Wesprzyj Kontakt

8 minuty czytania  •  10.11.2023

Przegląd tygodnia, czyli jednak radna Ryfka ma kłopoty z agentami

Udostępnij

Centralne Biuro Antykorupcyjne chce wygaszenia mandatu radnej Lublina. W ubiegłym roku, w tej samej sprawie rada nie podjęła takiej decyzji. To jedno z najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.

CBA konta Anna Ryfka

Centralne Biuro Antykorupcyjne wystosowało pismo do przewodniczącego Rady Miasta, w którym domaga się wygaszenia mandatu Anny Ryfki, radnej z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Spółka Venidero, której prezesem jest Ryfka, zawarła umowę z klubem MKS Lublin, w którym większościowe udziały posiada miasto. Na podstawie tej umowy radna umieszczała swój wizerunek na banerach podczas meczów MKS Lublin.

Podstawa wystąpienia jest taka sama, na jaką zwracała uwagę Fundacja Wolności w lipcu ubiegłego roku. Ryfka złamała przepisy ustawy o samorządzie gminnym, według której radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Tylko w tym roku Ratusz przelał na konto MKS 2,41 mln zł na „szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych”, a także – za 600 tys. zł – objął kolejny pakiet 6 tys. akcji spółki. Zdaniem CBA zapisy umowy pomiędzy firmą Ryfki a MKS wskazują właśnie na wykorzystanie mienia gminy Lublin w celu realizacji sponsorskich zobowiązań.

Zupełnie nie rozumiem tego zamieszania, to próba zrobienia burzy w szklance wody – tak w lipcu zeszłego roku radna Anna Ryfka bagatelizowała wniosek Fundacji Wolności o wygaszenie jej mandatu.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pakuła spodziewa się, że sprawa może być rozstrzygnięta już na najbliższej sesji 16 listopada. – Projektu uchwały w tej sprawie jeszcze nie ma, ale może niebawem wpłynąć i myślę, że coś takiego lada moment się pojawi – stwierdza Jarosław Pakuła, zaznaczając, że tematem wygaszenia mandatu Ryfki radni mogą zająć się już na najbliżej sesji rady miasta (16 listopada).

W ubiegłym roku, po wniosku Fundacji Wolności komisja praworządności i porządku publicznego RM uznała, że nie ma przesłanek, by temat wygaszenia mandatu był procedowany przez radę miasta.

Fundacja Wolności sprawą zainteresowała wojewodę lubelskiego. Prawnicy wojewody uznali, że zgromadzona tej sprawie dokumentacja „nie zawiera jednoznacznych dowodów potwierdzających naruszenie przez panią Annę Ryfkę zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym”.

Tak się będzie jeździło koło Dworca Lublin

Od poniedziałku w okolicy nowego dworca autobusowego w Lublinie zostanie wprowadzona nowa, już stała organizacja ruchu.

Ulica Dworcowa zostanie otwarta dla ruchu. Możliwy będzie też przejazd przez ul. Pocztową od ul. Kunickiego do ul. Młyńskiej. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Młyńskiej nastąpi zmiana pierwszeństwa – wylicza zmiany Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie. – Ul. Dworcowa będzie drogą z pierwszeństwem, natomiast ul. Młyńska podporządkowaną.

Na pl. Dworcowym i ul. Dworcowej udostępnione zostaną postoje taxi oraz parkingi Kiss&Ride. To w sumie 25 miejsc.

Na teren Dworca Lublin będzie można wjeżdżać od strony ul. Gazowej, a wyjazd będzie możliwy od ul. Młyńskiej.

Uruchomienie dworca planowane jest na początku 2024 roku.

Plac Dworcowy nie jest już miejscem do jeżdżenia samochodami (oprócz miejsc postojowych) i stał się chodnikiem. Parkować można na ul. 1 Maja, gdzie jest wyznaczonych 60 miejsc.

Rewolucja i dotrze etapami

Etapami mają być wprowadzane w życie zmiany w lubelskiej komunikacji miejskiej po otwarciu nowego dworca autobusowego przy ul. Krochmalnej. Pierwsze z nich będą obowiązywać od stycznia.

Pierwszym krokiem będzie zmiana trasy istniejących już linii: 5, 22, 24, 52 i 74. Będą one wydłużone do dworca metropolitalnego. Wraz z innymi już przebiegającymi wokół niego, będą tworzyć system 23 linii obsługujących nowy dworzec.

W drugim etapie będą uruchomione nowe linie. Chodzi o numer 27, który połączy osiedla przy ul. Poligonowej na Sławinie z Dworcem Lublin i dzielnicą Wrotków. To między innymi ma zastąpić pasażerom likwidację linii nr 4. Nowością będą także tzw. linie średnicowe: 301, 302 i 303 (obecna 46). Ich celem będzie zapewnienie szybkiego połączenia południowych i północnych dzielnic Lublina. Te zmiany zaczną obowiązywać prawdopodobnie po pierwszym kwartale przyszłego roku.

Założenie jest takie, że najpóźniej w wakacje chcemy docelowo włączyć pełną siatkę połączeń – zapowiada dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Grzegorz Malec.

Przeprowadzono konsultacje społeczne, w których mieszkańcy zgłosili ponad 2,7 tysiąca uwag. Najwięcej, ponad 300 z nich, dotyczyło pozostawienia w obecnym kształcie linii nr 21. Ten postulat został spełniony. Podobnie było w przypadku linii nr 3. W sprawie zachowania jej dotychczasowej trasy wpłynęło ponad 150 wniosków.

Przedstawiciele miasta wypracowane rozwiązania nazywają kompromisowymi. – Z jednej strony udało się uwzględnić w koncepcji kluczowe postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, a z drugiej zachowano nadrzędne cele nowej siatki połączeń. To obsługa nowego Dworca Lublin i przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej dla mieszkańców i pasażerów w poszczególnych dzielnicach Lublina – mówi Grzegorz Malec.

Więcej na ten temat można przeczytać w tym miejscu.

Park, wąwóz i budowa, której nie chcą mieszkańcy

Fundacja Wolności zwróciła się do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka o wznowienie postępowania środowiskowego dla inwestycji w wąwozie na Czubach. Inwestor Global Rent chce wybudować tam trzykondygnacyjny budynek z wielopoziomowym parkingiem. Fundacja ma wątpliwości, czy taka zabudowa powinna powstać w tym miejscu.

Na rysunkach, przedstawiający plan miejscowy w różny sposób przedstawiony jest przebieg strefy ESOCH, która jest wyłączona z zabudowy – tłumaczy Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.Dodatkowo w dokumentacji środowiskowej nie było mowy o windzie samochodowej, która w pozwoleniu na budowę już się pojawiła. (…) Ma być jedna winda, która ma obsłużyć kilka kondygnacji, ponad setkę aut – dodał. Zdaniem eksperta może być to przyczyną powstawania zatorów i powodować zwiększony hałas w otoczeniu.

Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego Ratusza zauważa, że rysunek z planem miejscowym o najbardziej precyzyjnej skali 1:2000 przedstawia budynki zaprojektowane na terenie, który nie wchodzi w strefę ESOCH. – Teren z planowaną inwestycją znajduje się poza strefami Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Budynki zostały zaprojektowane na terenie, który miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza pod takie inwestycje.

Dodała, że kwestia realizacji w tym miejscu wind samochodowych była już rozpatrywana przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Więcej – czytaj tutaj.

Na 10. urodziny BO najwięcej głosów na ,,Sportową Berylową”

Projekt ,,Sportowa Berylowa” otrzymał najwięcej – 2 430 – głosów podczas 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowało ponad 23 tysiące osób, prawie 3 tysiące więcej niż przed rokiem. Realizowanych będzie 39 projektów o łącznej wartości ponad 14 milionów złotych.

Projekt ,,Sportowa Berylowa” będzie realizowany etapami. Etap I, to utworzenie ciągu komunikacyjnego z murkami oporowymi i oświetleniem. W kolejnych etapach: boisko do koszykówki, wielofunkcyjny plac gier, strefa trampolin, boisko do gry w bule, szachy, siłownia, ścieżka sensoryczna.

Na drugim miejscu podium z największą liczbą głosów – 2 430 głosów, znalazł się projekt „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian„. Projekt zakłada remont istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową.

Trzeci jest projekt „Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51” – 1 600 głosów. W podstawówce przy ul. Bursztynowej 22 ma na celu wymianę sztucznej nawierzchni boiska na nową.

Projekty „dzielnicowe”, które znajdą się w Budżecie Miasta Lublin, będą polegały m.in na oświetleniu ulicy Pasiecznej, Ziemiańskiej i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zemborzyckiej. Powstanie I etap drogi rowerowej przy al. Warszawskiej. Nowe nawierzchnie zyskają ulice Młodej Polski i Ćwiklińskiej. Na Starym Mieście zamontowane zostaną podziemne pojemniki na odpady komunalne.

Głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego trwało do 10 października. Każda mieszkanka i mieszkaniec Lublina mógł zagłosować na maksymalnie 4 projekty: 2 dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie.

Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest pod tym linkiem

O BO i wynikach głosowania można przeczytać w tym miejscu.

Pietrasiewicz mógłby wrócić, ale w CK nie chcą o tym słyszeć

Przed Sądem Rejonowym Lublin – Zachód, miejski aktywista Szymon Pietrasiewicz próbuje dowieść, że prawdziwym powodem zwolnienia go z Centrum Kultury było jego społeczne zaangażowanie w sprawy miasta i głośna krytyka prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Z powodu choroby na rozprawie nie stawił się dyrektor instytucji Rafał Koziński. Sędzia apelował o ugodę.

Sąd planował przesłuchać Pietrasiewicza (wcześniej składał tylko wyjaśnienia) oraz obecnego dyrektora CK Rafała Kozińskiego. Koziński nie pojawił się na rozprawie. Przedstawił zwolnienie lekarskie wystawione dzień wcześniej. Reprezentująca CK adwokat Sara Lipert tłumaczyła, że dyrektor jest chory.

Pietrasiewicz podtrzymywał, że prawdziwą przyczyną jego zwolnienia miała być jego działalność aktywistyczna, szczególnie dotycząca krytyki forsowanych przez miasto planów budowy stadionu żużlowego na terenach po Lubelskim Klubie Jeździeckim czy zabudowy blokowiskami Górek Czechowskich.

Pietrasiewicz stwierdził też, że jedną z przyczyn zwolnienia, miała być afera z Mostem Kultury, który był jego inicjatywą. Chodzi o sytuację z 2018 roku, kiedy na moście przy ul. Zamojskiej jak co roku stanął kontenerowy bar. Tego lata obiekt był jednak większy niż dopuszczał konserwator zabytków. Dodatkowo większość ścian pokryły reklamy piwa. Ostatecznie kontener wrócił do parterowej wersji.

Sędzia Jakub Petkiewicz zachęcał strony do zawarcia ugody. Wskazał, że część zarzutów wobec Pietrasiewicza, która stała za jego zwolnieniem, nie potwierdziła się. Odniósł się też do jego działalności aktywistycznej. – Obrona Górek Czechowskich nie zasługuje na na potępienie. Wręcz odwrotnie – powiedział sędzia. Zwrócił uwagę, że cała sprawa negatywnie wpływa na wizerunek Centrum Kultury. Dyrektor Koziński po konsultacji telefonicznej z adwokatem nie zgodził się ugodę.

Kończąca się sprawa nie jest jedyną, jaką wytoczył Pietrasiewicz swojemu byłemu pracodawcy. Pozwał CK także o dyskryminację w miejscu pracy, a byłego dyr. CK Aleksander Szpechta o naruszenie dóbr osobistych.

Kolejne posiedzenie sądu odbędzie się 10 stycznia.

Szymon Pietrasiewicz w Centrum Kultury pracował dziesięć lat, kierował działem Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry. Wypowiedzenie wręczył mu w lipcu 2021 dyrektor CK Aleksander Szpecht. Oficjalny powód to „utrata zaufania”. Kilka dni później dyrektor Szpecht przeszedł na emeryturę.

Czy prokuratura zatrzyma Karpińskiego w areszcie?

Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który od prawie 9 miesięcy przebywa w areszcie, zdecydował przyjąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego po Krzysztofie Hetmanie (PSL). Prokuratura zapowiedziała, że w najbliższych dniach złoży w sądzie wniosek o kolejne przedłużenie tymczasowego aresztowania.

Informację o decyzji Karpińskiego potwierdził Jawnemu Lublinowi jego obrońca prof. Michał Królikowski oraz syn Michał Karpiński. To jest deklaracja, że nasz ojciec, po doręczeniu zawiadomienia z Kancelarii Sejmu o możliwości objęcia mandatu europosła, skorzysta z tej możliwościmówi Jawnemu Lublinowi Michał Karpiński, jeden z synów Włodzimierza Karpińskiego.

We wrześniu Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada – po zażaleniu prokuratury zmienił wcześniejsze postanowienie sądu okręgowego, który zastosował tzw. areszt warunkowy – uznał, że podejrzany mógłby wyjść na wolność po wpłaceniu w jego imieniu 750 tys. zł. Karpińskiemu może grozić kara do 12 lat więzienia. Jest jedną z kilkunastu podejrzanych osób w śledztwie prowadzonym przez śląski wydział PK, jako jedyny jest wciąż aresztowany.

Karpińskiemu przedstawiono popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc. wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych.

Synowie Włodzimierza Karpińskiego – Michał, Andrzej, Jan, Franciszek, Wojciech – wystosowali dziś list otwarty w sprawie mandatu dla ich ojca i sprawy jego aresztowania.

Treść listu synów znajduje się pod tym linkiem.

Darmowe dni w listopadzie w Muzeum Narodowym

,,Darmowy listopad w rezydencjach królewskich”, to akcja organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2021 roku. Celem jest zachęcenie do zwiedzania wystaw stałych i czasowych oraz udziału w warsztatach i spotkaniach edukacyjnych.

Dniami bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych w Muzeum Narodowym w Lublinie są: 9, 17, 22, 30 listopada.

Muzeum przygotowało również warsztaty, lekcje muzealne i warsztaty malowania na szkle dla przedszkoli i klas 1-3 . Terminy: 29 i 30 listopada.

Lekcje dla szkół: Najstarsze zabytki wzgórza zamkowego. Terminy są do ustalenia z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie

Będą też warsztaty rodzinne i pokazy filmowe.

Więcej informacji na tej stronie internetowej.

Przegląd przygotowali: Arkadiusz Plewik, Michał Mularczyk, Maksymilian Łuszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

23.02.2024

Listy, kandydaci, wybory. Przegląd tygodnia 17.02 – 23.02 2023

Kolejne komitety przedstawiają kandydatów do sejmiku województwa i Rady Miasta.…

8 minuty czytania

09.02.2024

Kolejna zmiana kandydata PiS na prezydenta Lublina. Przegląd tygodnia

W Lublinie może powstać nowa spółdzielnia mieszkaniowa. Jest oficjalny kandydat…

9 minuty czytania

02.02.2024

Zmiana kandydata w PiS i były policjant u wojewody. Przegląd tygodnia

Na Dworzec Lublin wjeżdżają kolejni przewoźnicy, wojewoda kompletuje kadry, a…

10 minuty czytania

26.01.2024

Najpierw niebieska plandeka, potem czarna folia. Jutro odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Przegląd tygodnia

Na placu Teatralnym w Lublinie została już postawiona rzeźba przedstawiająca…

9 minuty czytania

19.01.2024

Przegląd tygodnia. Statutowy absurd roku w lubelskiej szkole?

Pisarz Maciej Wroński kandydatem na prezydenta Lublina Marcin Wroński, autor…

9 minuty czytania

12.01.2024

Otwarcie dworca, konkurent dla Żuka i dziki. Przegląd tygodnia

Dworzec Lublin wreszcie otwarty. Jarosław Stawiarski ma być kandydatem PiS…

7 minuty czytania

05.01.2024

Podwyżka opłat, wymiana kuratora oświaty i padła karuzela. Przegląd tygodnia

Mieszkańcy Lublina więcej zapłacą za wodę i ścieki. Teresa Misiuk…

8 minuty czytania

29.12.2023

TVP3 Lublin nie ma w telewizorach, a bank obniża cenę za kamienicę. Przegląd tygodnia

Wojewoda awansuje urzędnika, którego pozbył się PiS. Pasażerów w autobusach…