Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  09.11.2021

Prezydent znowu powiększył skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Udostępnij

Prezydent Krzysztof Żuk powiększył o jedną osobę skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie liczy ona już 27 osób. Wśród nich jest aż 9 obecnych lub byłych radnych.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to organ doradczy Prezydenta miasta. Jej celem jest m. in. opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, podjęcie decyzji o wysłaniu na przymusowe leczenie odwykowe.

W październiku do składu komisji prezydent powołał Agnieszką Hołdę, strażniczkę miejską.

Dlaczego prezydent znowu zwiększył liczebność komisji? – Potrzeba zwiększenia składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: Komisja) wynika ze zwiększającej się skali problemów uzależnień, zwłaszcza w czasie istniejącej pandemii – wyjaśnia Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta.

Prezydent ma dużą samodzielność w ustalaniu liczebności komisji. – Powoływanie członków Komisji stanowi wyłączną prerogatywę Prezydenta Miasta. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zarządzeniem nr 35/10/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 października 2021 r. powołana została do Komisji osoba, która posiada wiedzę specjalistyczną i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu – przypomina sekretarz. Czyli w jej składzie może się znaleźć każdy, kto ukończy jakiekolwiek szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 27 osób

Po ostatnich zmianach, w skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie wchodzą:

1) Piotr Dreher – Przewodniczący (b. radny Rady Miasta);
2) Jadwiga Mach – Wiceprzewodnicząca (radna Rady Miasta);
3) Halina Balak;
4) Jacek Bednarczyk (b. radny Rady Miasta) ;
5) Brygida Boruch;
6) Elżbieta Dados (radna Rady Miasta) ;
7) Sylwia Dreher;
8) Maria Dura;
9) Ewa Gawryszuk-Błach;
10) Agnieszka Hołda;
11) Marek Jakubowski (b. radny Rady Miasta);
12) Zbigniew Jurkowski (radny Rady Miasta);
13) Józef Tomasz Kaźmierczak;
14) Tomasz Kulig;
15) Teodozja Lenartowicz;
16) Tomasz Leszcz;
17) Krzysztof Leszczyński;
18) Monika Orzechowska (radna Rady Miasta) ;
19) Marcin Pogorzałek (b. radny Rady Miasta) ;
20) Jacek Sławiński:
21) Małgorzata Suchanowska (radna Rady Miasta) ;
22) Arkadiusz Szczepański;
23) Bogusława Urbaniuk;
24) Katarzyna Więcek;
25) Małgorzata Widomska;
26) Marcin Wójtowicz,
27) Grażyna Bielecka.

Jedyny wpływ na komisję, jaki ma Rada Miasta, to coroczne głosowanie w sprawie wysokości wynagrodzeń, wypłacanych jej członkom. W ub. roku radni ustalili, że członkowie komisji będą dostawać wypłatę za każde posiedzenie, w którym uczestniczą (tak tez było w poprzednich latach). Jest to kwota 280 zł (im więcej posiedzeń w miesiącu, tym wyższe wynagrodzenie). Zgodnie z budżetem miasta, koszty związane z funkcjonowaniem komisji w tym roku mają wynieść 776 tys. zł.

W innych miastach jest mniej i taniej

W 2019 roku prezydent miasta Kielce zmniejszył liczebność tamtejszej komisji z 15 do 10 osób (w ub. roku na wynagrodzenia jej członków przeznaczono 134 tys. zł). W Białymstoku komisja liczy 18 członków. W Rzeszowie komisja radzi sobie w 12-osobowym składzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły