Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  10.12.2020

Ratusz planuje nowe działania dla seniorów

Udostępnij

Ratusz opublikował projekt Programu Wsparcia I Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2021-2025. Dokument przedstawia szereg działań, które mają poprawić komfort życia lubelskich seniorów. Co zawiera?

Na stronie Urzędu Miasta ukazał się projekt Programu Wsparcia I Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2021-2025. To istotny dla seniorów, uwzględniając zmieniającą się sytuację demograficzną i społeczną w naszym mieście. Zauważalny jest stały wzrost liczby osób w wieku senioralnym przy jednocześnie spadającej liczbie mieszkańców miasta. Dlatego problemy osób 60+ będą coraz bardziej odczuwalne.

Przeprowadzono szereg badań i analiz w środowisku osób starszych, które umożliwiły wyłonienie kilku obszarów wspierania seniorów, aby podnieść ich jakość życia. W zakresie doskonalenia systemu wsparcia seniorów samodzielnie funkcjonujących w środowisku proponuje się zwiększenie dostępności usług wspierających, które często są ograniczane sytuacją finansową osoby starszej i zbyt skomplikowanymi procedurami. Należy tworzyć placówki wspierające (domy dziennego pobytu, świetlice, kluby) we wszystkich dzielnicach miasta. Pandemia pokazała że jest zbyt mało miejsc spotkań z zachowaniem dystansu społecznego. Również brakuje toalet łatwo dostępnych i w miarę możliwości bezpłatnych (te w restauracjach są niedostępne). Wskazana jest kontynuacja programu opaska telemedyczna. W celu przeciwdziałania izolacji społecznej powinno się wspierać osoby starsze poprzez rozwój wolontariatu uczniowskiego i studenckiego a także pomoc sąsiedzką . Dobrą praktyką są różnorodne strony w Internecie, np. Widzialna ręka.

Wsparcie dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować stanowi duży problem, bo łączy się z koniecznością tworzenia nowych ośrodków opieki całodobowej. Istniejące nie zapewniają miejsc dla wszystkich oczekujących. W tej sytuacji potrzebny jest rozwój usług opiekuńczych dofinansowywanych przez miasto gdyż bardzo często rodzina nie jest w stanie pokrywać kosztów opieki i rehabilitacji.

Aby senior mógł lepiej funkcjonować w otoczeniu lepiej jest zapobiegać i propagować zdrowy styl życia. Lekarze rodzinni , kluby i stowarzyszenia, czy lokalne media powinni informować jak zdrowo się odżywiać, uwzględniając finanse seniorów. Zachęcać do aktywności ruchowej. Udostępniać bazę sportową – np. Hala Globus do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych przez instruktorów. W przestrzeni publicznej jest za mało zielonych skwerów i ławek, miejsc do aktywności ruchowej.

Miasto powinno też korzystać z doświadczenia seniorów i tworzyć warunki do ich aktywizacji obywatelskiej. Powinno się włączać osoby starsze do planowania i realizacji zadań do nich skierowanych. Rada Seniorów powinna być bardziej aktywna i współuczestnicząca w tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Należy organizować konferencje i spotkania , publikować artykuły prezentujące i promujące aktywność osób starszych. Wskazane są projekty i inicjatywy międzypokoleniowe, w tym spotkania informacyjno-edukacyjne z młodzieżą. W celu lepszej informacji jest potrzeba tworzenia stron internetowych dotyczących ofert aktywizacyjnych dla osób starszych a także wydawanie gazetki np. SENIOR LUBELSKI ponieważ duża liczba osób preferuje taką formę komunikacji.

W dalszym ciągu należy kontynuować i rozwijać system zniżek w ramach Lubelskiej Kart Seniora.

Zdarza się ,że rodziny seniorów lub opiekunowie potrzebują wsparcia i informacji, dlatego potrzebne są punkty informacyjne o dostępnych usługach i telefony zaufania. Również media powinny informować o problemach osób starszych i sposobach zapobiegania lub pomocy

Dobrze byłoby tworzyć szeroko pojęte, partnerskie inicjatywy na rzecz osób starszych, może nawiązać współpracę z miastami partnerskimi , o których mało kto już pamięta.

Program ma być koordynowany i monitorowany przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin oraz Radą Seniorów Miasta Lublin.

Irena Klekowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *