Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  29.04.2022

Nie ma planów likwidacji targu na Bronowicach. Ale w planie nie ma też jego zachowania.

Udostępnij

Prezydent Lublina dementuje plotki o likwidacji targowiska na Bronowicach. W planie miejscowym nie ma jednak zapisów o konieczności jego zachowania. Targowisko może funkcjonować dalej. Nie ma jednak gwarancji, że nie zniknie. Tymczasem inne plany miejscowe lepiej chronią targowiska.

Nie było i nie ma planów likwidacji targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej – obwieścił w mediach społecznościowych Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W ten sposób dementuje plotki jakoby Urząd Miasta planował likwidację targu przy ul. Krańcowej. Plotki i dementi wywołane zostały wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Szkopuł w tym, że równie prawdziwe będzie określenie: Nie było i nie ma planów zachowania targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej.

Projekt „targu” na Bronowicach

Spójrzmy na projekt planu miejscowego dla targu na Bronowicach. Teren targu przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Jaką? Jakąkolwiek. Projekt planu określa co w szczególności może się tam znaleźć: administracja i biura, handel, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, oświata i wychowanie, sport i rekreacja, usługi drobne, usługi związane z obsługą motoryzacji czy usługi publiczne. W szczególności nie oznacza jednak, że nie można tam zbudować czegoś innego.

Projekt planu nie zakłada likwidacji targu. Dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt planu nie nakazuje jednak zachowania targu. A to jest najistotniejsze dla okolicznych mieszkańców. Projekt planu teoretycznie dopuszczana likwidację targu i zastąpienie go akademikiem czy stacją benzynową.

Zgodnie z projektem planu na terenie targu na Bronowicach może powstać budynek na 70% powierzchni działki. Może mieć do 10 m wysokości i do II kondygnacji nadziemnych. Nie wymaga się żadnych terenów zielonych.

Jak szybko po uchwaleniu planu można zlikwidować targ? Teoretycznie w ciągu 3 miesięcy – tyle wynosi okres wypowiedzenia umowy na dzierżawę targu. – Nie zamierzamy z tego prawa korzystać. Miasto nie miało i nie ma planów rozwiązywania umowy dzierżawy targu na Bronowicach – mówi Jawnemu Lublinowi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mieszkańcy zamiast obietnic i uspokajania oczekuję jednak twardych zapisów w planie miejscowym.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – ul. Ruska

Za rządów Krzysztof Żuka powstały co najmniej dwa plany miejscowe z miejscem pod funkcjonowanie targu. Chodzi o targ na ul. Ruskiej i 1 maja.

Na ul. Ruskiej w planie miejscowym wpisano przeznaczenie terenu jako: tereny placów – nowy skwer targowy. Na rysunku planu wyznaczono zaś wprost obszar trwałego zagospodarowania do funkcji targowiska. Obszar nie może być zabudowany (z wyjątkiem kondygnacji podziemnych), choć może być zadaszony. Tereny biologicznie czynne mają zająć od 15% do 25% powierzchni placu.

Ratusz prezentował nawet koncepcję zadaszonego targowiska. Targ ostatecznie nie powstał i wciąż funkcjonuje po drugiej stronie ulicy.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – 1 Maja

Teren istniejącego targowiska na ul. 1 Maja w planie miejscowym nie jest chroniony. Teren ten przeznacza się pod zabudowę usługową (w tym kategorie terenów zabudowy usługowej: usług drobnych, gastronomii, handlu – w tym handlu targowego, kultury), choć dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania.

Plan przewiduje jednak nową lokalizacje targowiska – na obszarze dawnej Cukrowni. To także tereny zabudowy usługowej, jednak plan doprecyzowuje, że teren w całości przeznaczony jest na zagospodarowanie w formie urządzonego targowiska przystosowanego do różnych form zagospodarowania z dopuszczeniem lokalizacji obiektu o charakterze namiotowym. Nie ma więc wątpliwości, że Za Cukrownią targ pozostanie. Czy na 1 maja czy na terenie d. Cukrowni.

Przykłady z ul. Ruskiej i 1 Maja pokazują wyraźnie jak chroni się funkcję targową w planach miejscowych. Takich zapisów nie posiada projekt planu dla Bronowic.

By zapewnienia pokrywały się z działaniami

Z jednej strony mamy zapewnienia Ratusza, z drugiej dokumenty. Obie rzeczy nie do końca się pokrywają. Mieszkańcy oczekują jasnej deklaracji: będzie ochrona planistyczna funkcji targowej w planie miejscowym, będzie nakaz jego urządzenia i zakaz przeznaczania terenu na inne cele. Doświadczenie, nawet projektu z ul. Ruskiej, pokazuje, że jak Prezydent Lublina coś deklaruje to wcale nie znaczy, że tak zrobi.

Widzę sporą niekonsekwencję – kto chce chronić targ ten robi to skutecznie w planie miejscowym. Wyłożony projekt planu jest jasnym sygnałem, że ochrona targu nie była priorytetem. Kolejny raz Prezydent Lublina minął się z oczekiwaniami mieszkańców. Czy w kolejnej wersji planu funkcja targu będzie chroniona? Mam taką nadzieję – że Ratusz posłucha mieszkańców.

Każdy komu na sercu leży los targu na Bronowicach powinien złożyć uwagi do projektu planu miejscowego. Można to zrobić wysyłając maila na planowanie@lublin.eu do 18 maja. Więcej informacji o projekcie planu miejscowego tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

2 minuty czytania

02.06.2023

Potańcówki w Noc Kultury 2023 na parkingu Ratusza nie będzie. Prezydent nagle cofnął zgodę

Zamiast samochodów – roztańczony parkiet. Tak miało być podczas 17.…

3 minuty czytania

02.06.2023

Rzemieślnicy wołają o pomoc. „Wypracowuję co najwyżej minimalną krajową”

Wysokie opłaty dobijają małe biznesy. Rzemieślnicy apelują o pomoc. Z…

2 minuty czytania

31.05.2023

„Wielki Brat” patrzy. Gdzie są kamery monitoringu w Lublinie (aktualizacja 2023)

Ratusz udostępnia on-line podgląd z monitoringu sześciu miejskich kamer. To…

14 minuty czytania

31.05.2023

„Dochodzimy do ściany”, czyli co może menedżer Śródmieścia

Mogę tylko prosić, nie mogę nikomu niczego nakazać – mówi Łukasz…

< 1 minuty czytania

23.05.2023

Naprawiają deptak. Wiele miesięcy od zgłoszenia

Z półrocznym opóźnieniem rozpoczęły się naprawy wybrakowanych spoin na deptaku.…

3 minuty czytania

23.05.2023

Dziennik budowy: Pomnik Kaczyńskiego jeszcze nie dojechał (zobacz plany)

Po geodetach, którzy w minionym tygodniu wyznaczyli fundament pod przyszły…

5 minuty czytania

21.05.2023

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Nałkowskich odwołany. „Pogrążył go dział techniczny”

Członkowie SM im. W.Z. Nałkowskich odwołali prezesa spółdzielni. Poszło o „sprawy techniczne”. Jak…

2 minuty czytania

19.05.2023

IPN na górkach czechowskich. Coraz więcej ludzkich szczątków (zdjęcia)

O kolejny tydzień przedłużą się prace prowadzone przez Biuro Poszukiwań…