Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  21.11.2022

Fundacja z Lublina z wizytą na Cyprze. Jak się uczyć, będąc dorosłym?

Udostępnij

W Polsce możemy zaobserwować ogromne zaangażowanie młodzieży i osób do 25-go roku życia w edukację formalną. Według badania Labour Force Survey jesteśmy w tym zakresie w czołówce spośród krajów UE. Ponadprzeciętne zaangażowanie edukacyjne młodego pokolenia w Polsce potwierdzają również dane dotyczące upowszechnienia wykształcenia wyższego. Odsetek młodych osób dorosłych z wykształceniem wyższym przewyższył już średnią w Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i nadal rośnie, zbliżając się do 45%. Zupełnie odmiennie przedstawia się zaangażowanie edukacyjne osób po 25 roku życia.

Po zakończeniu edukacji formalnej nie podejmują oni dalszego kształcenia, co stawia nasz kraj na samym końcu krajów europejskich w tej kategorii wiekowej. Ta ogromna dysproporcja widoczna jest również w poziomie umiejętności podstawowych. Według badania PIAAC – (międzynarodowe badanie kompetencji osób dorosłych) około 85% osób w wieku 55+ nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych i językowych. Potrzebna jest więc zmiana związana z rozwojem edukacji prowadzonej poza systemem oświaty, czyli tzw. edukacji pozaformalnej.

W przeciwieństwie do krajów UE edukacja pozaformalna w Polsce skoncentrowana jest jedynie na wykładach. Natomiast właściwa jej forma powinna mieć charakter przede wszystkim praktyczny i być realizowana na płaszczyźnie zawodowej i społecznej. Osoby dorosłe nie mają bowiem czasu na typową naukę szkolną. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, w rozwój edukacji nieformalnej zaangażowały się instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz unijny program Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych. Ten ostatni dofinansowuje projekty współpracy międzynarodowej dotyczące niezawodowej edukacji dorosłych, czyli rozwijającej kompetencje poza zawodowe.

Przykładem projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ jest prowadzone przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS zadanie pt. „Nowe perspektywy – nowe możliwości” w akcji KA122-ADU. Są to krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych. Pierwszym celem projektu był rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry i wolontariuszy Fundacji w celu nawiązania współpracy międzynarodowej oraz czerpania z dobrych praktyk zagranicznych instytucji. Aby zrealizować powyższy cel 10 osób kadry i wolontariuszy Fundacji wyjechało w kwietniu na tygodniowy kurs języka angielskiego do ISI Study w Dublinie. Dzięki temu uczestnicy kursu wyjazdu zwiększyli swoje kompetencje językowe i przełamali swoje bariery komunikacyjne w posługiwaniu się językiem angielskim, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów z międzynarodowymi organizacjami.

Drugim celem projektu było poznanie sposobów prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych w UE, na przykładzie CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS z Cypru w tym poznania „dobrych praktyk” i sposobów finansowania działań edukacyjnych. Organizacja została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ posiada ogromne doświadczenie w zakresie transferu europejskich, „dobrych praktyk” dla różnych grup wiekowych i zapewnienia możliwości uczenia się przez całe życie w tym rozwoju kompetencji i umiejętności podstawowych. Podczas pobytu w Nikozji zespół Fundacji mógł zapoznać się z aktualnie realizowanymi przez organizację cypryjską projektami unijnymi i sposobami ich zarządzania.

Bardzo ważnym doświadczeniem było dla uczestników wyjazdu zapoznanie się z pracą międzynarodowych zespołów projektowych, które w bardzo zorganizowany sposób przygotowywały i realizowały projekty unijne wspólnie z kilkoma partnerami zagranicznymi. Innym bardzo ciekawym doświadczeniem było poznanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy trenerów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych. Czas pobytu w organizacji cypryjskiej zaowocował również zwiększeniem umiejętności komunikacji międzykulturowej zespołu fundacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ pozwoliła na podniesienie kompetencji potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych, a w konsekwencji pozwoliła rozwinąć ofertę edukacyjną organizacji i lepszą współpracę międzynarodową
w tym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *