Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  29.11.2022

Miało być więcej mieszkań pomiędzy Zana i Wallenroda. Nie powstaną.

Udostępnij

Póki co nie powstanie zabudowa mieszkaniowa pomiędzy Sądem Rejonowym Lublin Zachód a ZUSem. Taką zmianę u urzędników i radnych wywalczyła spółka Art Residence Jerzy Marek Sagan. Wojewoda uznał, że to niezgodne ze Studium.

Przed budynkiem Sądu Rejonowego Lublin Zachód od ponad 10 lat znajduje się parking. Dotychczasowy plan pozwalał tam na funkcję usługową z maksymalnie 30% mieszkań. Spółka Art Residence Jerzy Marek Sagan od 2016 roku walczył o przekształcenie działki w zabudowę z 70% mieszkań.

Zmianie planu oponowali mieszkańcy, spółdzielnia i rada dzielnicy – wszyscy zgodnie wskazując na brak miejsc postojowych. – Dodatkowe budynki sprawią iż zwiększy się zapotrzebowanie na miejsca parkingowe których i tak brakuje w okolicy. Zastąpienie istniejącego parkingu budynkiem przełoży się na brak dostępności miejsc parkingowych dla petentów oraz pracowników okolicznych budynków usługowych – pisała do miejskich planistów Rada Dzielnicy Rury w 2021 roku.

17 listopada, gdy Rada Miasta uchwaliła postulowaną zmianę przez Art Residence zmianę. Zamiast 30% zabudowy mieszkaniowej spółka będzie mogła wybudować 70% zabudowy mieszkaniowej. W siedzibie spółki zapewne wystrzeliły szampany.

Nie na długo. Wojewoda właśnie stwierdził nieważność części tej uchwały. – Lokalizacja funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o powierzchni maksymalnej do 70% powierzchni użytkowej powoduje, iż funkcja podstawowa terenu – usługi – nie będzie przeznaczeniem podstawowym, które powinno przeważać na danym terenie czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym. W efekcie rozstrzygnięcia wojewody, spółka nie wybuduje żadnych mieszkań.

Plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Ten przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową. O zgodności planu ze studium rozstrzygają miejscy radni. Na sesji Rady Miasta, gdy podejmowano uchwałę nikt nie zwrócił na to uwagę. Za zgodnością planu ze Studium zagłosowało 16 z 30 radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *