Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  03.08.2022

Rządowe dotacje: kto dostał najwięcej, kto dostał najmniej?

Udostępnij

W ciągu ostatnich latach rząd PIS w ramach dwóch programów rządowych wsparł polskie samorządy zawrotną kwotą ponad 70 mld zł. Od początku mówiło się, że podział ten nie był sprawiedliwy, bo więcej miały dostać samorządy rządzone przez PIS. Sprawdziliśmy jak to wygląda na tle miast grodzkich Lubelszczyzny.

Najpierw Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozdysponowane zostały środki w wysokości ponad 13 mld zł. W pierwszej turze programu środki zostały przyznane obligatoryjnie każdej jednostce samorządu terytorialnego. Druga i trzecia transza to były nabory konkursowe.

Łącznie z trzech transz najwięcej z miast grodzkich na Lubelszczyźnie otrzymał Chełm – ponad 52 mln zł. Wątpliwości wzbudził podział środków. Istnieją podejrzenia, że środki z RFIL rozdysponowane zostały według klucza partyjnego. Wskazuje na to przede wszystkim fakt, że w naborach konkursowych pieniędzy nie dostał ani Lublin ani Biała Podlaska (miasta rządzone przez PO), otrzymały je natomiast Chełm i Zamość (rządzone przez PIS). W efekcie Chełm i Zamość, dostały znacznie większe dofinansowania na jednego mieszkańca. Chełm może pochwalić się kwotą 858,24 zł per capita. Po drugiej, skrajnej stronie mamy Lublin, który otrzymał wsparcie w wysokości 105,80 zł na mieszkańca, czyli ponad osiem razy mniej niż Chełm. Powyżej średniej krajowej kwoty dofinansowania znalazł się jeszcze Zamość – 400,78 zł na mieszkańca.

Wykres 1. Zestawienie kwoty dofinansowania per capita z RFIL w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego oraz kwoty dofinansowania ze wszystkich naborów na mieszkańca Polski.
Źródło: Opracowanie własne (liczba mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Potem Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kolejny fundusz mający na celu dofinansowanie projektów samorządowych uważanych za strategiczne. W jego ramach do jednostek samorządu terytorialnego w dwóch pierwszych naborach trafiło w sumie 53,8 mld zł.

I i II edycja odbyła się w sposób konkursowy – w pierwszej turze 97 proc. samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie, a w drugiej 100 proc. Najwyższe dofinansowanie otrzymał Lublin (105 mln zł). Biorąc pod uwagę środki na jednego mieszkańca miasta to Lublin dostał najmniej – 408 zł na głowę. Podobnie jak w poprzednim programie najwięcej per capita dostały Chełm i Zamość. Miasta zaprzyjaźnione z partią rządzącą otrzymały kwotę około 1000 zł na mieszkańca. Co ciekawe w Programie Inwestycji Strategicznych wszystkie miasta grodzkie były poniżej średniej w kwocie dofinansowania na mieszkańca.

Wykres 2. Zestawienie kwoty dofinansowania per capita z RPIS w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego oraz kwoty dofinansowania ze wszystkich naborów na mieszkańca Polski.
Źródło: Opracowanie własne (liczba mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Projekty współfinansowane z UE w latach 2014-2020

W perspektywie unijnej 2014-20 najwięcej łącznie środków otrzymał Lublin. Kwota dotacji przekroczyła w stolicy Lubelszczyzny 1,1 mld zł (3 359,67 per capita). Środki przeznaczane były głównie na transport publiczny – 65%. Kolejne miasto grodzkie – Chełm otrzymało ponad 215 mln zł (3 548,08 zł per capita). Tu większość środków (61%) przeznaczona została na infrastrukturę drogową. Podobną kwotę jak Chełm otrzymał Zamość (3 434,58 zł per capita) i przyznał je głównie na infrastrukturę drogową i transport publiczny. Spośród miast na prawach powiatu to Biała Podlaska otrzymała najmniejsze dofinansowanie (1 739,72 zł per capita).

Wykres 3. Zestawienie kwoty dofinansowania per capita z funduszy unijnych w miastach na prawach powiatu województwa lubelskiego.
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane samorządów publikowane na swoich stronach internetowych (liczba mieszkańców: GUS 30.06.2021 r.)

Więcej informacji dostępnych jest w raporcie.


Raport i artykuł opracował Maciej Szemraj w ramach praktyk studenckich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *