Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  17.02.2022

Radny walczy o mandat w sądzie i dalej przyjmuje zlecenia z samorządu

Udostępnij

Radny powiatu radzyńskiego Jarosław Ejsmont przegrał w sądzie batalię o niewygaszanie jego mandatu. Nie zgadza się z wyrokiem i będzie składał kasację. W międzyczasie podejmuje kolejne działalności, które uzasadniają wygaszenie jego mandatu.

Jarosław Ejsmont pracuje w samorządzie od wielu lat. Był radnym gminy miejskiej, sekretarzem gminy wiejskiej, kierownikiem KRUS, wicestarostą, a obecnie jest radnym Powiatu Radzyńskiego. Równocześnie jest Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, które wykonuje usługi na rzecz samorządu, w którym objął mandat. Jest to zabronione. W takiej sytuacji Rada Powiatu powinna wygasić mandat radnego.

Rada Powiatu nie uchyliła mandatu koledze, więc sprawa trafiła do Wojewody. To efekt skargi jaką na decyzję radnych złożyła Fundacja Wolności. Po dwukrotnym przesuwaniu terminu rozpatrzenia złożonego pisma Wojewoda podjął decyzję o wygaszeniu mandatu Pana Ejsmonta.

Radny się odwołuje

Radny odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. – Zarówno pan wojewoda, jak i ja, jesteśmy z tej samej opcji. – tłumaczył radny na łamach Dziennika Wschodniego tuż po złożeniu wniosku do WSA. – Zatem sąd ma szansę na wydanie werdyktu w oparciu o merytorykę, bez żadnego podejrzenia o polityczne aspekty – tłumaczył Jarosław Ejsmont.

Sąd wydał wydał orzeczenie 30 listopada 2021 roku o oddaleniu skargi. – Skarżący bowiem jako radny Powiatu w Radzyniu Podlaskim pełnił jednocześnie funkcję Prezesa PUK Sp. z o.o., która to spółka prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, zaś skarżący jako jej Prezes zarządzał jej działalnością – czytamy w uzasadnieniu. Jest sprzeczne z ustawą o samorządzie powiatowym, która zabrania prowadzenia i zarządzania firmą, działającą z wykorzystaniem mienia powiatu. Sąd jasno wskazuje, że wykorzystanie mienia to nie tylko korzystanie ze sprzętów samorządu, ale także pobieranie pieniędzy w zamian za świadczone usługi. Nawet, gdy dochodzi do tego w drodze zamówienia publicznego.

Będzie kasacja

Z wyrokiem nie zgadza się radny. Korzystając ze swoich uprawnień złożył skargę kasacyjną do NSA.


20 stycznia 2022 roku Szpital Powiatowy w Radzyniu Podlaskim opublikował zawiadomienie o wyborze wykonawcy w przetargu na roboty budowlane. Wygrał PUK mimo wyraźnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia samorządu, w którym radny został wybrany.

Wydaje się, że po ostatnich podwyżkach diet, warto walczyć o mandat.

Sentencja wyroku dostępna tutaj: WSA w Lublinie – III SA/Lu 411/21.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *