Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  29.04.2022

Nie ma planów likwidacji targu na Bronowicach. Ale w planie nie ma też jego zachowania.

Udostępnij

Prezydent Lublina dementuje plotki o likwidacji targowiska na Bronowicach. W planie miejscowym nie ma jednak zapisów o konieczności jego zachowania. Targowisko może funkcjonować dalej. Nie ma jednak gwarancji, że nie zniknie. Tymczasem inne plany miejscowe lepiej chronią targowiska.

Nie było i nie ma planów likwidacji targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej – obwieścił w mediach społecznościowych Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W ten sposób dementuje plotki jakoby Urząd Miasta planował likwidację targu przy ul. Krańcowej. Plotki i dementi wywołane zostały wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Szkopuł w tym, że równie prawdziwe będzie określenie: Nie było i nie ma planów zachowania targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej.

Projekt „targu” na Bronowicach

Spójrzmy na projekt planu miejscowego dla targu na Bronowicach. Teren targu przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Jaką? Jakąkolwiek. Projekt planu określa co w szczególności może się tam znaleźć: administracja i biura, handel, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, oświata i wychowanie, sport i rekreacja, usługi drobne, usługi związane z obsługą motoryzacji czy usługi publiczne. W szczególności nie oznacza jednak, że nie można tam zbudować czegoś innego.

Projekt planu nie zakłada likwidacji targu. Dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt planu nie nakazuje jednak zachowania targu. A to jest najistotniejsze dla okolicznych mieszkańców. Projekt planu teoretycznie dopuszczana likwidację targu i zastąpienie go akademikiem czy stacją benzynową.

Zgodnie z projektem planu na terenie targu na Bronowicach może powstać budynek na 70% powierzchni działki. Może mieć do 10 m wysokości i do II kondygnacji nadziemnych. Nie wymaga się żadnych terenów zielonych.

Jak szybko po uchwaleniu planu można zlikwidować targ? Teoretycznie w ciągu 3 miesięcy – tyle wynosi okres wypowiedzenia umowy na dzierżawę targu. – Nie zamierzamy z tego prawa korzystać. Miasto nie miało i nie ma planów rozwiązywania umowy dzierżawy targu na Bronowicach – mówi Jawnemu Lublinowi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mieszkańcy zamiast obietnic i uspokajania oczekuję jednak twardych zapisów w planie miejscowym.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – ul. Ruska

Za rządów Krzysztof Żuka powstały co najmniej dwa plany miejscowe z miejscem pod funkcjonowanie targu. Chodzi o targ na ul. Ruskiej i 1 maja.

Na ul. Ruskiej w planie miejscowym wpisano przeznaczenie terenu jako: tereny placów – nowy skwer targowy. Na rysunku planu wyznaczono zaś wprost obszar trwałego zagospodarowania do funkcji targowiska. Obszar nie może być zabudowany (z wyjątkiem kondygnacji podziemnych), choć może być zadaszony. Tereny biologicznie czynne mają zająć od 15% do 25% powierzchni placu.

Ratusz prezentował nawet koncepcję zadaszonego targowiska. Targ ostatecznie nie powstał i wciąż funkcjonuje po drugiej stronie ulicy.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – 1 Maja

Teren istniejącego targowiska na ul. 1 Maja w planie miejscowym nie jest chroniony. Teren ten przeznacza się pod zabudowę usługową (w tym kategorie terenów zabudowy usługowej: usług drobnych, gastronomii, handlu – w tym handlu targowego, kultury), choć dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania.

Plan przewiduje jednak nową lokalizacje targowiska – na obszarze dawnej Cukrowni. To także tereny zabudowy usługowej, jednak plan doprecyzowuje, że teren w całości przeznaczony jest na zagospodarowanie w formie urządzonego targowiska przystosowanego do różnych form zagospodarowania z dopuszczeniem lokalizacji obiektu o charakterze namiotowym. Nie ma więc wątpliwości, że Za Cukrownią targ pozostanie. Czy na 1 maja czy na terenie d. Cukrowni.

Przykłady z ul. Ruskiej i 1 Maja pokazują wyraźnie jak chroni się funkcję targową w planach miejscowych. Takich zapisów nie posiada projekt planu dla Bronowic.

By zapewnienia pokrywały się z działaniami

Z jednej strony mamy zapewnienia Ratusza, z drugiej dokumenty. Obie rzeczy nie do końca się pokrywają. Mieszkańcy oczekują jasnej deklaracji: będzie ochrona planistyczna funkcji targowej w planie miejscowym, będzie nakaz jego urządzenia i zakaz przeznaczania terenu na inne cele. Doświadczenie, nawet projektu z ul. Ruskiej, pokazuje, że jak Prezydent Lublina coś deklaruje to wcale nie znaczy, że tak zrobi.

Widzę sporą niekonsekwencję – kto chce chronić targ ten robi to skutecznie w planie miejscowym. Wyłożony projekt planu jest jasnym sygnałem, że ochrona targu nie była priorytetem. Kolejny raz Prezydent Lublina minął się z oczekiwaniami mieszkańców. Czy w kolejnej wersji planu funkcja targu będzie chroniona? Mam taką nadzieję – że Ratusz posłucha mieszkańców.

Każdy komu na sercu leży los targu na Bronowicach powinien złożyć uwagi do projektu planu miejscowego. Można to zrobić wysyłając maila na planowanie@lublin.eu do 18 maja. Więcej informacji o projekcie planu miejscowego tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

3 minuty czytania

03.11.2023

Na celowniku byli pijani rowerzyści – wodni i lądowi

Prawie 600 interwencji i ujawnienie ponad 150 wykroczeń, a także…

3 minuty czytania

15.10.2023

Śmiertelny wypadek na deptaku. W krwi kierowcy były ślady po marihuanie

– Bardzo żałuję tego, co się stało, chciałbym przeprosić rodzinę…

7 minuty czytania

14.10.2023

Blacha już jest, budowa trwa. Ludzie zaskoczeni i oburzeni dwoma budynkami przy parku JPII

Gwałt i oszustwo. Dawno nikt tak soczyście i brutalnie nie…

4 minuty czytania

19.09.2023

IPN chce znaleźć wszystkich pogrzebanych na górkach czechowskich

Wyniki dotychczasowych badań, zdjęcia wykopanych kości i bukiet czerwonych róż…

3 minuty czytania

10.09.2023

Mieszkańcy dopięli swego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ma nowy zarząd

O posadę w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby ubiegało się 11 osób. Znalazło się…

7 minuty czytania

02.09.2023

Mieli zablokować dworzec, ale nie chcieli psuć ludziom wakacji

We wtorek, 29 sierpnia, taksówkarze mieli zablokować dworzec, ale na razie zrezygnowali…

5 minuty czytania

17.08.2023

Czynsz dobił Akademię Kreatywności. „Przyjdźcie się pożegnać”

Wyremontowała zrujnowany lokal i zaprosiła do niego sąsiadów. Teraz musi się…

16 minuty czytania

15.08.2023

Ewa Leonowicz: Przemocowi dyrektorzy i urzędniczy beton są silni tylko naszym strachem

– Oświata w Lublinie stworzyła jakiś przedziwny układ wzajemnych zależności, w których nikomu…