Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  24.08.2022

Podwyżka czynszów mieszkań komunalnych i socjalnych od 1 grudnia 2022

Udostępnij

Zarządzeniem nr 24/8/2022 Prezydent Miasta Lublin podniósł stawkę bazową miesięcznego czynszu z 6,35 zł/m2 na 6,99 zł/m2, czyli o 10%. Podwyżka czynszów wejdzie w życie po 3 miesiącach od powiadomienia płacących, czyli od początku grudnia bieżącego roku.

Wbrew doniesieniom prasowym wzrost czynszu nastąpi nie z chwilą ogłoszenia zarządzenia czyli od 1 września, ale zgodnie z art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów podwyżka wejdzie w 3 miesiące po poinformowaniu lokatorów.

Tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu

1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

Jak dowiedzieliśmy się od Joanny Stryczewskiej z Biura prasowego Urzędu Miasta: Terminy wprowadzenia zmian stawek czynszowych wynikają z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym, trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczący umów najmu przypada na 30 listopada. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 grudnia.

Prezydenckie zarządzenie szczegółowo odwołuje się do w/w ustawy, a także przypomina, że od kwoty bazowej przysługują konkretne zniżki.

Co ciekawe od ostatniej podwyżki czynszów w styczniu 2016 roku, skumulowana inflacja wyniosła 33% wedle kalkulatora Ministerstwa Finansów. Czyli zgodnie z informacjami urzędników lubelskiego Ratusza, że podwyżka ma rekompensować wzrost cen, zmiana powinna nastąpić z 6,35 na 8,45 zł/m2.

Zmiana bazowej stawki to efekt galopującej inflacji i rosnących w bardzo szybkim tempie cen towarów i usług, które przekładają się na wzrost kosztów wytwarzania i dostawy ciepła systemowego oraz energii. Wzrosły one niemal o połowę – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Miasto jest właścicielem blisko 9 tysięcy lokali mieszkalnych o powierzchni łącznej ponad 366 tysięcy m2. Różnica pomiędzy wprowadzoną stawką 6,99 zł a oczekiwaną wynikająca z inflacji czyli 8,45 zł to 1,46 zł. Po przemnożeniu przez łączną powierzchnię i dwanaście miesięcy daje kwotę 6.5 mln zł rocznie. Oczywiście dochodzą do tego zniżki, ale dalej mówimy o milionach złotych.

Najtrudniejszy budżet. Zadłużenie rośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *