Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  31.01.2018

Program 500+ w Lublinie. Wypłaty dla 58 tysięcy dzieci

Udostępnij

Już piąty rok funkcjonuje rządowy program 500+ w Lublinie, którego celem był m. in. wzrost liczby urodzeń. Czy w naszym mieście widać efekty programu „Rodzina 500+”? Jaki ma on wpływ na finanse miasta?

W Lublinie wypłacone świadczenia z tytułu „500+” w latach 2016-2019 wyniosły już ponad 725 mln zł! Rocznie wypłaty stanowią ok. 7-8% całego budżetu miasta! Trudno zaprzeczyć, że te sumy mają duży wpływ na zasobność portfeli mieszkańców oraz na lokalną gospodarkę.

W 2016 roku w Lublinie urodziło się 3417 dzieci. To o 42 mniej niż rok wcześniej, ale 107 więcej niż w roku 2014 i 129 więcej niż w 2013 roku.

Od wprowadzenia programu 500+, w niewielkim stopniu zmalały kwoty wypłacanych innych świadczeń socjalnych. Na zasiłki stałe i okresowe lubelski MOPR przeznaczył w 2015 roku ok. 34,4 mln zł, a w 2019 33,2 mln zł (spadek o 0,8 mln zł).

Natomiast widać zmianę w zakresie liczby osób objętych pomocą społeczna. W 2015 pomocą społeczną w Lublinie objęto 3127 rodzin z dziećmi. W ubiegłym roku było to 1909 rodzin (spadek o 1218).

W celu przygotowania się do wdrożenia programu „500+” Wojewoda Lubelski przekazał miastu 462 tys. zł. Pieniądze wydatkowano na doposażenie stanowisk, zakup sprzętu, kampanię informacyjną, modernizację sali obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie 17 z wstępnie planowanych 30 pracowników.

500+ nawet na 10 dzieci

W 2016 roku świadczeniem objęto 29 000 dzieci, w tym 11 000 tzw. „pierwszych dzieci w rodzinie”. W ubiegłym roku ze świadczenia wychowawczego (500+) w Lublinie korzystało 37 431 rodzin (na 58 343 dzieci). W międzyczasie zmieniły się kryteria. Pieniądze przysługują bezwarunkowo na każde dziecko.

Ilość rodzin, które pobierały świadczenia w zeszłym roku według liczby dzieci:

 * 21 170 rodzin - na 1 dziecko;
 * 13 010 rodzin - na 2 dzieci;
 * 2 574 rodziny - na 3 dzieci;
 * 498 rodzin - na 4 dzieci;
 * 127 rodzin -  na 5 dzieci;
 * 33 rodziny -  na 6 dzieci;
 * 14 rodzin  - na 7 dzieci;
 * 3 rodziny  - na 8 dzieci;
 * 1 rodzina  - na 9 dzieci;
 * 1 rodzina  - na 10 dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *