Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  31.03.2022

Miejska dziesięcina na zabytki

Udostępnij

Miasto ponownie wesprze ochronę zabytków. Dobra wiadomość jest taka, że pieniędzy starczy dla wszystkich. Zła: to tylko kropla w morzu potrzeb. Wśród zabytków m.in. kościół Świętego Ducha, zakłady Plage-Laśkiewicza czy kamienica Rynek 6.

Kamienica przy ul. Peowiaków 4 wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Według propozycji właściciele otrzymają 16 tys. zł na wzmocnienie fundamentów.

Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik przedstawił radnym propozycję podziału dotacji celowych na ochronę zabytków. Pieniędzy nie było wiele, bo tylko 400 tys. zł. Tymczasem zgłoszone potrzeby wyniosły ok. 4 mln zł. Urzędnicy proponują wszystkim po równo, czyli po ok. 10% dofinansowania. Co ważne gminy jako jedyne mogą udzielać dotacji także dla obiektów nie znajdujących się w rejestrze zabytków, a wyłącznie w gminnej ewidencji zabytków. W bieżącym roku złożono jeden taki wniosek dot. kamienicy przy ul. Peowiaków 4.

10 chętnych

Łącznie złożono 10 wniosków. Każdy z nich będzie mógł liczyć na dofinansowanie. Połowa z nich to instytucje kościelne. Poza obiektami sakralnymi, o dofinansowanie starają się głównie właściciela obiektów zlokalizowanych w Centrum: Peowiaków 4, Rynek 6, Kowalska 9, Misjonarska 18. Rodzynkiem jest zgłoszenie dot. prac konserwatorskich w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 (dawne zakłady Plage i Laśkiewicza). O najmniej wnioskowali właściciele budynku przy ul. Misjonarskiej 18. Za 30 tys. zł chcą wymienić stolarkę okienną. Najwięcej środków oczekiwała Parafia św. Jakuba. Za 1,4 mln zł planują szeroki zakres prac dot. konserwacji polichoromii, monochromii i lamperii oraz trzech ołtarzy. Zakres prac rozciąga się od wzmocnień fundamentów przy ul. Peowiaków 4 po konserwację ruchomaliów jak rzeźby i obrazy w Kościele św. Ducha. Warto podkreślić, że wiele z wniosków dot. kontynuacji prac z poprzednich lat.

Ostateczną decyzję o podziale środków podejmą radni, na kolejnej sesji Rady Miasta.


Zabytek – niezabytek

Rejestr zabytków jest formą ochrony konserwatorskiej, natomiast gminna ewidencja zabytków, jest jedynie wykazem obiektów zabytkowych. Obiekty wpisane do rejestru chronione są z mocy prawa, natomiast te z ewidencji są chronione głównie przez zapisy w planach miejscowych czy warunkach zabudowy. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków można uzyskać dofinansowanie, np. w ministerstwie. Przykład? Na Starym Mieście jedna kamienica jest wpisana do rejestru zabytków, natomiast sąsiednia jest tylko w gminnej ewidencji zabytków. Odnowienie elewacji obu obiektów jest równie istotne wizerunkowo i zbliżone kosztowo. Dotację na remont ewidencyjnej kamienicy można pozyskać jednak wyłącznie od gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *