Wesprzyj Kontakt

4 minuty czytania  •  19.11.2022

Konsultacje do poprawki

Udostępnij

Zidentyfikowaliśmy kilka nieprawidłowości w trakcie konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Choć pierwotnie urzędnicy zarzekali się, że wszystko jest ok… powtarzają konsultacje.

W ostatniej chwili postanowiłem złożyć uwagi do konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności. Z informacji, które znalazłem na stronie termin na złożenie uwag mijał 27 października. Po zapoznaniu się z dokumentem i spisaniu uwag przeszedłem do ich zgłaszania za pomocą dedykowanego formularza. I tu zdziwienie: w formularzu składania uwag konsultacje są do 26 października. Formularz jednak wciąż działał, więc mimo wszystko postanowiłem zgłosić swoje uwagi. I tu kolejne zaskoczenie: formularz pozwalał złożyć uwagi co do treści Planu, ale nie do prognozy oddziaływania na środowisko. Innej formy zgłaszania uwag nie przewidziano. Co więcej w formularzy nie dało się wpisać autora uwag, a formularz nie zapewnia nam dowodu ich złożenia.

Sprawdzam czy gdzieś są informacje o możliwości zgłoszenia uwag w innym trybie. Nie ma. Zgodnie z ustawą środowiskowąi w trakcie konsultacji prognozy oddziaływania na środowisko należy umożliwić zgłaszanie uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowo przez okres konsultacji dokumenty oraz akta sprawy powinny być dostępne do wglądu. Tego nie było.

Urzędnicy zrobili jednak publiczną prezentację dokumentu. Ta odbyła się 5 października (środa) w godz. 13:30 -15:00. Być nie mogłem, jak zapewne większość mieszkańców Lublina, bo pracowałem. Urząd o nagraniu tego wydarzenia nie pomyślał.

Zgłosiłem swoje wątpliwości do rzecznika prasowego. Odpowiedź nie napawa mnie optymizmem.

Antydatowanie i błędy

Do kiedy trwały konsultacje? – Konsultacje trwały od 27 września do 26 października. Właściwe daty wskazane były na stronie www.zit.lublin.eu/sump, w formularzu online do zgłaszania uwag oraz w zaproszeniach rozsyłanych drogą mailową oraz w informacjach prasowych. Jedynie na banerze informacyjnym omyłkowo podano błędną informację – tłumaczy Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Problem w tym, że ja miałem informację ze stronie internetowej Ratusza. Po otrzymaniu odpowiedzi Ratusza sprawdzam: rzeczywiście na stronie, skąd czerpałem informację data jest już poprawna. Przed wysłaniem zapytania do rzecznika zrobiłem jednak zrzut ekranu – na nim konsultacje trwały do 27 października. Ot, taka drobna zmiana post factum. Dostaję jednak zapewnienie, że uwagi, które wpłynęły 27 października zostaną uwzględnione.

A co z nieprawidłowo działającym formularzem? Urzędnicy tłumaczą, że formularz zawierał błąd i nie da się określić kiedy ten błąd się pojawił. Skonsultowałem to z informatykiem. – Formularz zgłaszania uwag został oparty na formularzach Google. Brak odpowiedniego pola musiał być od początku, albo zatwierdzony później – tłumaczy mi informatyk Paweł Cal.

Osobiście ważna jest dla mnie możliwość podpisania się pod uwagami, oraz otrzymania potwierdzenia ich złożenia. Formularz nie przewidział ani jednej, ani drugiej możliwości. Jak tłumaczą się urzędnicy – Potwierdzenie złożenia uwag w formularzu online pojawia się po kliknięciu w przycisk „Prześlij”. Nie ma wymogu zbierania informacji o autorach uwag – objaśnia Justyna Góźdź. Wysyłając maila mam chociaż dowód, że uwagi zgłosiłem.

