Wesprzyj Kontakt

11 minuty czytania  •  28.03.2023

Nasi posłowie – przedwyborcze podsumowanie

Udostępnij

Rekordzistka złożyła ponad 1000 interpelacji, maruder – żadnej. Jeden z posłów na prośbę o podsumowanie swojej pracy zaproponował obejrzenie telewizji. Pod koniec kadencji sprawdziliśmy jak pracują nasi posłowie.

Posłowie wybrani w szóstym okręgu wyborczym są z Lublina i zachodniej Lubelszczyzny, wybierani m.in. w Kraśniku, Lubartowie, Rykach czy Puławach.

Kto najczęściej pojawiał się na mównicy?

Podczas posiedzeń Sejmu cała uwaga opinii publicznej jest skupiona wokół wypowiedzi posłów. Nie brakuje wtedy ciętych ripost, emocjonalnych debat czy płomiennych przemówień, które emocjonują społeczeństwo. Taką formę aktywności najczęściej wybierała Marta Wcisło, która wypowiadała się ponad 2 razy częściej od drugiego w zestawieniu Jakuba Kuleszy. Najsłabiej wypada tu Leszek Kowalczyk. Od momentu złożenia ślubowania, tj. 30.11.2022 roku, tylko dwukrotnie zabierał głos.

Na poniższych wykresach uwzględniono parlamentarzystów obecnie zasiadających w ławach poselskich. Pominięto więc Jerzego Bieleckiego (zrzekł się mandatu) i Gabrielę Masłowską (powołaną przez Sejm na funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej). Uwzględniając liczbę wypowiedzi pominięto te, które nie zostały wygłoszone na posiedzeniach Sejmu (np. w przypadku posła Szulowskiego było ich aż 10).

PosełKlub/kołoLiczba wypowiedzi
Marta WcisłoKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni213
Jakub KuleszaKoło Poselskie Wolnościowcy105
Michał KrawczykKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni90
Joanna MuchaKoło Parlamentarne Polska 205088
Przemysław CzarnekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość54
Jan ŁopataKlub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści49
Sylwester TułajewKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość48
Artur SobońKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość43
Sławomir SkwarekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość38
Kazimierz ChomaKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość35
Krzysztof SzulowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość28
Jacek CzerniakKoalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
(Nowa Lewica, PPS, Razem)
22
Jan KanthakKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość14
Krzysztof GłuchowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość3
Leszek KowalczykKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość2
Posłowie z 6 okręgu: liczba wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
(dane na 24 marca 2023)
Posłowie z 6 okręgu: liczba wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
(dane na 24 marca 2023)

Systematyczny jak Sylwester Tułajew

Jedynym ze wszystkich 460 posłów zebranych na Wiejskiej, który był obecny podczas wszystkich 8042 głosowań, jest Sylwester Tułajew. Kroku stara mu się dotrzymywać Krzysztof Szulowski, którego wskaźnik głosowań wynosi aż 99,96%. Frekwencję względem naszego wrześniowego podsumowania poprawili m.in. Jakub Kulesza czy Joanna Mucha. Najsłabiej pod tym kątem wypada Krzysztof Głuchowski. Co ciekawe, przez pięć miesięcy pełnienia funkcji posła opuścił 210 głosowań, a jego poprzedniczka Gabriela Masłowska przez trzy lata kadencji tylko 244.

PosełKlub/kołoUdział w głosowaniach
Sylwester TułajewKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość100%
Krzysztof SzulowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,96%
Sławomir SkwarekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,80%
Kazimierz ChomaKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,79%
Leszek KowalczykKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,67%
Michał KrawczykKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni99,49%
Artur SobońKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,25%
Marta WcisłoKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni99,25%
Przemysław CzarnekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,03%
Jan KanthakKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość99,02%
Jan ŁopataKlub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści98,61%
Jacek CzerniakKoalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem)97,80%
Joanna MuchaKoło Parlamentarne Polska 205089,99%
Jakub KuleszaKoło Poselskie Wolnościowcy89,53%
Krzysztof GłuchowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość83,09%
Posłowie z 6 okręgu: udział w głosowaniach
(dane na 24 marca 2023)

Zdecydowana większość posłów z ugrupowania rządzącego, wywodzących się z okręgu nr 6, stara się pilnować dyscypliny partyjnej w zakresie udziału w głosowaniach. Ten fakt nie dziwi, ponieważ Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy w tej chwili 229 mandatów, co nie daje stabilnej większości.

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących

Uprawnienia posła w sprawowaniu obowiązków poselskich wykazane są w art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poseł ma możliwość wnoszenia interpelacji oraz zapytań poselskich. Regulamin Sejmu precyzuje, że są one składane w formie pisemnej, a odpowiedź jest udzielana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Ten sam akt prawny stanowi o możliwości zadawania pytań w sprawach bieżących. Są one zadawane ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Jeśli chodzi o interpelacje i zapytania, to wzięliśmy pod uwagę tylko te, którym nadano bieg. Taka sama sytuacja odnosi się do zapytań.

Absolutną rekordzistką jest Marta Wcisło. Według naszych informacji ma być ona ,,jedynką’’ Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Podczas bieżącej kadencji była autorką lub współautorką ponad 1/3 interpelacji złożonych przez wszystkich lubelskich posłów. W skali niższej izby parlamentu zajmuje jednak 18. lokatę. Najlepsza pod tym kątem w skali kraju pozostaje Hanna Gill-Piątek (obecnie ma ich 2273). Ponad 400 interpelacji złożyli Jakub Kulesza, Jacek Czerniak, Joanna Mucha oraz Michał Krawczyk.

Na przeciwległym biegunie znajdują się deputowani obejmujący mandat w trakcie kadencji – Leszek Kowalczyk (listopad 2022) oraz Krzysztof Głuchowski (październik 2022). Pierwszy z nich nie zgłosił jeszcze żaden interpelacji, natomiast drugi ograniczył się do sprawy zapewnienia opieki osobom starszym i sędziwym. Pytania w tej sprawie skierował do Prezesa Rady Ministrów.

Biorąc pod uwagę zapytania poselskie, to najwięcej złożył ich poseł Wolnościowców, Jakub Kulesza – 458. Ich liczba jest większa niż pozostałych lubelskich posłów razem wziętych. Były polityk Konfederacji plasuje się w TOP 3 deputowanych, którzy na Wiejskiej najbardziej upodobali sobie tę formę aktywności.

PosełKlub/kołoLiczba interpelacji
Marta WcisłoKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni1117
Jakub KuleszaKoło Poselskie Wolnościowcy476
Jacek CzerniakKoalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem)438
Joanna MuchaKoło Parlamentarne Polska 2050427
Michał KrawczykKlub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni412
Jan ŁopataKlub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści81
Sławomir SkwarekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość51
Jan KanthakKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość36
Krzysztof SzulowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość18
Kazimierz ChomaKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość17
Przemysław CzarnekKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość5
Sylwester TułajewKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość5
Artur SobońKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość3
Krzysztof GłuchowskiKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość1
Leszek KowalczykKlub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość0
Posłowie z 6 okręgu: liczba złożonych interpelacji
(dane na 24 marca 2023)
Posłowie z 6 okręgu: liczba złożonych interpelacji
(dane na 24 marca 2023)

Dużo mniejszą popularnością cieszyły się pytania w sprawach bieżących. Granicę dwudziestu pytań przekroczyli tylko Marta Wcisło i Jan Łopata.

Oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Są wygłaszane na koniec dnia obrad Sejmu. Wśród polityków przyjęło się traktowanie ich jako „publicystyki sejmowej”. Najczęściej oświadczenia wygłaszał Sławomir Skwarek – 12 razy. Tematyka obejmowała głównie sprawozdania z wydarzeń upamiętniających zasłużone postacie czy historyczne wydarzenia.

Kowalczyk i Głuchowski na tle swoich poprzedników

W trakcie trwania IX kadencji Sejmu Gabriela Masłowska (została członkiem Rady Polityki Pieniężnej) oraz Jerzy Bielecki zrzekli się mandatu. Ich miejsce w parlamencie zajęli Krzysztof Głuchowski oraz Leszek Kowalczyk. Głuchowski jest posłem od 20.10.2022 roku, a Kowalczyk od 30.11.2022 roku. Sprawdziliśmy jak w analogicznym okresie wykazywali się politycy, po których objęli mandaty. W zasadzie pod każdym względem byli posłowie górują nad swoimi zastępcami.

Leszek KowalczykJerzy Bielecki
Liczba wystąpień wygłoszonych23
Interpelacje09
Zapytania00
Pytania w sprawach bieżących01
Oświadczenia00
Udział w głosowaniach99,67%99,70%
Porównanie aktywność Leszka Kowalczyka i Jerzego Bieleckiego przez pierwsze 4 miesiące pełnienia funkcji posła na Sejm RP

Krzysztof Głuchowski Gabriela Masłowska
Liczba wystąpień311
Interpelacje11
Zapytania10
Pytania w sprawach bieżących00
Oświadczenia40
Udział w głosowaniach83,09%96,45%
Porównanie aktywność Krzysztofa Głuchowskiego i Gabrieli Masłowskiej przez pierwsze 5 miesięcy pełnienia funkcji posła na Sejm RP

Komisje sejmowe

Członkiem największej liczby komisji i podkomisji jest Sławomir Skwarek (3 Komisje i 6 podkomisji). Bardzo aktywny pod względem członkostwa w zespołach parlamentarnych jest Jakub Kulesza, który należy aż do 14 takich komórek. Jest chociażby współinicjatorem zespołu ds. opieki okołoporodowej. W kilkunastu takich ciałach znajdują się również Joanna Mucha (13), wcześniej wspomniany Sławomir Skwarek (13) oraz Jan Łopata (10). W stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych prym wiedzie Kazimierz Choma (7 grup).

Lubelski Zespół Parlamentarny

9 stycznia 2020 roku powołano Lubelski Zespół Parlamentarny. W skład zespołu wchodzi 6 posłów z „szóstki”. Przewodniczącym jest Michał Krawczyk, wiceprzewodniczącymi: Jacek Czerniak, Jan Łopata i Jakub Kulesza. Poza tym w pracach zespołu biorą udział posłanki: Joanna Mucha oraz Marta Wcisło.

Podczas obrad parlamentarzyści spotykali się m.in z marszałkiem województwa, wojewodą czy zarządem PZL-Świdnik. Podczas jednego ze spotkań z szefem administracji zespolonej, posłowie słuchali informacji wojewody lubelskiego na temat podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na innych posiedzeniach tematem debaty była m.in. sytuacja systemu oświaty na Lubelszczyźnie w czasie pandemii COVID-19, problemy pediatrii na terenie województwa lubelskiego, a także bieżąca oraz przewidywana sytuacja na Lubelszczyźnie w związku z wojną w Ukrainie.

Minister na cenzurowanym

W bieżącej kadencji Przemysław Czarnek został ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej. Komisja Etyki Poselskiej działa na podstawie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu naruszenia przez posła zasad etyki poselskiej może w drodze uchwały zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany.

Sprawa dotyczyła wypowiedzi, podczas której skomentował zdjęcia z Parady Równości w trakcie audycji „Jedziemy” na antenie TVP Info. Wniosek w tej sprawie złożył Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. W ocenie Komisji poseł naruszył zasadę dbałości o dobre imię Sejmu, a także dobra osobiste osób popierających lub uczestniczących w Paradzie Równości i ukarał go zwróceniem uwagi.

Z wypowiedzią posła Czarnka można zapoznać się w tym miejscu.

Co na to posłowie?

Zapytaliśmy posłów o subiektywną ocenę ich dotychczasowej działalności. Doczekaliśmy się odpowiedzi tylko od dwóch posłów: Jakuba Kuleszy i Artura Sobonia. – Na mojej stronie opublikowałem podsumowanie aktywności biura poselskiego za pierwsze 30 miesięcy, zachęcam do zapoznania się (link) – zachęcił nas Kulesza.

Proszę może nabyć do wyboru: dostęp do sieci, prenumeratę prasy, telewizor, nie wiem, cokolwiek… i się zainteresować – odpowiedział nam Soboń. Dalej pisał o „załatwieniu 32 AW149 za 8,5 mld pln dla Świdnika”.

Podsumowanie aktywności poselskiej

Kazimierz Choma: 35 razy pojawił się na mównicy, napisał 17 interpelacji, zadał 9 pytań w sprawach bieżących oraz wygłosił 2 oświadczenia. Był obecny na 99,79% głosowań, opuścił 17. Jest członkiem 3 komisji oraz 4 podkomisji, z czego pełni funkcję przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do opracowania komisyjnego projektu ustawy o ochronie dzieci i młodzieży przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym oraz o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom sportu.

Przemysław Czarnek: 54 razy wypowiadał się podczas posiedzeń Sejmu, w tym 19 jako członek Rady Ministrów. Napisał 5 interpelacji oraz zadał 1 pytanie w sprawach bieżących. Mimo że pracy w ministerstwie z całą pewnością mu nie brakuje, to opuścił jedynie 78 głosowań (frekwencja: 99,03%).

Jacek Czerniak: 22-krotnie wypowiadał się podczas sesji plenarnych. Był autorem 438 interpelacji oraz 40 zapytań. Zadał również 5 pytań w sprawach bieżących. Opuścił 177 głosowań (frekwencja: 97,80%). Jest członkiem dwóch komisji oraz podkomisji do spraw wykorzystywania środków pochodzących z Unii Europejskiej, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Krzysztof Głuchowski: mandat objął 20.10.2022 roku. Od tego czasu ma na koncie 6 wystąpień, z czego 3 niewygłoszone. Wygłosił 4 oświadczenia, a poza tym zdążył już opuścić 210 głosowań (frekwencja: 83,09%). Jest członkiem 3 komisji.

Jan Kanthak: startujący z 30. miejsca z listy Zjednoczonej Prawicy wystąpił 14 razy, siedmiokrotnie jako członek RM. Wysłał 36 interpelacji a także 5 zapytań. Brał udział w 99,02% głosowań.

Leszek Kowalczyk: poseł od 30.11.2022 roku. Wykazuje się najniższą aktywnością, ponieważ wygłosił zaledwie 2 wystąpienia. Pochwalić się może natomiast wysoką dyscypliną partyjną – 99,67% udziału w głosowaniach.

Michał Krawczyk: wykorzystywał wszystkie możliwe uprawnienia: przemawiał 90-krotnie. Był autorem lub współautorem 412 interpelacji. Wystosował 52 zapytania, a poza tym zadał 19 pytań w sprawach bieżących oraz wygłosił 3 oświadczenia. Stara się nie opuszczać głosowań, zdarzyło się mu to 41-krotnie spośród ponad 8000 głosowań, w których brał udział (frekwencja: 99,49%). Poseł Koalicji Obywatelskiej jest także przewodniczącym Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego.

Jakub Kulesza: Jest jednym z najaktywniejszych posłów. Plasuje się na drugiej lokacie w liczbie zgłoszonych interpelacji (476) oraz wygłoszonych wypowiedzi (105). Spośród ujętych w artykule posłów złożył najwięcej zapytań (458), co daje mu 3. miejsce w skali całego Sejmu. Wziął udział w 89,56% głosowań. Jest wiceprzewodniczącym Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego. Jego aktywność przejawia się w zespołach parlamentarnych. Jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. opieki okołoporodowej oraz parlamentarnego zespołu ds. polityki lekowej.

Jan Łopata: 49 wypowiedzi, zgłosił 81 interpelacji, 3 pytania oraz zadał 22 pytania w sprawach bieżących. Wziął udział w 98,61% głosowań. Jest wiceprzewodniczącym Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego oraz przewodniczącym zespołu ds. wspierania pszczelarstwa. Należy łącznie do 10 takich organów.

Joanna Mucha: opuściła sporo głosowań, bo 805 (89,99%). Znajduje się w 13 zespołach parlamentarnych, m.in. w Parlamentarnym Zespole Kobiet. Wystąpiła na mównicy 88 razy. Napisała bardzo dużą liczbę interpelacji – 427 oraz była autorką 30 zapytań. Przynależy do dwóch komisji (w tym ustawodawczej) i jednej podkomisji.

Sławomir Skwarek: 38 razy wystąpił na mównicy sejmowej. Wysłał 51 interpelacji, 3 zapytania oraz zadał 8 pytań w sprawach bieżących. Wygłosił także 12 oświadczeń. Był obecny podczas 99.80% głosowań. Pełni funkcję przewodniczącego podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Artur Soboń: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wygłosił 43 wystąpienia jako członek Rady Ministrów. Brał udział w 99,25% głosowań. Zgłosił 3 interpelacje.

Krzysztof Szulowski: 28 razy wystąpił na posiedzeniach Sejmu. Był autorem 18 interpelacji oraz 6 oświadczeń. Opuścił zaledwie 3 głosowania (frekwencja: 99,96%). Jest członkiem 2 komisji oraz 5 podkomisji. Pełni rolę sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów.

Sylwester Tułajew: jest rekordzistą pod względem udziału w głosowaniach – nie opuścił żadnego i jest jedynym posłem w Polsce z takim wynikiem. Na mównicy pojawił się 48-krotnie. Napisał 5 interpelacji, a także 4 pytania w sprawach bieżących. Wygłosił 5 oświadczeń. Należy do 3 zespołów parlamentarnych.

Marta Wcisło: absolutna rekordzistka w skali naszego okręgu. Wygłosiła najwięcej przemówień (213), zgłosiła największą liczbę interpelacji (1117). Napisała 30 zapytań i zadała 24 pytania w sprawach bieżących. Wygłosiła 8 oświadczeń. Ponadto zasiada w 3 komisjach i 2 podkomisjach. Raczej stara się nie opuszczać głosowań. Notuje frekwencję na poziomie 99,25%.

Zdjęcia posłów pochodzą ze strony Sejmu.

Arkadiusz Plewik, Marcin Szemraj

Jedna odpowiedź do “Nasi posłowie – przedwyborcze podsumowanie”

  1. Jude pisze:

    Marta Wciśło jest kariera polityczna to szambo. Olbrzymie parcie na szkło. Psucie przestrzeni miejskiej w Lublinie swoimi plakatami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

28.05.2024

Po kilkanaście tysięcy na pożegnanie. Wójt przegrywa wybory i wypłaca nagrody

Ryszard Golec (PiS) wydał na nagrody dla urzędników prawie 300…

4 minuty czytania

27.05.2024

Padł ostatni bastion anty-LGBT. Radzyń Podlaski wycofał się z kontrowersyjnej uchwały

Radni Radzynia Podlaskiego uchylili Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR, tzw.…

4 minuty czytania

24.05.2024

Apteki zostaną specjalnie oznakowane. Tam gdzie będzie sprzedawana tabletka „dzień po”

Umowy na sprzedaż awaryjnej antykoncepcji od 15. roku życia podpisało…

5 minuty czytania

20.05.2024

Górnik Łęczna z nowym prezesem. Mówi o sponsorskiej „klątwie” Bogdanki

Piłka nożna. Górnik Łęczna i jego nowy zarząd bierze na…

3 minuty czytania

16.05.2024

„Nie powiedział wprost: molestowałem”. Czy nauczyciel faktycznie się przyznał?

Na początku kwietnia wojewoda Krzysztof Komorski i kurator oświaty Tomasz…

2 minuty czytania

14.05.2024

Zarząd województwa podzielił się zadaniami. Marszałek sam przypilnuje strumienia eurofunduszy

Wybrany tydzień temu przez sejmik województwa zarząd podzielił między sobą…

3 minuty czytania

13.05.2024

Województwo lubelskie i Bliski Wschód. Marszałek dużo sobie po tej współpracy obiecuje

Województwo lubelskie podpisało dziś list intencyjny z emiratem Abu Zabi…

6 minuty czytania

11.05.2024

Człowiek Sasina wystawiony do wiatru przez PiS. Partia Kaczyńskiego przegrywa tam gdzie wygrała

Wygrana w wyborach samorządowych nie dała w niektórych samorządach PiS…