Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  20.06.2018

Mało konkretów po panelu obywatelskim

Udostępnij

Wybrani mieszkańcy wybrali 55 rekomendacji jak zmniejszyć smog i sprawić by w Lublinie oddychać czystym powietrzem. Choć oficjalnie Ratusz jeszcze ich nie otrzymał to właśnie się do nich ustosunkował. Zgodnie z obietnicą prezydent Lublina obiecał zrealizować wszystkie.

W miesiąc od wybrania, Ratusz ujawnił dziś rekomendacje Panelu Obywatelskiego oraz jak planuje je wdrożyć. Nad rekomendacjami głosowało 60 mieszkańców i mieszkanek. Zanim wybrali spotkali się z ekspertami, którzy przedstawili swój punkt widzenia na problem smogu. Następnie głosowali nad rekomendacjami, które mógł zgłosić każdy. Niestety wybrane przez panelistów rekomendacje są bardzo ogólne. Pozwala to na znaczącą dowolność w ich realizacji. W efekcie wiele propozycji ich wdrożenia przez Ratusz nie jest zbyt precyzyjna. Wszystkie rekomendacje podzielono na 10 kategorii.

Po pierwsze wymienić piece

Pierwszą z nich jest dofinansowanie wymiany pieców. Choć rekomendacje były ogólne Ratusz przedstawił konkret. W przyszłym roku na modernizację pieców przeznaczy 1 milion złotych, czyli prawie 3 razy więcej niż w bieżącym roku. Kolejne rekomendacje dotyczyły wprowadzenie uchwały antysmogowej w Lublinie, m.in. zakazy instalowania kotłów na węgiel czy określenia norm paliw stałych. Ratusz nie może być jednak adresatem tych rekomendacji, ponieważ obecnie uchwałę antysmogową może podjąć wyłącznie sejmik województwa. Prezydent już przekazał uwagi panelistów władzom województwa. W tej kategorii znalazła się także rekomendacja by wprowadzić lubelski poziomu informowania o przekroczeniu stężeń pyłów zawieszonych (podobnie jak ma to miejsce w Krakowie czy Warszawie). Zdaniem Ratusza to nie jego kompetencja.

Po drugie termomodernizacja (obiektów bez emisyjnych)

Kolejne rekomendacje dotyczyły termomodernizacji i przyłączania do sieci ciepłowniczej. Ratusz wskazał, że w ciągu 10 lat przeprowadzono termomodernizację ok. 70 obiektów (szkoły, przedszkola, domy pomocy) za kwotę prawie 400 mln zł. Wszystkie miejskie obiekty użyteczności publicznej są też podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ratusz planuje termomodernizację kolejnych 6 budynków oświatowych – obecnie stara się pozyskać środki na ten cel. Szkopuł w tym, że budynki te podłączone są do miejskiej sieci. – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ogrzewanych z miejskiej sieci ma nikły wpływ na zmniejszenie smogu. Źródłem problemu są przede wszystkim niedocieplone lokalne mieszkalne – podkreśla Krzysztof Gorczyca, jeden z ekspertów Panelu Obywatelskiego.

W planowaniu jest już dobrze

Rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dotyczyły m.in. planowania dróg o parametrach umożliwiających przejazd komunikacji miejskiej, ochrony terenów zieleni, w szczególności dolin rzecznych i suchych dolin przez zabudową. Zdaniem Ratusza zadania te są już realizowane na odpowiednim poziomie.

Jedna z rekomdendacji dotyczących planowania przestrzennego dotyczyła pełnej ochrony zabudowy Górek Czechowskich przed zabudową. Zdaniem Ratusza nie jest to możliwe do zrealizowania w całości. Górki Czechowskie częściowo są już zabudowane. W pozostałej części zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nakazują pozostawienie zdecydowanej większości Górek jako terenu zielonego, ale dopuszczają również zabudowę kubaturową części terenu. Zmiana przeznaczenie tego terenu wiązałaby się ze spadkiem wartości terenu i roszczeniem odszkodowania ze strony właściciela, które miałoby wypłacić Miasto Lublin. Choć Prezydent obiecał zrealizować wszystkie rekomendacje, w przypadku Górek zasłania się zbyt dużymi kosztami.

W komunikacji i transporcie (nie)wiele do zmiany

Paneliści zarekomendowali wiele zmian w komunikacji, m.in. uruchomienie nowych połączeń, zwiększenie częstotliwości kursowania obecnych połączeń, zwiększenie niezawodności komunikacji (większej punktualności, krótszego czasu przejazdu i mniejszej awaryjności) czy obniżenia cen biletów okresowych. Ratusz lakonicznie stwierdził, że budżet na transport zbiorowy ulega powiększeniu a ze środków europejskich kupowany jest nowy tabor.

W zakresie transportu rekomendowano sprzątanie ulic na mokro celem unikania reemisji pyłu zawieszonego oraz budowa systemu buspasów. Ratusz zobowiązał się do stworzenia planu sprzątania ulic i wskazał, że buspasy powstają przy unijnych projektach. Panel zarekomendował też wprowadzenie strefy czystego transportu. Konsultacje odpowiedniej uchwały mają mieć miejsce w 2019 roku.

Paneliści wskazali na potrzebę rozszerzenia systemu dróg rowerowych. Zdaniem urzędników powstawanie dróg rowerowych jest standardem przy nowych inwestycjach. Urzędnicy obiecali też przeprowadzić diagnozę miejsc gdzie brakuje dróg dla rowerów. Nasuwa się pytanie po co, skoro posiadają w tym zakresie wiele dokumentów, w tym wnioski samych rowerzystów. Warto wspomnieć, że w tym zakresie paneliści nie przegłosowali konkretniejszych rekomendacji jak przyjęcie wieloletniej strategii rowerowej dążącej do zbudowania pełnej sieci połączeń, wraz z budżetem czy przeznaczenie min. 3 mln zł rocznie na drobne usprawnienia dążące do uzupełnienia istniejącej infrastruktury w funkcjonalną
sieć rowerową.

Zieleń i edukacja

Dużo rekomendacji dotyczyło zieleni miejskiej, m.in. ograniczenia wycinek, tworzenia nowych skwerów i parków, sadzenie drzew wysokich zamiast miniaturowych czy uzupełnienie nasadzeń przyulicznych tworzących zieleń izolacyjną. Odpowiedzią Ratusza mają być Standardy Zieleni Miejskiej. Standardy te to minimalizacja wycinek czy wsparcie dla innych podmiotów w zarządzaniu zieleniaą. Urząd stawia też na sadzenie drzew wysokich, szybkorosnących i pochłaniających zanieczyszczenia, jednocześnie dobrze znoszących trudne miejskie warunki.

Ostatnie z rekomendacji dotyczyły działań edukacyjnych i informowania o jakości powietrza w mieście. Urząd zamierza je realizować w formie szeroko zakrojonych kampanii, w tym Tygodnia Zrównoważonego Transportu, z którego realizacji po wielu latach zrezygnował w bieżącym roku. Informacje o jakości powietrza mają się pojawić na wyświetlaczach komunikacji miejskiej oraz na stronie urzędu.

Zbyt ogólnie, żeby to zadziałało

Cały proces kosztujący prawie 200 tysięcy złotych prezydent Lublina Krzysztof Żuk ocenił bardzo wysoko. – Biorąc pod uwagę edukację uczestników i nas wszystkich w temacie smogu, dojrzałą dyskusję, która była toczona oraz szczegółowość zadawanych pytań to oznacza, że mieszkańcy Lublina interesują się tym co jest ważne dla miasta, chcąc brać w tym udział i mieć wpływ na przyszłość miasta – stwierdził. Celem panelu miało być podejmowanie ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców i mieszkanek. Czy się udało? Czas pokaże.

Wiele z rekomendacji jest bardzo ogólnych, zabrakło w nich określenia szczegółowego zakresu czy środków i czasu wykonania. W efekcie zamiast spójnej sieci buspasów dostaniemy buspasy tam gdzie powstają projekty europejskie a zamiast panelu obywatelskiego, który przyniesie rozwiązanie problemu smogu otrzymaliśmy zapewnienie, że przecież już jest dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

6 minuty czytania

22.03.2024

Opera (nie)Lubelska, czyli Jezus mdleje na próbie, a z obsady spadają rodzime gwiazdy

Na chwilę przed premierą musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze…

6 minuty czytania

22.03.2024

Przed wyborami budowę nowego stadionu obiecują wszyscy. Ale nie wiadomo za co i ile będzie to nas kosztować

Termin na przedstawienie kosztorysu już minął, ale Ratusz sam tłumaczy…

5 minuty czytania

21.03.2024

Głośny protest pracowników MOPR. Ratusz zamknął przed nimi drzwi. „Wstyd, panie prezydencie!”

W podobnej liczbie, ale znacznie głośniejsi niż dzień wcześniej rolnicy.…

2 minuty czytania

05.03.2024

Zmarła prof. Elżbieta Starosławska, dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Odeszła dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prof. Elżbieta Starosławska. Miała…

< 1 minuty czytania

05.03.2024

Ogłoszenie

Likwidator spółki pod firmą EUROPA S.A. w likwidacji z siedzibą…

5 minuty czytania

02.03.2024

Dyrektor CSK na 7 lat. Czy tak marszałek spłaca dług za pomnik Kaczyńskiego?

Marek Krakowski zostanie w Centrum Spotkania Kultur na dłużej. Zarząd…

3 minuty czytania

28.02.2024

7 tysięcy nauczycieli z Lublina dostanie podwyżki. Ale są niższe niż obiecywano przed wyborami

Procentowo najwięcej dostaną nauczyciele początkujący (o 33 proc.), kwotowo –…

4 minuty czytania

09.02.2024

Bajm nie zagrał kolejny raz. I znów jest problem z odzyskaniem pieniędzy od mojbilet.eu

Najpierw Lublin, potem Kraków. Tu także został odwołany koncert zespołu…