Przepisy przepisami

Czy konsultacje były prowadzone zgodnie z ustawą środowiskową? Zdaniem urzędników tak. – Dokumenty były dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze ZIT, ponadto zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne, podczas którego dokument SUMP wraz z prognozą ooś zostały zaprezentowane uczestnikom. Uwagi można było składać zarówno pisemnie, jak i ustnie podczas spotkania lub w Biurze ZIT, oraz elektronicznie na adres Biura ZIT lub poprzez formularz online – tłumaczy Justyna Góźdź. Informacji o tym jednak nie było nigdzie. Przecież, gdybym mógł wysłać uwagi mailem, to zrobiłbym tak, zamiast korzystać z nie działającego formularza!

Zdaniem urzędników adres mailowy do zgłoszenia uwag był w ogłoszeniu w pozycji komórka odpowiedzialna za prowadzenia konsultacji. Dziwna to lokalizacja adresu do zgłaszania uwag i nijak nie anonsowana. W trakcie innych konsultacji informacja o mailu brzmi tak: „przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu, przesyłanym na adres [email protected], z wykorzystaniem załączonego formularza

W międzyczasie sprawdziłem czy informacje o konsultacjach pojawiły się w gazecie miejskim informatorze lublin.eu. Tą papierową gazetę dostaję (lub nie, o czym będziemy pisać) 83 tys. gospodarstw w Lublinie. Ma informować o ważnych wydarzeniach z życia miasta. I tak w ostatnim numerze przeczytać możemy o sukcesie lubelskich żużlowców (zajęło to całą ostatnią stronę). O konsultacjach ani słowa. Widać na ośmiu stronach się nie zmieściły, inaczej niż 3 zdjęcia prezydenta. Dlaczego w informatorze nie pojawiły się informacje? Bo nie ma takiego obowiązku.

Ogłoszenie – przecież jest

Konsultacje w Lublinie powinny być ogłoszone. Ogłoszenie powinno zawierać m.in. terminy i formy konsultacji. Tego o trwających konsultacjach nie znalazłem – Ogłoszenie na temat konsultacji opublikowano 24.02.2022 r. w BIP – przekonuje mnie Justyna Góźdź. Sprawdzam!

Rzeczywiście w BP jest ogłoszenie z 24 lutego. Rzeczywiście jest tam harmonogram. Aktualne konsultacje są tam wpisane w okresie wrzesień-październik. Dokładniejszych dat nie ma. W ogłoszeniu wpisano też przewidziane formy konsultacji. Nie ma wśród nich publicznej prezentacji, zbierania uwag do formularza, czy innych form wymaganych przez ustawę. Są za to:

  • Ankieta umieszczona w internecie: https://tiny.pl/9pf38 (link nie działa od pół roku)
  • Wywiady telefoniczne – badania ankietowe CATI;
  • Osobiste spotkania w postaci wywiadów terenowych – badania w formie osobistych wywiadów terenowych PAPI;
  • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, interesariuszami, NGO, biznesem, środowiskiem naukowym itp. realizowane w 3 etapach od początku opracowywania dokumentu po konsultacje nad treścią projektu dokumentu;
  • Badania jakościowe IDI – bezpośrednie rozmowa moderatora z interesariuszami;

Dopytuję, więc rzecznika jak to jest, że konsultacje realizowano niezgodnie z ogłoszeniem. Odpowiedzi nie otrzymuję.

Happy end

Dzień później konsultacje są powtarzane. Tym razem wszystko jest już w porządku. Pojawia się nowe ogłoszenie o konsultacjach a w nim ważna informacja: Z uwagi na błąd techniczny formularza, niniejszy etap jest powtórzeniem III etapu konsultacji, który był realizowany w dniach: 27.09-26.10.2022 r. Opinie i uwagi zgłoszone w powyższym terminie pozostają ważne i nie należy ich przesyłać ponownie.To bardzo miłe.

Cieszę się, że pomogłem poprawić praworządność w Lublinie.


i Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły