Wesprzyj Kontakt

6 minuty czytania  •  27.01.2023

Przegląd tygodnia 21-27.01.2023. Wkrótce wybory do rad dzielnic. Przetargi bez końca

Udostępnij

Po feriach zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej

Wraz z zakończeniem ferii i powrotem uczniów do szkół 30 stycznia zmienia się rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Kursów będzie więcej niż w czasie ferii, ale mniej niż przed świętami Bożego Narodzenia.

Dwadzieścia linii będzie miało zwiększoną liczbę kursów, w sumie o około sto (między innymi na linii nr 7 – 22 dodatkowe kursy, po 9 dodatkowych kursów na liniach 17, 26, 31, 74, 151, 158). Do ruchu zostaną włączone dodatkowe 24 pojazdy.

Zarząd Transportu Miejskiego podał, że powrócą kursy linii nr 912 i 922, a linia nr 25 będzie z powrotem kierowała się w stronę ulicy Romera.

Podróżni będą mogli sprawdzić nowy rozkład jazdy na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Źródło: https://www.lublin112.pl/beda-zmiany-w-komunikacji-miejskiej-ztm-zapowiada-okolo-100-kursow-wiecej-na-wybranych-liniach/

https://ztm.lublin.eu/pl

Zdaniem Miasta Dworzec Metropolitalny jest gotowy w 80%; duże opóźnienie

Na 80% miasto ocenia stopień zaawansowania prac przy budowie Dworca Metropolitalnego. Inwestycja powinna być gotowa do końca lutego, ale wykonawca poprosił o wydłużenie terminu do końca roku. Miasto jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Dach na części nieużytkowej i użytkowej Dworca Metropolitalnego został zabetonowany. Wykonano tam izolację z warstwą styropianu oraz instalację odwadniającą. W części użytkowej zamontowano wszystkie 30 donic do sadzenia drzew na dachu oraz rozpoczęto montaż placu zabaw. Będzie tam park linowy.

Obecnie finalizowane jest pokrycie wiat fotowoltaiką. Trwa również montaż fasad szklanych na budynku dworca oraz instalacja podsufitki pod wiatą. Wykonawca zamontował już elewacje szklane na windach zewnętrznych i zakończył montaż paneli szklanych na wiatach przystankowych.

Przy inwestycji pracuje około 100 pracowników i 12 jednostek sprzętowych. Aktualnie prace koncentrują się na montażu elementów szklanych obiektu. Równolegle prowadzone są roboty w zakresie infrastruktury drogowej, gdzie większość zadań jest już na ukończeniu. Pozostały prace porządkowe, z branży zieleni oraz oznakowania – zaznacza w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” zastępca prezydenta Artur Szymczyk.

Magistrat znalazł już śmiałków, którzy podejmą się ryzykownej operacji związanej z wykonaniem wgłębień w płycie fundamentowej, chroniącej obiekt przed naporem wód gruntowych. Chodzi o uzyskanie miejsca na mechanizm napędzający ruchome schody, o czym na etapie projektowania zapomnieli architekci. Zajmie się tym lubelska spółka Lubren.

Pierwotny termin ukończenie inwestycji upływał 29 lipca ubiegłego roku.

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dworzec-w-budowie,n,1000319277.html

Ruszyły zgłoszenia kandydatów do rad dzielnicowych

Rozpoczęto proces zgłaszania kandydatur do nadchodzących wyborów do rad dzielnicowych. Kandydatury można zgłaszać do 3 lutego. Wybory na kadencję 2023-2027 odbędą się 5 marca br.

Rady dzielnic to jednostki pomocnicze miejskiego samorządu. Są one swoistym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami oraz centralnymi władzami miasta. Ich kompetencje obejmują głównie funkcje konsultacyjne i opiniodawcze m.in. w kwestii planowania inwestycji, nazewnictwa ulic, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych czy innych miejskich jednostek, zmian w przebiegu tras komunikacji miejskiej lub opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego. Rady decydują również o rozdysponowaniu tzw. rezerwy celowej wynoszącej 170 tys. zł.

Zgłosić swoją kandydaturę może każdy, kto spełnia następujące warunki:

– najpóźniej w dniu wyborów ukończone 18 lat,

– stałe zameldowanie w Lublinie oraz konkretnej dzielnicy,

– niekaralność.

Koniecznym warunkiem jest uzyskanie poparcia co najmniej 25 wyborców z obwodu, w którym dany kandydat będzie ubiegał się o wybór. Podpisy należy zebrać na specjalnych formularzach.

Wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje na temat wyborów znaleźć można na: https://lublin.eu/rady-dzielnic/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-2023/

Źródła:

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/wybory-do-lubelskich-rad-dzielnic-rusza-zglaszanie-kandydatow,n,1000319474.html

Rady dzielnic: mało pieniędzy, mało aktywistów, ale dużo problemów – Gazeta Jawny Lublin

Jak (i po co) zostać członkiem Rady Dzielnicy? 5 marca wybory – Gazeta Jawny Lublin

Czwarty przetarg na zaprojektowanie remontu Trybunału Koronnego

Szesnaście firm złożyło oferty w czwartym już przetargu na zaprojektowanie remontu Trybunału Koronnego. Ratusz na zapłatę za wykonanie remontu ponownie przewidział niespełna 687 tys. zł. W tej kwocie zmieściło się dwunastu oferentów, przy czym najtańszy z nich za swoją pracę oczekuje niespełna 413 tys. zł. Najdroższa ze złożonych propozycji opiewa na 974 tys. zł.

Dwa pierwsze podejścia zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ w obu przypadkach Ratusz uznał każdą ze złożonych propozycji za niezadowalającą. Trzecie postępowanie zostało unieważnione ze względu na błąd urzędników. W dokumentacji przetargowej niedokładnie sprecyzowano sposób liczenia ceny ofertowej.

Miasto zapewnia, że tym razem nic nie powinno przeszkodzić w wybraniu firmy, która wykona zlecenie, a obecnie nadesłane propozycje są analizowane pod kątem formalnym.

Wygrana firma do końca maja 2025 roku będzie zobowiązana do pełnienia nadzorów nad pracami budowlanymi. Obejmą one m.in. remont sypiącej się elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, naprawę głównego wejścia i balkonu oraz wymianę okien i bocznych drzwi, a także prawie wszystkich instalacji.

Zwycięska firma będzie miała pół roku na opracowanie projektu budowlanego, a potem kolejne cztery miesiące na projekt wykonawczy i inne niezbędne dokumenty.

W budynku Trybunału Koronnego na rynku Starego Miasta w czasach istnienia I Rzeczypospolitej zbierał się najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego.

Źródła:

Lublin w mediach – Gazeta Jawny Lublin

Czwarte podejście do remontu Trybunału Koronnego. Chętnych nie brakuje – Dziennik Wschodni

Zbiórka na ratunek Muzeum Osiedli Mieszkaniowych

Trwa zbiórka na pomoc dla Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przy ulicy Wileńskiej 21. Placówka pozwala odkryć zalety modelowych osiedli z drugiej połowy XX wieku i jest miejscem warsztatów edukacji architektonicznej, przestrzennej dla przedszkolaków, uczniów i studentów.

Obecna siedziba Muzeum znajdująca się na targu przy ul. Wileńskiej wymaga pilnego remontu. Dach placówki przecieka w siedmiu miejscach, co doprowadziło do uszkodzenia części kolekcji muzeum, która zamokła i zawilgotniała. Dodatkowo siedziba MOM-u posiada przestarzałą instalację elektryczną, zagrażającą pracownikom muzeum.

Celem zbiórki jest uzyskanie 15 tysięcy złotych na prace naprawcze oraz na finansowy wkład własny, aby móc podjąć dotację z Urzędu Miasta Lublin. Wykorzystamy je na nieodpłatne warsztaty edukacji architektonicznej w lubelskich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Będziemy się starali dotrzeć głównie tam, gdzie mieszkają dzieci mniej zamożne, rzadziej korzystające z miejskiej oferty odpłatnej instytucji kultury.

Dotąd zebrano ponad 8 tysięcy złotych z potrzebnych 15 tysięcy. Za wpłaty powyżej 200 złotych muzeum ofiaruje pakiet plakatów i pocztówek, za kwotę 600 złotych indywidualne oprowadzenie po osiedlach LSM wraz z przewodnikiem, a za kwotę 1000 złotych kolację z noclegiem w pawilonie.

Dotychczas muzeum odwiedziło prawie 6 tysięcy osób.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/lubmom

Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/muzeum-w-ktorym-kapie-na-glowe-kazda-wplata-sie-liczy,n,1000319553.html

Drugi przetarg na budowę centrum dla osób niepełnosprawnych na Czechowie

Ogłoszono drugi przetarg na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1. Ma być gotowe do połowy października 2024r.

Kontraktem są zainteresowane trzy lubelskie firmy, ale wszystkie za wykonanie prac chcą więcej niż oferuje Ratusz: Budopol 3,68 mln zł, Grupa PMM 3,72 mln zł, Budimak – 3,77 mln zł. Miasto przeznaczyło nieco ponad 3 miliony na zaprojektowanie i budowę Centrum Opiekuńczo-Medycznego.

Pierwsze postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji zostało unieważnione, ze względu na zbyt drogie oferty zainteresowanych firm. Najniższa z wynosiła 3,87 miliona złotych.

Z Centrum skorzystać ma 20 osób z niepełnosprawnościami. 6 osób w formie pobytu całodobowego, a 14 w formie pobytu dziennego (7 dni w tygodniu, 8 godzin pobytu).

Budynek będzie miał powierzchnię 424 metrów kwadratowych w tym 6 jednoosobowych z łazienkami dla osób będących na pobycie całodobowym. Dodatkowo przewidziano pokój pobytu dziennego, salę do zajęć grupowych i indywidualnych, salę fizjoterapii, pokój medyczny oraz wyciszeń.

Źródła: https://kurierlubelski.pl/centrum-dla-niepelnosprawnych-ma-stanac-na-czechowie/ar/c1-17236709

Siedem firm walczy o kontrakt na budowę kompleksu sportowego przy V LO

Siedem firm walczy o kontrakt na budowę kompleksu sportowego przy V LO na ul. Lipowej. Powstanie tam nowoczesne zaplecze sportowe i rekreacyjne. Koszty projektu pokryje budżet obywatelski. Boiska mają powstać w ciągu 6 miesięcy.

Miasto na wykonanie prac przeznaczyło 1,55 mln zł. O kontrakt walczy siedem firm. Oferty wahają się od 1,11 mln zł do 2,07 mln zł. Sześć z nich nie przekracza limitu finansowego określonego przez urzędników.

Budowa tego ogólnodostępnego kompleksu sportowego zapewni dobre warunki do aktywności sportowej nie tylko młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom dzielnicy, którzy głosowali na ten projekt w budżecie obywatelskim – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Inwestycja zakłada budowę boiska sportowego z dwoma placami do gier drużynowych – większym o wymiarach 40 m x 19,5 m oraz mniejszym o powierzchni 28 m x 12 m. Oba otrzymają nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody. Większe boisko będzie wyposażone w dwie bramki, mniejsze – w ruchome słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę oraz dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej.

Przewidziano także urządzenie trzeciego boiska – placu rekreacyjnego do gry w bule o wymiarach 16 m na 7 m z nawierzchnią żwirową oraz siłowni zewnętrznej o powierzchni 155 mkw. z nawierzchnią trawiastą. Do siłowni docelowo trafi 10 urządzeń do ćwiczeń. Nastąpi również rozbudowa instalacji elektrycznej budynku V LO ze względu na budowę oświetlenia boisk oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Źródło: Lublin. Licealiści wywalczyli sobie boisko. Ma być gotowe w ciągu pół roku | Kurier Lubelski


Przegląd przygotowali: Oliwia Cieślik, Sylwester Lewczuk, Franciszek Żurek, Kamil Syta, Maksymilian Łuszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

17.03.2023

Przegląd tygodnia 11-17.2023. Europejska Stolica Młodzieży – inauguracja. Minister Czarnek broni Jana Pawła II

Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – oficjalna inauguracja Oficjalnie rozpoczęła…

8 minuty czytania

10.03.2023

Przegląd tygodnia 4-10.03.2023. Kasacja w sprawie Górek Czechowskich. Działacz PSL chce ukarania Czarnka

Niespełna 6-procentowa frekwencja w wyborach do rad dzielnic 5 marca…

6 minuty czytania

03.03.2023

Przegląd tygodnia 25.02-3.03.2023. Skarga Ewy Leonowicz odrzucona. „Skwery od nowa”

ZTM rozstrzygnął przetarg w sprawie autobusów przegubowych Zarząd Transportu Miejskiego…

9 minuty czytania

24.02.2023

Przegląd tygodnia 18-24.02.2023. Awatary na Starym Mieście. Prezes lotniska odwołany

Głosowanie na szkoły przyjazne LGBTQ Rozpoczęto głosowanie na szkoły przyjazne…

8 minuty czytania

17.02.2023

Przegląd tygodnia 11-17.02.2023. Hakerzy zaatakowali WSEI. Pikieta anty-LGBT pod Zamoyem

Dopiero 10 projektów do Budżetu Obywatelskiego; Termin zgłoszeń upływa 6…

11 minuty czytania

10.02.2023

Przegląd tygodnia 4-10.02.2023. Brak kandydatów do rad dzielnic. Kolejny dyrektor bez konkursu

Wystartowała 10. edycja budżetu obywatelskiego; nowe zasady i większe pieniądze…

7 minuty czytania

03.02.2023

Przegląd tygodnia 28.01-03.02.2023. Studenci oczarowani Wodeckim. Podatniku, wygraj samochód

Od 1 lutego parkometry przy Arenie, Globusie i nad Zalewem…

5 minuty czytania

20.01.2023

Przegląd tygodnia 14-20.01.2023. Brakuje pieniędzy na drogę i szpital

Ponad 5 mln zł od marszałka na remont Szpitala Dziecięcego;…