Wesprzyj Kontakt

7 minuty czytania  •  03.03.2023

Przegląd tygodnia 25.02-3.03.2023. Skarga Ewy Leonowicz odrzucona. „Skwery od nowa”

Udostępnij


ZTM rozstrzygnął przetarg w sprawie autobusów przegubowych

Zarząd Transportu Miejskiego znalazł nowego przewoźnika, który wypełni braki w autobusach przegubowych. Kontrakt otrzymało konsorcjum Irex, z ofertą wynoszącą niecałe 2,7 mln zł. Jest to suma odpowiadająca temu, ile na ten cel planował przeznaczyć ZTM. Nowy przewoźnik powinien był rozpocząć prace od 1 stycznia.

Nowy przewoźnik zobowiązany jest rozpocząć świadczenie usług transportu publicznego nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy z ZTM.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przez okres  48 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi przewozu regularnego osób zgodnie z ustaleniami stron nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy – informuje Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Komunikację miejską zasili 10 autobusów przegubowych wyprodukowanych nie później niż w 2013 roku. Przegubowce będą niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków. Obowiązkowa jest także klimatyzacja, kamery monitoringu i biletomaty.

Liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 38. Łączna liczba miejsc dla pasażerów: minimum 135, wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego – wylicza Fisz.

Nowe autobusy kursować będą na liniach: 20, 31 i 39.

Źródła:

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ufff-na-ulice-lublina-jednak-wyjada-kolejne-autobusy-przegubowe,n,1000321153.html

https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/56.html\

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ubedzie-przegubowcow-moze-byc-nieco-ciasniej,n,1000317412.html

Rada Miasta odrzuciła skargę na dyrektorkę II LO

Rada Miasta odrzuciła skargę nauczycielki II LO Ewy Leonowicz na przełożoną, dyrektorkę Małgorzatę Klimczak. Nauczycielka zarzuciła jej brak reakcji w sprawie „dyskryminujących zachowań”. Głos w tej sprawie zabrała również Młodzieżowa Rada Miasta, broniąc nauczycielki.

Zaczęło się od wycieczki z czerwca ubiegłego roku, podczas której wychowawcy zwracali uwagę dziewczętom, które nie nosiły staników pod ubraniami. Niektóre uczennice zarzucały  opiekunom między innymi wchodzenie do ich pokojów i łazienki bez uprzedzenia. Po powrocie z wycieczki uczennice opowiedziały o wszystkim pani Ewie Leonowicz. Sytuacja na wycieczce była przedmiotem rozmowy w gabinecie dyrektorki, podczas której pani Ewa Leonowicz poczuła się dyskryminowana.

Skarga pod adresem dyrektorki II LO wpłynęła na początku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 15 lutego uznała ją za niezasadną.

Nie czuję się przegrana decyzją komisji, że moja skarga jest uznana za bezzasadną i spodziewam się, że rada miasta to stanowisko podtrzyma. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby opinia publiczna mogła zobaczyć, jak bardzo to środowisko oświatowo-urzędnicze jest zabetonowane i hierarchiczne. Nie wygrałam w sensie urzędniczo-administracyjnym sprawy, ale to nie był bezsensowny głos – mówi Ewa Leonowicz, nauczycielka angielskiego z II LO.

Stanowisko w tej sprawie zajęła Młodzieżowa Rada Miasta, która okazała poparcie nauczycielce. Decyzja młodych radnych spotkała się z dezaprobatą dyrektorki Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ewy Dumkiewicz-Sprawki, która była obecna na obradach MRM wraz z prawnikami. Uzasadniała, że ta sprawa nie należy do kompetencji MRM i nie dotyczy młodzieży.

Zdaniem młodych radnych ich najważniejszą kompetencją jest zawsze działanie na rzecz uczniów. „Doszło do sytuacji, w której lubiana i doceniana przez młodzież nauczycielka okazanie wsparcia swoim podopiecznym przypłaciła przykrymi doświadczeniami na płaszczyźnie zawodowej”, czytamy. „P. Leonowicz działała w zakresie swoich obowiązków” – kontynuują.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta obszernie do sprawy odniósł się radny Stanisław Brzozowski – To jest konflikt między kulturą a naturą. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi, w każdym wieku są różne priorytety. Kiedy człowiekowi buzują hormony, to myśli tylko o jednym, mówię to na podstawie własnych doświadczeń życiowych. Nikt z nas nie ma tu zamiaru dyktować młodzieży, jak się ma ubierać… Wszystkim nam jednak zależy na tym, żeby tę młodzież wychowywać, należy perswazją i wyjaśnianiem pewnych kwestii naprowadzać młodych ludzi, pokazywać im, że istnieją inne problemy i tematy – mówił Brzozowski.

Źródła:

https://kurierlubelski.pl/konflikt-pokolen-miedzy-radami-miasta-w-sprawie-skargi-na-dyrektorke-ii-lo-pieski-robia-to-na-trawniku-i-to-je-odroznia-od-ludzi/ar/c5-17335635

https://kurierlubelski.pl/zaczelo-sie-od-afery-stanikowej-skonczylo-na-skardze-na-dyrektorke-ii-lo-doznalam-traumy-i-publicznego-upokorzenia-mowi/ar/c5-17333103

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-skarga-na-dyrektorke-ii-lo-odrzucona-wyklad-o-wychowywaniu-mlodziezy-w-bonusie,n,1000321207.html

https://lublin24.pl/z-lublina/lublin-nauczycielka-z-zamoya-zlozyla-skarge-na-dyrektorke-w-tle-seksistowskie-uwagi-i-pikiety-antylgbt/KNMPPzUnYhbdTjCO93Os

Asystent dla osoby z niepełnosprawnością – ruszył nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na organizację bezpłatnej usługi asystenta dla osób z niepełnosprawnością. Wnioski można składać do 20 marca.

Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością udziela pomocy całą dobę przez cały tydzień. Do jego zadań należy głównie pomoc w załatwianiu codziennych potrzeb jak np. zakupy, pomoc w transporcie czy załatwianie spraw urzędowych. W przypadku niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej także transport do szkoły.

W tym roku Lublin otrzyma dodatkowo 2,5 mln zł na ten cel. Pozwoli to na sfinansowanie ponad 56 tysięcy godzin usług – poinformowała Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta.

Aktualnie do końca maja finansujemy takie wsparcie ze środków własnych w wysokości 210 tysięcy złotych, co pozwala na zabezpieczenie wsparcia dla ponad 50 osób. Tego rodzaju działania pozwalają na wzrost samodzielności w codziennym życiu. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało łącznie blisko 260 osób – dodaje Lipińska.

Pomoc asystenta przysługuje:

– dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wnioski (karta zgłoszenia oraz oświadczenie) wraz z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność należy złożyć w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, do 20 marca.

Formularze są dostępne we wspomnianym wydziale, ale także w biurach obsługi mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11) i na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/aktualnosci-dla-niepelnosprawnych/nabor-wnioskow-do-programu-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-pod-nazwa-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-finansowanego-z-funduszu-solidarnosciowego,319,1271,1.html

Źródło: https://kurierlubelski.pl/osoby-niepelnosprawne-moga-starac-sie-o-asystenta-ruszyl-nabor-wnioskow/ar/c1-17332433

VI edycja Zielonego Budżetu – wybrano 11 miejsc do rewitalizacji

Wybrano 11 miejsc zielonych, które zostaną poddane rewitalizacji w ramach programu Zielony Budżet. W tym roku hasło jego brzmi #SkweryOdNowa.

Wybrane projekty to m.in.:

„Zielony kafelek” – niewielka, zielona przestrzeń zlokalizowana wewnątrz osiedla w dzielnicy Felin, wśród zabudowań wielorodzinnych, która wymaga uporządkowania, wykonania nasadzeń roślin i wyposażenia w elementy małej architektury,

„Kwiatki na rabatki” – uzupełnienie nasadzeń na skwerkach przy ul. Lipowej i Zesłańców Sybiru – pierwsze skwerki kieszonkowe, pierwsze Miejsca dla Ciebie, które powstały kilka lat temu w centrum miasta, ale ze względu na intensywne użytkowanie wymagają nieco uwagi, m.in. uzupełnienia roślin w rabatach,

„Skwer przy ul. Romanowskiego” – zielona przestrzeń, położona wśród zabudowań, z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, w dużym stopniu użytkowana przez mieszkańców – wymaga głównie koncepcyjnego uporządkowania i wykonania nasadzeń krzewów kwitnących,

„Średniowieczna murawa kwietna” – plac Jana Kochanowskiego, położony w centrum miasta, z alejkami spacerowymi, pomnikiem i regularnie koszonymi trawnikami. To właśnie część tych trawników zostanie poddana rewitalizacji, w efekcie czego powstanie kwitnąca murawa.

Mieszkańcy zgłosili 44 wnioski, tylko połowa z nich spełniła kryteria formalne.

Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ciągu jednego lub dwóch lat budżetowych, w zależności od złożoności projektu.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zielona-odnowe-przejdzie-11-miejsc-w-lublinie,65,3307,1.html

Nabór do Rady Seniorów III kadencji

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin. Kandydatury mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką senioralną, a także uniwersytety trzeciego wieku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca.

Rada Seniorów jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta Lublina we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów. Członkowie Rady Seniorów są zaangażowani w organizację wydarzeń  jak np. „Lubelski Dzień Seniora” czy konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Warunkiem do zgłoszenia kandydata jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, wraz z oświadczeniem kandydata. Całość należy dostarczyć do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych na ulicy Leszczyńskiego 23. Wymagane załączniki można znaleźć na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/ogloszenie-prezydenta-miasta-lublin-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-seniorow-miasta-lublin,637,1521,1.html.

Obecna Rada Seniorów wybrana w 2019 roku kończy swoje urzędowanie 22 maja.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-rady-seniorow-miasta-lublin,638,1521,1.html

Mieszkańcy chcą przystanku autobusowego przy ul. Jana Pawła II; złożyli petycję do Rady Miasta

Mieszkańcy Węglina Południowego złożyli do Rady Miasta petycję w sprawie utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Jana Pawła II. Teraz mam kilometr od autobusu do domu, nie wszyscy mają siłę i zdrowie na takie spacer mówi jedna z mieszkanek dzielnicy.

W myśl petycji rozwiązaniem jest uzupełnienie sieci przystanków o dodatkowy punkt między „Gęsią 02” a „Roztocze 02”: Najszybciej rosnąca dzielnica Lublina ma zdecydowanie za ubogą dostępność komunikacji miejskiej. (…) Nowy przystanek nie zakłóci trasy linii autobusowych i trolejbusowych we wspomnianym obszarze – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Od strony prezydenta i Zarządu Transportu Miejskiego jest aprobata i przychylność dla petycji – zaznaczyła Monika Fisz, rzecznik ZTM. Dodała, że zarząd będzie starał się pozyskać pieniądze na sfinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Mieszkańcy domagają się także nowego przejścia dla pieszych w tamtym rejonie. Ma ono pozwolić na bezpieczny dostęp do lokali usługowych i sklepów powstałych między ul. Jana Pawła II a al. Kraśnicką.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kilometr-do-przystanku-to-za-daleko-mieszkancy-maja-dosyc-spacerow,n,1000320991.html

Około 100-letnie akwarele botanika Konstantego Prószyńskiego w Galerii Gardzienice

Wykonane ok. 100 lat temu przez botanika Konstantego Prószyńskiego akwarele można oglądać od czwartku w Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a. Grafiki przedstawiające rośliny kwiatowe należą do zbioru Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Wystawę można oglądać do 26 marca.

Konstanty Prószyński był dydaktykiem oraz kolekcjonerem, ale także doskonałym rysownikiem o ponadprzeciętnych zdolnościach plastycznych – przypomniała Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Skałecka dodaje, że Prószyńskiego interesowała głównie flora Wileńszczyzny, rysował wszystkie spotykane gatunki roślin – dziko rosnące i hodowlane, rzadkie i pospolite, zielne i drzewiaste. – Były one malowane z ogromną starannością oraz dbałością o szczegóły, pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych gatunków – wyjaśnia.

Przy wszystkich roślinach podano łacińską nazwę gatunkową oraz miejsce występowania, zaś przy części odnotowano również nazwy synonimiczne. Każda tablica posiada swój numer identyfikacyjny oraz opatrzona jest pieczęcią.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/rosliny-na-stuletnich-akwarelach-umcs-zaprasza,n,1000320994.html


Przegląd: Maksymilian Łuszcz, Franek Żurek, Kamil Syta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

7 minuty czytania

11.07.2024

Kurczuk do sejmiku i zwolnienia w PKP Cargo. Przegląd tygodnia 5 – 11.07.2024

Miejska komisja „antyalkoholowa” rośnie i tak samo powiększa się strata…

9 minuty czytania

28.06.2024

Wstęp do Ligi Mistrzów w Lublinie i chronione gatunki w miejscu planowego stadionu. Przegląd tygodnia 22-28.06.2024

Były wójt został prezesem, na skrzyżowaniach w Lublinie będzie testowane…

7 minuty czytania

21.06.2024

Mandaty dla kibiców i zmiany w komunikacji miejskiej. Przegląd tygodnia 14-21.06.2024

Zarząd województwa uzyskał absolutorium, a kibice, którzy przyjechali na mecz…

7 minuty czytania

14.06.2024

Dzisiaj startuje Euro 2024, a Wcisło i Kamiński wygrywają wybory. Przegląd tygodnia 08 – 14.06.2024

Znamy wyniki eurowyborów. Województwo lubelskie do Parlamentu Europejskiego wysyła dwie…

9 minuty czytania

07.06.2024

Stadionu żużlowego nie ma, a już drożeje. Przegląd tygodnia 01-07.06.2024

Ostatnia prosta przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kłopoty z kulturą…

7 minuty czytania

31.05.2024

Nowy wiceprezydent Lublina a kibice żużla chcą iść na ratusz. Przegląd tygodnia 25 – 31. 05.2024

W sobotę w Lublinie Marsz Równości. W niedzielę Motor Lublin…

8 minuty czytania

24.05.2024

Głośna sprawa na UMCS, zabudowa na ul. Jasnej i wyrok na księdza. Przegląd tygodnia 18 – 24.05.2024

Ksiądz Mirosław Matuszny został skazany za zniesławienie posłanki Lewicy Katarzyny…

8 minuty czytania

17.05.2024

Proboszcz krytykuje posłankę, a artyści ożywiają Bystrzycę. Przegląd tygodnia 13-19.05.2024

Czym proboszczowi spod Janowa podpadła lubelska posłanka? Co zobaczyć można…