Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  09.02.2022

Podliczyli województwo lubelskie

Udostępnij

Bezrobocie spada, zarobki rosną, ale do najlepszych ciągle nam daleko. GUS podsumował sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego w 2021 roku.

Urząd Statystyczny w Lublinie podał, jak w 2021 r. wyglądały kwestie związane z zatrudnieniem i bezrobociem oraz kondycją firm w naszym województwie. Badaniu poddano podmioty, w których liczba pracowników przekracza 10 osób.

Bezrobotnych jest mniej

Ubyło bezrobotnych do 30. roku życia oraz osób wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia. Przybyło natomiast osób z niepełnosprawnościami i 50+ oraz długotrwale bezrobotnych.

W końcu grudnia 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 66,2 tys. osób, o 13,4 % mniej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 7,2 % Dla porównania, w województwie o najniższym poziomie bezrobocia – wielkopolskim – ten wskaźnik jest ponad dwukrotnie niższy i wynosi 3,1%. Najgorzej pod tym względem wypadają: warmińsko-mazurskie i podkarpackie. Wśród powiatów naszego województwa najniższym bezrobociem mogą się poszczycić: łukowski, lubelski i biłgorajski. Najwyższe jest we włodawskim, hrubieszowskim, chełmskim i krasnostawskim.

Najczęstszym powodem wyrejestrowania z urzędu pracy było podjęcie zatrudnienia albo rozpoczęcie szkolenia lub stażu, ale 11,5 % osób zostało wyrejestrowanych, bo nie potwierdziło gotowości do pracy.

Pracowników przedsiębiorstw mniej, ale rosną zarobki

W porównaniu z 2020 rokiem zanotowaliśmy spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach o 0,3 % Największy w branżach związanych z zakwaterowaniem i gastronomią. Obszary, w których ten wskaźnik się zwiększył, to m.in. obsługa rynku nieruchomości, przemysł oraz transport i gospodarka magazynowa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to nieco ponad 5 tys. zł (średnia pensja w kraju to prawie 5,9 tys. zł, w czterech najlepszych województwach zarabiało się powyżej 6 tys.). Mamy natomiast ponadprzeciętny wzrost pensji – o 9,4 %, przy ogólnopolskim na poziomie 8,8 %

Najwięcej zarabiają pracownicy branż związanych z informacją i komunikacją oraz rynkiem nieruchomości. Najmniej – w zakwaterowaniu i gastronomii.

Garść danych o produkcji i sprzedaży

Produkcja przemysłowa na Lubelszczyźnie wzrosła o 15,2 % – to więcej od średniej krajowej wynoszącej 14,9 %. Największy wzrost dotyczył metali, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz odzieży. Najmniejszy – papieru i wyrobów z papieru.

Wzrosła ogólna liczba oddanych mieszkań (najbardziej społecznych czynszowych), choć nieco spadła liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem a najbardziej– komunalnych. Przybyło też inwestycji mieszkaniowych na wstępnych etapach: wydania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia z projektem budowlanym (o 45%) i rozpoczęcia budowy (o 41,7%).

Bardziej szczegółowe podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa jest dostępne pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *