Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  04.05.2021

Mieszkanie na wsi, szkoła w mieście. Znaczna liczba uczniów lubelskich podstawówek nie mieszka w Lublinie.

Udostępnij

Spośród sześciu gmin otaczających Lublin prawie 2600 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych znajdujących się w Lublinie (w Konopnicy to ponad 46% wszystkich dzieci w wieku szkolnym). Ościenne gminy tracą na tym setki tysięcy złotych subwencji oświatowej. A szkoły w mieście są przepełnione.

W ub. roku otworzono nową szkołę publiczna w mieście. Obiekt przy ul. Berylowej kosztował 70 mln zł i zapewnia miejsca dla 550 uczniów oraz 183 przedszkolaków.

Z danych jakie pozyskaliśmy w ościennych gminach wynika, że do szkół podstawowych w Lublinie w poprzednim roku szkolnym uczęszczało:

  • 693 dzieci z gm. Konopnica,
  • 503 dzieci z gm. Wólka,
  • 493 dzieci z gm. Niemce,
  • 474 dzieci z gm. Głusk,
  • 350 dzieci z gm. Jastków,
  • 81 dzieci z gm. Świdnik

To w sumie prawie 2600 dzieci, tylko z sześciu gmin sąsiadujących z Lublinem. To też prawie 11% wszystkich uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w mieście. Dla porównania do szkół w Poznaniu uczęszcza 1719 dzieci zamieszkałych poza miastem (5% wszystkich uczniów).

Ościenne Gminy starają się zatrzymać dzieci

Odpływ dzieci oznacza mniejsza subwencję, czyli mniej pieniędzy na funkcjonowanie szkół. Z terenu gminy Konopnica na miejscu uczy się 750 dzieci, a prawie 700 dojeżdża do Lublina. – Subwencja nie pokrywa nawet kosztów zatrudnienia nauczycieli, nie biorąc pod uwagę bieżącego utrzymania budynków – wyjaśnia Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica.

– Istotnym elementem wpływającym na wybór szkoły przez rodziców jest również odległość zamieszkania od szkoły. Przykładem są uczniowie będący w obwodzie szkół podstawowych gminy Konopnica, a zamieszkujący na obrzeżach granic m. Lublin, tj. z miejscowości Lipniak, Szerokie, Uniszowice. Wówczas rodzice uczniów ze względu na czas dojazdu do szkoły lub miejsce pracy wybierają szkoły lubelskie – wyjaśnia wójt.

Gmina stara się zachęcić rodziców do posyłania swoich dzieci do szkół na miejscu. – W celu zachęcenie rodziców do zapisania uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Konopnica dyrektorzy szkół stwarzają bogatą ofertę edukacyjną, poprzez organizację m. in. szkolnych konkursów, akcji i projektów. Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewnione są posiłki dla uczniów oddziałów przedszkolnych i również dla starszych uczniów, opieki w świetlicy szkolnej i przedszkolnej. (…) Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Wprowadzone działania od 2018 roku spowodowały wzrost liczby uczniów (w tym uczniów z oddziałów przedszkolnych). Największy bo o 27% w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu – informuje Mirosław Żydek.

Subwencja wystarcza na 40% kosztów

W gminie Wólka na miejscu uczy się ok. 650 spośród 1200 dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe). – Subwencja przyznawana na edukację dzieci wystarcza na ok 40% wydatków, jakie gmina ponosi na finansowanie oświaty – wylicza Elżbieta Skiba, Kierownik Referatu Obywatelskiego Urzędu Gminy Wólka.

– Z pozyskanych środków zewnętrznych stworzono 5 samorządowych przedszkoli, w każdej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszystkie szkoły i przedszkola zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nowe wyposażenie zostało dobrane tak, by służyło rozwojowi zainteresowań dzieci. Do dyspozycji uczniów są komputery z oprogramowaniem dostosowanym do wieku i tablice interaktywne. Zostały zakupione nowe, kolorowe mebelki: stoliki, krzesła, regały i szafki. Przy każdej szkole został urządzony plac zabaw sukcesywnie doposażany w nowe urządzenia. W szkołach zorganizowana jest opieka świetlicowa w godzinach od 6:30 do 16:30. W 2019 roku zmienione zostały obwody szkolne i dzieci z największego osiedla w gminie – osiedla Borek spełniają obowiązek szkolny w ZSP Pliszczyn. Szkoła, w której kiedyś mieściło się gimnazjum dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej gmina uruchomiła dowozy. Sukcesywnie rozbudowywana jest baza dydaktyczna. W 2020 roku budynek ZSP w Turce został powiększony o nowe skrzydło z 6 salami lekcyjnymi . Początek nowego roku szkolnego dzieci z ZSP w Łuszczowie powitają w nowo oddanym budynku szkoły. Szkoła powiększy się o 2 sale dydaktyczne, zaplecze kuchenne ze stołówką, świetlicę. Rusza budowa hali sportowej w Łuszczowie. Czynione są starania o pozyskanie środków na budowę hali sportowej w Świdniku Małym. Budynek szkoły w Sobianowicach został poddany termoizolacji i gruntownie zmodernizowany. Zmiany przynoszą efekty, liczba dzieci w szkołach, począwszy od najmłodszych klas sukcesywnie się zwiększa – wyjaśnia Elżbieta Skiba.

W Poznaniu podmiejskie gminy dopłacają do miejskiej oświaty

Urząd Miasta Poznania zawarł porozumienia z czterema sąsiednimi gminami, z których do szkół na terenie miasta uczęszcza 440 dzieci. W sumie gminy dopłacają miastu 1,4 mln zł rocznie.

– Niektóre podpoznańskie gminy partycypują w kosztach nauki uczniów uczęszczających do klas sportowych, dwujęzycznych, integracyjnych oraz szkół muzycznych. Porozumienie regulujące te kwestie Miasto Poznań zawarło z gminami Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Rokietnica – wyjaśnia Hanna Janowicz, kierownik I Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Dodatkowo, z Rokietnicą Miasto ma podpisaną umowę, w oparciu o którą kilka miejscowości z tej gminy zostało ujętych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 28. Wpływ na zaistniałą sytuację ma bliskość szkoły (placówka mieści się niedaleko granicy miasta). W tej sytuacji gmina Rokietnica opłaca naukę wszystkich swoich uczniów przyjętych do SP nr 28.

Umowy i porozumienia na 2021 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania obejmują kwoty:

Komorniki – 285 960 zł (47 dzieci)

Kórnik – 249 588 zł (45 dzieci)

Dopiewo – 149 292 zł (23 dzieci)

Rokietnica – 717 600 zł (325 dzieci).

Fot. w nagłówku: Szkoła, źródło: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

3 minuty czytania

26.10.2023

MPK Lublin chce przejąć całą Strefę Płatnego Parkowania

MPK ma chrapkę na przejęcie zarządzania całą Strefą Płatnego Parkowania…

4 minuty czytania

18.10.2023

Wyrok na górki czechowskie: Sąd oddala skargi wojewody i prokuratora krajowego. TBV krok bliżej budowy osiedla

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dziś skargę kasacyjną wojewody lubelskiego. Co…

3 minuty czytania

15.10.2023

Śmiertelny wypadek na deptaku. W krwi kierowcy były ślady po marihuanie

– Bardzo żałuję tego, co się stało, chciałbym przeprosić rodzinę…

7 minuty czytania

14.10.2023

Blacha już jest, budowa trwa. Ludzie zaskoczeni i oburzeni dwoma budynkami przy parku JPII

Gwałt i oszustwo. Dawno nikt tak soczyście i brutalnie nie…

10 minuty czytania

30.09.2023

Kontrola w szkole po samobójstwie nauczyciela. Mamy wyniki

Miasto opublikowało wyniki kontroli w szkole podstawowej nr 52 w Lublinie, wszczętych…

3 minuty czytania

25.09.2023

Związkowcy chcą 1000 zł podwyżki. Prezydent planuje dać 300 zł

Działacze „Solidarności” nie zgadzają się, by przyszłoroczne podwyżki w Urzędzie…

4 minuty czytania

19.09.2023

IPN chce znaleźć wszystkich pogrzebanych na górkach czechowskich

Wyniki dotychczasowych badań, zdjęcia wykopanych kości i bukiet czerwonych róż…

5 minuty czytania

08.09.2023

Marcin Nowak mówi NIE na ultimatum prezydenta Żuka i kandydata opozycji

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny klubu Krzysztofa Żuka nie ulega…