskiSosnówkaRemont dróg gminnych na terenie Gminy Sosnówka4 750 000 zł
Gmina SpiczynlubelskiełęczyńskiSpiczynRozwój społeczno-gospodarczy Gminy Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-kulturalnej.4 950 000 zł
Gmina StaninlubelskiełukowskiStaninUtworzenie na terenie Gminy Stanin sieci infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez budowę czterech budynków oraz remont i termomodernizację jednego9 920 511 zł
Gmina Stary BruslubelskiewłodawskiStary BrusBudowa dróg gminnych w miejscowościach: Marianka, Kołacze i Wołoskowola.3 610 000 zł
Gmina Stary BruslubelskiewłodawskiStary BrusRemont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brusie1 900 000 zł
Gmina Stary BruslubelskiewłodawskiStary BrusModernizacja i termomodernizacja stacji ujęcia wody w Wołoskowoli w gminie Stary Brus1 900 000 zł
Gmina Stary ZamośćlubelskiezamojskiStary ZamośćMediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzba3 243 075 zł
Gmina Stary ZamośćlubelskiezamojskiStary ZamośćPrzebudowa dróg gminnych w miejscowości Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb i Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb.2 090 000 zł
Gmina Stary ZamośćlubelskiezamojskiStary ZamośćPrzebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o długości 1185 mb855 000 zł
Gmina StężycalubelskieryckiStężycaPrzebudowa drogi 102962L Piotrowice-Paprotnia-Strych3 325 000 zł
Gmina StężycalubelskieryckiStężycaModernizacja stadionu sportowego im. H. Frąckiewicza w Stężycy3 150 000 zł
Gmina StężycalubelskieryckiStężycaModernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie energooszczędnego systemu oświetlenia i centralnego sterowania lamp LED w Gminie2 610 000 zł
Gmina Stoczek ŁukowskilubelskiełukowskiStoczek ŁukowskiBudowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku-Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach.6 540 000 zł
Gmina StrzyżewicelubelskielubelskiStrzyżewicePrzebudowa dróg gminnych nr: 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice Dolne i Borkowiźnie4 750 000 zł
Gmina StrzyżewicelubelskielubelskiStrzyżewiceBudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody i przepompowni wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Strzyżewice2 850 000 zł
Gmina SułówlubelskiezamojskiSułówModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów-wymiana 696 szt opraw oświetleniowych wraz z osprzętem1 955 380 zł
Gmina SułówlubelskiezamojskiSułówPrzebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów.1 532 023 zł
Gmina SusieclubelskietomaszowskiSusiecBudowa dróg gminnych w miejscowościach CI0TUSZA Nowa, Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi1 805 000 zł
Gmina SusieclubelskietomaszowskiSusiec„Budowa sieci wodociągowej Susiec-Paary z modernizacją istniejącej stacji wodociągowej wraz z wykonaniem kolektora ciśnieniowego ścieków z pompowniami”.1 662 342 zł
Gmina SzastarkalubelskiekraśnickiSzastarkaKompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polichnie gmina Szastarka.3 825 000 zł
Gmina SzastarkalubelskiekraśnickiSzastarkaPrzebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka w miejscowościach: Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan Obleszcze, Moczydła Stare, Blinów Pierwszy2 663 031 zł
Gmina SzastarkalubelskiekraśnickiSzastarkaPrzebudowa dróg gminnych Nr 108629L w Hucie Józefów i 108652L w Majdanie Obleszcze na ternie gminy Szastarka.903 346 zł
Gmina SzczebrzeszynlubelskiezamojskiSzczebrzeszynPrzebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada.2 737 866 zł
Gmina SzczebrzeszynlubelskiezamojskiSzczebrzeszynBudowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś.2 589 194 zł
Gmina SzczebrzeszynlubelskiezamojskiSzczebrzeszynBudowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie.2 510 883 zł
Gmina TarnawatkalubelskietomaszowskiTarnawatkaPrzebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka3 910 400 zł
Gmina TarnawatkalubelskietomaszowskiTarnawatkaBudowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka1 861 245 zł
Gmina TarnawatkalubelskietomaszowskiTarnawatkaRozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak913 865 zł
Gmina TarnogródlubelskiebiłgorajskiTarnogródPodniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.3 390 000 zł
Gmina TelatynlubelskietomaszowskiTelatynBudowa kompleksu sportowego w Telatynie4 500 000 zł
Gmina TelatynlubelskietomaszowskiTelatynPrzebudowa drogi gminnej nr 111655L Kryszyn-Łykoszyn od km0+009 do km 2+2152 090 000 zł
Gmina TelatynlubelskietomaszowskiTelatynModernizacja drogi gminnej nr 111657L od km 0+000 do km 1+345 w miejscowości Posadów1 140 000 zł
Gmina TerespollubelskiebialskiTerespolBudowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach8 230 040 zł
Gmina TereszpollubelskiebiłgorajskiTereszpolInstalacje fotowoltaiczne w Gminie Tereszpol2 375 000 zł
Gmina TereszpollubelskiebiłgorajskiTereszpolPrzebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Tereszpolu-Zaorendzie2 125 000 zł
Gmina Tomaszów LubelskilubelskietomaszowskiTomaszów LubelskiBudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii2 975 000 zł
Gmina TrawnikilubelskieświdnickiTrawnikiPoprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki3 600 000 zł
Gmina TrzebieszówlubelskiełukowskiTrzebieszówModernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką.9 405 000 zł
Gmina TrzeszczanylubelskiehrubieszowskiTrzeszczanyTermomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach2 970 000 zł
Gmina Trzydnik DużylubelskiekraśnickiTrzydnik DużyBudowa Hali Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olbięcinie.5 400 000 zł
Gmina Trzydnik DużylubelskiekraśnickiTrzydnik DużyPrzebudowa drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin od 0+000 km do 1+200 km.2 850 000 zł
Gmina Trzydnik DużylubelskiekraśnickiTrzydnik DużyRozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglinie.415 000 zł
Gmina TucznalubelskiebialskiTucznaModernizacja drogi powiatowej nr 1051 L Sławatycze – Tuczna – Piszczac7 600 000 zł
Gmina TurobinlubelskiebiłgorajskiTurobinBudowa wodociągu z ujęcia Gródki5 700 000 zł
Gmina TyszowcelubelskietomaszowskiTyszowceBudowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach5 057 500 zł
Gmina UchanielubelskiehrubieszowskiUchanieBudowa wodociągu w miejscowości Chyżowice3 800 000 zł
Gmina UchanielubelskiehrubieszowskiUchanieRemont drogi gminnej Nr 111000L od km 0+610 do km 1+600 w miejscowości Jarosławiec, Wysokie285 000 zł
Gmina UchanielubelskiehrubieszowskiUchanieModernizacja drogi gminnej nr 111004L dr. pow. nr 1861L- Wola Uchańska- dr. woj. nr 846 od km 0+000 do km 0+830161 500 zł
Gmina Ulan-MajoratlubelskieradzyńskiUlan-MajoratPrzebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan – Majorat4 607 500 zł
Gmina UlhóweklubelskietomaszowskiUlhówekBudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wasylów, Budynin, Korczmin i Machnówek5 417 839 zł
Gmina UłężlubelskieryckiUłężModernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż4 750 000 zł
Gmina UłężlubelskieryckiUłężPrzebudowa drogi gminnej Nr 103050L w miejscowości Korzeniów3 325 000 zł
Gmina UrszulinlubelskiewłodawskiUrszulinStworzenie ośrodka Animacji Społeczno Kulturalnej w Wereszczynie4 250 000 zł
Gmina UrzędówlubelskiekraśnickiUrzędówBudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Urzędów9 500 000 zł
Gmina UścimówlubelskielubartowskiUścimówCyfryzacja usług publicznych i komunalnych w Gminie Uścimów.2 376 000 zł
Gmina UścimówlubelskielubartowskiUścimówPrzebudowa dróg gminnych na terenach mieszkalno – rekreacyjnych w Gminie Uścimów.2 375 000 zł
Gmina WąwolnicalubelskiepuławskiWąwolnicaPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem6 100 000 zł
Gmina WąwolnicalubelskiepuławskiWąwolnicaTermomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do budynku ZSP w Wąwolnicy1 450 000 zł
Gmina WąwolnicalubelskiepuławskiWąwolnicaPoprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy poprzez przebudowę drogi dojazdowej380 000 zł
Gmina WerbkowicelubelskiehrubieszowskiWerbkowiceBudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice7 125 000 zł
Gmina WierzbicalubelskiechełmskiWierzbicaBudowa dróg gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica7 257 418 zł
Gmina WilkołazlubelskiekraśnickiWilkołazBudowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola w technologii pasywnej.9 987 500 zł
Gmina WilkówlubelskieopolskiWilkówPrzebudowa drogi gminnej nr 108014L w miejscowości Zagłoba1 425 000 zł
Gmina WisznicelubelskiebialskiWisznicePoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowej4 987 500 zł
Gmina WłodawalubelskiewłodawskiWłodawaBudowa remizo – świetlicy w miejscowości Orchówek na terenie Gminy Włodawa3 910 000 zł
Gmina WohyńlubelskieradzyńskiWohyńPrzebudowa ujęcia wody w Wohyniu4 270 000 zł
Gmina WohyńlubelskieradzyńskiWohyńPrzebudowa drogi gminnej ul. Średnia w Wohyniu1 370 000 zł
Gmina WohyńlubelskieradzyńskiWohyńTermomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wohyń1 090 000 zł
Gmina WojciechówlubelskielubelskiWojciechówPrzebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin1 425 000 zł
Gmina WojciechówlubelskielubelskiWojciechówPrzebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie1 425 000 zł
Gmina WojciechówlubelskielubelskiWojciechówBudowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze1 425 000 zł
Gmina WojcieszkówlubelskiełukowskiWojcieszkówBudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych miejscowości w Gminie Wojcieszków9 000 000 zł
Gmina WojslawicelubelskiechełmskiWojsławicePoprawa warunków technicznych dróg gminnych na terenie gminy Wojsławice1 949 635 zł
Gmina WojslawicelubelskiechełmskiWojsławicePoprawa systemu gospodarki wodociągowej w gm. Wojsławice1 871 500 zł
Gmina WojslawicelubelskiechełmskiWojsławiceOdnawialne źródła energii w gm. Wojsławice źródłem czystego powietrza1 539 000 zł
Gmina Wola MysłowskalubelskiełukowskiWola MysłowskaModernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew, gm. Wola Mysłowska5 700 000 zł
Gmina Wola UhruskalubelskiewłodawskiWola UhruskaPoprawa dostępności komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w Woli Uhruskiej2 653 200 zł
Gmina Wola UhruskalubelskiewłodawskiWola UhruskaZagospodarowanie centrum miejscowości Wola Uhruska poprzez przebudowę zabytkowych obiektów kolejowych1 820 300 zł
Gmina Wola UhruskalubelskiewłodawskiWola UhruskaPoprawa jakości nauczania poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Macoszynie Dużym1 000 000 zł
Gmina WólkalubelskielubelskiWólkaBudowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Sobianowice oraz Budowa sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Świdnik Mały.9 900 000 zł
Gmina WyrykilubelskiewłodawskiWyrykiPrzebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów.2 976 335 zł
Gmina WyrykilubelskiewłodawskiWyrykiDziałania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej w gminie Wyryki – etap IV: Budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wyryki-Połód2 430 000 zł
Gmina WyrykilubelskiewłodawskiWyrykiKompleksowa modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki oraz wykonanie systemu zarządzania oświetleniem.1 749 600 zł
Gmina WysokielubelskielubelskiWysokieRozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wysokie poprzez przebudowę dróg gminnych.4 468 000 zł
Gmina ZakrzewlubelskielubelskiZakrzewBudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Targowisko-Kolonia1 581 750 zł
Gmina ZakrzóweklubelskiekraśnickiZakrzówekBudowa przedszkola publicznego w Zakrzówku8 500 000 zł
Gmina ZakrzóweklubelskiekraśnickiZakrzówekPrzebudowa dróg w Gminie Zakrzówek1 472 500 zł
Gmina ZalesielubelskiebialskiZalesieBudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Horbów Kolonia1 800 000 zł
Gmina ZamośćlubelskiezamojskiZamośćPrzebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie6 120 000 zł
Gmina ZwierzynieclubelskiezamojskiZwierzyniecBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy.4 180 000 zł
Gmina ŻmudźlubelskiechełmskiŻmudźPrzebudowa dróg gminnych o numerach 104996L w miejscowości Klesztów oraz 122382L w miejscowości Żmudź1 231 987 zł
Gmina ŻółkiewkalubelskiekrasnostawskiŻółkiewkaRozwój turystyki i ochrona środowiska w Gminie Żółkiewka8 470 000 zł
Gmina ŻyrzynlubelskiepuławskiŻyrzynModernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn.9 975 000 zł
Miasto DęblinlubelskieryckiDęblinPoprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II11 400 000 zł
Miasto DęblinlubelskieryckiDęblinModernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie4 275 000 zł
Miasto KrasnystawlubelskiekrasnostawskiKrasnystawRozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki10 800 000 zł
Miasto KraśniklubelskiekraśnickiKraśnikBudowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ZPO Nr 1 w Kraśniku.12 600 000 zł
Miasto ŁukówlubelskiełukowskiŁukówBudowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków4 750 000 zł
Miasto Międzyrzec PodlaskilubelskiebialskiMiędzyrzec PodlaskiBudowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim19 000 000 zł
Miasto PuławylubelskiepuławskiPuławyBudowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach11 890 000 zł
Miasto PuławylubelskiepuławskiPuławyBudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach4 726 250 zł
Miasto Radzyń PodlaskilubelskieradzyńskiRadzyń PodlaskiPrzebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim8 000 000 zł
Miasto Radzyń PodlaskilubelskieradzyńskiRadzyń PodlaskiPrzebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim2 500 000 zł
Miasto Rejowiec FabrycznylubelskiechełmskiRejowiec FabrycznyStandaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta2 805 456 zł
Miasto Rejowiec FabrycznylubelskiechełmskiRejowiec FabrycznyZielona rewitalizacja centrum miasteczka, w tym odnowa zabytkowych parków i terenów zieleni.2 700 000 zł
Miasto Stoczek ŁukowskilubelskiełukowskiStoczek ŁukowskiBudowa parku sportu- boisko do piłki nożnej z bieżnią w m. Stoczek Łukowski4 500 000 zł
Miasto Stoczek ŁukowskilubelskiełukowskiStoczek ŁukowskiBudowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim w m.Stoczek Łukowski540 000 zł
Miasto Tomaszów LubelskilubelskietomaszowskiTomaszów LubelskiBudowa i przebudowa obiektów OSiR ‘Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim6 700 000 zł
Miasto Tomaszów LubelskilubelskietomaszowskiTomaszów LubelskiModernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski4 750 000 zł
Miasto ZamośćlubelskieTermomodernizacja obiektów OSIR w Zamościu18 000 000 zł
Miasto ZamośćlubelskiePrzebudowa ul. Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia-Orląt Lwowskich-Partyzantów do skrzyżowania ulic: Reja-Ogrodowa-Lwowska-Partyzantów.5 000 000 zł
Powiat BialskilubelskiebialskiBudowa hali sportowej w Janowie Podlaskim4 950 000 zł
Powiat BiłgorajskilubelskiebiłgorajskiBiłgorajRewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I14 998 500 zł
Powiat ChełmskilubelskiechełmskiUsprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole5 000 000 zł
Powiat HrubieszowskilubelskiehrubieszowskiPrzebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków ośrodków zdrowia5 000 000 zł
Powiat JanowskilubelskiejanowskiJanów Lubelski,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646″14 250 000 zł
Powiat KrasnostawskilubelskiekrasnostawskiPoprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik- Mościska.11 875 000 zł
Powiat KrasnostawskilubelskiekrasnostawskiRozbudowa drogi powiatowej Nr 2120L Pełczyn-Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w miejscowości Łopiennik Dolny3 467 500 zł
Powiat KraśnickilubelskiekraśnickiPrzebudowa drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy – Pułankowice – w gminie Wilkołaz11 400 000 zł
Powiat KraśnickilubelskiekraśnickiPrzebudowa dróg powiatowych w gminie Szastarka nr 2740L i Trzydnik Duży nr 2720L2 802 500 zł
Powiat Lubartowskilubelskielubartowski„Zielony Ostrów Lubelski” – termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką18 050 000 zł
Powiat LubelskilubelskielubelskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 2253L12 800 300 zł
Powiat LubelskilubelskielubelskiPrzebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie2 700 000 zł
Powiat ŁęczyńskilubelskiełęczyńskiUtworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej4 500 000 zł
Powiat ŁukowskilubelskiełukowskiŁukówPrzebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T14 250 000 zł
Powiat OpolskilubelskieopolskiPrzebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego15 675 000 zł
Powiat PuławskilubelskiepuławskiPuławyPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521L15 000 000 zł
Powiat RadzyńskilubelskieradzyńskiBudowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.5 950 000 zł
Powiat RadzyńskilubelskieradzyńskiModernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności.4 250 000 zł
Powiat RyckilubelskieryckiRykiPrzebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim.15 000 000 zł
Powiat Świdnicki W ŚwidnikulubelskieświdnickiRozbudowa budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku.4 250 000 zł
Powiat TomaszowskilubelskietomaszowskiTomaszów LubelskiPrzebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr3547L od drogi wojewódzkiej Nr853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr3546L w miejscowości Pasieki8 537 704 zł
Powiat TomaszowskilubelskietomaszowskiTomaszów LubelskiUtworzenie powiatowego centrum treningowego w Tomaszowie Lubelskim7 200 000 zł
Powiat WłodawskilubelskiewłodawskiBudowa Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionej opieki rodzicielskiej oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.3 825 000 zł
Powiat ZamojskilubelskiezamojskiModernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 3286L relacji: dr.woj. 843-Sitno-Miączyn, powiat zamojski.16 910 000 zł
Województwo LubelskielubelskiePrzeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 19+050 do km 28+46076 000 000 zł
Województwo LubelskielubelskieZwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię – Covid 19.25 500 000 zł
Związek Komunalny Gmin Ziemi LubartowskiejlubelskielubartowskiLubartówZakup systemu informatycznego wraz z infrastrukturą serwerową w celu cyfryzacji usług publicznych komunalnych270 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

8 minuty czytania

22.07.2024

Jak prezydent Żuk zlekceważył ludzi. Zamiast widoku na drzewa, będą mieli widok na parking

O „lekceważeniu” i „braku szacunku” mówią mieszkańcy ul. Samsonowicza 5,…

11 minuty czytania

19.07.2024

Jak zmieni się Zalew Zemborzycki. Co planują Wody Polskie za pół miliarda złotych

Wątpliwości budzi nie tylko ogromny koszt (500 mln zł), ale…

5 minuty czytania

18.07.2024

Klub miliardera na dużym minusie. Ale w ekstraklasie Motor Lublin może dokopać się do fortuny

– Czasem dziennikarze pytają, kiedy zacznę zarabiać na Motorze. Odpowiadam,…

4 minuty czytania

09.07.2024

Gigantyczna strata MPK Lublin. Tak źle w historii spółki jeszcze nie było

35,2 mln zł straty netto Portu Lotniczego Lublin to w…

5 minuty czytania

08.07.2024

Porządnie dorobić w komisji „antyalkoholowej”. Kto dostał powołanie, a komu już podziękowano

430 zł za każde posiedzenie nawet gdy obrady trwają tylko…

6 minuty czytania

03.07.2024

Szalet w Trybunale Koronnym zamiast zasikanych bram. Miasto głuche na prośby mieszkańców

Bramy i podwórza kamienic, a także mniej uczęszczane staromiejskie uliczki…

6 minuty czytania

28.06.2024

Port Lotniczy Lublin ciągnie w dół. Bez pieniędzy z samorządów dawno by upadł

Skumulowana strata netto Portu Lotniczego Lublin dobija do 220 mln…

6 minuty czytania

27.06.2024

W kręgu blachy i paproci. Noc Świętojańska vs. noc dekarska w skansenie

Wicie wianków, śpiewy i ognisko. Tak od lat Muzeum Wsi…