Wesprzyj Kontakt

7 minuty czytania  •  03.03.2023

Przegląd tygodnia 25.02-3.03.2023. Skarga Ewy Leonowicz odrzucona. „Skwery od nowa”

Udostępnij


ZTM rozstrzygnął przetarg w sprawie autobusów przegubowych

Zarząd Transportu Miejskiego znalazł nowego przewoźnika, który wypełni braki w autobusach przegubowych. Kontrakt otrzymało konsorcjum Irex, z ofertą wynoszącą niecałe 2,7 mln zł. Jest to suma odpowiadająca temu, ile na ten cel planował przeznaczyć ZTM. Nowy przewoźnik powinien był rozpocząć prace od 1 stycznia.

Nowy przewoźnik zobowiązany jest rozpocząć świadczenie usług transportu publicznego nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy z ZTM.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przez okres  48 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi przewozu regularnego osób zgodnie z ustaleniami stron nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy – informuje Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Komunikację miejską zasili 10 autobusów przegubowych wyprodukowanych nie później niż w 2013 roku. Przegubowce będą niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków. Obowiązkowa jest także klimatyzacja, kamery monitoringu i biletomaty.

Liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 38. Łączna liczba miejsc dla pasażerów: minimum 135, wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego – wylicza Fisz.

Nowe autobusy kursować będą na liniach: 20, 31 i 39.

Źródła:

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ufff-na-ulice-lublina-jednak-wyjada-kolejne-autobusy-przegubowe,n,1000321153.html

https://www.ztm.lublin.eu/pl/aktualnosci/56.html\

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ubedzie-przegubowcow-moze-byc-nieco-ciasniej,n,1000317412.html

Rada Miasta odrzuciła skargę na dyrektorkę II LO

Rada Miasta odrzuciła skargę nauczycielki II LO Ewy Leonowicz na przełożoną, dyrektorkę Małgorzatę Klimczak. Nauczycielka zarzuciła jej brak reakcji w sprawie „dyskryminujących zachowań”. Głos w tej sprawie zabrała również Młodzieżowa Rada Miasta, broniąc nauczycielki.

Zaczęło się od wycieczki z czerwca ubiegłego roku, podczas której wychowawcy zwracali uwagę dziewczętom, które nie nosiły staników pod ubraniami. Niektóre uczennice zarzucały  opiekunom między innymi wchodzenie do ich pokojów i łazienki bez uprzedzenia. Po powrocie z wycieczki uczennice opowiedziały o wszystkim pani Ewie Leonowicz. Sytuacja na wycieczce była przedmiotem rozmowy w gabinecie dyrektorki, podczas której pani Ewa Leonowicz poczuła się dyskryminowana.

Skarga pod adresem dyrektorki II LO wpłynęła na początku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 15 lutego uznała ją za niezasadną.

Nie czuję się przegrana decyzją komisji, że moja skarga jest uznana za bezzasadną i spodziewam się, że rada miasta to stanowisko podtrzyma. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby opinia publiczna mogła zobaczyć, jak bardzo to środowisko oświatowo-urzędnicze jest zabetonowane i hierarchiczne. Nie wygrałam w sensie urzędniczo-administracyjnym sprawy, ale to nie był bezsensowny głos – mówi Ewa Leonowicz, nauczycielka angielskiego z II LO.

Stanowisko w tej sprawie zajęła Młodzieżowa Rada Miasta, która okazała poparcie nauczycielce. Decyzja młodych radnych spotkała się z dezaprobatą dyrektorki Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ewy Dumkiewicz-Sprawki, która była obecna na obradach MRM wraz z prawnikami. Uzasadniała, że ta sprawa nie należy do kompetencji MRM i nie dotyczy młodzieży.

Zdaniem młodych radnych ich najważniejszą kompetencją jest zawsze działanie na rzecz uczniów. „Doszło do sytuacji, w której lubiana i doceniana przez młodzież nauczycielka okazanie wsparcia swoim podopiecznym przypłaciła przykrymi doświadczeniami na płaszczyźnie zawodowej”, czytamy. „P. Leonowicz działała w zakresie swoich obowiązków” – kontynuują.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta obszernie do sprawy odniósł się radny Stanisław Brzozowski – To jest konflikt między kulturą a naturą. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi, w każdym wieku są różne priorytety. Kiedy człowiekowi buzują hormony, to myśli tylko o jednym, mówię to na podstawie własnych doświadczeń życiowych. Nikt z nas nie ma tu zamiaru dyktować młodzieży, jak się ma ubierać… Wszystkim nam jednak zależy na tym, żeby tę młodzież wychowywać, należy perswazją i wyjaśnianiem pewnych kwestii naprowadzać młodych ludzi, pokazywać im, że istnieją inne problemy i tematy – mówił Brzozowski.

Źródła:

https://kurierlubelski.pl/konflikt-pokolen-miedzy-radami-miasta-w-sprawie-skargi-na-dyrektorke-ii-lo-pieski-robia-to-na-trawniku-i-to-je-odroznia-od-ludzi/ar/c5-17335635

https://kurierlubelski.pl/zaczelo-sie-od-afery-stanikowej-skonczylo-na-skardze-na-dyrektorke-ii-lo-doznalam-traumy-i-publicznego-upokorzenia-mowi/ar/c5-17333103

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-skarga-na-dyrektorke-ii-lo-odrzucona-wyklad-o-wychowywaniu-mlodziezy-w-bonusie,n,1000321207.html

https://lublin24.pl/z-lublina/lublin-nauczycielka-z-zamoya-zlozyla-skarge-na-dyrektorke-w-tle-seksistowskie-uwagi-i-pikiety-antylgbt/KNMPPzUnYhbdTjCO93Os

Asystent dla osoby z niepełnosprawnością – ruszył nabór wniosków

Trwa nabór wniosków na organizację bezpłatnej usługi asystenta dla osób z niepełnosprawnością. Wnioski można składać do 20 marca.

Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością udziela pomocy całą dobę przez cały tydzień. Do jego zadań należy głównie pomoc w załatwianiu codziennych potrzeb jak np. zakupy, pomoc w transporcie czy załatwianie spraw urzędowych. W przypadku niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej także transport do szkoły.

W tym roku Lublin otrzyma dodatkowo 2,5 mln zł na ten cel. Pozwoli to na sfinansowanie ponad 56 tysięcy godzin usług – poinformowała Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta.

Aktualnie do końca maja finansujemy takie wsparcie ze środków własnych w wysokości 210 tysięcy złotych, co pozwala na zabezpieczenie wsparcia dla ponad 50 osób. Tego rodzaju działania pozwalają na wzrost samodzielności w codziennym życiu. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało łącznie blisko 260 osób – dodaje Lipińska.

Pomoc asystenta przysługuje:

– dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, z którego wynika: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczność stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wnioski (karta zgłoszenia oraz oświadczenie) wraz z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność należy złożyć w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Zana 38, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, do 20 marca.

Formularze są dostępne we wspomnianym wydziale, ale także w biurach obsługi mieszkańców (ul. Wieniawska 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11) i na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/aktualnosci-dla-niepelnosprawnych/nabor-wnioskow-do-programu-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej-pod-nazwa-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-finansowanego-z-funduszu-solidarnosciowego,319,1271,1.html

Źródło: https://kurierlubelski.pl/osoby-niepelnosprawne-moga-starac-sie-o-asystenta-ruszyl-nabor-wnioskow/ar/c1-17332433

VI edycja Zielonego Budżetu – wybrano 11 miejsc do rewitalizacji

Wybrano 11 miejsc zielonych, które zostaną poddane rewitalizacji w ramach programu Zielony Budżet. W tym roku hasło jego brzmi #SkweryOdNowa.

Wybrane projekty to m.in.:

„Zielony kafelek” – niewielka, zielona przestrzeń zlokalizowana wewnątrz osiedla w dzielnicy Felin, wśród zabudowań wielorodzinnych, która wymaga uporządkowania, wykonania nasadzeń roślin i wyposażenia w elementy małej architektury,

„Kwiatki na rabatki” – uzupełnienie nasadzeń na skwerkach przy ul. Lipowej i Zesłańców Sybiru – pierwsze skwerki kieszonkowe, pierwsze Miejsca dla Ciebie, które powstały kilka lat temu w centrum miasta, ale ze względu na intensywne użytkowanie wymagają nieco uwagi, m.in. uzupełnienia roślin w rabatach,

„Skwer przy ul. Romanowskiego” – zielona przestrzeń, położona wśród zabudowań, z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, w dużym stopniu użytkowana przez mieszkańców – wymaga głównie koncepcyjnego uporządkowania i wykonania nasadzeń krzewów kwitnących,

„Średniowieczna murawa kwietna” – plac Jana Kochanowskiego, położony w centrum miasta, z alejkami spacerowymi, pomnikiem i regularnie koszonymi trawnikami. To właśnie część tych trawników zostanie poddana rewitalizacji, w efekcie czego powstanie kwitnąca murawa.

Mieszkańcy zgłosili 44 wnioski, tylko połowa z nich spełniła kryteria formalne.

Wybrane projekty zostaną zrealizowane w ciągu jednego lub dwóch lat budżetowych, w zależności od złożoności projektu.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/zielona-odnowe-przejdzie-11-miejsc-w-lublinie,65,3307,1.html

Nabór do Rady Seniorów III kadencji

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin. Kandydatury mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką senioralną, a także uniwersytety trzeciego wieku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca.

Rada Seniorów jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta Lublina we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów. Członkowie Rady Seniorów są zaangażowani w organizację wydarzeń  jak np. „Lubelski Dzień Seniora” czy konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Warunkiem do zgłoszenia kandydata jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, wraz z oświadczeniem kandydata. Całość należy dostarczyć do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych na ulicy Leszczyńskiego 23. Wymagane załączniki można znaleźć na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/ogloszenie-prezydenta-miasta-lublin-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-seniorow-miasta-lublin,637,1521,1.html.

Obecna Rada Seniorów wybrana w 2019 roku kończy swoje urzędowanie 22 maja.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-rady-seniorow-miasta-lublin,638,1521,1.html

Mieszkańcy chcą przystanku autobusowego przy ul. Jana Pawła II; złożyli petycję do Rady Miasta

Mieszkańcy Węglina Południowego złożyli do Rady Miasta petycję w sprawie utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Jana Pawła II. Teraz mam kilometr od autobusu do domu, nie wszyscy mają siłę i zdrowie na takie spacer mówi jedna z mieszkanek dzielnicy.

W myśl petycji rozwiązaniem jest uzupełnienie sieci przystanków o dodatkowy punkt między „Gęsią 02” a „Roztocze 02”: Najszybciej rosnąca dzielnica Lublina ma zdecydowanie za ubogą dostępność komunikacji miejskiej. (…) Nowy przystanek nie zakłóci trasy linii autobusowych i trolejbusowych we wspomnianym obszarze – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Od strony prezydenta i Zarządu Transportu Miejskiego jest aprobata i przychylność dla petycji – zaznaczyła Monika Fisz, rzecznik ZTM. Dodała, że zarząd będzie starał się pozyskać pieniądze na sfinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Mieszkańcy domagają się także nowego przejścia dla pieszych w tamtym rejonie. Ma ono pozwolić na bezpieczny dostęp do lokali usługowych i sklepów powstałych między ul. Jana Pawła II a al. Kraśnicką.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kilometr-do-przystanku-to-za-daleko-mieszkancy-maja-dosyc-spacerow,n,1000320991.html

Około 100-letnie akwarele botanika Konstantego Prószyńskiego w Galerii Gardzienice

Wykonane ok. 100 lat temu przez botanika Konstantego Prószyńskiego akwarele można oglądać od czwartku w Galerii Gardzienice przy ul. Grodzkiej 5a. Grafiki przedstawiające rośliny kwiatowe należą do zbioru Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Wystawę można oglądać do 26 marca.

Konstanty Prószyński był dydaktykiem oraz kolekcjonerem, ale także doskonałym rysownikiem o ponadprzeciętnych zdolnościach plastycznych – przypomniała Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Skałecka dodaje, że Prószyńskiego interesowała głównie flora Wileńszczyzny, rysował wszystkie spotykane gatunki roślin – dziko rosnące i hodowlane, rzadkie i pospolite, zielne i drzewiaste. – Były one malowane z ogromną starannością oraz dbałością o szczegóły, pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych gatunków – wyjaśnia.

Przy wszystkich roślinach podano łacińską nazwę gatunkową oraz miejsce występowania, zaś przy części odnotowano również nazwy synonimiczne. Każda tablica posiada swój numer identyfikacyjny oraz opatrzona jest pieczęcią.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/rosliny-na-stuletnich-akwarelach-umcs-zaprasza,n,1000320994.html


Przegląd: Maksymilian Łuszcz, Franek Żurek, Kamil Syta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

7 minuty czytania

01.03.2024

Coraz więcej kandydatów. Przegląd tygodnia 23.02–1.03 2024

Niemal codziennie poznajemy kolejnych kandydatów w wyborach samorządowych. Ale nie…

6 minuty czytania

23.02.2024

Listy, kandydaci, wybory. Przegląd tygodnia 17.02 – 23.02 2023

Kolejne komitety przedstawiają kandydatów do sejmiku województwa i Rady Miasta.…

8 minuty czytania

09.02.2024

Kolejna zmiana kandydata PiS na prezydenta Lublina. Przegląd tygodnia

W Lublinie może powstać nowa spółdzielnia mieszkaniowa. Jest oficjalny kandydat…

9 minuty czytania

02.02.2024

Zmiana kandydata w PiS i były policjant u wojewody. Przegląd tygodnia

Na Dworzec Lublin wjeżdżają kolejni przewoźnicy, wojewoda kompletuje kadry, a…

10 minuty czytania

26.01.2024

Najpierw niebieska plandeka, potem czarna folia. Jutro odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Przegląd tygodnia

Na placu Teatralnym w Lublinie została już postawiona rzeźba przedstawiająca…

9 minuty czytania

19.01.2024

Przegląd tygodnia. Statutowy absurd roku w lubelskiej szkole?

Pisarz Maciej Wroński kandydatem na prezydenta Lublina Marcin Wroński, autor…

9 minuty czytania

12.01.2024

Otwarcie dworca, konkurent dla Żuka i dziki. Przegląd tygodnia

Dworzec Lublin wreszcie otwarty. Jarosław Stawiarski ma być kandydatem PiS…

7 minuty czytania

05.01.2024

Podwyżka opłat, wymiana kuratora oświaty i padła karuzela. Przegląd tygodnia

Mieszkańcy Lublina więcej zapłacą za wodę i ścieki. Teresa Misiuk…