Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  29.04.2022

Nie ma planów likwidacji targu na Bronowicach. Ale w planie nie ma też jego zachowania.

Udostępnij

Prezydent Lublina dementuje plotki o likwidacji targowiska na Bronowicach. W planie miejscowym nie ma jednak zapisów o konieczności jego zachowania. Targowisko może funkcjonować dalej. Nie ma jednak gwarancji, że nie zniknie. Tymczasem inne plany miejscowe lepiej chronią targowiska.

Nie było i nie ma planów likwidacji targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej – obwieścił w mediach społecznościowych Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W ten sposób dementuje plotki jakoby Urząd Miasta planował likwidację targu przy ul. Krańcowej. Plotki i dementi wywołane zostały wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Szkopuł w tym, że równie prawdziwe będzie określenie: Nie było i nie ma planów zachowania targowiska na Bronowicach przy ul. Krańcowej.

Projekt „targu” na Bronowicach

Spójrzmy na projekt planu miejscowego dla targu na Bronowicach. Teren targu przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Jaką? Jakąkolwiek. Projekt planu określa co w szczególności może się tam znaleźć: administracja i biura, handel, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, oświata i wychowanie, sport i rekreacja, usługi drobne, usługi związane z obsługą motoryzacji czy usługi publiczne. W szczególności nie oznacza jednak, że nie można tam zbudować czegoś innego.

Projekt planu nie zakłada likwidacji targu. Dopuszcza zachowanie istniejącej zabudowy oraz utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt planu nie nakazuje jednak zachowania targu. A to jest najistotniejsze dla okolicznych mieszkańców. Projekt planu teoretycznie dopuszczana likwidację targu i zastąpienie go akademikiem czy stacją benzynową.

Zgodnie z projektem planu na terenie targu na Bronowicach może powstać budynek na 70% powierzchni działki. Może mieć do 10 m wysokości i do II kondygnacji nadziemnych. Nie wymaga się żadnych terenów zielonych.

Jak szybko po uchwaleniu planu można zlikwidować targ? Teoretycznie w ciągu 3 miesięcy – tyle wynosi okres wypowiedzenia umowy na dzierżawę targu. – Nie zamierzamy z tego prawa korzystać. Miasto nie miało i nie ma planów rozwiązywania umowy dzierżawy targu na Bronowicach – mówi Jawnemu Lublinowi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Mieszkańcy zamiast obietnic i uspokajania oczekuję jednak twardych zapisów w planie miejscowym.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – ul. Ruska

Za rządów Krzysztof Żuka powstały co najmniej dwa plany miejscowe z miejscem pod funkcjonowanie targu. Chodzi o targ na ul. Ruskiej i 1 maja.

Na ul. Ruskiej w planie miejscowym wpisano przeznaczenie terenu jako: tereny placów – nowy skwer targowy. Na rysunku planu wyznaczono zaś wprost obszar trwałego zagospodarowania do funkcji targowiska. Obszar nie może być zabudowany (z wyjątkiem kondygnacji podziemnych), choć może być zadaszony. Tereny biologicznie czynne mają zająć od 15% do 25% powierzchni placu.

Ratusz prezentował nawet koncepcję zadaszonego targowiska. Targ ostatecznie nie powstał i wciąż funkcjonuje po drugiej stronie ulicy.

Ochrona targów w innych planach miejscowych – 1 Maja

Teren istniejącego targowiska na ul. 1 Maja w planie miejscowym nie jest chroniony. Teren ten przeznacza się pod zabudowę usługową (w tym kategorie terenów zabudowy usługowej: usług drobnych, gastronomii, handlu – w tym handlu targowego, kultury), choć dopuszcza się zachowanie istniejącego zagospodarowania.

Plan przewiduje jednak nową lokalizacje targowiska – na obszarze dawnej Cukrowni. To także tereny zabudowy usługowej, jednak plan doprecyzowuje, że teren w całości przeznaczony jest na zagospodarowanie w formie urządzonego targowiska przystosowanego do różnych form zagospodarowania z dopuszczeniem lokalizacji obiektu o charakterze namiotowym. Nie ma więc wątpliwości, że Za Cukrownią targ pozostanie. Czy na 1 maja czy na terenie d. Cukrowni.

Przykłady z ul. Ruskiej i 1 Maja pokazują wyraźnie jak chroni się funkcję targową w planach miejscowych. Takich zapisów nie posiada projekt planu dla Bronowic.

By zapewnienia pokrywały się z działaniami

Z jednej strony mamy zapewnienia Ratusza, z drugiej dokumenty. Obie rzeczy nie do końca się pokrywają. Mieszkańcy oczekują jasnej deklaracji: będzie ochrona planistyczna funkcji targowej w planie miejscowym, będzie nakaz jego urządzenia i zakaz przeznaczania terenu na inne cele. Doświadczenie, nawet projektu z ul. Ruskiej, pokazuje, że jak Prezydent Lublina coś deklaruje to wcale nie znaczy, że tak zrobi.

Widzę sporą niekonsekwencję – kto chce chronić targ ten robi to skutecznie w planie miejscowym. Wyłożony projekt planu jest jasnym sygnałem, że ochrona targu nie była priorytetem. Kolejny raz Prezydent Lublina minął się z oczekiwaniami mieszkańców. Czy w kolejnej wersji planu funkcja targu będzie chroniona? Mam taką nadzieję – że Ratusz posłucha mieszkańców.

Każdy komu na sercu leży los targu na Bronowicach powinien złożyć uwagi do projektu planu miejscowego. Można to zrobić wysyłając maila na [email protected] do 18 maja. Więcej informacji o projekcie planu miejscowego tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

27.05.2024

Padł ostatni bastion anty-LGBT. Radzyń Podlaski wycofał się z kontrowersyjnej uchwały

Radni Radzynia Podlaskiego uchylili Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR, tzw.…

2 minuty czytania

14.05.2024

Zarząd województwa podzielił się zadaniami. Marszałek sam przypilnuje strumienia eurofunduszy

Wybrany tydzień temu przez sejmik województwa zarząd podzielił między sobą…

5 minuty czytania

29.04.2024

Przebudowa ul. Samsonowicza – miasto obiecuje ocalić „70 proc. drzew” z 236 wytypowanych do wycinki

Głos mieszkańców osiedla oburzonych planowaną skalą wycinek dotarł do urzędników…

5 minuty czytania

26.04.2024

Jakub Jakubowski, nowy burmistrz Radzynia Podlaskiego: Ludzie chcą, by traktować ich poważnie

Wiatr zmian, błędy wieloletniego burmistrza czy może pomysł na miasto?…

4 minuty czytania

24.04.2024

Spór zbiorowy w MOPR. Obiecano im 300 zł, dostali 58 zł

300 zł dodatkowo do pensji – takie zapewnienie padło podczas…

8 minuty czytania

16.04.2024

Siedem pięter w szczerym polu. Inwestycja TBV w Elizówce zagotowała mieszkańców

Niektórzy żyją tu od urodzenia, inni uciekli z miasta na…

4 minuty czytania

05.04.2024

Na ulicy i na Facebooku. Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą

Jedni korzystali z ostatnich zaproszeń do radiowego studia, inni przekonywali…

5 minuty czytania

05.04.2024

Kto krytykuje, temu ban. Czego już nie ma na Facebooku prezydenta Żuka

Im bliżej wyborów, tym więcej lukru w mediach społecznościowych. Krzysztof…