Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  14.09.2022

Krzysztof Żuk będzie budował struktury Ruchu Tak dla Polski na Lubelszczyźnie

Udostępnij

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk jest liderem ruchu „Tak dla Polski” w województwie lubelskim. Po połowie września odbędzie się spotkanie założycielskie ruchu w naszym województwie. Odpowiedzialnym za budowę struktur będzie Żuk.

Jak dowiedzieliśmy się w centrali stowarzyszenia, niebawem odbędzie się spotkanie założycielskiej w naszym województwie. Odpowiedzialnym za ich budowę jest Krzysztof Żuk (Prezydent Lublina).

– Struktury w województwie lubelskim współtworzy prezydent Krzysztof Żuk, spotkanie założycielskie zaplanowane jest po 15 września – informuje Maria Klaman z Ruchu Tak dla Polski.

Prezydent Żuk uczestniczył w walnym zebraniu ruchu

Prezydent Żuk oficjalnie pojechał do Gdańska reprezentować Miasto podczas obchodów Dnia Solidarności i Wolności.

– W dniach 30 i 31 sierpnia Prezydent Krzysztof Żuk reprezentując Miasto Lublin wziął udział w obchodach Święta Wolności i uroczystościach z okazji 42. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, które odbyły się w Gdańsku, m.in. w Europejskim Centrum Solidarności. Prezydent był jedyną osobą reprezentującą tam Miasto Lublin – tłumaczy Katarzyna Duma, Rzecznik Prasowy Prezydenta.

Faktycznie – w dniu 31 sierpnia uczestniczył w obchodach „Dnia Solidarności i Wolności” w Gdańsku.

Ale dzień wcześniej, 30 sierpnia Żuk był w Sopocie, gdzie uczestniczył w Walnym Zebraniu „Ruchu Tak Dla Polski”. Jak informował w mediach społecznościowych podczas obrad dyskutowano o trudnej sytuacji samorządów lokalnych. Ponadto Edwin Bendyk przedstawił raport Fundacji im. Stefana Batorego „Polki i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym”.

fot. facebook.com/Krzysztof.Zuk

Cele stowarzyszenia „Tak dla Polski”

Liderem ruchu jest Jacek Karnowski (Prezydent Sopotu). Pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto we władzach stowarzyszenia „Tak dla Polski” zasiadają m. in.: Jacek Sutryk (Wiceprezes Zarządu, Prezydent Wrocławia) oraz Dorota Zmarzlak (Wiceprezes Zarządu, Wójt Gminy Izabelin). Rafał Trzaskowski (Prezydent Warszawy) jest Przewodniczącym Rady Politycznej ruchu.

Priorytety stowarzyszenia to „dobre prawodawstwo, dochody adekwatne do zadań i współpraca”. Ruch opowiada się za decentralizacją władzy, współpracą środowisk samorządowych oraz wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego.

Celami stowarzyszenia są:

 1. harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd-samorządy i dobre prawodawstwo, mające na celu zwiększanie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych;
 2. propagowanie idei samorządności w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym Polski w oparciu o zasadę „silny samorząd – silne państwo” i art. 15 ust. 1 Konstytucji RP stanowiący, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej;
 3. rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami samorządowymi oraz wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami;
 4. urzeczywistnienie zapisów art. 70 i 167 konstytucji RP dot. zapewnienia przez państwo samorządom
  udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich
  środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną;
 5. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poszanowania zasady trójpodziału władzy i
  fundamentalnych zasad demokracji;
 6. wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści w mediach publicznych oraz
  walka o poszanowanie podstawowych zasad etyki mediów, stanowiących m.in., iż przedstawiciele mediów muszą dokładać wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonować fakty w ich właściwym kontekście, w oparciu o zasadę obiektywizmu, zasadę oddzielania informacji od komentarza oraz zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy stanowiącą, że podstawowe prawa czytelników, widzów oraz słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców;
 7. promocja współpracy międzysektorowej na rzecz skutecznego zaangażowania różnych środowisk
  społecznych, gospodarczych i naukowych w działania na rzecz wzmacniania wspólnot lokalnych;
 8. wdrożenie w życie 21 Postulatów Samorządowych uzgodnionych przez kilkaset miast, wsi i powiatów
  między 4 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku i przyjętych w Gdańsku w 39. rocznicę Porozumień
  Sierpniowych;
 9. wspieranie i promowanie działań korporacji samorządowych zrzeszonych w ramach Komisji Wspólnej
  Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 10. prowadzenie działalności: naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
  niepełnosprawnych i wykluczonych, przyczyniającej się do wzrostu jakości życia i rozwoju mieszkańców polskich gmin, powiatów i województw.

Samorządowcy kibicują, ale bez emocji

– Ruch Tak dla Polski bez wątpienia jest ciekawą propozycją na scenie politycznej, szczególnie dla osób związanych z samorządem i bez wątpienia będę mu się z zainteresowaniem przyglądać – mówi Maja Zaborowska, radna miasta Lublin.

Do ruchu również nie zamierza dołączać Wojciech Wilk, burmistrz miasta Kraśnik, członek Platformy Obywatelskiej. – Aktualnie nie mam takich planów – odpowiada na nasze pytanie o to, czy dołączy do ruchu Jacka Karnowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły