Wesprzyj Kontakt

6 minuty czytania  •  22.12.2022

W Lublinie coraz mniej uczniów na lekcjach religii

Udostępnij

Spada liczba uczniów uczęszczających na lekcje religii. Już tylko 59% uczniów szkół ponadpodstawowych chodzi na katechezę. Sprawdź ile osób w Twojej szkole chodzi na religię.

Obecnie uczniowie i opiekunowie prawni niepełnoletnich, mają wybór. Mogą zapisać dziecko tylko na lekcje religii, tylko na lekcje etyki, na obydwa te przedmioty lub na żaden z nich. To ma się zmienić od przyszłego roku szkolnego, choć na razie to tylko plany MEiN-u, które zakładają, że uczniowie będą mieli obowiązek uczestnictwa w religii lub etyce. Nie będzie opcji, by zrezygnowali z obydwu tych przedmiotów.

Kolejny już raz zapytaliśmy lubelskie szkoły o uczestnictwo młodzieży w lekcjach religii. Dwa lata temu 94% uczniów szkół podstawowych, 66% uczniów ogólniaków oraz 70% pozostałych szkół ponadpodstawowych było zapisanych na lekcje religii.

Więcej informacji o wynikach badania sprzed dwóch lat w artykule Krzysztofa Kowalika Koniec podstawówki – koniec religii?

Nie wszyscy odpowiedzieli

Niestety, znowu nie wszystkie szkoły chciały odpowiedzieć na nasze pytania. Wysłaliśmy zapytania do wszystkich publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 50 z nich nie odpowiedziało, co powinno zaskutkować 50 procesami przed WSA o nieudostępnienie informacji publicznej. Koszty dla Urzędu Miasta Lublin to minimum 5000 zł, bo 100 zł za każdą szkołę na koszty procesu plus czas zmarnowany przez sędziów w dość błahej sprawie. Mam propozycję, za połowę tej kwoty Fundacja Wolności przeprowadzi szkolenie dla wskazanych dyrektorów szkół: „Dlaczego nie trzeba się bać udostępniania informacji publicznej?”.

Trudno określić ile jest podstawówek, a ile szkół ponadpodstawowych w Lublinie. Inne dane można odnaleźć na stronach WWW lubelskiego kuratorium, a zupełnie inne na stronach Urzędu Miasta Lublin. O tych rozbieżnościach pisała swego czasu Gazeta Wyborcza w artykule Ile jest szkół w Lublinie.

Odpowiedzi otrzymaliśmy od prawie 2/3 szkół i przedszkoli, co biorąc pod uwagę skalę pozyskanych informacji pozwala już wysnuć jakieś ogólne wnioski.

Przedszkola z wynikiem 86%

Z ponad pięciu tysięcy przedszkolaków 86% jest zapisanych przez rodziców na lekcje religii. Wynik byłby lepszy gdyby Przedszkole nr 52 znalazło katechetę. Zauważyć należy, że frekwencja, pomijając wynik „0” wynikający z absencji nauczyciela religii, waha się od 28 aż do 100%.

Przedszkole nr 3 w Lublinie77%
Przedszkole nr 4 w Lublinie32%
Przedszkole nr 7 w Lublinie95%
Przedszkole nr 9 w Lublinie98%
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1299%
Przedszkole nr 15 w Lublinie98%
Przedszkole nr 16 w Lublinie96%
Przedszkole nr 19 w Lublinie35%
Przedszkole nr 22 w Lublinie28%
Przedszkole nr 25 w Lublinie94%
Przedszkole nr 31 w Lublinie97%
Przedszkole nr 32 w Lublinie98%
Przedszkole nr 34 w Lublinie88%
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3696%
Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 4097%
Przedszkole nr 43 w Lublinie100%
Przedszkole nr 44 w Lublinie68%
Przedszkole nr 47 w Lublinie90%
Przedszkole nr 48 w Lublinie52%
Przedszkole nr 49 w Lublinie99%
Przedszkole nr 5 w Lublinie100%
Przedszkole nr 50 w Lublinie96%
Przedszkole nr 52 w Lublinie0%
Przedszkole nr 54 w Lublinie96%
Przedszkole nr 56 w Lublinie97%
Przedszkole nr 57 w Lublinie56%
Przedszkole nr 58 w Lublinie59%
Przedszkole nr 59 w Lublinie95%
Przedszkole nr 64 w Lublinie91%
Przedszkole nr 65 w Lublinie93%
Przedszkole nr 69 w Lublinie95%
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie96%
Przedszkole nr 73 w Lublinie91%
Przedszkole nr 75 w Lublinie58%
Przedszkole nr 76 w Lublinie95%
Przedszkole nr 77 w Lublinie99%
Przedszkole nr 79 w Lublinie95%
Przedszkole nr 83 w Lublinie99%
Przedszkole nr 84 w Lublinie99%
Przedszkole nr 85 w Lublinie77%
Przedszkole nr 89 w Lublinie95%

W szkołach podstawowych co dziesiąty uczeń z 18 tysięcznej rzeszy nie chodzi na religię

W szkołach podstawowych na lekcje religii jest zapisanych 90% uczniów i uczennic, w porównaniu do 94% sprzed dwóch lat. Blisko 5% uczęszcza na etykę, a oba przedmioty ma w planie zajęć 2,2% uczniów.

Najniższy wskaźnik frekwencji 72% jest w SP nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, najwyższy 97% w dwóch podstawówkach – nr 18 i 50. Niski wynik SP nr 34 może wynikać z faktu, że ponad 1/3 uczniów tej szkoły to dzieci z Ukrainy. Więcej w artykule Około 4,5 tysiąca dzieci z Ukrainy w lubelskich szkołach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego93%
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza91%
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta83%
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog95%
Zespół Szkół nr 12
– Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
– Przedszkole nr 86 w Lublinie
84%
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II86%
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina94%
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja97%
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza86%
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi90%
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich91%
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori85%
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej96%
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza85%
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego88%
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich92%
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka90%
Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej91%
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego72%
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów96%
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 198087%
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego96%
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Orląt Lwowskich91%
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego83%
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego96%
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia97%
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II94%
Szkoła Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej93%
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego87%

W dwa lata 9% pkt procentowych mniej w ponadpodstawowych

W szkołach ponadpodstawowych widać znaczącą różnicę. Tam na religię zapisanych jest już tylko 59% uczniów i uczennic. W poprzednim badaniu wynik brzmiał 67,7%. W liceach zapisanych na religię jest 61% uczniów, i jest to wynik o 5% pkt procentowych niższy niż dwa lata temu. Natomiast spory trzynastoprocentowy spadek widoczny jest w pozostałych szkołach ponadpodstawowych, gdzie obecnie zapisanych jest 57%, a dwa lata temu było to ponad 70%.

Tylko VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja spośród szkół ponadpodstawowych, które odpowiedziały na nasze pytania, prowadzi lekcje etyki. 11 uczniów uczęszcza tylko na etykę, a jedna osoba chodzi zarówno na etykę jak i religię.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica60%
XV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Grabskiego72%
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Augusta i Juliusza Vetterów60%
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog80%
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego62%
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania61%
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II76%
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru67%
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. mjr Hieronima Dekudowskiego ps. „Zapora”46%
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej61%
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie60%
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja65%
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Augusta i Juliusza Vetterów60%
XX Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich63%
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów34%
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
– Technikum Mechaniczne
– Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1
– Szkoła Policealna nr 8
– Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
31%
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
– Technikum Usługowo-Gospodarcze
– Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1
– Szkoła Policealna nr 10
41%
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
– Technikum Samochodowe
– Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia
– Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia
– Szkoła Policealna nr 9
63%
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
– Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia
– Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
– Szkoła Policealna nr 1
54%
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji
– Technikum Budowlano-Geodezyjne
– Technikum Terenów Zieleni
– Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2
– Szkoła Policealna nr 2
56%
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
– Technikum Ekonomiczno-Handlowe
– Branżowa Szkoła Handlowa I stopnia
– Szkoła Policealna nr 6
74%
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
– Technikum Energetyczno-Informatyczne
– Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia
– Szkoła Policealna nr 7
78%
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
– Technikum Ekonomiczne
– Szkoła Policealna nr 5
60%

Nie ma tąpnięcia, ale gonimy zachód

Jak wyglądamy na tle kraju? Skrajny przykład z miasta Łodzi. Religia w szkołach podstawowych zainteresowała 68% uczniów, a w ponadpodstawowych zaledwie 20% z ogółu uczniów i uczennic. Co ciekawe w Łodzi dane o liczbie uczęszczających na lekcje religii czy etyki ma Urząd Miasta. W Lublinie takich danych urzędnicy nie posiadają.

Oprócz czynników, które nie zmieniły się na przestrzeni lat, a które przywoływane były w linkowanym przeze mnie artykule Koniec podstawówki – koniec religii?, widzę dodatkowy ważny argument wpływający na przytoczone wyżej statystyki.

Przyjęliśmy sporą grupę uchodźców z Ukrainy, również z dziećmi, które zaczęły uczęszczać do lubelskich szkół. Nie wszyscy uczniowie są zainteresowani uczestniczeniem w lekcjach religii innych niż prawosławna. Co ważne w Ukrainie w szkołach nie ma lekcji religii.

Nie mamy danych jak duży jest to aktualnie problem, natomiast przed wybuchem wojny, rok temu, w całym województwie lubelskim tylko 350 uczniów korzystało z katechezy religii prawosławnej.


Zadziwiło nas, że Urząd Miasta Lublin nie posiada informacji o liczbie uczniów uczęszczających na religię. Zapytaliśmy inne miasta wojewódzkie jak to wygląda. Jest różnie. Danych takich nie posiada np. Kraków, Gorzów czy Rzeszów. Dane takie posiadały za to Poznań, Białystok, Szczecin, Kielce czy Bydgoszcz. Dwa pierwsze miasta, pomimo, że o to nie prosiliśmy przesłała nam odpowiednia dane. I tak:
– w Poznaniu w podstawówkach na religię uczęszcza 75% uczniów, w szkołach ponadpodstawowych już tylko 33%,
– w Białymostoku w podstawówkach na religię uczęszcza 93% uczniów, w szkołach ponadpodstawowych już tylko 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły