Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  05.06.2023

Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej – od zera do 1745 zł miesięcznie

Udostępnij

Od zera do 1745 zł miesięcznie zarabiają członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie. Policzyliśmy też, ile to kosztuje mieszkańców poszczególnych osiedli.

Zadaniem rady nadzorczej jest kontrola i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jest uprawniona m. in. do uchwalania planów działalności SM, programów gospodarczych, badania sprawozdań, rozpatrywania skarg na zarząd. Często rada nadzorcza występuje w roli pracodawcy względem członków zarządu.

Rada jest wybierana spośród wszystkich członków SM podczas walnych zebrań. Można w niej zasiadać maksymalnie przez dwie kolejne kadencje, z których każda nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Praca w radzie nadzorczej jest społeczna, jednak członkowie spółdzielni mogą ustanowić diety dla osób zasiadających w takiej radzie. Maksymalna stawka nie może przekraczać równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie to 3490 zł).

Porównanie diet w radach nadzorczych siedmiu lubelskich SM

Przeanalizowaliśmy zarobki w siedmiu największych spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie. W jednej (LSM) członkowie rady nadzorczej nie dostają żadnych diet pieniężnych (dostają natomiast bony). W pozostałych miesięczne stawki wahają się od 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (349 zł) do nawet 50 proc. (1745 zł).

Koszty funkcjonowania rady nadzorczej zależą od jej liczebności, stawek wypłacanej diety oraz frekwencji na posiedzeniach. Najbardziej liczne, bo liczące po 21 osób rady nadzorcze mają SM Czuby i PSM Kolejarz. W Kolejarzu w ubiegłym roku walne zgromadzenie przegłosowało jej zmniejszenie do 18 osób. Generalnie, im mniejsza spółdzielnia, tym mniejsza rada nadzorcza.

Znaczącą dla wydatków spółdzielni jest też liczba miesięcy, w których odbyło się posiedzenie rady nadzorczej. Diety mogą być wypłacone tylko w tych, w których takie posiedzenia miały miejsce.

Spółdzielnia mieszkaniowaLiczba członków RNPrzewodniczący RNCzłonek RNMiesięcznie cała RN
LSM20000
RSM Motor1225%20%8 8551 zł
PSM Kolejarz2120%15%12 215 zł
SM Czechów2035%30%21 115 zł
SM Nałkowskich1115%10%4 886 zł
SM Felin925%20%6 457 zł
SM Czuby2150%40%31 759 zł
Stawki diet w radach nadzorczych wybranych spółdzielni mieszkaniowych w 2022 r. Opracowanie własne

Powyższa tabela przedstawia symulację kosztów diet wypłaconych radom nadzorczym w roku 2022. Symulacja zawiera założenie stuprocentowej frekwencji w obradach. W takim przypadku wydatki na wypłatę diet wyniosłyby od 33 tys. zł w spółdzielni mieszkaniowej Felin, do ponad 328 tys. zł w spółdzielni Czuby.

Gdy jednak weźmiemy pod uwagę koszty przypadające na 1 mieszkanie, to najmniej rada nadzorcza kosztuje mieszkańców Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor (12,42 zł rocznie, czyli nieco ponad złotówkę w miesięcznym czynszu). Najwięcej płacą mieszkańcy SM Czuby – 29,06 zł rocznie (prawie 2,50 zł miesięcznie w czynszu od każdego mieszkania).

Spółdzielnia mieszkaniowaLiczba posiedzeń RN w 2022Diety RN za 2022*Śr. na 1 mieszkanie rocznie
RSM Motor1288 494 zł12,42 zł
PSM Kolejarz10105 350 zł14,70 zł
SM Czechów11200 315 zł16,98 zł
SM Nałkowskich1250 568 zł18,83 zł
SM Felin633 411 zł23,75 zł
SM Czuby12328 692 zł29,06 zł
Kalkulacja kosztów diet dla rad nadzorczych przy założeniu 100% frekwencji. Opracowanie własne

SM Czuby: Jest plan na niższe diety i nowy zarząd

Najwyższe kwoty diet za udział w organach spółdzielni obowiązują w SM Czuby. W tej spółdzielni jest też najlepiej opłacany spółdzielca – Andrzej Turski. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej SM Czuby dostaje dietę w wysokości połowy płacy minimalnej. Jest też w prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie (organ doradczy spółdzielni) – tam dieta wynosi 35% płacy minimalnej. To łącznie 85% minimalnej krajowej, tj. 2967 zł (w miesiącach, w których odbyły się posiedzenia).

W SM Czuby grupa mieszkańców coraz prężniej działa w kierunku zmian wysokości diet. A ich głównym celem jest odwołanie obecnego zarządu spółdzielni.

– Mnie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie przeszkadzają. Powiem nawet, że mogłyby być jeszcze wyższe niż są. Jest tylko jeden warunek – wynagrodzenie nie może być za nic. Za samo przychodzenie na posiedzenie i ewentualne bezrefleksyjne podniesienie ręki w głosowaniu członek Rady Nadzorczej grosza nie powinien dostać – mówi Zbigniew Schneider, prezes stowarzyszenia Ruch Obrony Praw Mieszkańców.

Na trwających właśnie walnych zgromadzeniach Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby są m.in. głosowane dwie uchwały w sprawie obniżenia stawek diet członkom Rady Nadzorczej. Jedna dotyczy obniżenia stawek o 10 proc. To propozycja obecnej Rady Nadzorczej.

Druga propozycja zakłada obniżenie diet o 25 punktów procentowych (25% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla przewodniczącego RN, 20% dla członków prezydium i 15% dla pozostałych).

LSM: Tu pracują „prawie” za darmo

Na tle spółdzielni mieszkaniowych wyróżnia się Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w której za pracę w radzie nadzorczej nie ma żadnych diet. – Czasem tylko dostajemy bony na symboliczne kwoty – mówi nam jeden z członków Rady Nadzorczej LSM. Jak udało nam się ustalić, bony są na kwotę ok. 200 zł.

Dlaczego nie ustalono żadnych diet i czy taki system się sprawdza, zapytaliśmy w zarządzie LSM. Do dnia publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

2 odpowiedzi na “Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej – od zera do 1745 zł miesięcznie”

  1. Moni pisze:

    Szkoda ze nie ma danych o sm centrum

  2. Mieszkaniec Spółdzielni pisze:

    a wysokość wynagrodzenia zarządów ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *