Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  29.07.2023

Lublin. Dzielnice kochane bardziej i mniej. Sprawdzamy ratuszowy plan

Udostępnij

Lubelski Ratusz chwali się przeznaczeniem 4,5 mln zł w 2023 roku na działania na dzielnicach. Sprawdziliśmy: pieniądze płyną, ale nie do wszystkich dzielnic. Gdy na Kalinowszczyźnie wyremontowano ul. Niepodległości za 300 tys. zł, w tym samym czasie na Abramowice, Czechów Południowy, Głusk czy Konstantynów nie trafiła nawet złotówka.

Plan dla dzielnic to z jednej strony spotkania, warsztaty i spacery dzielnicowe, z drugiej rezerwa w budżecie miasta przeznaczona na zadania zgłaszane przez mieszkańców. W odróżnieniu do rezerwy dla rad dzielnic, o przeznaczeniu pieniędzy z Planu decyduje prezydent Lublina.

Pieniądze w ramach Planu dla dzielnic pierwszy raz popłynęły już w 2022 roku. Wówczas zrealizowano zadania za kwotę ponad 1 mln zł. Środki trafiły tylko do połowy dzielnic – tam gdzie już odbyły się spotkania. Najwięcej otrzymały wówczas:

  • Hajdów-Zadębie 180 tys. zł na ułożenie nowej warstwy bitumicznej na ul. Biskupie oraz naprawę odcinka ul. Jakubowickiej,
  • Czuby Południowe 166 tys. zł na remont schodów przy rondzie NSZ oraz naprawę ul. Węglinek,
  • Zemborzyce 139 tys. zł na remont chodnika przy ul. Janowskiej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Stary Gaj,
  • Czechów Północny 100 tys. zł na wykonanie warstwy ścieralnej odcinków ulic Beskidzkiej, Żywieckiej i Poturzyńskiej.

W czerwcu tego roku urzędnicy pochwalili się na co już wydali i na co jeszcze wydadzą pieniądze w 2023 roku. Mowa o blisko 4,5 mln zł. Średnio to 167 tys. zł na dzielnicę. Na liście znalazł się m.in. zrealizowany już remont ul. Niepodległości za 300 tys. zł (Kalinowszczyzna) czy ułożenie nawierzchni asfaltowej w ul. Goździkowej za 300 tys. zł (Ponikwoda).

Te dzielnice pieniędzy nie dostaną

Żadnych zadań nie zaplanowano jednak na Abramowicach, Głusku czy Konstantynowie. Ani w 2022 ani w 2023 roku. Na środki w 2023 roku nie mają też co liczyć Tatary, Wieniawa, Stare Miasto, Czuby Południowe czy Hajdów-Zadębie. Te dzielnice otrzymały jednak środki w 2022 roku.

Na wiele nie mogą też liczyć mieszkańcy Śródmieścia czy Sławnika. Mają otrzymać wyłącznie nasadzenia drzew na ul. Lipowej, Klonowej i Grabowej.

Zapytaliśmy urząd o to jak dzielone są środki w ramach Planu dla dzielnic? Dlaczego część dzielnic nie otrzyma ich wcale? Miasto wygospodarowało część środków na najważniejsze, niewielkie naprawy i usprawnienia zgłaszane podczas projektu (chodzi o Plan dla dzielnic- red.). Pozostałe zadania, wymagające większych nakładów finansowych czy dodatkowych działań i uzgodnień, czyli takie na których realizację potrzeba więcej czasu, zostaną uwzględnione w planach rozwoju poszczególnych dzielnic na najbliższe lata – tłumaczy Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza. Duże zadania mieli zgłaszać mieszkańcy Abramowic, Głuska czy Konstantynowa.

Na pewno przydałby się remont ulicy Plebańskiej, Grabowskiego czy chodnik na Sachsów – mówi Przewodnicząca Rady Dzielnicy Głusk Ewa Trześniewska i dodaje, że problemem dzielnicy jest brak terenów publicznych, na których można by prowadzić inwestycje. Brakuje tu też Domu Kultury.

Nie mamy takich potrzeb – mówi mi z kolei Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Konstantynów Tomasz Pękala. Jednocześnie wskazuje, że potrzeby dzielnicy to m.in. remont ulicy Namysłowskiego czy Borelowskiego. To jednak inwestycje za co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Remont drugiej części ulicy Namysłowskiego jest zresztą w tym roku zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego po raz trzeci. Koszt? 400 tys. zł.

Co mówią mieszkańcy? Tajemnica

Chcieliśmy sprawdzić jakie problemy zgłaszali mieszkańcy w trakcie Planu dla dzielnic. Na spotkaniach, spacerach i warsztatach urząd zbierał uwagi mieszkańców i mieszkanek. Publiczne ich jednak nie ujawnia, tłumacząc, że to materiały robocze. Kiedy powstaną oficjalne opracowana? – Powstanie opracowań planowane jest jednak na koniec 2023 roku – zapewnia nas Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach.


Plan dla dzielnic – na co te pieniądze?

DzielnicaZadania zrealizowane
w 2022 roku
Zadanie na 2023 roku
Abramowice
Bronowicemontaż grilla dla mieszkańców ul. Firlejowskiej
naprawa ciągu pieszego w ul. Pogodnej na odcinku od posesji nr 24 do 32,
budowa parkingów na ul. Grabskiego
Czechów Południowybudowa miejsc parkingowych w rejonie ul.: Kiepury, Legendy i Młodej Polski,
Czechów Północnywykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ulic: Beskidzkiej, Żywieckiej, Poturzyńskiejpołożenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy ul. Harnasie 10,
remont chodnika przy ul. Szwajcarskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do budynku ul. Szwajcarska 5
Czuby Południowenaprawę ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej w kierunku do ul. Bełżyckiej,
naprawę schodów przy ul. Jana Pawła II przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych
Czuby Północneremont nawierzchni parkingów przy ul. Biedronki,
remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 46,
remont ogrodzenia przy 27 Liceum Ogólnokształcącym
Dziesiątanaprawa nawierzchni ul. Łazienkowskiej i odcinka ul. Przybylskiego wraz z parkingiem,
wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 40
Felinremont ul. Jagiełły
Głusk
Hajdów-Zadębieułożenie nowej warstwy bitumicznej na ul. Biskupie (od obwodnicy do granicy miasta),
naprawa odcinka ul. Jakubowickiej
Kalinowszczyznanaprawa zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od posesji nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową
Konstantynów
Kośminekbudowa zatoki i miejsc postojowych przy SP15 (ul. Elektryczna)
Ponikwodapołożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Palmowej, ul. Lipeckiego, ul. Szarotkowej, ul. Dereniowej, ul. Goździkowej
Ruryutworzenie zatoki parkingowej przy ul. Siewnej,
ulepszenie nawierzchni ul. Wapiennej i naprawa nawierzchni sięgacza ul. Wapiennej 16-18 na odcinku od głównego ciągu ulicy do rzeki Bystrzycy,
naprawa chodnika w ul. Glinianej na odcinku ulicy Letniej do ulicy Słonecznej po stronie posesji parzystych,
budowa chodnika przy ul. Sowińskiego od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej,
wymianę oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 29
Sławinułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Mineralnej oraz ul. Skrytej w Lublinie,
naprawa nawierzchni ul. Sempołowskiej
Sławineknasadzenia w pasie zieleni ul. Klonowej, Grabowej
Stare Miasto
Szerokieułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Słupian i ul. Biskupińskiej od ul. Gnieźnieńskiej
Śródmieścienasadzenia w pasie zieleni ul. Lipowej
Tatary
Węglin Południowypołożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Bełżyckiej,
remont na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Lazurowej,
położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Węglinek
Węglin Północnyułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Izoldy, Krwawicza i Piątkowskiego,
wykonanie oświetlenia na ul. Ślaskiego
Wieniawa
Wrotkówpołożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ulicy Stara Nałkowskich
Za Cukrowniąremont chodników ul. 1-go Maja
Zemborzyceremont chodnika w ul. Janowskiej,
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Stary Gaj (od posesji nr 25 do posesji nr 35)
położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Letniskowej i ul. Modrej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły