Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  18.05.2020

Oddłużenie najemców bez korzyści dla budżetu miasta*

Udostępnij

Ocena realizacji programu oddłużeniowego w Lublinie

W 2017 roku w Lublinie zaczął obowiązywać tzw. program oddłużeniowy (W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”, Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.3087). Przez kilka miesięcy apelowaliśmy o wprowadzenie go, kierując konkretne propozycje. Obecny kształt programu zupełnie odbiega od naszych postulatów. Sprawdzamy jakie są rezultaty programu po 3 latach od jego wdrożenia.

Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 roku. Założeniami programu są w szczególności:

a) zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz

b) utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do programu mogły przystąpić osoby, które:

 • na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadały zadłużenie,
 • w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie programu złożyły wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznają zadłużenie,
 • podpisały porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Jakie są efekty programu w 2020 roku?

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, z tego zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,52 zł. Według tych porozumień:

 • do kasy miasta powinno trafić 5.266.281,84 zł,
 • umorzona zostanie łączna kwota 8.029.188,68 zł.

Do 31 grudnia 2019 r. rozwiązano kolejne 89 porozumień opiewających na łączną kwotę 2.864.048,08 zł (z tego do zapłaty przewidywano 1.300.176,44 zł). Ok. 59% osób było w stanie spłacić zadeklarowane raty. Pozostałe osoby wycofały się z porozumień. To zmieniło, przewidywane dwa lata wcześniej, wpływy:

stan na 31.12.2017stan na 31.12.2019
kwota do spłaty5,27 mln zł3,97 mln zł
kwota umorzenia8,00 mln zł6,47 mln zł

Zaktualizowana kwota powinna trafić na konto Zarządu Nieruchomości Komunalnych
do 30 września 2022 r. Jest to założenie maksymalnie optymistyczne. Już teraz wyraźnie widać, że część osób nie jest w stanie udźwignąć kryteriów programu. Zakładamy, że kolejne osoby „wypadną” z niego, tak jak w latach 2017-2019.

Przyjmijmy jednak wersję maksymalnie optymistyczną. Zakładając, że stan na koniec czerwca 2019 r. się utrzyma, w ciągu 5 lat dodatkowe wpływy z tytułu spłat zadłużenia wyniosą średnio ok. 790 tys. zł rocznie. Jest to oczywiście zauważalna kwota. Nawet w tej wersji nie można jednak przyjąć, że program jest sukcesem. Uznajmy to za mały krok w kierunku redukcji horrendalnie wysokiej kwoty zadłużenia czynszowego w mieszkaniach komunalnych. Zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczących lokali mieszkalnych (wg stanu na 31.12.2019 r.), po raz pierwszy od wielu lat, zmniejszyły się i wynoszą 206.500.006,13 zł, w tym:

 • zaległość główna – 107.150.503,18 zł,
 • zaległości odsetkowe – 94.847.942,10 zł,
 • koszty postępowań sądowych i komorniczych – 4.501.560,85 zł.

Odsetki i koszty postępowań sądowych inicjowanych przez urzędników, co warto zauważyć, to prawie połowa kwoty zadłużenia, którą straszą nas nagłówki w gazetach jak i ZNK. Wysiłek działań urzędników skierowany jest na ściganie za zadłużenia czynszowe ok. 1 800 osób, które mieszkania komunalne już opuściły. Spojrzenie na zadłużenie jako wyzwanie egzekucyjne doprowadziło nas tylko w zaułek. Czas uświadomić sobie, że zadłużenie czynszowe w mieszkaniach komunalnych to przede wszystkim skomplikowany i wrażliwy problem społeczny, wymagający podejmowania różnorodnych środków. Problemem dotyka aż 6 085 gospodarstw domowych – 68% wszystkich mieszkań komunalnych w Lublinie (48% aktualnych najemców)! Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudni 2019 r. wynosi 8 926, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 6 085 lokali, z tego: 4 270 dotyczy obecnych najemców, 1 815 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.

Czy program zwiększył przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych?

Przychody w poszczególnych latach obowiązywania Programu wynosiły:

Rokprzychody własnewpływy z wynajmu lokali mieszk.wpływy z odsetekzwrot kosztów sąd. i kom.wynajem lok. użytkowych
201771,48 mln42,88 mln8,57 mln5,80 mln13,19 mln
201870,15 mln42,46 mln7,69 mln5,36 mln13,24 mln
201970,27 mln41,09 mln7,64 mln7,10 mln13,71 mln

Z powyższego wynika, że nie ma prostego związku pomiędzy zmniejszonym zadłużeniem (wykazanym wyżej) i oczekiwanymi zwiększonymi przychodami po wdrożeniu Programu! Przychody z wynajmu lokali mieszkalnych nie rosną, a powinny. Zmniejszenie zadłużenia wydaje się jednak zjawiskiem przejściowym. Ocena ostateczna będzie możliwa po prezentacji danych na koniec 2020 r. Zmniejszenie kwoty zadłużenia wynika nie tyle z ze zwiększonej ściągalności opłat, co z ich urealniania. Wyjaśnia to analiza poziomu umorzenia zaległości czynszowych, odsetek oraz kosztów komorniczych i sądowych. W 2017 r. umorzenia te wynosiły ponad 4,8 mln. zł, w 2018 r. ponad 5,5 mln. zł. a w 2019 r. aż 21,3 mln. zł.

Powyższe analizy prowadzą do następujących wniosków:

 1. zadłużenie całkowite zmniejszyło się o 4,9% w stosunku do 2018 roku,1
 2. przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych nie zwiększyły się w poszczególnych latach,
 3. poziom umorzenia zadłużenia w 2019 roku był zdecydowanie wyższy niż w 2017 i w 2018 roku.

Program oddłużeniowy w obecnej formie nie zmniejszył znacząco zadłużenia ani nie spowodował tendencji wzrostowej wpłat czynszowych. Natomiast umorzenia należności z tytułu czynszów faktycznie wpływają na wysokość całkowitego zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

1 Na koniec 2018 r. zadłużenie w mieszkaniach komunalnych w Lublinie wynosiło 217 123 872 zł.

*Autorem opracowania jest Lubelska Akcja Lokatorska. Tytuł od redakcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

09.02.2024

Bajm nie zagrał kolejny raz. I znów jest problem z odzyskaniem pieniędzy od mojbilet.eu

Najpierw Lublin, potem Kraków. Tu także został odwołany koncert zespołu…

3 minuty czytania

30.01.2024

Dyrektor państwowej agencji rezygnuje. „Nie będę kurczowo trzymał się stołka”

Krzysztof Gałaszkiewicz od lutego przestanie pełnić funkcję dyrektora oddziału Agencji…

2 minuty czytania

16.01.2024

Emerytowany pułkownik i były starosta lubelskimi wicewojewodami. Jeden z Polski 2050, drugi z PSL

Wojciech Wołoch i Andrzej Maj zostali powołani na stanowiska wicewojewodów…

3 minuty czytania

03.01.2024

Regulamin nie uchronił. Karuzela z Placu Litewskiego znów nie działa

Na Placu Litewskim nie gra już wesoła melodia, a karuzela…

2 minuty czytania

29.12.2023

Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt wleciał z Ukrainy na terytorium Polski. Wojsko przeczesuje okolice Wożuczyna

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o obiekcie, który wleciał do…

5 minuty czytania

21.12.2023

Oglądamy „nowe Wiadomości”. Inna nazwa, nie ma Tuska, pasków i für Deutschland

Telewizja Polska wraca do swoich widzów, do swoich właścicieli, do…

4 minuty czytania

14.12.2023

W sprawie pomnika Kaczyńskiego obywatelowi wolno niewiele. A właściwie nie może nic

Mieszkańcy apartamentowca nie mogą być stroną w sporze z miastem…

4 minuty czytania

05.12.2023

Kogo stać na Aqua Lublin? Tanie „Wieczorne pływanie” już nie dla wszystkich

„Realizowaną misją” tłumaczą władze miejskiej spółki fakt, że rok zakończą…