Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  05.01.2022

Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją ws Muzeum Wsi Lubelskiej

Udostępnij

W internecie uruchomiono zbiórkę podpisów pod petycją do Ministra Kultury oraz Marszałka Województwa. Petycja dotyczy ich interwencji w sprawie tego, co dzieje się w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Petycja jest bezpośrednim następstwem zwolnienia przez dyrektorkę muzeum trójki pracowników. Jak zwracają uwagę autorzy petycji, są to osoby z dużym dorobkiem zawodowym i naukowym.

Poniżej publikujemy pełną treść petycji:

W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej, a dotyczącymi zwolnienia trzech pracowników – współtwórców lubelskiego skansenu, zwracamy się do Panów jako osób nadzorujących działalność merytoryczną i organizacyjną tej Instytucji z prośbą o pochylenie się nad sytuacją w Muzeum.

Ten artykuł powstał dzięki wsparciu finansowemu naszych czytelników

Wspieram

Muzeum Wsi Lubelskiej jest miejscem wyjątkowym na mapie polskich skansenów, które urzeka swoim autentyzmem. Oczarowuje zwiedzających malowniczymi zielonymi zakątkami, ujmuje urokliwymi zagrodami wiejskimi, zachwyca prawdziwością wnętrz chłopskich, miasteczkowych i ziemiańskich, wywołujących wrażenie przeniesienia w czasie.

Efekt ten został osiągnięty w ciągu 50 lat istnienia Muzeum, poprzez ogromną pracę i wysiłek kilku pokoleń lubelskich muzealników. Twórcami skansenu nie były osoby przypadkowe. To ludzie z ogromną, interdyscyplinarną, specjalistyczną wiedzą, realizujący swoje zadania z pasją. Ekspozycje muzealne, które wydają się tak naturalnym obrazem, są w istocie rzeczywistością wykreowaną przez pracowników. Ten autentyczny „powrót do przeszłości” poprzedzony był wieloletnimi badaniami terenowymi, kwerendami archiwalnymi, pracami konserwatorskimi, spiętymi w całość scenariuszami ekspozycji opracowanymi przez kustoszy.

Osoby, które zostały zwolnione kilka dni temu z pracy – wbrew swojej woli – to właśnie twórcy tej przestrzeni muzealnej – kustosze i konserwator zabytków. Należą oni do ścisłego grona najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, nie tylko w samym Muzeum Wsi Lubelskiej, ale także poza nim, w środowisku polskich i europejskich muzeów skansenowskich, w instytucjach kultury i uczelniach wyższych. Osoby te są również autorytetami dla młodszych kolegów. Inspirują swoją kreatywnością, dają gwarancję jakości i stoją na jej straży.

Pani Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz – kustosz, autorka imponujących ekspozycji m.in. dworu ziemiańskiego z Żyrzyna, kościoła z Matczyna, plebanii z Żeszczynki, miasteczkowych ekspozycji wnętrz mieszkalnych, czy otwartej w 2020 r. chałupy z Brzezin – najstarszej chronologicznie ekspozycji wiejskiej z okresu tuż po uwłaszczeniu. Autorka publikacji poświęconych kulturze materialnej i życiu codziennemu, w tym ziemiaństwa na Lubelszczyźnie w 1 poł. XX w. Współautorka wydanego ledwie miesiąc temu katalogu-albumu Wieś – Dwór – Miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada, 2021 r.

Pan Grzegorz Miliszkiewicz – kustosz, badacz i autorytet w zakresie historii kultury materialnej i życia codziennego na Lubelszczyźnie w XIX w. i 1 poł. XX w., m. in. twórca realizowanej w lubelskim skansenie koncepcji miasteczka-sztetl. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy ekspozycji m. in. miasteczkowych – sklepu żelaznego, piwiarni, aresztu. Wybitny znawca historii gospodarczej i prawodawstwa II Rzeczypospolitej. Inicjator i autor wielu wydarzeń muzealnych, programów edukacyjnych, angażujący się bezpośrednio w edukację najmłodszego pokolenia Polaków. Pomysłodawca, koordynator naukowy i współautor wydanych w ostatnich latach obszernych katalogów-albumów: Miasteczko Polski Odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej. O wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne. Lublin 2018 r. i Wieś – Dwór – Miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Lublin 2021 r.

Maria Serafinowicz – starszy konserwator zabytków i wieloletni Główny Konserwator Muzealny, współtwórczyni pracowni konserwacji, specjalistka o interdyscyplinarnym przygotowaniu, ceniona w środowisku muzealnym i konserwatorskim, o dużym doświadczeniu praktycznym i potwierdzonych licznymi nagrodami osiągnięciach. Członkini Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, współpracowała z ramienia Muzeum z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi i akademickimi. Autorka programów konserwatorskich dla muzealiów ruchomych i większości zabytków drewnianej architektury skansenowskiej, odpowiedzialna za sprawowanie opieki konserwatorskiej nad całością zbiorów oraz za nadzór nad pracami konserwatorskimi i renowatorskimi muzealiów przeznaczonych na ekspozycje, wystawy czasowe i wypożyczenia.

Decyzja o zwolnieniu z pracy tych właśnie specjalistów jest niezrozumiała i oznacza w naszym przekonaniu ogromną stratę dla samego Muzeum. Stratę pracowników o wielkiej pasji i energii twórczej.

W związku z ustawowym nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad instytucjami muzealnymi oraz odpowiedzialnością Pana Marszałka jako Organizatora, prosimy – w interesie Muzeum Wsi Lubelskiej, zachowania jego walorów i dalszego rozwoju oraz solidaryzując się z pracownikami Muzeum Wsi Lubelskiej – o interwencję.

Petycję można podpisać na stronie www.petycjeonline.pl.

fot. skansen.lublin.pl