Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  10.05.2023

Pat na komisji rady miasta. Radni podzieleni ws. podwyższenia diet w radach dzielnic

Udostępnij

W środę po południu w ratuszu obradowała komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Lublin, która dyskutowała nad dwiema petycjami złożonymi przez Fundację Wolności. Jedną z nich radni uznali za niezasadną, a w głosowaniu nad drugą – padł remis.

Posiedzenie dotyczyło zaopiniowania przez komisję dwóch petycji, złożonych przez Fundację Wolności (organ prowadzący portal Jawny Lublin). Pierwsza dotyczyła zmian w sposobie wypłacania diet radnym Rady Miasta. Druga – podwyższenia o połowę diet dla członków i członkiń Rad Dzielnic.

Czy wykonywanie mandatu radnego usprawiedliwia nieobecność?

Treść petycji wraz z uzasadnieniem można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Wolności (kliknij tutaj, aby przejść na stronę).

Zdaniem fundacji „wykonywanie mandatu radnego” nie jest wystarczającym powodem, aby nie potrącać diety za nieobecność na posiedzeniu komisji. Tak jest w Gdańsku, Szczecinie, Białej Podlaskiej. Tak można też przeczytać w orzeczeniach sądów administracyjnych. W odpowiedzi Przewodniczący komisji, Marcin Bubicz, przywołał odmienne orzeczenia sądów oraz przykłady z innych miast (Białystok, Wrocław).

Dyskusja była długa, blisko dwugodzinna, i wielowątkowa. Głos zabierali kolejni radni, przedstawiciele prezydenta i autorzy petycji.

Na koniec przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, uznającej petycję za niezasadną. 4 radnych głosowało „za”, 2 „przeciw” i 1 wstrzymał się od głosu. Na sesję Rady Miasta trafi więc projekt uchwały ws. uznania petycji Fundacji Wolności za niezasadną.

Pat w głosowaniu nad podwyżką diet w radach dzielnic

Fundacja Wolności złożyła również petycję w sprawie podwyższenia o 50% wysokości diet wypłacanych członkom i członkiniom Rad Dzielnic (czytaj treść petycji i uzasadnienie). Argumentowała to podwyżką diet dla miejskich radnych, wynagrodzeń dla prezydenta i jego zastępców, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 2019 roku wysokość diet w radach dzielnic nie zmieniła się ani o złotówkę. Dieta wynosi w zależności od sprawowanej funkcji:

  • przewodniczących Zarządów Dzielnic w wysokości 912 zł;
  • przewodniczących Rad Dzielnic w wysokości 411 zł;
  • sekretarzy Zarządów Dzielnic w wysokości 250 zł;
  • członków Rad Dzielnic w wysokości 53 zł;

Po zatwierdzeniu petycji, diety miałyby wzrosnąć do kwoty:

  • 1 368 zł dla przewodniczących Zarządów Dzielnic;
  • 617 zł dla przewodniczących Rad Dzielnic;
  • 375 zł dla sekretarzy Zarządów Dzielnic;
  • 79 zł dla członków Rad Dzielnic;

W toku dyskusji autorzy petycji wycofali się z części petycji dotyczącej wprowadzenia dodatku 200 zł dla osoby z rady dzielnic, która będzie administrować stroną (obiekcje zgłaszał jeden z radnych oraz Sekretarz Miasta).

Radni pytali o to, czy wprowadzenie diet dla wszystkich członków rad, wpłynęło na wzrost jakości ich pracy. Urzędnicy przyznali, że trudno to ocenić. Radni wyrażali też wątpliwości, czy w razie podwyższenia „kwoty bazowej” wysokość diet dla członków rad dzielnic nie wzrośnie nadmiernie.

W wyniku głosowania 3 radnych było za uznaniem petycji za niezasadną, 3 przeciw a 1 wstrzymał się od głosu. Wobec tego komisja nie wyraziła zdania w sprawie petycji.

Radni zdecydowali, że spotkają się ponownie, aby zając się petycją ws. podwyższenia diet dla członków rad dzielnic. Tym razem głosowane będzie uznanie petycji fundacji za zasadną (bo głosowanie za jej odrzuceniem nie uzyskało poparcia większości). Termin posiedzenia komisji nie został jeszcze ustalony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

5 minuty czytania

15.07.2024

Budować betonowe pustynie czy chronić przyrodę? Wokół wizji Lublina będzie gorąco

Bez większego rozgłosu i akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców Urząd…

5 minuty czytania

08.07.2024

Porządnie dorobić w komisji „antyalkoholowej”. Kto dostał powołanie, a komu już podziękowano

430 zł za każde posiedzenie nawet gdy obrady trwają tylko…

5 minuty czytania

04.07.2024

Dwoje mieszkańców kontra deweloper. Nowy ogromny wieżowiec przy Północnej przysłoni im świat

Uchylenia uchwały Rady Miasta przyjętej w trybie lex developer domagają…

5 minuty czytania

26.06.2024

Kto na dyrektora muzeum, a kto na bezrobocie? Gdzie miękko lądują politycy PiS

Andrzej Pruszkowski (PiS), którego marszałek pozbawił dyrektorskiego stołka w Wojewódzkim…

8 minuty czytania

26.06.2024

Ratusz widzi tu stadion i loże dla VIP-ów, a specjaliści chronione gatunki

Inwentaryzacja wykazała duże zróżnicowanie gatunkowe oraz stosunkowo wysoką wartość przyrodniczą…

4 minuty czytania

21.06.2024

Kto do kogo czuje niechęć czyli MPK nie wytłumaczy się z zaangażowania w partyjną imprezę

Mimo wyroków sądowych dwóch instancji MPK nadal nie ujawnia Fundacji…

3 minuty czytania

07.06.2024

„Podatników oszukałeś, nowy stadion obiecałeś”. Tłum kibiców żużla pod ratuszem

Fraza o oszustwie padała wiele razy. Adresowana była do prezydenta…

6 minuty czytania

06.06.2024

Radny pochyla się nad skateparkiem, a deskorolkarze marzą o Zakładach Tytoniowych

Były członek zarządu województwa Bartłomiej Bałaban w marszałkowskiej kulturze zostawił…