Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  23.08.2022

O milion mniej na usługi opiekuńcze. „Ludzie nie stracą, a miasto zaoszczędzi”

Udostępnij

Rada Miasta zmniejszyła o niemal milion zł zaplanowane w budżecie wydatki na usługi opiekuńcze. Urzędnicy przekonują jednak, że pieniędzy na to zadanie nie ubędzie. Jak to możliwe?

Przypomnijmy: usługi opiekuńcze to zadanie własne gminy, realizowane w ramach pomocy społecznej. Przysługują osobom, które z powodu wieku lub choroby nie mogą sobie poradzić samodzielnie, a  są samotne albo ich rodziny nie mogą lub nie chcą pomagać im w wystarczającym stopniu.

Tuż przed wakacjami radni zgodzili się na zmniejszenie o 971,5 tys. zł kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta. Zmianę uzasadniono „mniejszą liczbą świadczonych godzin”.

Mniej czyli więcej?

W Lublinie usługi opiekuńcze świadczy m.in. Polski Czerwony Krzyż. Zapytaliśmy tam o tę sprawę. – Zmniejszenie kwoty przeznaczonej w budżecie na usługi opiekuńcze prawdopodobnie wynika z tego, że miasto pozyskało finansowanie tych działań z innych źródeł – np. środki z budżetu państwa na opiekę wytchnieniową. To oznacza, że ludzie nie stracą, tylko miasto zaoszczędzi – uspokaja Maciej Budka, dyrektor lubelskiego oddziału PCK. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie potwierdza, że pozyskał na usługi opiekuńcze dodatkowe środki z budżetu państwa i z Unii Europejskiej. Dzięki temu zaplanowane na ten cel środki mogły zostać przesunięte na rodziny zastępcze czy ośrodki wychowawcze (cała odpowiedź MOPR pod artykułem).

Dlaczego w takim razie zmianę w budżecie uzasadniono mniejszą liczbą godzin świadczonych usług? – Czynnikiem determinującym zmniejszającą się liczbę godzin usług opiekuńczych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej są dodatkowe projekty unijne i programy rządowe, w ramach których nieodpłatnie oferujemy mieszkańcom Lublina różne formy usług. Są to m.in. usługi opieki wytchnieniowej, usługi wspierające, wspomagające. czy też uzupełniające, które swym zakresem odpowiadają usługom opiekuńczym – wyjaśnia Magdalena Suduł, rzeczniczka MOPR.

usługi opiekuńcze, liczba godzin usług opiekuńczych w MOPR

Dlaczego w budżecie Lublina środki na usługi opiekuńcze zostały zmniejszone? Odpowiedź MOPR

Środki na usługi opiekuńcze w kwocie 971 487 zł zostały przesunięte na inne zadanie (na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze), ponieważ otrzymaliśmy dodatkowe fundusze zewnętrzne na zabezpieczenie wsparcia w postaci usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania. Pozyskaliśmy na ten cel dotację ze środków europejskich w wysokości 5 687 418 zł, zatem powyższa zmiana w budżecie w żaden sposób nie wpłynie na ograniczenie pomocy w formie usług opiekuńczych dedykowanych osobom w wieku senioralnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom niesamodzielnym. Podkreślić należy, że szczególnie dbamy o rozwój usług środowiskowych, czego przykładem jest projekt Kompleksowa Opieka Domowa, w ramach którego wdrożyliśmy nowoczesne usługi w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia, tj. domową opiekę wytchnieniową w formule dziennej i nocnej oraz domową opiekę wspierającą, jak również usługi wspomagające.

Dodatkowo w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 r. pozyskaliśmy kwotę 2 880 000 zł na zapewnienie opieki 300 osobom niesamodzielnym w wymiarze 240 godzin do 31 grudnia 2022 r. Realizację usług rozpoczęliśmy w lipcu 2022 r.

W bieżącym roku kontynuujemy również utrzymanie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych”, w ramach którego oferujemy usługi opiekuńcze uzupełniające.

Co istotne, na bieżąco monitorujemy potrzeby w tym zakresie i żadna osoba wymagająca pomocy w codziennym funkcjonowaniu nie jest pozostawiona bez wsparcia.

Magdalena Suduł, rzeczniczka prasowa MOPR w Lublinie

Zobacz też: Być seniorem w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *