Wesprzyj Kontakt

5 minuty czytania  •  23.05.2019

Kto się boi (wyników) kontroli? Część 3

Udostępnij

W poprzednim artykule opisaliśmy historię ukrywania wyników kontroli przez 15 miejskich podmiotów oraz co wykryły kontrole w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Straży Miejskiej. Co ukrywał Teatr Andersena i Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”?

Teatr Andersena

ZUS: Drobne pomyłki

W 2018 roku teatr skontrolował ZUS. Nie dopatrzył się dużych nieprawidłowości. Wskazane błędy wynikały głównie z omyłek rachunkowych i dotyczyły niewielkich kwot. Poprzednia kontrola z 2015 roku także nie wskazała poważnych nieprawidłowości – zastrzeżenia dotyczyły prawidłowości i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wydział Audytu: Jest dobrze, chociaż…

W 2017 roku teatr był kontrolowany przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin. – Wyniki kontroli pozwalają na wydanie ogólnej pozytywnej oceny prowadzenia przez dyrektora gospodarki finansowej. Stwierdzone zostały wprawdzie nieprawidłowości dotyczące wynagrodzeń, spowodowane niewłaściwą interpretacją przepisów prawa, nie mające jednak charakteru niegospodarności – podsumowuje kontroler.

Nieprawidłowości kontroler znalazł jednak sporo. Po pierwsze regulamin wynagradzania był niezgodny z przepisami, które zmieniły się 7 lat wcześniej. Po drugie w polityce rachunkowości wprowadzono zapisy sprzeczne z ustawą o finansach publicznych a zakładowy plan kont był nieaktualizowany – w efekcie w rzeczywistości istniały konta nie ujęte w planie. Po trzecie w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pominięto emerytów i rencistów a wysokość świadczeń uzależniono od wymiaru czasy pracy. Taka dyskryminacja jest niezgodna z przepisami.

Dodatkowo kontrolerzy dostrzegli wiele uchybień w zakresie stosowania wewnętrznych procedur, np. brak weryfikacji ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie, której zakupiono auto o mocy 163KM, chociaż specyfikacja zakładała minimum 165KM (nad potrzebą zakupu auta o takiej mocy kontrolerzy się nie pochylili). W 14 z 22 sprawdzonych dostaw materiałów i zakupu usług nie sporządzono protokołu z przebiegu postępowania zawierającego porównanie ofert. Kontrolerzy wskazali też, że stosowane procedury pozwalają na subiektywne decydowanie do kogo wysłać zapytania ofertowe, w efekcie środki mogły być wydatkowane bez zachowania zasad efektywności i oszczędności. Kontrolerzy wskazali także, że 16 z 19 porozumień barterowych nie było zawartych w formie pisemnej, brak też potwierdzeń wykonania tych operacji gospodarczych.

Poważne zarzuty dotyczyły też przekazania zbyt dużych uprawnień głównej księgowej oraz braku kontroli dyrektora nad akceptacją przelewów co jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Kontrolerzy wskazali, ze drugi zarzut jest spowodowany nie wprowadzeniem przez 7 lat zaleceń z poprzedniej kontroli!

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

Archiwum Państwowe: Trzeci raz te same uhybienia

Teatr po naszym wniosku udostępnił wyniki tylko 3 kontroli z 26, z lat 2015-2018. Jedna z nich przeprowadzona przez Narodowe Centrum Kultury nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Pozostałe dwie przeprowadziło Archiwum Państwowe. Pierwsza miała miejsce w 2015 roku, druga w 2018. Z lektury dowiadujemy się, że takie kontrole były prowadzone też wcześniej. W 2015 roku kontrolerzy zwrócili uwagę, że nie zrealizowano 11 z 15 zaleceń pokontrolnych. Wszystkie te zalecenie ponowiono. W efekcie w 2018 roku teatr w dalszym ciągu nie realizował 10 z 12 zaleceń z 2015 roku. Jakie błędy dostrzegli kontrolerzy?

Ustalenia obu kontroli są zbieżne, a jednostka przez 3 lata nie wykonała zaleceń z pierwszej kontroli. Już w trakcie kontroli w 2015 roku wskazano, że jednostka nie zrealizował zaleceń z jeszcze wcześniejszej kontroli. Nie zrealizowano 11 z 15 zaleceń! W ośrodku nie są stosowane przepisy kancelaryjno-archiwalne, pracownicy nie prowadzą wymaganych spisów, dokumentacja w archiwum jest nieuporządkowana, częściowo jest w archiwum, choć formalnie nie została zdana, brakuje opisów teczek lub są zbyt ogólne. Do tego archiwista nie ma odpowiedniego miejsca pracy, a archiwum nie jest w pełni przystosowane do swojej funkcji.

Wydział Audytu ocenia negatywnie

Na BIP Urzędu Miasta Lublin udało się nam znaleźć wyniki kontroli Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzone w 2014 roku. Wynik kontroli – negatywny. Warto podkreślić, że kontrolerzy wskazywali, że BIP jednostki nie spełnia wymagań, m.in. brakuje w nim dokumentacji z kontroli. Dyrektor zobowiązał się uzupełnić dane do końca 2014 roku. Do końca 2018 roku się nie udało.

Kontrolerzy dopatrzyli się nieskutecznego egzekwowania od najemców zadłużenia. – Tylko 1 z 4 najemców regulował należności za czynsz oraz za media w terminie i wysokości zgodnej z fakturami wystawianymi przez Ośrodek – podsumowują kontrolerzy. Łącznie zadłużenie wobec Ośrodka na koniec 2013 roku wynosiło 19 151,17zł.

Dyrektor podpisywał także podwójne umowy z pracownikami. Pierwszą na 7000 zł z kierownikiem działu administracyjno-technicznego podpisał na przygotowanie dokumentacji przetargowej, choć leżało to w jego obowiązkach w ramach umowy o pracę. Drugą na 14 350zł z główną księgową – na współpracę z biurem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” w zakresie przygotowania dokumentów do wniosków o płatność. To także leżało w obowiązkach pracownika.

Kontrolerzy: Naruszono dyscyplinę finansów publicznych

Kontrolerzy dostrzegli też liczne nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów oraz w polityce rachunkowej ośrodka. W treści kontroli dwukrotnie czytamy, że postępowanie dyrektora „stanowi przesłankę naruszenia dyscypliny finansów publicznych” oraz że „nieprawidłowości wskazują na naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. Zgodnie z §20 Zarządzeniem nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli w takiej sytuacji kontrolujący powinien sporządzić projekt zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Projekt taki, jednak nie powstał. – Po przeprowadzeniu kontroli Teatru NN Wydział Audytu i Kontroli nie sporządził projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, ponieważ w jego ocenie nieprawidłowości nie kwalifikowały się do złożenia takiego zawiadomienia– zapewnił nas sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki.

Kontrolerzy wskazali także, że 4 z 6 zaleceń pokontrolnych z 2010 roku nie zostało zrealizowanych. Dotyczyły one ustalenia zasad oznaczania dowodów księgowych numerem identyfikacyjnym, parafowania przez główną księgową umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, dokumentowania dat zatwierdzania dowodów księgowych do zapłaty oraz zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sekretarz miasta nie widzi problemu, prezydent przyznaje nagrody

Zgodnie z §21 ww. Zarządzenia Prezydenta kontrolowany podmiot otrzymuje protokół pokontrolny. Zawiera on termin w jakim poszczególne uchybienia powinny być usunięte. Jednocześnie kontrolowany podmiot ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych. Wydział Audytu i Kontroli informuje Prezydenta o odmowie wykonania zaleceń, ich nieprawidłowej realizacji czy nieuzasadnionym opóźnieniu.

Wystąpiliśmy do urzędu miasta z pytaniem o brak realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących opublikowania w BIP wyników kontroli. Tydzień po naszym wniosku kolejne 3 kontrole pojawiły się w BIPie. Sekretarz miasta odpowiedział, że instytucja nie była ponownie kontrolowana w tym aspekcie. W latach 2010-2017 dyrektor Ośrodka, pomimo znacznych uchybień stwierdzonych przez Ratusz otrzymywał nagrody od prezydenta Lublina.

Jedna odpowiedź do “Kto się boi (wyników) kontroli? Część 3”

  1. […] O sprawie pisaliśmy już w 2019 roku. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

09.02.2024

Bajm nie zagrał kolejny raz. I znów jest problem z odzyskaniem pieniędzy od mojbilet.eu

Najpierw Lublin, potem Kraków. Tu także został odwołany koncert zespołu…

3 minuty czytania

30.01.2024

Dyrektor państwowej agencji rezygnuje. „Nie będę kurczowo trzymał się stołka”

Krzysztof Gałaszkiewicz od lutego przestanie pełnić funkcję dyrektora oddziału Agencji…

2 minuty czytania

16.01.2024

Emerytowany pułkownik i były starosta lubelskimi wicewojewodami. Jeden z Polski 2050, drugi z PSL

Wojciech Wołoch i Andrzej Maj zostali powołani na stanowiska wicewojewodów…

3 minuty czytania

03.01.2024

Regulamin nie uchronił. Karuzela z Placu Litewskiego znów nie działa

Na Placu Litewskim nie gra już wesoła melodia, a karuzela…

2 minuty czytania

29.12.2023

Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt wleciał z Ukrainy na terytorium Polski. Wojsko przeczesuje okolice Wożuczyna

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o obiekcie, który wleciał do…

5 minuty czytania

21.12.2023

Oglądamy „nowe Wiadomości”. Inna nazwa, nie ma Tuska, pasków i für Deutschland

Telewizja Polska wraca do swoich widzów, do swoich właścicieli, do…

4 minuty czytania

14.12.2023

W sprawie pomnika Kaczyńskiego obywatelowi wolno niewiele. A właściwie nie może nic

Mieszkańcy apartamentowca nie mogą być stroną w sporze z miastem…

4 minuty czytania

05.12.2023

Kogo stać na Aqua Lublin? Tanie „Wieczorne pływanie” już nie dla wszystkich

„Realizowaną misją” tłumaczą władze miejskiej spółki fakt, że rok zakończą…